Paul LEIBOVICI: Opera ,,Nabucco” de Verdi

,,NABUCCO este opera care i-a atras recunoașterea generală a lui VERDI, drept compozitor”.

Cu ani în urmă, fiind la Milano,am avut prilejul să vizionez spectacolul ,,NABUCCO” a cărei partitură a fost compusă de VERDI. Opera se desfășoară de-a lungul a patru acte. Libretul a fost scris  și semnat de TEMISTOCLE SOLARA. Scenariul s-a bazat pe povestirea din BIBLIE (TANAH), în care guvernatorul  din acele vremuri îndepărtate i-a prigonit pe evrei din Eretz Israel și a distrus TEMPLUL din Ierusalim. Libretul (textele cîntecelor au fost compuse de Francis Koran. Întreaga compoziție muzicală o semnează GIUSEPPE  VERDI -1841. În scenariu sunt prezentate personalitățile biblice autentice precum Iermiahu, Ica și Daniel.

Premiera acestui gigant spectacol a avut loc pe data de 9 Martie 1842. Așa dar, suntem la o distanță de 180 de ani. Scenariul genialei opere are la bază adevărul  istoric al pribegiei poporului evreu în urma izgonirii din propria lui țară ERETZ ISRAEL. Evenimentul istoric –zguduitor- a stat –ca un document autentic-la baza scenariului. Corul sclavilor evrei –exprimă cu precădere –tema principală –Capitolul din Biblie.

Criticul muzical Giulian Bodendau a scris la vremea sa ,,Verdi a avut grijă –în compoziția sa- să fie cît mai aproape de capitolul bibliei”. (Există, de altfel și mărturii scrise-documente autentice –prin care atît scenaristul cît și compozitorul au coordonat textul și partitura muzicală a soliștilor, în spiritul impus de atmosfera vremurilor înainte de era noastră. În  Istoria celebrului scenariu scris de Temistocle SOLERA se relatează faptul că scenaristul i-a prezentat lucrarea literară mai întîi compozitorului Otto Nicolai. Deasemeni VERDI, pentru început –după ce a studiat scenariul, la respins. De altfel, în această priviință a  ,,studierii” de către compozitor am găsit diverse versiuni. Ceea ce cunoaștem din literatura –cronicile vremii- compozitorului VERDI i-a luat un timp îndelungat ,pînă a început să compună. Unii susțin ,că celebrul compozitor  ar fi dorit ca însăși partitura să fie cît mai apropiată de cîntările antice. Fiecare pasaj a suferit schimbări ,căci dorea ca autenticitatea cîntului să exprime –pe cît posibil –gîndirea eroilor autentici ai bibliei. Fiecare pasaj la scris și rescris ,studiind din aproape, pe cît posibil, autenticitatea exprimării muzicale. Pentru compozitor, era de o importanță deosebită ,,exprimarea muzicală, cu precizie creind în acest mod o atmosferă potrivită în pas cu distanța istorică, autenticitatea melodiei. Giuseppe VERDI s-a aplecat  cu atenție asupra fiecărei fragment, căci dorea să redea cu o cît mai mare autenticitate dominația brutală a lui Nabucodonosar și îngrădirile populației evreiești. Iată ,doar un scurt fragment din adevărul istoric: În anul 605 î.e.n. după moartea tatălui său Nabucodonosar preia puterea și începe o campanie de cucerire și întinderea imperiului. Între anii 598 -597 î.e.n. armatele sale au cucerit Iudeea și Ierusalimul. În anul 586 î.e.n. îi asuprește și-i gonește pe evreii, capturîndul pe Ioachim-regele evreilor, în timp ce oprește ca prizonieri o parte din tinerii evrei ca să-l slujească. După MIKRA printre aceștea au fost Daniel,Hanania,Mișol și Azaria. Cercetătorii din zilele noastre,precum Donald  Wiseman pe vremea cînd a fost custode la Muzeului Britanic , a descoperit și confirmat adevărul petrecut în anii 597 î.e.n.  Printre obiectele descoperite aparținînd acelor vremi îndepărtate este și o tăbliță a cronicii babiloniene precum și un fragment pe care stătea scris:în anul al șaptelea ,în luna kislev  regele Babilonului a mărșăluit din țara evreii ,a asediat cetatea lui Iuda,pe care a cucerito în luna Adar. După relatarea evenimentului istoric-ca bază a scenariului și mai ales a compozițiilor muzicale a lui Verdi,voi face scurte aprecieri a neîntrecutei compoziții și prezentării pe scena operei din MILANO. Citisem pagina introductivă a elegantului ,,Program,,în care se scria” NABUCCO, rege, eliberează poporul evreu din Babilon-anul 600 î.e.n.A doua eliberare a acestui popor, după cea din Egipt. Libertatea popoarelor, sfînt ideal al sec.XIX,secol al revoltelor naționale .VERDI este primul chemat în ași exprima într-o partitură care a devenit o avalanșă muzicală de înaltă calitate și fină alcătuire a partiturei. Uvertura la opera ,,NABUCCO” monumentală, compusă în 1842, a fost impresionantă prin multirala ei desfășurare care a provocat aplauzele auditorului, de cîteva ori în cursul execuției. Uvertura arată strălucirea lui Nabucco, care înțelege că Dumnezeu este unul și el aparține poporului evreu. Se aud acordurile care anunță celebrul cor. Excepționala orchestrație, muzica cuprinde publicul! O muzicalitate înălțătoare!

Această operă NABUCCO a avut premiera la Londra la Teatrul Regal- 3 martie 1846. În U.S.A este prezentă la opera ,,STOR” din aprilie 1848. Nabucco este prezentă pe cele mai renumite scene ale lumi: METROPOLITAN-(1960); Opera Australiană(1996); Opera Națională din Viena(2000). Numeroase opere din lume au introdus NABUCCO în repertoriul permanent. Menționez deasemeni OPERA ISRAELIANĂ a prezentat ,,NABUCCO” cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la întemeiere.

———————–

Dr. Paul Leibovici

Rehovat, Israel

Lasă un răspuns