Sandu TUDOR: Icoana triptică

Icoană triptică

 

1       Acum sfântul are un trup limpezit,

pe îndelete a awchiteul lămurit

prin prefacerile harice încete

ale bunei sfintei Agapii.

Acum sfântul e în chip neînşelat

diamant de cuget desţărmurit

şi totuşi bine înscris, măsurat,

în armonia Sfintei Sofii.

 

2       Acum fiinţa lui toată-i de sărbătoare

Şi geometria harurilor date

îl călăuzeşte, cu muzicala-i bunătate,

din centru, din miez, din inimă.

Ca un străveziu şi prealăuntric soare

paşnic, la o strădanie minimă,

bogata-mplinirilor ploaie

în ritmurile-i blând rânduitoare,

îl lucrează din polen de văpaie

şi-i înţelepţeşte la amărunt, cât se poate

toată urzirea făpturii lui în floare.

 

3       Liniştea Luminii neînserate

obrazul îi luminează împărăteşte,

alungându-i linia lin.

Şi Mintea se încununează dumnezeieşte

cu inel de nimb matutin.

Iar prin Numărul de aur se rostuieşte

şi cuviincioasa sufletului haină,

după înalt canon bizantin.

Pe când cămara lui cea de taină cu mir şi cu limb de-nţelepciune

curat se binecuvântează

în crucea de boltă a frunţii.

Numai aşa, ca sfântul să se adune,

să râvnească şi deplin să răsune

din cea mai desăvârşită pază

a Întâlnirii, a Logodirii şi a Nunţii.

————————————

Sandu TUDOR

25 decembrie 1956, Sihăstria Rarăului

Lasă un răspuns