Mircea Dorin ISTRATE: Pentru voi (poeme)

MAI  ȚINE  DOAMNE …

 

Mai  ține Doamne veri câte-o să vină

Tot rând la rând cât Tu binevoiești

Și-n caldul lor, mai încă ne alină

Cât viața noastră înc-o sorocești.

 

Mai ține Doamne veri ca altădată

Cu luna-ascunsă după nori în nopți,

Aminte să ne-aducem cum odată,

Îmbrățișam  smerite fete-n porți.

 

Mai ține Doamne veri  în fierbințeală

Să coacă lanuri fie pentru pâine,

Să ostenim din zori și până-n seară,

Îmbucurând și ziua cea de mâine.

 

Mai țiune Doamne verile lungite

Ne sature odată de căldură,

Și-n dor îmi ține mandrele-mi iubite

Ce se smeresc când cerem doar o gură.

 

Mai ține-mi Doamne Tăul cu broscuțe

Și  Valea și izvorul, nesecate

Și mură coaptă dă-mi și dă-mi frăguțe

Înmiresmate toate, parfumate.

*

Mai dă-ne Doamne-o vară, de pomană,

Mai către iarnă, ție-o săptămână,

Și am să pun în zi la-Ta icoană,

Smerite plecăciuni, până-n țărână..

**

Mai dă-ne Doamne vara fie vară,

Ne arză colbul pus pe sfânta urmă,

A carului trecut mai decuseară

Prin timpurile vechi, rămase-n urmă.

 

Mai dă-ne Doamne veri trăite-n pace,

În sănătate încă și-n iubire,

Noi mai vedea-vom încă ce vom face

S-avem la ele, bobi de fericire.

 

 

ALEGERE

 

Române, tu  ești viță de dac, din cei plecați

Columne să se facă prin largile-mi hotare,

În ele-n fala lumii să-mi steie înstelați,

Exemple de virtute, de cinste și onoare.

 

Ei au știut că țara și neamul  și părinții

Sunt stâlpii de nădejde a vieții răbdătoare,

Că Domnul ni-i nădejdea ce-o avem în cuta minții

Și-n umbra Lui  călca-vom, cărare suitoare.

 

Că doar uniți în cuget, în suflet și-n simțire

Strămoșii noști’ din humă ne-or înmii puterea,

Și în curat de sta-vom cu toți-n viețuire,

Ne-om apăra moșia și cinstea și averea.

 

Ni-i prea bogată țara, cu tot ce-n dânsa are,

De-aceea râvnitorii viața ne-o amărăsc,

Mereu  cu focul luptei ne-ncearcă fiecare

Să poată pune mâna, pe ceea ce tânjesc.

 

Posada și Rovine și Baia și Vaslui,

Călugăreni, Șelimbăr, la Plevna, Mărășești,

La Oarba cea de jertfă, la mine-n sat, pe Grui,

Sunt sfinte cimitire cu oase strămoșești.

 

Sunt mulți ca frunza-n codru vitejii mei eroi,

Ce au știut că țara cu jertă mi se ține,

În nesfârșit pomelnic ce-ajuns-a pân’ la noi

Sunt file de istorii, cu ei,  în măreție.

*

Azi ce avem  în țară? Hoție, lașitate,

Nemernicii  în toate, minciună și trădare,

În neam se veștejește iubirea cea de frate,

Își râd în pumn dușmanii, de-a noastră dezbinare.

 

Nemerniciți ai lumii, voi nu vedeți că țara

Cu toate ale sale se află-n cumpănire,

Ne-or secera dușmanii ca lanurile vara,

Ne-o spulbera nu neamul, ci-a noastră dăinuire.

 

Treziți-vă că țara-i pe buză de prăpăstii

Și-un pas greșit de facem, vom pierde tot și toate,

Să-mi cumpăniți dar  bine, că-i cruce de răspântii

Și-acuma se alege viața, de cea moarte.

 

 

REÎNTORS  ÎN  CUIBUL  VIEȚII

 

A plecat, demult, cândva, din sătucul lui uitat

Rost să-și facă-n larga lume, un copil îndurerat,

A lăsat bătrâna casă și s-a dus printre străini

Ca să poa’ să se domnească, în cea lume de haini.

 

A-nvățat pe rupte carte, ca s-adune-nțelepciune,

Să urmeze școli înalte, să îi creasc-al său renume,

Ca să poa’ să mulțumească celor care au crezut

Că va fi copilu-n stare, pentru câte a făcut.

 

S-a domnit prin lumea largă și-a urcat către putere,

Laur el și-a pus la nume și crescut-a în avere,

Faima i-a juns departe peste mări și peste țări,

Iar sătucul de pe Coastă, la ținut în neuitări.

 

Și când dorul, ca o rană, la-ndemnat să vin–acasă,

Gârbovit de-acum sub glorii într-o viață norocoasă,

Fiu rătăcitor prin lume, s-a întors la cuibul său

Să se spele de păcate și să-l ierte Dumnezău.

 

Au căzut la numărare  mulți pe care i-a știut,

Duși în lume, dați veciei țintirimului sub lut,

Cei rămași, sunt toți ca dânsul, nevoiași îmbătrâniți,

Buni de puși catapeteasmă cu bărboșii ceia sfinți.

 

Satul lui, de-acum e altul, nu-i mai cel ce-a fost odată,

Cuib de rai și fericire cu-a sa viață preacurată,

Cu smeritul său, sfielnic și cu cea bunăcuvință

Ce te face om pe-o viață, trăitor într-u credință.

 

Azi, pe ulițe-nierbate, casele îmi sunt rărite,

Nu mai  e în ele suflet, fiind de-acuma părăsite,

Moară nu-i că nu-i mai cine să mai toarne boabe-n coș,

Că morarul nostru harnic, e-un moșneag neputincios.

 

Școala s-a hâit de-o vreme, că nu-s prunci de-nvățătură,

La hotar puțini mai lucră pentru sfțnta-mbucătură,

Iar în față la altare, sfinții-s singuri uneori

Că duminica la slujbă, păcătoși îmi vin vre-o doi.

 

Nimeni n-a rânit izvorul ce-i de-acum înnămolit,

Roata morii-i cu butucul ros de vremi și-nțepenit,

La răspântie de drumuri crucile îmi stau în rână,

Iară cumpăna fântânii s-andoit, că e bătrână.

 

Doară numai țintirimul se întinde, se lățește,

Nume dragi s-au șters pe cruce sub melinul care crește,

Cuprinzând cu a lui umbră somnul celui veșnicit,

Ce-i cu neamul lui de-acuma, sub a timpului umbrit.

*

 

Înturnat de vrei cu totul, ca să-mi fii cu al tău neam,

Ia-ți postate lângă dânși, ca umbriți de-același ram

Să-mi fiți unul lângă altul  pe sub floarea de melin,

Unde neamul se-nvechește, cât veciile mi-l țin.

 

 

A  TA  URMĂ

 

Motto: A ta urmă înstelată

            Spune-mi-o c-ai fost odată

            Clipă de nemărginire,

            Într-o vară, cu iubire

 

Sărută valul urma-ți din nisipul

Cu pașii tăi pe-acolo-n preumblat,

Eu ca și el, cu gândul mângâi chipul

Acelui vis de-o vară, ce-a plecat.

 

E valul umbra timpului ce trece

Lăsând în urmă dulce-nfiorare,

Cu gândul încă, ani mi te-oi petrece

Să-mi fii aevea-n clipa de visare,

 

Ți-oi ține-n minte chipu-n al meu gând

Iubire din cea vară neuittată,

Și-oi re-nvia în minte rând la rând

Vecia clipei cele, ne-ntinată.

*

Alți pași de-atunci vor răscolit nisipul,

Tot încâlcindu-i urme trecătoare,

A tale însă vor dura cât timpul

Va curge-ncet, sub stele căzătoare.

**

Lăsăm o urmă-n viața trecătoare,

Ce-o șterge timpul cela nemilos,

Ea ține doar o clipă și-apoi moare,

Uitându-ne că pe aici am fost.

———————————–

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

Iulie – August 2020

Lasă un răspuns