Nicolae BĂLȚESCU: Secvențe

Coborând în negura de vremuri…

 

Coborând în negura de vremuri, tot răsfoind

Imensele la număr, îngălbenite, prăfuite pagini

Ale registrului confuzei Clio, te miri c-atâtea lumi,

Civilizaţii, înfloritoare şi ajunse în apogeul lor

Teluric, sfârşeau în indecenţă şi desfrâu, ruine

Şi declin, pierzându-şi urmele-n neant! Setoase

De putere, reînviau din scrum pe dărâmături

Noi seminţii care urmau – ah, ce păcat! – aceeaşi

Cale a prăbuşirii, conform unui stupid scenariu,

Demonic, blestemat…

 

Înalta, lăudata lor cunoaştere n-a fost în stare

Să preîntâmpine căderea şi nu le-a oferit salvarea…

Babilonenii, egiptenii, elenii şi romanii au mers

Pe acelaşi drum: i-au urmat francezii, spaniolii,

Mongolii, ruşii, nemţii, otomanii! În esenţa acestor

Repetări orânduite  bine, în rădăcina unui rău

Atât de grav, nimeni nu s-a încumetat să intre!

Măreţia, puterea, splendoarea lor au fost doar

Aparenţe, prin lege pământească menţinute numai

Prin forţă, violenţă. N-au fost consolidate

Pe Adevăr, Iubire şi Dreptate!

 

Oameni, oare nu e uimitor? Şi astăzi splendid

Strălucesc pe mantia bătrânei Clio perle ce dăinuiesc

Plecării, prăbuşirii acelor neamuri, ce cândva

Se lăfăiau trufaş, văzând Primordialul

În clipe trecătoare, în sete de putere, bogăţii

Materiale, glorie deşartă, aroma aroganţei,

Nălucirii, zidite pe suferinţe şi dureri, lacrimi,

Sânge, amărăciune ce au curs şi curg şuvoi

Necontenit din semeni! Aceste perle sunt

Produsul spiritului: lucrări şi opere de artă!

Ce-a fost în rest, a fost deşertăciune! Ei – toţi! –

S-au prăbuşit, că au căzut în mrejele ispitei, L-au

Ignorat pe Dumnezeu şi terestru deveniră robi

Convinşi ai raţiunii pământești…

 

                                                                              23.03.11

                                                                              Chişinău

 

Pasaj teluric

 

Pasaj teluric,

Febril, fatal,

Tăcere mută,

Fără cuvinte,

Goană, zbucium,

Avânt bestial,

Alergări lipsite de sens…

Spre morminte.

Lacrimi, tristeţe,

Nostalgie şi dor

Dar… pentru puţini

Au un sens şi iubire.

Pentru toţi:

Restriştii, dezastre,

Durere, multă durere,

Vrajbă şi confruntări,

Cruzime şi sânge,

Mult sânge

Ce curge şuvoi

Împreună cu ură

Peste frumosul,

Al Terrei,

Verde-albastru veşmânt

(Să-l spele cred,

Din belşug i-ar ajunge).

Cât, Doamne,

Vei mai răbda

Pe Pământ

Atât de urâtă

Făptură,

Teroare, erupţii

Vulcanice de fanatism

Pe ogor?

…Şi păsări cu aripi

Rănite în zbor

Vin cu prunci

Nenăscuţi

Dar…

Nu ajung.

Credinţa-convingere

În Dumnezeu –

Floare rară –

Nu înfloreşte

La munte,

Nici în câmpii.

Câte una

Înfloreşte

În dezgust.

Da! În dezgustul

Delirului

Unei Lumi rătăcite

Care aleargă

Într-o goană

Nebună –

Aleargă în declin.

……………………………………

Ascultă!

Ei se pornesc,

Pruncii cei nenăscuţi!

Ei vin. Zâmbesc.

Le aud şi surâsul

Plin de Dreptate

Şi de Iubire.

Ei vin!

Dar sunt

Încă departe

 

                                                   25 octombrie 2008

                                                  Chişinău

 

Avertisment

 

Lume de pământeni rătăciţi,

Trezeşte-te! Planeta e în flăcări,

În suferinţe şi chinuri, mâhniri.

De atătea lacrimi, sânge, moarte, nevoi,

Pământul – sarcofag de milenii –

E în doliu continuu, disperat de dureri,

Privat de sfinţenii!

 

Opreşte-te, Lume de pământeni!

Voi, făpturi ce sunteţi,

Nu moşteniţi păcatul în voi.

Moşteniţi doar pericolul,

Riscul de a naşte păcate.

Tot ce faceţi, voi faceţi de bunăvoie.

Voi nu vă naşteţi în lanţuri,

Voi singuri vă înlănţuiţi,

În neştire creaţi generaţii întregi

De primejdii, nelinişti, epidemii şi nevoi.

 

Trzeşte-ţi, Lume de pământeni,

Dorul, avântul de Înalturi!

Ascultă-ţi vocea lăuntrică, intuiţia pură,

Care nu minte, nu amăgeşte.

Acest Dar, Marele Dar, Creatorul L-a dat

La toţi pământenii în egală măsură,

De aceeaşi putere,

Este Eul, Omul din voi, Omul nemuritor!

Tot ce este lumesc, tot ce e pământesc,

Tot ce este materii,

Totul e în veşnică pierzanie, totul e trecător!

 

Lume de pământeni!

Vă îndemn, oameni, să dăinuiţi!

Voi gânduri lumeşti alungaţi spre departe,

Întrebaţi-vă Inima: v-a îmbiat

Ea vreodat’ la minciună şi moarte?

Numai, oameni, deveniţi pământeni-apatrizi

În capcana femeii, de farmec, căzuţi,

De dânsa voită, râvniţi,

De Lucifer tentaţi, ispitiţi

Semănară seminţi:

Să furi, să necinsteşti, să ucizi…

Şi florile Răului au înflorit.

 

Lume de pământeni rătăciţi!

Nu vă lăsaţi intimidaţi, dirijaţi

De ,,mai-marii, mai-tarii acestui Pământ,”

Înveşmântaţi în straie lumeşti

Şi în goană nebună după trufii şi materii.

                                                                                   08.01.09

                                                                                 Chişinău

 

Eminesciană

 

Așa-i fu datul sorții: pe un Picior de Plai

Să cadă din Netimp cu fruntea înstelată,

S-aprindă focul viu pe Glia-nstrăinată

De Bezna ce-nghițise acea „Gură de rai”

Și o ținuse-n ignoranță îngropată.

 

Cu o imensă dragoste în sufletul curat,

El coborî din Ceruri la Neamul Geto-Dac

Și-n simțăminte adânci trăi durerea

Cruntă a răzlețirii, visând până la lacrimi

Eliberarea și Reîntregirea…

 

Din prima clipă pământească, chipul său,

Încoronat cu nimb de aur, asemeni unui zeu,

Cu un surâs blajin și melancolic și poetic,

Purta-mpăcat amprenta enormei suferințe

A-nsinguratului, prin rostul său fatidic.

 

Intrând în universul Gintei năvalnic și candid,

Străin de nedreptate, de slugărie, arivism,

Minciună, disprețuia demagogia și spiritul sordid

Și logoreea unor ipocrite, nechemate călăuze,

Și furtul deghizat în moralism.

 

Naiv și bun, departe de firea cea lumească,

Vulnerabil, fu prins în mreje fariseice, păgâne,

Când doar Iubire sacră purta în curăția-i sufletească.

Acolo, Sus, nu cunoscuse răzbunarea, nici ura, viclenia,

Aici fu încolțit perfid de cei cu inimă de câine.

 

Fierbea în sânge, violent, argintul viu, cumplite

Suporta dureri de schingiuri cu funii umezite,

Dar nu-nceta să se întrebe, vrând să pătrundă Neînțelesul:

,,De ce un neam, cândva ales, ce-a prețuit valoarea Veșniciei,

Azi, cu mișei Altarul și-a ticsit, demonic etalând Eresul?”

 

O, Doamne! E greu, chinuitor să te numești român

Când țara ți-i barbar condusă de netrebnici!

O țărișoară în derivă, unde Mamona e stăpân,

Unde poeții mor, hoția, falsitatea sunt virtuți, talentul

E disprețuit, iar onorați sunt cei nevrednici.

 

E trist, dar și adevărat: poeții își au destinul lor aparte.

Ducându-și traiu-n zbucium sub lună și sub soare,

Lor Graiul Lui să-L scrie li-i ursit și Focul Sfânt să-L poarte

În suflet. Ei sunt o punte între morți și vii și pământească

N-au asemăbare. Ei știu doar să iubească….

 08.01.2015

Chișinău

 

Mizerabilii

 

E trist, dezgustător când îi priveşti,

Doar şi ei au coborât de Sus mirabili.

Din seminţia umană, ca în poveşti,

Mirabilă sămânţă au fost zidiţi,

Dar au ajuns cumplit de mizerabili!

 

La adăpostul sărăciei sufleteşti,

Ei au crescut pe drojdii ispitite,

Lăuntric, monstruozităţi groteşti,

Oameni urâţi, oribil de haini, lipsiţi

De îndurare, scrupule, respect, regrete…

 

O lume schilodită au născut, în care totul

Este de vânzare: la kilogram

Îşi vând copiii, familia, onoarea, portul

Strămoşesc, posturi de miniştri, şefi

Şi titluri…. Insultă, cinic, neamul

Omenesc.

 

Homini Politicus moderni, prea ocupaţi

Cu ale lor absurde activităţi, şi-aruncă

Reciproc acuze, se cred chemaţi.

Apoi îi doare în cot de ce se-ntâmplă

Şi cu neruşinare sfidează un popor,

Ingraţi.

 

Groşi de obraz, ei trivial legiferează,

Protejează îmbogăţiţii de tranzit, capitalişti

Prin alianţă, milionari de mucava, pe fază

Totdeauna cu tupeu şi dictatori postmodernişti.

Avid şi crud mafia aprig în politică tronează…

 

Mizerabilii sunt neam străvechi, dar nu sunt

Naţiune. Identitatea lor de nesimţiţi, născută

Şi zidită în Cain, a înflorit şi înfloreşte crunt,

Dând rod bogat în toată seminţia făloasă

Şi coruptă: teroare, persecuţii, inchiziţii,

Schingiuiri… Urâte flori în sufletul imund.

 

                                                            01.04.11

                                                            Chişinău

 

Undeva peste zări, orizonturi…

 

Undeva peste zări, orizonturi,

În Înalturi departe de vamă,

Și mai sus de unde soarele

Își revarsă razele în tihnă

Este o Cetate spre care,

Tinde dorul năprasnic, nostalgic,

Și care necontenit mă cheamă

Fără răgaz și odihnă…

 

Încă mama de mic îmi vorbea

Despre Cetatea de Sus și din vise

Tatăl meu, multe drumuri,

Cărări căutase spre Ea

Dar în cumplite dureri rătăcise…

Deși Drumul dorit nu-l găsi,

Nu-n zadar căutase cu dor

Și cu gândul la mine

Înainte să plece spre alte tărâmuri,

Șopti: Multcăutata, fiule,

Este Cetatea Luminii!

 

De atunci s-au scurs ani mulți,

Mulți ani, și triști și grei,

Tatăl meu a trecut în nemoarte

Azi soarele-i altul, sclipește

Dar… din munți pare atât de departe…

Cred … că în acest Univers,

Totul se mișcă pe orbite și-n salturi,

Spun chiar, dacă acesta ar fi ultimul vers

Sunt convins, voi găsi

Cărarea spre Înalturi….

 

                           22.05 1998

                          Chișinău

———————————-

Nicolae BĂLȚESCU

 

 

Lasă un răspuns