Mircea Dorin ISTRATE: Poezii de dragoste

TE-AI  SUPĂRAT  IUBITO

 

Motto: ,,Te-ai supărat iubito-n astă seară

              Şi-ai vrut să-ţi dau iubirea înapoi,

              De-atuncea începută, dintr-o vară

              Când lumea asta era ea şi noi’’

                      

Cum să îţi dau iubirea înapoi?

Cum să îţi dau tot ce-am simţit odată?

Durerea, bucuria, care-n doi

Făcut-am viaţa asta desfătată.

 

Cum să îţi dau speranţa şi cel dor

Ce mi-a ţinut a flăcării văpaie,

Cum să îţi dau din suflet cel fior

Ce-a fost mereu a inimii bătaie.

 

Cum să îţi dau clipita-mi de visare

Ce-a fost cândva chiar raiul cel divin

Şi tinereţea, raza mea de soare

Şi cerul nopţii cel cu stele plin.

 

Le dau pe toate, de mă dau pe mine

Să ne topeşti în lacrimi  şi-n suspin,

Iar dacă crezi c-aşa ţi-o fi mai bine

Mă uită dacă poţi în dulce chin.

 

Dar nu uita că ai să-ţi ştergi din viaţă

Mai tot ce în iubire ai trăit,

Ce ţi-ar rămâne, crezi c-ar fi dulceaţă

Şi-ar merita atâta pătimit?

 

Şi-apoi, nu pot să dau nimic din mine

Că m-aş goli de tot ce-a fost frumos,

Rămâne-oi sec de tot şi făr’ de tine

Voi fi nimicul cel mai păcătos.

 

 

ÎN GĂND ÎŢI NUMĂR PAŞII CARE

 

În gând îţi număr paşii care

Sfioşi şi temători îi faci,

Când vii grăbită pe cărare

Călcându-mi iară cruzii maci.

 

Eu încă te aştept codană

Cu sufletu-ți îmbujorat

Rugându-mă la cer în taină

Ne ierte dulcele păcat.

 

Vom fi din nou în paza nopţii

Sub umbra clipei de noroc

Şi-om mulţumii atuncea sorţii

Că ne-a-ntâlnit în tainic loc.

 

Ne-om îndrăgi ca altădată

Şi-n vorbă mută, nerostită,

Vei fi icoană sărutată

În clipa dulce de ispită.

 

Lăsa-vom lumea mincinoasă

Să se afunde în uitare

Şi-n noaptea asta norocoasă

Vom fi clipită de visare.

 

Spre dimineaţă, la plecare,

Cu vinovaţii paşi ce-i faci,

Călca-vei iară-şi cea cărare

Înrouraţii roşi maci.

 

 

GÂNDURI  ÎNDULCITE

 

Ţi-am trimis iubito pe aripi de vânt

Din adânc de suflet gânduri îndulcite,

Nu-s aed ca-n vremuri ca să ţi le cânt

Sau în nopţi cu lună să le-auzi şoptite.

 

Sunt mereu cum fost-am: umbra-ţi din iubire,

Clipa norocoasă ce ai vrea s-o ai

Cuibărită-n suflet şi-n a ta simţire,

Doru-ţi din privire, gura ta de rai.

 

Focul din scânteia care să-ţi aprindă

Inima-n văpaie, gura-ţi însetată,

Caldul din privirea-ţi îmbunată, blândă

Tremurul din pleoapa vrută sărutată.

 

Visul şi speranţa, flacără  nestinsă,

Gândul din chemarea încă doritoare,

Boaba lăcrimată pe obraz prelinsă,

Vorba mângâiată, clipa care moare.

 

Sub icoana-ţi sfântă candelă arzândă,

Ruga înălţată în spre Domn Ceresc,

Taina-n veci nespusă, inimă  flămândă,

Toate cele bune care-s în lumesc.

 

Tu să-mi dai doar gându-ţi plin de preaiubire

Ce îl porţi cu tine pus într-un fior,

Şti-voi că e încă lacrimă, simţire,

Niciodat sătulă, veşnicitul dor.

 

TAINA   VISULUI  DIN  NOAPTE

 

Îţi fac iubito-n gând palate

Înconjurate de grădini,

Pe tine mi te pun în toate

Numai aşteaptă-mă, că vin

 

Din lumea visurilor mele

Dorinţele să le-mplinim,

Să fim doar noi în toate cele,

Focoşi amanţi să ne iubim.

 

Cu buzduganul de dorinţe

Ţi-oi bate-n poartă la cetate,

Aşteaptă-mă pe trepţi cuminte

Gândind la dulcile păcate

 

Ce-n noapte toate s-or preface

În taina pusă-n colţ de minte,

Acol’ vor sta în bună pace

Închise-n mutele cuvinte.

 

N-o şti nici pasărea nici vântul,

Nici luna care toate-mi ştie,

Nici umbra noastră, nici pământul

C-am fost aici, clipită vie

 

Ce-a ars în dulce-nfiorare

Făcând păcatul nost’ divin,

C-apoi ,în strânsă-mbrăţişare

S-adormi în pat cu baldachin.

*

Cărarea nopţi-nrourată

Va şterge urma la-l meu pas,

Şi-apoi la fel ca altădată

Sărut ţi-oi da, de bun rămas.

 

Când m-oi topi-n adânc de noapte,

În rugi,  pe geana-n tremurare,

Vor picura înlăcrimate

Două smaralde, de iertare.

 

 

 TRUBADUR  PRIN  CER  CU  STELE

 

Trubadur de altădată, nu mai cânţi pe sub balcoane

Să-nfiori inimi de fete, de iubite, de cucoane,

Punând sufletu-ți smerelnic ca un  dar în a lor palmă

Şi-ntr-un  vers cu a ta lăută, stâmpăra-i plăcuta rană.

 

Nu mai ai nici glas nici suflet, nici pe cine să-nfioare

Versul tău şi cea lăută, de plăcere făcătoare,

Nimeni plată nu-ţi aruncă din balcoane-o sărutare,

O privire voluptoasă, chemătoare, doritoare.

 

Nu-s mai timpurile-acelea când un suflet în văpaie

Aştepta în seri cu lună trubaduri să le-nvioaie,

Să le-aţâţe vii dorinţe şi-a lor inimi mişcătoare

Într-un cânt să se topească, într-un vers să se scoboare.

 

Lira-n cui ţi se-odihneşte, muza mi te-a părăsit

Nins ţi-e părul, slab ţi-e trupul ce-i acuma gârbovit,

Iar privirea-nceţoşată doar un pic în faţă vede,

Vorba, mintea ta sprinţară, de o vreme se tot pierde.

 

Numai vechea amintire gându-ntrânsul o mai ţine

Să-ndulcească astă clipă, schmbe răul tot în bine,

Tu le deapănă pe toate, că atât ţi-a mai rămas,

Pân’ la gata fii pe pace , n-ai mai mult de cât, un pas.

*

Ai  fost clipă de istorii într-o vreme de iubire

Când în suflet revărsat-ai bucurie, fericire,

Azi , pustiu e sub balcoane ca şi-n inimile noastre,

Fiindcă tu, cu a ta liră, rătăceşti prin cer cu astre.

 

SOCOTEALĂ

 

Scad, adun şi-mpart, nu iese cum făcutu-mi-am socoată,

Înmulţesc cu doi, cu zece, tot nu e cum vreau să fie

Plata ceea în săruturi, ce promisu-mi-ai că toată

Mi-o vei da, până la una, nu-ţi rămână datorie.

 

Eu tot vreau, ca nesătulul, plată fie-ndestulată

Cum primit-am şi-altă dată păcălindu-te puţin,

Să te ţin în faţa porţii toată noaptea înstelată

Şi-ncă măine, c-o rămâne, vreme-i iară să mai vin.

 

Apoi de, nici tu sărmana din atât n-oi fi săracă,

Pagubă ca asta Doamne, câte încă ţi-am făcut,

Luna numa steie-n nouri şi lungească-se o leacă

Noaptea asta, că-i prea scurtă de cum inima a vrut.

 

Că acuma-n plină vară vremea este îndulcită

Şi te-ndeamnă să-ţi faci noaptea numai bună de iubit,

De când lumea ce-a iubire fost-a încă sorocită

Mai dulcie fie vara, sub o lună în umbrit.

 

De-i păcat? cine să-ntreabe, cine-acolo gându-l duce

Când în nori e sfânta lună adormită şi-mpăcată,

Când aicea lângă tine ai guriţa asta dulce,

Ochii-nchişi şi-a ei simţire toată numa-nfiorată.

 

Fi-va rugă de iertare mai încolo către toamnă

Şi-ncă-n iarnă pân’ veni-va dezgheţata primăvară,

Când simţi-vom iar că ceva din ce-a inimă ne-ndeamnă

S-aşteptăm un bob de vreme, ca-poi fi-va cum vrem iară.

 

Doamne, fă şi vrerea noastră când  îţi cerem fericirea,

Vară fă tot anul fie că n-o fi nenorocire,

Să se sature odată gândul, inima, simţirea

De  cât toate vin şi pleacă, dintr-un sâmbur de iubire.

 

IUBIRE  JERTFITOARE

 

Te-am pus să-mi fii de aur al frunţii mele nimb

Iar umbra ta să-mi fie cămaşă înflorată,

Curatu-ţi suflet fie-mi zăpadă fără pată

Ce peste mine ningă din început de timp.

 

Înfiorezi durerea şi simţul doritor

Tu jertfă jertfitoare pe-a dragostei altare,

În dezmierdări dai totul să nu rămâi datore

La inima ce arde în focul pieritor.

 

Tu a plăcerii sclavă ’nălţată în ceresc

Ce  treci  preumblătoare prin galaxii rebele,

Îţi pui în păr luceferi, la gât şirag de stele

Eşti humă păcătoasă din mucedul lumesc.

 

Ca hoţul vii ascunsă în umbră de-nserare,

Te cuibăreşti în suflet la cela ispitit,

Îl storci de plâns şi vaiet făcându-l fericit

Şi neguri pui în mintea-i ce stâmpăr nu mai are.

 

Apoi, în chingi de aur mi-l prinzi pe păcătosul

Ce s-a-Ncâlcit în nada himerelor prea dulci ,

Împleticindu-i gândul să creadă în năluci

Al tău va fi de-acuma, în lesă prins, ţâfnosul.

 

Un iad îi faci viaţa în chin şi-n aşteptare,

Îl perpeleşti la focul speranţelor ce vin,

Otravă pui în cupe şi faci din vin pelin

Când pleci lăsând în urmă-ţi, blestem de neiertare.

 

Ca vântul eşti iubire venită de niciunde,

Întâi o adiere, apoi un  uragan,

Zmulgând simţiri şi inimi le-arunci apoi în van

Şi-ţi stâmperi cea mânie în cercul unei unde.

 

De câte ori nu vrut-am să mori în chinuri grele,

Să simţi şi tu durerea cum totul te sfâşie,

Şi-atunci să mi te umplii de ură şi mânie

Cum fac şi eu adesea cu simţurile mele.

 

O, cum aş vrea o vreme să uit că te-am ştiut

Dar mi te iert iubire că eşti şi iertătoare,

Că mai întotdeauna laşi loc de-o împăcare

Şi mă-mbuneze iară de încă m-a durut.

 

 

Mai vino dar ca vântul, hoţeşte te strecoară

Să-mi răscoleşti simţirea şi locul ce mă doare,

Şi-apoi te du-neştire întocmai ca o boare

Ce-a re-nviat o taină, născută într-o vară

 

 

DULCEA  AMINTIRE

 

E târzie toamnă, vechea mea iubire

Cu pafum de mere, dulci, împărăteşti,

Inima şi ochii cată-n tresărire

Ce-ai trăit în taină, dulcile poveşti.

 

Vor veni de-acuma timpuri îmbrumate

Ce-ţi aduc aminte într-o-nfioarare,

Câte veri trăit-am, toate fermecate

Sub a nopţii boltă într-o-mbrăţişare.

 

Şi-apoi încă Doamne, câte jurăminte

Sufletele noastre nu şi-au spus sub stele

Şi peceţi-săruturi, le mai ţii tu minte

Cum stârneau pornirea viselor rebele?

 

Doamne, cum ne chinui când în toamna vieţii

Laşi doar amintirea şi cuvântul mut,

Să destrame pâcla aburind-a ceţii

Care vrea ne-ascundă vremea de demult.

*

Azi, închide ochii, urcă în visare

Retrăind clipita vremilor de miere,

Eu voi fi acolo şi-ntr-o lăcrimare

Îţi voi da iubito, tot ce îmi vei cere.

 

Bolta înstelată, luna-ascunsă-n nor,

Sărutări pe geana-ţi veşnic tremurată,

Mari cuvinte mute ce ţi-or da fior,

Viaţa mea ce toată, ţie-ţi este dată.

**

Nemureşte Doamne dulcea tinereţe

Ce va naşte-ntruna patimi şi iubire,

Las-o veşnicită să mi se răsfeţe

Ca să-mi aibă-n toamnă, dulce amintire

 

 

FOST-AM  UMBRA

 

Fost-am umbra vieţii tale tăinuită-n bob de gând,

Fierbinţeala celor lacrimi, ce pe-obrazu-ţi picurând

Adunatu-ţi-au din suflet vise dulci de mulţumire,

Nepierite doruri încă, dintr-o vreme de iubire.

 

Fost-am umbra vieţii tale scânteindă-n al tău gând,

Dor arzând de-alungul vieţii, ruga unui suflet blând

Încărcată cu speranţe urcătoare spre ceresc,

Din păcatul ce-ndulcit-a clipa noastră de lumesc.

*

Fost-ai umbra vieţii mele pusă-n ţandără de gând,

Te-am ascuns privirii lumii şi-ntr-un  zâmbet surâzând

Te-am făcut păcătuire peste simţurile mele,

Foc arzând şi pătimire în clipitele-mi rebele.

 

Fost-ai umbra vieţii mele din ascunsul unui gând,

Dor, iubire, gând smerelnic, care-n taină lăcrimând

Cheamă vremile trecute dintr-o lungă zi de vară

Să se-nşiruie aevea şi-n visare vină iară.

**

Fost-am umbră de iubire vieţii noastre păcătoase

Ce-a-ndulcit cărarea vieţii cu clipite norocoase,

Foc mocnit în toamna vieţii ce-i de-acuma îmbrumată,

Dulce taină, amintire,  dintr-o vreme depărtată.

 

Suntem umbra unor vise ce au fost cândva trăire,

O scânteie ce aprins-a clipa de dumnezeire

Să putem a spune lumii, că a meritat să fim

Trăitori în astă viaţă, împletindu-ne destin.

 

 

PROMISIUNE

 

Cu tine-oi fi şi-n cea din urmă clipă

Cât mai trăiesc pe-aicea, prin lumesc,

Iar de mă duce-un înger pe-o aripă

În iad subpământea sau rai ceresc,

Ori unde-aş fi pe tine doar iubito

Şi-n lumea cealaltă, te iubesc.

 

Cu tine-oi fi şi-acum şi-n veşnicie

Cât voi mai fi simţire de-omenesc

Şi chiar de-aş fi nimic, ori măreţie

Ori unde-aş fi nicicînd nu mă opresc

Să-ţi spun atâta cât mai sunt trăire

Că-n fiece clipită, te iubesc.

 

Cu tine-oi fi vecie de vecii

Cât stelele pe ceruri veşnicesc,

Suntem şi-om fi mereu statornicii

Cât simţul nostru cela omenesc

Ne leag-a noastre inimi pe vecie

Atunci când ele-n voie, se iubesc.

 

CÂND  MI  TE  CHEM  IUBITO

 

Când mi te chem iubito din umbra unui gând

Şi pe altar de suflet te pun în preamărire,

Înfiorezi clipita-mi şi ziua îngânând

Îmi trece în visare şi-n dulce fericire.

 

Că tu, amarul vieţii îl faci să-mi fie miere

Şi ziua-nnourată să îmi lucească-n soare,

Iar lunga mea tristeţe se face o plăcere

Când chipul tău sfielnic, la toate dă culoare.

 

Ajunge doar un zâmbet, o geană tremurată

Ca apăsarea zilei s-o schimbi în prealumină,

Iar gura ta de miere de fi-va sărutată

Vecia celei clipe, mi s-o părea divină.

 

Cu tine-n gând, în noapte, sub  bolta înstelată,

Când luna-n nori se-ascunde ne-om spune jurăminte

Şi-atunci, din ’nalte ceruri, la fel ca altădată,

În părul tău luceferi, s-or pogorî cuminte.

 

Închide dară ochii şi cheamă-mă în şoapte

Să-ţi îndulcesc visarea smerelnicului dor,

Pe pleoape-ncet ţi-oi pune săruturi lungi în noapte

Ca să-mi adormi iubito, cuprinsă de-un fior.

 

VEȘNICIȚI-VĂ-N  IUBIRE

 

Feștila lumânării s-a stins încet de-acum

Iar somnul de-a mea pleoapă cu miere se lipește,

Ca hoțul  mă cuprinde în brațele-i de fum

Cel vis, ce-n a mea minte se-ntinde, se lățește.

 

Cu el mă-ntorc în vremea plăcutelor păcate

Când am iubit frenetic o tânără codană,

Ce m-a cuprins ca marea cu-a sale valuri toate

Făcându-și al său zâmbet, un leac de pus pe rană.

 

Cu ochii ei albaștri, ca stele lucitoare

Și cu privirea-i caldă,  pe loc m-a fermecat,

Iar dulcea ei guriță cu buze-mbietoare

În mine ea găsit-a un veșnic însetat.

 

C-o strângere de mână și-o caldă-mbrățișare

Eram în cele clipe în rai dumnezeiesc,

Iar dac-a nostre simțuri doreau o sărutare

Ne înălțam la ceruri de-aicea din lumesc.

 

Și  câte stele-n noapte-s pe bolta nesfârșită

Pe toate noi atuncea săruturi le-am făcut,

Și câte nu jurat-am cu vorba-abia șoptită

Când luna era-n nour, ca martor rece, mut.

*

Au fost acele vremuri clipite desfătate

Ce ne-au nălțat simțire spre raiul cel divin,

Iar gustul lor de-atuncea noi pusu-l-am de-oparte

Să ne-nfioare timpul la zilele ce vin.

 

Acum, trecut-am lumea cu bune și cu rele

Iar zilele de-atuncea ce-s puse la păstrare,

Le retrăim în taină cu vremurile-acele

Și le-ndulcim adesea cu-n bob de lăcrimare.

 

Și-atunci, imunda lume din jurul nost dispare

Lăsândune-n dulceața divinului ceresc,

Acolo este raiul clipitei ce nu moare

Făcându-i veșnicire, pe cei ce se iubesc.

 

VREME  ÎNVRĂJITĂ 

 

Motto: ,,Mai ții minte cum  odată, noi copii de turtă dulce

              Când mergeam trimiși cu vaca colo-n crângul cel umbros,

              Ne prindeam cu toții în joacă și-apoi nimeni nu ne-o duce

              De acolo până-n seară, rupți de foame, dar voioși.”

 

Cu cerceii de cireșe și inel din margarete

Iar pe cap purtând corone de flori mândre, împletite,

Erai dulce Cosânzeană printre celelalte fete

Ce-n alaiul tău de nuntă, cu bujori erau gătite.

 

Eu, c-o suliță din trestii și c-o sabie de salcă

Eram încă Făt- Frumosul care sperie balauri,

C-o armură-n foi de brustur, mă simțeam atunci de parcă

Cerul îl purtam pe creștet, nu coroana cea de laur.

 

Cioata ne era altarul unde ne juram credință,

Martorii erau de-ai noștri, mărunțeii cei copii,

Ne-ospătam pe săturate cu frăguțe-n foi de viță

Și primeam bănuți din frunze, lanțuri lungi de păpădii.

 

Mai apoi, la scaldă-n vale ziua ne trecea în fugă

Și prea repede-nserarea ne strica a noastră joacă,

Aduceam acasă vaca, Buna încă să o mulgă

Și-apoi cina cât mai iute pentru ceilalți să  mi-o facă.

 

Obosiți, pe-un pat cu paie adormeam  în dulce vise

Și în noapte cea de vară ne simțeam ca-n paradis,

Pacea lumii peste toate avea aripile-ntinse,

Cuprinzându-ne pe toții, în dulceața unui vis.

 

Doamne, lasă-ne pe lume doar copii fără prihană,

Fără griji, fără păcate cât vei vrea să viețuim,

Dă-ne numai dulcea vară, joc și lapte pentr-o cană

Și în raiul Tău Mărite, noi  vom spune că trăim.

*

Unde ești copilărie, dulce vreme adormită

Într-un colț din mintea noastră ce făcutu-l-am icoană,

Te trezește și ne lasă să-ți gustăm clipa-ți  vrăjită,

Că  tu ești  de-o bumă vreme, leac de pus pe-a noastră rană.

 

 

TE-NTOARCE  CU GÂNDUL

 

De fi-va vreodată ca  gîndul din minte

Te cheme spre timpul rămas în trecut,

Cu  pași șovăelnici, prin vremi adormite

Tu cată-ți cărarea prin lumii de-nceput.

 

Întâi mi te duce la sfinte morminte

Iertare le cere la-i tăi care dorm

Acolo sub Coastă vecii nesfârșite

Sub prunii tomnatici, eternul lor somn.

 

Sub dâlmă, în susur,  te-așteaptă izvorul

O gură să-ți deie de apă-nstelată,

Te spele de rele, stârnescă-ți iar dorul

De  toate ce-aicea lăsat-ai odată.

 

De ulița strâmtă cu case umbroase,

De merii văratici ce dat-au în pârg,

De crâng, de hotarul cu lanuri mănoase,

De Valea cu sălcii deasupra ce-i plâng.

 

De Bercul în care creșteau lăcrimioare,

De stâna uitată acolo pe deal,

De dulcea  frăguță crescută-n cărare,

De bolta  cernută cu stele pe-Ardeal.

 

De casa bătrână cu grinda ei joasă,

De sfânta icoană tomnită-n ștergare,

De patul cu paie, de car și de coasă,,

Fânâna ce apă de-acum nu mai are.

 

O rugă fierbinte îmi fă la icoane

Și-i pune-n  pomelnic pe toți ce-i mai știi,

Le fie de suflet, că numai Tu Doamne

Îmi știi de la anul pe-aicea mai vii.

 

Și-apoi, de pe geana de-acum tremurată

O lacrimă cadă-ți pe-altaru-nsfințit,

La vremea trecută să fie ce-a plată

Că toate în viață de-aici au pornit.

 

 

DÂRĂ  DE  DUMNEZEIRE

 

Hai, închide ochii iară, și te du în timpul unde

Eu te-aștept, știi bine dară, să-mi fii leac vindecător,

Lasă-ți simțurile toate în visare să se-afunde

Că eu sunt acol aproape, așteptând nerăbdător.

 

De mă-mbii cu buze coapte, aromate ca o fragă

Și-ai tăi ochi adânci ca marea mă urca-vor în ceresc,

Eu, în vorbe îndulcite, tot ți-oi spune că-mi ești dragă

Și că n-am de-ajuns cuvinte să-ți șoptesc, cât te iubesc.

 

Mai apoi, la jurăminte, sărutări pune-om pecete

Ce în mutele cuvinte le-om topit îmbrățișate,

Ca dedați apoi plăcerii, bucurii să ne desfete

Și pe pleoapa ta s-apară, bobi de lacrimi, înstelate.

 

Gust de rai ne-o fi clipita  petrecută împreună

Și pe care-a noastre simțuri le dori-vor neuitate,

Nu se termine vreodată și-n cuibar de rai ne pună

Să fim dor și-nfiorare, la iubiri adevărate.

 

Despărți de restul lumii, întomnați în veșnicie,

Fi-vom rază de lumină săgetând prin univers,

Din ce-o fi și din simțire, ne-om preface-n poezie

Unde eu și tu de-o seamă, fi-vom mierea unui vers.

 

De-or citi-o-ndrăgostiții și la suflete le-o merge

Fi-vom gândul lor smerelnic vroitor spre împlinire,

Noi, cu umbră de uitare toate urmele le-om șterge

Din lumesc, ca să ne facem, dâră de dumnezeire.

 

 

CUIBUL  TĂINUIT

 

S-a-nierbat cărarea ceea tăinuită

Ce ducea spre cuibul dulcilor iubiri,

De când tu plecat-ai într-o zi grăbită

Și-ai  lăsat în urmă-ți dor și pătimiri.

 

Nimeni nu mai calcă iarba pe cărare,

Nimeni nu mai aive ochii-nlăcrimat,

Eu, în locul cela face-voi altare

Cu-al tău chip de înger plâns și întristat.

 

Mii de lăcrămioare locul înflorească-l

Iar pe margini fie alb de ghiocei

Și-o troiță pune-oi ca să-mi ocrotească

Purul și divinul, sub un ram de tei.

 

Și cât firul vieții încă-mi se va toarce

Și-n visări de-o clipă viața mi-o petrec,

La ceresc voi cere liniște și pace

Să îmi ai pe unde,  pașii tăi se trec.

 

Și de-i ține minte firul de cărare

Ce ducea la cuibul nostru tăinuit,

De ce-mi simți atuncea, lasă-n picurare

Bob de lăcrimare, pentru ce-ai iubit.

 

GRĂBITA  VREME

 

Lăsați să-mi umble vântul  prin  moara părăsită

Că dus îmi e morarul să doarmă-n țintirim,

Și nimeni nu mai știe cum trebuie pornită

În zori de zi, iar seara, cum încă s-o oprim.

 

E strâmb butucul roții și jgeabu-i putrezit

Și-abia un fir de apă mai umezește malul,

Demult pe-aicea roata a stat din învârtit

Că apa-i-nnămolită și nici tresaltă valul.

 

Pe drum crescut-au brusturi, că nu mai umblă care

Și gatu-i spart în două de nici se știe când,

Prin pod e plin de cuiburi și-n foamea lor cea mare

Prin coșul morii șoareci se-aud în nopți rozând.

 

Așa-i când trece vremea, se-mbătrânesc mai toate

Și-apoi ca hârburi sparte și pline de nevoi,

Se lasă-n voia sorții, uitarea facă-și parte

Cu ele-n a ei umbră, luându-le napoi.

 

La ce mai trebuiește acum o biată moară

Când timpurile-s alte, mereu în preschimbat,

Cu ea și-a dus țăranul  a gurii grea povară,

Dar azi grăbita vreme de multe a uitat.

*

Voi cei de azi, domniții, umblați prin lumea mare

Nici nu mai știți de moara ce-a fost acum un veac,

Cu ea și multe alte, pierdute fiecare

Vă rupeți de trecutul, ce-a fost a vremii leac.

 

De se hâiește-o moară, o casă de se surpă,

Un drum de se-nierbează, un pom de-i la tăiere,

De ni se duc bătrânii, fântâna de se-astupă,

E semn că vechea lume, încet și sigur piere.

 

ÎNIERBATA  ULICIOARĂ

 

Mai ții minte ulicioara cu căsuțe văruite,

Cu caiși și meri văratici și cu tufe de bujor,

Unde-n zi de sărbătoare, moși cu fețele smerite

Se-adunau la câte-o poartă și vorbiau de lumea lor.

 

Era liniște și pace pe strâmtuța ulicioară

Unde clipa veșniciei îmi stătea parcă în loc,

Anotimpuri în rotire mi-i răreau, a câta oară

În clepsidra unor timpuri, pentru uni-n nenoroc.

 

Era locul cu bătrânii ce-au rămas din lumea veche

Martori care să-mi lungească vremea lor care se duce,

Vii pomelnice de fapte, iertători ce stau de veghe

Amintirilor rămase, până-or pune vieții cruce.

 

Toți se știu uni pe alții, nu au taine și minciuna

Între ei nu-și are rostul, că-s acol de la-nceput,

Petecul acel de humă, i-a ținut vecini într-una

Și pe astă ulicioară câți au fost au încăput.

 

Și-au crescut cu greu copiii, să ajungă-n rândul lumii,

Datu-i-au apoi la școlă să deprindă-nvățătura,

Iar când aripi le crescut-au, s-au desprins de lutul humii

Și-au plecat în largul zării, să-și câștige-mbucătura.

 

De-asta-s singuri ei acuma și pe-aicea învechiți,

Au venit aici pe lume și aici vor fi vrecie,

Când s-or duce o să-mi fie ca icoanele de sfinți,

Iertători la toate cele, jertfitori în zilnicie.

 

Tot îmi scad  la numărare, gol în jurul lor se face

Și când ies în primăvară sunt în an tot mai răriți,

Își doresc doar sănătate și în lume fie pace,

Iar copiii lor pe unde-s, fie numai  fericiți.

*

Azi , s-a dus și ciungul nostru, cel scăpat de la războaie

Că l-a vrut Preaiertătorul, să îmi fie norocos,

Mi l-au pus sub cruce-n Dâlmă, sub un plâns prelung de ploaie,

Semnul nostru de tristețe, după cela care-a fost.

 

Acum rându-și doar și-așteaptă să se facă veșnicie

Ei ce-au fost sămânța lumii și a vremilor grăbite,

Nici nu are cine-i plânge, că așa a fost să fie

Pe-nierbata ulicioară, cu căsuțe văruite.

 

DEZMIERDATUL   VIS

 

Licăresc luceferii în adânca noapte,

Se aprind pe boltă stelele-n roit,

Liniștea coboară peste tot și toate,

Visul  îmi dezmiardă somnul ațipit.

 

Undeva departe, într-o turlă veche,

Miezul nopți-l bate clopotul dogit,

Eu în vis chema-voi sufletu-mi pereche

Cu-ndulcite șoapte de îndrăgostit.

 

Îi voi spune toate câte-o vrea s-audă

Vorbe de iubire, calde jurăminte,

Sfiicioasa lună, iarba-n rouă udă

Martori muți ne fi-vor clipei ce nu minte.

 

Îmbătați de vraja ce ne înconjoară

Tu-mi vei da săruturi pline de divin,

Și-n a noastre simțuri pune-om să nu piară

Clipa veșniciei, patimă și chin.

 

Ce va fi pe urmă nimeni n-o să știe

Numai luna-n ceruri martor ne va fi,

Noaptea ne va trece ca-ntr-o feerie

Desfătănd în toate simțurile vii.

*

Asfinesc luceferi, noaptea se destramă,

Visul se topește ca o lumânare,

Până mâine seară, leac de pus pe rană

Tu-mi vei fi în suflet, într-o lăcrimare.

————————————-

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

 

Lasă un răspuns