Nina TĂRCHILĂ: Autoportret

Autoportret

 

miros a soare când într-un freamăt te-aştept
şi-a nor căruia i se văd lacrimile, când mă doare…
mi-aş cumpăra un kilometru de cer doar al meu
sub care să pot fi mereu jumătate femeie
şi jumătate, pasăre cântătoare.
uneori mi-aş îndesa în gură atâtea tăceri
încât ţi-ar asurzi inima cu viscolul lor
şi mi-aş păstra ascunse doar două vorbe şi-o şoaptă
cu care să ţes aripi ecoului trimis către tine
să-ţi spună aiurite poveşti despre dor.
tu n-ai să-l auzi dar eu tot o să miros a soare când te aştept
şi-a nor căruia i se văd lacrimile, când mă doare –
că şi fără tine şi fără un petec de cer doar al meu,
eu tot am să fiu mereu jumătate femeie
şi jumătate, pasăre cântătoare…

––––––––––-

Nina TĂRCHILĂ

Timișoara

6 iulie, 2018

Lasă un răspuns