Camelia CLENCI: Un castel pentru o lume în doi

Un castel pentru o lume în doi

 

Albastrul cerului se desface
în fire șatirate și țese
un castel pentru o lume în doi,
în care ne vom ascunde
sub ploile celeste,
de gândurile ucigătoare ale lumii.

Din ramuri de nori
cad lacrimi de dor
pe frunțile noastre fierbinți.

Mi-am revărsat gândurile,
ca pletele în noapte,
mi-am pus luceafărul de seară în ele
și s-au prins în horă cu vorbele
născute în sufletul tău.

Hai! vino să ne jucăm cu timpul
să-l închidem într-un orologiu
fără ore, în castelul din lumea în doi.

————————–

Camelia CLENCI

29 martie 2019

Camelia CLENCI: Lăsați umbra în urmă

Lăsați umbra în urmă

 

Tremurul zorilor s-a așternut
peste fruntea mea gânditoare,
mireasma codrului tăiat se zvârcolește
ca o umbră sub soare.

Am îngenuncheat…
și l-am rugat pe Dumnezeu
să-mi dea o inimă mare
s-adun toată lumea în ea
s-o transform în iubire.

Simt suflul candid al serii
cum trezește noi fiori albăstrii…
lăsați umbra în urmă
și desculț pășește peste spini…
spre virtuțile sufletului tău
spre minunea din noi.

————————–

Camelia CLENCI

28 februarie 2019

 

 

Camelia CLENCI: Surâsul sufletului tău

Surâsul sufletului tău

 

M-ai cuprins cu privirea ta…
precum lacul care îmbrățișează
floarea de lotus.

Surâsul sufletului tău
mi-a mângâiat ochii
și am acoperit cu pleoapele
imaginea ta…să n-o pierd,
am ascuns-o în adâncul meu,
în locul nescris și pur al ființei mele.

După ce-ți voi da un sărut
gura ta va rămânea mută,
fermecată…
de simțirea pe care o vei trăi,
vei păși ținându-ți respirația
peste umbra mea să n-o tulburi
și jocul câmpului meu cu al tău
va fi un joc al culorilor.

————————–

Camelia CLENCI

18 februarie 2019

Camelia CLENCI: Miezul de lumină

Miezul de lumină

 

Lărgimea interiorului
m-a cuprins cu tăcerea lui…
gândurile au devenit neputincioase
precum ologul care urcă pe scara
ce duce către alergatul în jurul lumii.

Sâmburele a încolțit din lumină
și a devenit un pom în care
m-am urcat tăcută,
de acolo privesc cum îi cresc rădăcinile
interminabile și încep să trăiesc clipa,
să gust din nemurirea miezului de lumină.

Mi-am întors fața către oglinda mea
și m-am văzut schimbată …
parcă nu mai eram eu.

————————–

Camelia CLENCI

2 februarie 2019

Camelia CLENCI: Gândul și nodul

Gândul și nodul

 

A apărut gândul
și-n urma lui nodul
se poate desface
când mintea ne tace,

așa am înnodat
rău de tot și codat
cu gânduri și șoapte
cu fapte necoapte,

stări cu frici și umbre
nebune cu zâmbre.
Ah! mintea nebună
năluci pe lună,

ea fuge ș-apare
ca raza de soare
în frâu noi s-o prindem
cu botul făcut ghem,

în valuri de nopți
s-o scufundăm toți
iată se năzare
altă stare-n zare,

nemărginit creat
din punctul neuitat
ce înfașă în mâini
lumi noi ce vor domni.

ce se vor duce
în larguri străluce
și noduri vor face
cu gândiri dibace.

————————–

Camelia CLENCI

7 ianuarie, 2019

Camelia CLENCI: Omul venit din seva luminii

Omul venit din seva luminii

 

Cuvintele necuvântate
s-au oprit undeva în suflet
și l-au dospit pentru
pâinea cea de toate zilele,
precum răsăritul ieșit din
dospeala nopții însemnând cerul
cu lumina dătătoare de viață.

Frunzele s-au făcut muguri
de dorul începutului
și poate vor alege calea sevei
fără a mai înmuguri.

Tu, omule! ești din seva
luminii… cum poți să fii
ca frunza țepoasă,
aspră sau otrăvitoare?

————————–

Camelia CLENCI

Camelia CLENCI: Nefirescul

Nefirescul

 

Nefirescul absurdului
și hologramele necunoscutului
s-au mascat cu cioburi colorate
ca să imite cumva
realul colțuros
dintr-un orizont încețoșat
de greutatea vremii.

Limitarea ignoranței
este un prim pas către
lumina vie din căușul existenței.

M-am strecurat în crăpăturile
inteligenței și m-am molipsit,
din condeiul meu se scurge poezia,
sacrul exprimării
este o oază pentru suflet.

————————–

Camelia CLENCI

25 decembrie, 2018

Camelia CLENCI: Muza adevărului

Muza adevărului

 

Admiră frumosul la care
nu poți ajunge…fără regrete…
Nu știai că fluturii nu se mai așează
pe plante îmbătrânite, uscate,
ar fi un contrast prea mare,
nu mai blestema în neputință
și nu mai scuipa cu veninul tău învechit
învață iertarea și pacea.

Tu nu știi ca muzele își aleg poeții?
ele sunt ca poeții nescriși…
altfel nu ar rezona.

Eu sunt muza adevărului
de aceea nu-mi pot pleca capul,
decât o bogăție murdară
mai bine o sărăcie curată
care șlefuiește diamantul geniului.

Întotdeauna oamenii de valoare
au fost invidiați și ocărâți
de neputincioșii care nu se pot ridica
să comunice cu sinele lor,
le place să stea în genunchi
în fața egoului lor.

Iluziile le-ai împletit imaginar
cu fire de nisip,
într-o poveste care nu există.
Am învățat că între oameni
sunt limite și eu îmi număr pașii
făcuți către fiecare…
să nu fie periculos
pentru moralitate și spiritualitate.

————————–

Camelia CLENCI

16 decembrie, 2018

Camelia CLENCI: Ploaia de smarald

Ploaia de smarald

 

Un gând a desenat
pe fața mea un zâmbet…
Într-o scânteie albastră ruptă din cer
s-a unit steaua mea cu steaua ta…
O ploaie de smarald
ne picură sufletele
și ardem și iarăși ardem,
viul nisipului ne-a încins tălpile,
nefirescul obscur al nopții
ne-a ascuns trupurile
unite într-un crepuscul imaginar.
Unduirile lor se răsfrâng
într-un cântec etern,
aerul soarbe din iubirea lor
și se îmbată umblând
turmentat peste câmpuri.

————————–

Camelia CLENCI

8 decembrie, 2018

Camelia CLENCI: Petala iubirii

Petala iubirii

 

Petala iubirii
s-a așezat pe buzele tale…
și le-a înfierbântat
ca sufletul meu arzător
după prezența ta.
Pauza de după rostire
a devenit apăsătoare,
iubirea copleșindu-te
cu intensitatea ei
încât tu cauți să te pierzi
în ochii mei…din vis,
un vis luminat
de un soare înghețat
care totuși arde.

————————–

Camelia CLENCI

4 decembrie, 2018