Paul LEIBOVICI: Paul Celan

(o sută de ani de la naștere – 50 de ani de când ne-a părăsit)

Pentru a înțelege literatura și în special ,,poezia,, creată de Paul Celan , lectorul contemporan trebuie să parcurgă paginile istoriei începînd cu subjugarea Bucovinei de către regimul sovietic, apoi ocuparea acestui teritoriu de armatele germane și române. În prima subjugare comunistă întreaga populație a Bucovinei a fost supusă unor legi ale regimului bolșevic, care a dus la dispariția, închiderea, suspendarea drepturilor oamenilor dintr-o societate – pînă atunci liberă și democrată, a cărui cultură era la nivelul popoarelor din vestul Europei. Odată cu ocuparea Bucovinei și Basarabiei de armatele fasciste germane și trupele române  a început persecutarea evreilor, formarea primului lagăr de la Cernăuți și apoi gonirea acestora peste Nistru-în lagărele de muncă ale Transnistriei. Atît în drum spre diversele lagăre cît și apoi- ori  au fost executați mii de evrei,iar unii au murit din pricina mizeiei, bolilor. Printre aceste victime s-au numărat părinții lui Paul. Încă din copilărie a primit o educație care a stat mai întîi sub influența tatălui său Leo –sionist și vorbitor al limbii ebraice. Dar, Mama sa fiind de cultură germană, a căutat ca și fiul să învețe la Școala germană –primind o educație corespunzătoare. Subliniez faptul că sora tatălui –Mina –a plecat cu un grup de sioniști spre Eretz Israel -1934. Îndiferent de opția sa lingvistică,educația primită în casa părintească ,anul 1940 răstoarnă toate proiectele ,situația se înrăutățește pentru evrei. Epoca, amintită mai sus a lagărelor duce spre despărțirea definitivă a lui Paul de familia sa. Paul Peisah Antschel (23.feb.1920). În aprilie 1945, la bordul, unui camion militar rusesc, va trece granița îndreptîndu-se spre București. Aici tînărul de 22 de ani își va cîștiga pîinea ca traducător, la unele ziare centrale, a numeroase articole din limba romînă în limba rusă. Prilej de a face cunoștiință și a intra în societatea unor tineri reporteri, scriitori, poeți din Bucureștiul anilor de început al regimului comunist. La București se face cunoscut ca tînăr poet. Pseodonimul Celan provine anagramarea numelor său de familie ,,Antschel,,.

Bogatele sale proiecte încep să se contureze  compunînd o seamă de texte –versuri în limba romînă. Tot la București se naște proiectul unui volum de versuri în limba romînă. În 1946 adună majoritatea textelor poetice într-un volum pe care-l intitulează ,,Nisipul din urmă,,. Poema,, Marianne,, Aceste versuri îi vor apărea în prestigioasa revistă ,,Viața Românească; mai apoi apar într-un volum al scriitorului Petre Solomon. ,,Izma iubirii a crescut ca un deget de înger / să crezi: din pămînt mai rămase un braț răsucit de tăceri/ un umăr ars de dogoarea luminelor stinse / o față legată la ochi cu năframa neagră a vederi/ o aripă de mase de plumb  și alte frunze/ un timp istovit în odihna scăldată de ape/….Mariane-personajul oniric și străveziu își dezvăluie adevărata materie  în poemul românesc, unde apare ca un înger-demon. ,,Mai apoi îi va apare poemul,, TANGOUL MORȚII în prestigioasa revistă CONTEMPORANUL,,-2 mai 1947. Redactorul șef –era Ovidiu Crohmălniceanu.Laptele negru din zori îl beau cînd e seară/ Îl beau la amurg  îl beau și la noapte/ Îl beau,îl beau./Săpam o groapă-n  vîzduh și nu va fi strîmtă /Un om stă în casa se  joacă cu șerpii și scrie / el scrie –n amurg  în germană…..evre-i-i și-i fluieră el porunca ne dă să cîntăm pentru dans …El strigă săpați mai adînc iar ceilalți cîntați /arma o înșfacă, o flutură,albaștrii i-s ochii / Săpați mai adînc iar ceilalți  cîntați pentru dans mai departe…

Deasemenea a tradus din limba germană în limba romînă ,,Povestirile lui Frank Kafka.și a colaborat la prestigioasa revistă ,,SECOLUL XX,,. Peste ani vom găsi versurile lui Celan în ,,Caietul cultural,, nr.90 sub îngrijirea lui Geo Șerban. Opera sa va cunoaște o nouă și îngrijită apariție a scriitoarei Nelli Sachs. ,,Tangoul morții care a apărut în premieră în revista ,,Contemporanul,, ,a reapărut peste ani sub îngrijirea poetei Maria Banuș.

În1987 apare o carte ,,Romîni contemporani,,semnată de Petre Solomon. Autorul închină poeziei lui Celan numeroase pagini  deasemenea a subliniat ,,Paul Celan era un scriitor desăvîrșit, la plecarea din România. Publicase, adevărat, doar un singur volum.

Paul Celan era pur și simplu strălucitor, monden, cuceritor. Avea un farmec deosebit, romantic, cuceritor, nu sumbru ci deschis. Ochii săi căprui căruia îi sucombase Lia Fingerhut și Ciuci Marcovici. Vorbea în șoaptă cu Ciuci, fără întrerupere. În acele timpuri, Ciuci era o foarte tînără actriță care mai apoi a fost cunoscută ,,poeta Maria Banuș,,. El îi cînta un vechi șlagăr german ,,Flanderu in Not,, -cu subiect sumbru. Celan avea o voce plăcută, iar societatea tinerelor se întreceau cu complimentele. În decursul anilor, numeroși literați din România au cercetat opera lui Celan, căutînd să  pătrundă în sensurile, semnificația fiecărei poezii,ba aș spune a fiecărei expresii.

Iată de pildă, poeta Nina Cassian ,,M-am întîlnit prima oară în adolescență ,în ultimii ani de liceu, cînd am citit volumul de versuri apărut în 1973 . Nina Cassian și Petre Solomon, prieteni devotați ai autorului rămîn un factor de referință în cultura noastră, în toate traducerile care i-au urmat-semnate de A.Șurlea, Luminița Graur, Ion Papuc, Nora Iuga pentru care versurile lui Celan au reprezentat un magnet ,,Cassian adaugă:,, am simțit nevoia de a înțelege. Doream să dau cele mai bune tălmăciri în cadrul ei. De abea în 2006 am tradus poemele din Mac (1952) tipărite în Paralele 45. Nina Cassian va realiza un volum de traduceri din opera lui Celan (dec.2011) care a fost publicat la edit. Polirom în 2015. Iată cum definește Casian: Măreția acestei opere vine din faptul că, lupta pentru un sens istoric, poetul a creat treptat, treptat un idom singular, o limbă aparte,,. De opera lui Paul Celan s-a preocupat și scris Elena Vlădurean ,,Poeziile lui Celan trebuie înțelese,,; Marta Petreu, prof. Andrei Corbea, Bianca Bican. Menționez în mod special revista APOSTROF, cartea lui Alain Badiu; Secolul –revista literară de la Cluj. Prof. Andrei Corbea –Hoișie a scris un interesant studiu asupra operei lui Paul Celan și ,,meridianul său,, (Polirom 1998). Ne limităm doar la opera lui Paul Celan –destul de succintă –concepută și scrisă în perioada cît a locuit în Romînia,dar analizată temeinic, peste ani, de personalități ai literaturii romîne.

—————————–

Dr. Paul  LEIBOVICI 

Israel

Mai 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *