Mugurel PUȘCAȘ: Petale de Florar

PRIMĂVERILE DE ODINIOARĂ
( La Ruşii-Munţi… )

 

Păşesc în satul meu, de odinioară,
Celest tărâm în primăveri de mai,
În existenţa-i sacră, milenară,
Leagăn a fost, scump colţişor de rai.

 

Se hârjonesc lăstunii în livadă,
Pomii valsează în veșmânt de flori,
Îmi pigmentează pasul prin ogradă,
Corole graţioase, vii culori.

 

Mi-e dor de buni, de uliţi pietruite,
De pluguri adâncind picior de plai,
De-a satului meleaguri, dragi şi sfinte,
Reprimenite în mirific strai.

 

Sub ” Bursucău ” un vultur dă târcoale,
Cu ochi agili în zboru-i maiestuos,
Cu aripi largi se pierde lin în zare,
Vechi paznic al vernalului frumos.

 

Pe pajişti jilave, de dimineaţă,
Îl văd pe George, cocostârcul jun,
Prin treistii către Mureș, albi, în ceaţă,
Pasc mieluşei frugalul mic-dejun.

 

Ce zori-de-zi, fierbinţi, pline de viaţă!
Ce forfotă, la cântec de cocoşi !
Bat clopote, în rugi de dimineaţă,
Un gând pios se-nalţă spre strămoşi.

 

Dor de sătucul meu de odinioară…
Chiot în lunci, iubiri trecute-n zori,
Poveşti cu tâlc în seri de şezătoare,
Vechi amintiri pe aripi de cocori.

 

LUNA LUI FLORAR

 

Vechi parfum de Florar,
Sărut pur de fecioară…
Primăvară celestă,
Cânt divin de vioară.

 

Jind frenetic, carnal,
Mângâieri diafane,
Caldă, iarba încinge,
Dulci alinturi profane.

 

Umbra vechilor nuci,
Trupuri nude și doruri,
Atingându-se blând,
În florale decoruri.

 

Prin poieni poposeau,
Inimi largi în plutire,
Se doreau, dogoreau,
Rătăcite-n iubire.

 

Simt, adie-a trecut,
Temporală firidă…
Roşu mac, renăscut,
Lin, pășești din clepsidră.

 

În decor de Florar,
Rămurind fericire,
E-un dual, veșnic noi,
Într-o dulce dospire.

 

Colţ mirific, de rai,
Strune vechi, de vioară,
Ploi vernale de mai
Și-un sărut de fecioară.

 

,,MĂ-NTORC ÎN MUNŢI ”

 

,,Când apa cerne timpul peste praguri
Și freamătă copacii-ncetișor,
Eu te aștept să vii dinspre-nceputuri,
În munţii inimilor fără dor.

 

… E verde totul, fumul se înalţă,
Cabana ascunsă e iubirea mea,
Ea te așteaptă să îmi fi pereche,
Feriţi, îndepărtaţi de lumea rea.

 

Pământul, cerul, vântul, apa, visul,
Ne vor înconjura cu har divin,
Cuprinși de armonie și tristeţe,
Vom degusta al trupurilor vin… ”

———————

Mugurel PUȘCAȘ

Mai, 2018

Recitare de excepţie : scriitorul Lucian Dumbravă !

Lasă un răspuns