Mircea Dorin ISTRATE: Poezii pentru sâmbătă seara

MAI MULT ÎN NENOROC

 

Am fost trecuţi adesea prin sabie şi foc

Şi-am fost trădaţi, ca Domnul, mereu de-a noastre Iude,

Puţin ne fost-a bine, mai mult în nenoroc

Ne-am dus scurtimea vieţii, aicea şi ori unde.

 

E prea frumoasă ţara, prea plină şi bogată

De  daruri ce Măritul le-a pus s-avem aici,

Păcat că dinspre-afară mereu e-nconjurată

De large guri flămânde, neprieteni, inamici.

 

Ne tot unim de-o vreme, iar alţii ne destramă

Pe vorbe mincinoase, pe-argintul vânzător,

Aşa c-a-noastră viaţă mereu am pus-o vamă

Norocului ce-ntr-una, a fost de partea lor.

 

Am frământat istorii, să ţinem bine minte

Că suntem străvechime din daci nemuritori,

Că ne luăm, fiţi siguri, tot ce-am pierdut ’nainte

Chiar de va trece-o vreme, că suntem răbdători.

*

În Domnul ni-i nădejdea, în glie ni-i tăria

Că-n ea ne ţin în spate cohorte de strămoşi,

Cât ele-n noi le-om duce, să ştiţi că veşnicia

Şi-o face-aici cuibarul, şi fi-vom norocoşi.

ZEII LUMII NOI

 

Noi eram aici când lumea era vis de început,

Când prin alte părţi viaţa încolţea între strânsori,

Când din palma veşniciei, unde toţi am încăput,

S-au desprins cuibare-n care, gângureau mici puişori.

 

***

Păstorindu-şi turme grase pe-a Carpaţilor spinare,

Bacii noştri din vechime şi-au întins mereu moşia,

Tot lărgind şi tot lungindu-şi în spre dunga cea de zare

Neamul şi împărăţia, să le-ncapă dăinuirea.

 

În desaga înflorată pus-au faguri de cuvinte,

Le-ndulcească lunga cale pân’ la marginea de lume,

Datini încă şi-obiceiuri învăţate din-nainte

Şi-a măreţului Zamolxes, legi ştiute şi cutume.

 

Apoi timpuri după timpuri, pe cărări de ei ştiute

Au cătat tot mai departe iarbă crudă şi-ndesată,

Şi-au iernat în cele locuri ani şi veacuri ne-ntrerupte,

Tot topinduse-n nădejdea, c-or veni ’napoi, vreodată.

 

Răbdători cu a lor soartă, buni la suflet şi cuminţi,

Au rămas acol’ departe stâlpi de ţară împlântaţi,

Şi-apoi veacuri trecătoare s-au ţinut în gând uniţi

Cu-a lor buni ce-şi dorm vecia, în cuibare din Carpaţi.

 

Azi de-i cauţi, sunt uitare în cea lume deşirată,

Doar în port şi-n vechi cuvinte îi simţim că-s neam cu noi,

Martori vii la începuturi, fraţi am fost cu ei odată

Într-o vreme când pe-aicea, eram zeii lumii noi.

 

****

Dus-am tainiţă în suflet, că ne ştim nemuritori,

Aşezaţi de mult aicea ca Adamii în lumesc,

Ca să toarcem firul vremii, tot trecând în următorii,

Până cănd  aicea fi-va, raiul lumii, pământesc.

 

 

ŢARA DE SUB ŢARĂ

 

Dorm somn de veci în huma ţării strămoşii care nu-i mai ştim,

Ţinându-ne pe noi pe umeri, să împlinim al lor destin,

Să ducem viaţa mai departe, aicea unde fost-am puşi

De Domnul, în vecia clipei, de taţii noştri, care-s duşi.

 

Acolo-s toţi, nici unul lipsă din câţi trăit-au pe pământ,

’Napoi întorşi, de la bunicul şi pân’ la cel de început,

Ei sunt cei vechi, noi cei din urmă, abia acum pe-aici veniţi,

Prea mici în fapte, ei icoane-n altarul ţării plin de sfinţi.

 

Puteri ne daţi din a vost’ suflet când plugul cerul vost’ îl ară,

Că-n cele large dedesubturi voi sunteţi ţara de sub ţară,

Aicea sus stăm o clipită, la voi vecii neterminate,

Aici aflăm ce voi făcut-aţi, acol’ sunteţi a voastre fapte.

 

Ne ţine Domnul pe aicea să vadă cât vom face bine

Cât punem, spre a Sa mărire, cât ne jertfim şi pentru cine,

Cât hulpavi suntem şi cât lacomi, cât laşi şi cât de trădători

Suntem cu ţara ce ne ţine şi ne mai iartă uneori.

.

Putem schimba a noastre fapte, ne fie veşnic ’nălţătoare,

Să lase dâră de lumină prin lumea asta trecătoare,

Că toate cele ce aicea, de-alungul vieţii câştigăm,

În lumea umbrelor nu ducem, vecii acol’ să înfruntăm.

 

Fiţi dară buni şi drepţi şi oameni, cât astă lume veţi străbate,

Spălaţi-vă în bune fapte de ştiţi c-aveţi în voi păcate,

Că jos de mergeţi îmi rămâneţi vecia toată s-o slujiţi,

Ca păcătoşii cei netrebnici, ori miruiţi, ca nişte sfinţi.

 

 

ODĂ PLUGULUI

 

Din străvechimea noastră, din cela început

Legatu-ne-ai viaţa cu însfinţitul lut,

Şi-n timp ţinut-ai neamul să-l saturi cu bucate,

Când tot scurmându-ţi urma ne-ai dus pe toţi în spate.

 

De veacuri truditorul cu mâna pe corman

În brazde lungi întors-a hotarul an de an,

Şi-apoi sămânţa pusă, udată cu speranţă

Cum Domnul nostru vrut-a, ne-a tot lungit cea viaţă.

 

Din timpuri învechite spre cele viitoare

Tu plugule în lume ne-ai scos pe fiecare,

Aşa că dacă astăzi noi încă vieţuim,

Cu-adâncă plecăciune, în veci îţi mulţumim.

 

***

Doar plugul, boii, omul şi Domnul peste toate

Ne-au veşnicit pe-aicea să mergem mai departe,

De-aceea tu şi brazda veţi fi mereu minune,

Iar versul meu, cât poate, în slavă vă va pune.

 

 

COMORI DIN PODUL CASEI

 

Mă  urc în podul casei, ca hoţul pe furiş

Să căt copilăria sub streaşină lăsată,

Aici am pus-odată în tainic ascunziş,

S-o am în vreme lungă, minune preacurată.

Sub pânză de paianjen, de vremi în colţuri roasă,

Îmi doarme în uitare  o lume ce-i apusă,

Clipită veşnicită din viaţa cea întoarsă,

Pruncie dezmierdată, în puf de vise pusă

 

*

Întorc cheiţa-n broască şi lada fermecată

Îmi dă napoi comoara ce-n drept mi se cuvine,

Să-mi bucure simţirea, s-o facă-nfiorată

Că am găsit acolo,  fărâma mea din mine.

 

Mărgeaua colorată, briceagul ruginit,

Bănuţii puşi de-oparte, câştig la colindat,

Medalia lui moşu, căluţul meu iubit,

Sunt lăcrimate clipe, rămase-n neuitat.

 

Atinge-le-oi cu mâna, cum mângâi o icoană

Şi m-oi ruga la Domnul întoarcă-mi timp trecut,

Să-mi ia din astă viaţă, la schimb, cât vrea ca vamă,

Dar lasă-mi doar o ziuă, acolo să mă mut.

 

Să merg desculţ prin ploaie, să caut cuib de ciori,

Să lenevesc în soare pe margini de Târnavă,

Să-mi umplu pălăria cu fragi dulcii şi moi,

Să fur culoarea toamnei din codrii de aramă.

 

La stâna cea bătrână să căt ciuperci prin iarbă,

Cireşe la vecina să-i fur, măcar de-un sân,

Să sperii pui de grauri, prin colilii şi nalbă,

Îar noaptea bolta-ntreagă s-o număr stând în fân.

 

***

Dar taote-mi sunt făcute să-mi stea în legea firii,

Iar ce-i trecut odată ‚’napoi  nicicând nu vine,

Degeaba-ncerc acuma la porţile măriri,

Trecut,  trecut rămâne, cu tot ce-i rău şi bine.

 

 

ICOANA MAICII CARE PLÂNGE

 

Pe chipul Născătoarei se cerne-n tremurat

O boabă de lumină din candela de taină,

Punându-i stropi de umbe pe mâneca la haină,

Iar pe obrazu-n plânset, culori de înserat,

 

Durerea celui suflet în toate să se vadă,

S-o simtă privitorul, ş-apoi să se-nfioare,

Cea inimă e una cu jalea care doare

Şi întristează Maica, sub crucea care rabdă.

 

Din ochii în durere o rouă-nlăcrimată

Divină urmă lasă pe pânza ce se strânge,

Minune nelumească-i icoana care plânge,

Altarul însfinţindu-l, cu inima-i curată.

 

***

O lacrimă de mamă e ultima durere

Din chinuitul suflet, când moartă-i cea speranţă,

E marea deznădejde ce-mpiedică cea viaţă,

E ruga preacerşită cu ultima putere.

 

 

PRAF DE STELE

 

Când cern pe lume praf de stele

Şi-aprind luceferii din cer,

Mătăsuri lung, ca giulgiuri grele

Pun nopţilor, ce mâine pier.

 

Când scutur pulberea de stele

Pe căi ce suie noaptea-n cer,

În rugi pun visurile mele

Hrănind iubiri, ce poate pier.

 

Când mătur praful de pe stele,

Luceferi când se nalţă-n cer,

Tristeţi mă prind, că ştiu cum ele

Spre ziuă-n tremur, toate pier.

 

***

Iubirile-s ca cele stele

Ce-mi umplu nesfârşitul cer,

Se-aprind în nopţi, şi ard în ele,

Apoi spre ziuă, toate-mi pier.

 

 

ÎN SEARA VREMILOR TRECUTE

 

În seara vremilor trecute, când luna sus pe bolţi răsare,

Tu, ca de-atâtea ori iubito te duci cu gându-n depărtare

Şi-n noapte, ochii minţii tale tot cată timpuri îndulcite

În care tu erai minunea, clipitelor neprihănite.

 

Pierdută-mi stai în aşteptare, ca să cobor din al tău vis,

Să-ţi bat în tocul de la poartă, şi-aşa precum odat’ ţi-am zis,

Să te răpesc, şi-o zi din viaţă să fim a lumii doi nebuni,

Topiţi în vremea tinereţii, din anii noştri, ceea buni.

 

Ca şi atunci, te-oi ţine-n braţe, şi-n spusa mutelor cuvinte

A noastre suflete-n văpaie s-or înţelege din-nainte,

Eu lungi săruturi îţi voi pune pe-a tale gene-nlăcrimate,

Tu, buze arse, doritoare, îmi vei plăti nenumărate.

 

Şi-apoi, dacă ne-o vrea vecia ne-ncapă-n clipa ei cuminte,

Ne facă lungi şi nesfârşite aceste timpuri fericite,

Când nopţile pe flori de nuferi te-oi trece lumea ca luntraşii,

În urma ta, ca rob netrebnic, ţi-oi săruta de-apururi paşii.

 

Târziu în noapre ne vom face din gânduri calde jurăminte

Şi cu peceţi de dulci săruturi le-om face toate însfinţite,

Iar când miji-vor încă zorii, cea vrajă care se destramă,

Ne va lăsa, ca altădată, în inimi, neînchisă rană.

 

Tu iar vei sta în nopţi de miere rugându-ţi vremile trecute

Să-ţi privegheze somnul tainic, ca amintiri să te sărute,

Că ce au fost a tinereţii clipite puse-n sfântul mir,

Acum le-ascunzi, de ochii lumii, în bobul lacrimii, divin.

 

 

UITATELE SCRISORI

 

Lasă-ţi picurate lacrimi să-ţi sărute

Rânduri adormite puse pe-o scrisoare,

Ce demult, odată, scrisu-le-ai vrăjite

Când a ta simţire, vru să te-nfioare.

 

Şi te du cu gândul la acele timpuri,

Când doi ochi în rouă fost-au sărutaţi,

Când plăceri cuprins-au sângele din trupuri

Şi bujori pe-obrazu-ţi, pus-au ruşinaţi.

 

Când beţia clipei te-a topit pe dată

În visări de miere spre Dumnezeiesc,

Când ardeai de doruri, ce vroiau să facă

Din a ta fiinţă, flacără-n cresc.

 

Pus-ai pe hârtie vraja celor gânduri

Către cela care, tainic l-ai iubit,

Şi-ndulcite vorbe, tremurate rânduri

Din fântâni de suflet, toate ţi-au pornit.

 

***

Azi, citind scrisoarea din cel timp de miere

Vin spre tine vremuri în văpăi trăite,

Ţi se-ascund în minte, suflet în durere,

Că nimic acuma, nu-i ca mai ’nainte.

 

&

 

De citiți poeme, când în turn îmi bate

Vântul toaca nopții, sub cel clar de lună,

Ști-veți că-i de-acuma noaptea jumătate

Și sub pleoape pus-am, bobi de „Noapte Bună”.

––––––––––

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș, 20 octombrie 2020

Lasă un răspuns