Mircea Dorin ISTRATE: Lumi aflate la-nceputuri (poeme)

FILOZOFÂND ….

 

Visători care îmi treceți ceruri cu luceferi ninse,

Lumi aflate la-nceputuri cu genuni încă nestinse,

Căi Lactee nesfârșite adunate la un loc

Și întinse universuri, stând sub umbră de noroc,

 

Azi, robitu-v-a acela ce-i în jurul vostru roată,

Nevăzutul, el, Nimicul, ține-n frâu a voastră soartă,

Să v-arate că ce-i Mare și în maluri necuprins,

De-un Nimic ce nu se vede, poate fi ades învins.

 

Visători, vă-ntoarceți gândul spre cea lume nevăzută,

Ce-i la fel  de necuprinsă, dar tăcută, oarbă, mută,

Să vedeți că nu cel Mare are-n el mereu putere,

Că și Micul, nevăzutul, ce atinge poate piere.

 

Micul, Mare, e totuna, când puterea vrea s-o-arate,

Sunt la fel acele două nemblânzitele surate,

Noi, la mijloc, între ele, nebunatici visători,

Umblători prin ‘nalte ceruri, și-n Genuni, scoborâtori.

*

Azi, în nopți privesc la ceruri cu luceferii în roi

Și prin cele nesfârșituri văd n-ainte și-napoi

Goluri încă neumplute, unde nici nu știm ce este

Și-unde poate, el, Nimicul, ceea lume-o stăpânește.

 

Soarta noastră-i schimbătoare, când Nimicul și cel Mare

Ne lovesc pe negândite, uite-așa, la întâmplare,

De-aia zic: Noi, muritori, suntem veșnic frunze-n vânt,

Viețuind pe-un bob de humă, cuibul nostru, drag Pământ.

 

 

N-AM  FOST  NOI….

 

S-a uscat demult cerneala în bătrâne călimări,

Pana s-a tocit de-acuma nemaiscrijelind cărări

Pe hrisoave-ngălbenite de a timpului vecie,

Ce-a trecut, grăbindu-și pașii, prin pustia-mpărăție.

 

Alte vremi se cern acuma peste locurile-n care

Din-ceputuri, el, Adamul, îmi pornit-a pe cărare,

Să se-nalțe în virtute, să dezlege-a vieții taină,

Și prin cer  cuibar să-și facă, deschizând a lumii geană.

 

El, în boaba lui de minte, îndesat-a înțelesuri,

Taine ce i-au dat aripe la visări și la eresuri,

Ca să poată-n fulgerare cu a gândului putere

Să ajungă până unde, nesfârșitul Timp, îmi piere.

 

Ceru-ntreg și lumea toată mestecată-n a lui gând

Sunt puteri ce mi-l ridică întărindu-l rând la rând,

Să se rupă de țărâna ce mi-l ține-ncătușat

Și cândva, prin universuri să mi-l văd de-aici plecat.

 

De mi-e pace și frăție, a lui minte ce gândește

Cu a celorlați de-o seamă negreșit se împlinește

Și atunci, a sa menire de a fi cuceritor

Prin cerescuri nesfârșite, fi-va vis, izbăvitor.

*

Ce păcat că astăzi lumea doar visează cu-al ei gând

Să se-avânte printre stele și Lactee Căi urcând,

Când în fapt, pe astă humă, ea cu ea se războiește

Pentru-avere și putere, nimicindu-se orbește.

 

Nu ne-am înțeles menirea ce ni-e dată de ceresc,

De-asta tot pierim la rânduri dup-un timp, din pământesc,

Alții vin la rând să-nceapă cel urcuș izbăvitor,

Iar de-or fi cumva mai vrednici, fi-vor lumii-nvingători.

 

Cum azi lume-ai împărțită, cum gândește și voiește

N-are sorți de-a fi  mai bună, că-n păcate se-nmulțește,

De-asta vine el, Nimicul, să ne șteargă de pe humă

Și-alți Adami aici s-aducă. Nu vă place cum vă sună????

**

N-om fi noi aceia care să ne facem cuib prin stele,

Prea-ntinați mai suntem încă să ajungem pân’ la ele,

Vie alți-n urma noastră, mai cuminți, mai doritori,

Noi, cât înc-avem clipite, vor rămne, Visători.

———————————–

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

Aprilie 2020

 

Lasă un răspuns