Paul LEIBOVICI: Leagăn

,,Le sunt recunoscător (părinților) pentru modul în care m-au învățat. Ei au deschis scriptele împreună cu mine  și-au fost un exemplu al milosteniei, dragostei și răbdării.”

Bill Forest

,,Leagăn  verde legănel

Tot din lemn de păltinel

Leagăn verde legănel

Tot din lemn de păltinel”

 

Răsfoiam, ca deobicei, paginele ziarului și mi-a fost atrasă privirea spre o știre care parvenea de la ROMA. ,,O relicvă fină din ceea ce a fost cândva ,,LEAGĂNUL lui HRISTOS,, (ieslea)a fost dăruită  orașului biblic Beithlehem. Au trecut cam 1400 de ani. Cetățenii orașului au întâmpinat ,,DARUL,, cu strigăte de bucurie, cântări religioase. Biserica Franciscană ,,Sfânta CATERINA de lângă Biserica Nașterii –este locul sfânt, unde se presupune că a avut loc marele și unicul eveniment ,,Nașterea ,,celui care va devenii de-alungul secolelor ,,simbolul credințelor,,. Cadoul Papei Francisc, în preajma Crăciunului ,,simbolizează prețuirea Înaltului Demnitar pentru miile de credincioși din Țara Sfîntă. Această structură de lemn –simbol al ieslei unde a crescut Hristos-acest dar deosebit pe care la făcut PAPA, a răscolit sufletele credincioșilor-a întregii populații care spontan s-a alăturat manifestației –întru onoarea deosebitului eveniment.

Copii,tineri și tinere s-au alăturat manifestației -evenimentului. Cîntecele acestora –semn al entuziasmului care a cuprins masele  și care a depășit granițele Bethleemului.

În lumea noastră, cea contemporană, fiecare copil, fiecare tînăr sau tînără adesea conversează despre propria lor convertire la adevăr. Fiecare din aceștea au necesitatea de lumina proprie,dincolo de acela a părinților,ale profesorilor,conducători de organizație ale tineretului sau a prietenilor apropiați.

Povetirile despre Iisus, sunt numeroase și ele pot avea o anumită influență pozitivă într-un anume cerc de tineri, uneori pînă la o anumită vîrstă.În unele cazuri, depinzînd de mediul în care se află tînărul (a).Cînd e vorba de viață și învățătură ,de educație desigur că în contemporanietate ,  cu preponderență la copii ,educatorii (și în primul rînd părinții)e necesar să dețină puterea de convingere  ,seriozitatea pe care o acordă comentariilor,încît efectivitatea să fie maximală. Sufletele și motivațiile copiilor noștrii sunt în general materiale brute care trebuie cu răbdare,abnegație să fie cizelate. Conversațiile,povestirile maturilor necesită a avea o formă potrivită,maleabilă, plină de convingere pentru a fi înregistrate de aceștea. Modul în care reușim să ne exprimăm, frazele pronunțate,curățenia cuvintelor sunt elementele de bază cu care maturul-predicatorul ,învățătorul și în primul rînd părintele ar fi necesar de a fi înarmați. Scopul ,în ultimă instanță este ,,a fi convingător,,.

Povestirea despre,,Leagăn,, face parte dintr-un șir de povestiri,poezii și cîntece care au lăsat să se structureze în mintea tinerilor imagini multiple,imagini prin care aceștea să poată avea în fața lor ,înfățișarea purității adevărate,a dreptății, a unei realități superioare,a unui vis . Caracterul religios al oricărei povestiri e necesar a fi potrivit mediului în care se află ambele părți:tinerii și povestitorul respectiv.Povestirile acestea fac parte  dintr-un șirag nesfîrșit de perle viu colorate,iar fiecare dintre ele avînd o valoare educativă proprie.

Povestirea ,,Leagănul lui ISUS,, face parte dintr-un șir de povestiri care au lăsat să se strecoare în mintea tinerilor. Imaginația acestora poate fii influențată printr-o descriere în pas cu contemporanietatea. Povestitorul ,e necesar să fie înarmat cu șirul lung al semnificațiilor fiecărui element,cu perfecțiunea legilor.De-alungul secolelor s-au întîmplat miracole.S-au vindecat, într-un fel sau altul suferinzi;fenomenele naturii au avut desigur influențe ,mai mari sau mai mici asupra noastră a tuturor. Povestirile noastre au darul de a încuraja pe copii și tineri ,de a le înlătura șovăielile și a le întării credința în pașii pe care vor fi nevoiți să-i facă,pașii vieții!

Prima povestire trebuie să fie în așa fel exprimată de părinte-profesor-îndrumător  încît aceasta să fie o pregătire,pentru următoarea.Tinerii trebuie să aștepte cu nerăbdare ,curiozitate întîlnirea viitoare cu povestitorul. Iar acesta e obligat să prezinte cu noi amprente colorate ,desăvîrșite- întîmplările. Cei care și-au luat obligația nobilă de a fii educatorii tinerei generații,au obligația ,responsabilitatea și capacitatea spirituală de a îndruma pe tineri către Marele adevăruri.

În literatură   vom găsi exemple clare și multiple a unor îndrumători ai generațiilor precum Stela Oaks,vîrstnicul Dallin H.Oaks, Bill Forrest și Deblie  Hutchings de la Universitatea Brigham Yoleng .

Spiritul nemuritor al acestora a determinat societatea în care au trăit și acționat să le urmeze pildele.

—————————–

Dr. Paul  LEIBOVICI 

Lasă un răspuns