Mircea Dorin ISTRATE: În crângul de poveste (versuri)

LA  UMBRA…

 

La umbra unei flori înmiresmate

În voie buruienile mi-o-neacă,

Iar toate cele care-s luminate

Îmi au  în spate umbra-ntunecată.

 

La umbră de iubire crește ura,

La  umbră de virtute, lașitatea,

La  umbra prieteniei, secătura,

La  umbra pietății, duritatea.

 

La umbra de stejari îmi cresc nuiele,

La  umbră de viteji, acei fricoși,

La  umbra binelui, nevoi și rele,

La  umbră de-adevăr, cei mincinoși.

 

La umbra măreției, micnicia,

La umbra unui sfânt, cei păcătoși,

La umbra unui bine, mișelia,

La umbra păcii, ceia belicoși.

 

La umbra făcătorului de bine,

De adevăr, de sfânta cea dreptate,

Va sta de-apururi răul, cea micime,

Vroind s-oprească mersul mai departe.

 

La tot ce-i bun, frumos, în astă lume,

Cel rău se-mpotrivește-n zi de zi,

Când ceia buni încearcă să se-adune,

Cel rău ca scaiul după ei va fi.

 

Nu scapi de el nicicând, oriunde-ai fi,

Cu tine-l duci mereu o viață-ntreagă,

De tine lepăda-s-o de-i muri,

Dar mi s-o duce-apoi, în lumea largă.

 

 

ÎN  CRÂNGUL  DE  POVESTE

 

În crângul dintre ape, a fost un lac odată,

Ce scânteia în soare cu unda-i vălurită,

Secat-a de o vreme și nu mai are apă

Nici cât să umple-n ziuă, o urmă de copită.

 

În cela loc rămas-au doar sălcii plângătoare,

Răchite încâlcite și rugi negrii de mură,

Un stol de vrăbiuțe, vre-o două-trei cocoare

Și gaițe bătrâne ce zi-n de zi se-njură.

 

Copii n-aud la joacă să umple cu-a lor râset

Văzduhul și pământul din raiul cela sfânt,

Însingurat e locul ce-n gând îl port în plânset,

Că anii de poveste s-au dus și nu mai sunt.

 

S-a pustiit și via bătrână de pe Coastă,

Uscatu-s-au și nucii, strajerii păzitori,

Pomiștea de pe dealul vecin cu casa noastă

Și plopii de pe Vale, sălașuri pentru ciori.

 

Răritu-s-a și leatul ce-a fost de-odat cu mine

Și-n lăcrimate inimi s-au stins ca lumânări,

Plecat-au jertfitorii, închinători de bine,

Lăsând această lume la alți, nerăbdători.

*

Vre-o doi mai suntem încă, stingheri pe astă humă,

Tot depănând într-una a noastre amintiri,

Însingurând tristețea, cătăm în vremea bună

Visări ce fost-au clipa, frumoaselor trăiri.

**

Ca lacul din povestea copilăriei mele,

Ca mâine pustii-ne-om și noi ce-am fost cândva,

Speranța lumii ăstei, cu bune și cu rele,

Bobițe de vecie, pierdute, undeva.

 

 

FERICITUL

 

Când ochii ți se umezesc

Și-n boaba lacrimii fierbinți

Pe-obrajii tăi îmi strălucesc

Șirag de perle mici, cuminți,

 

E semn că sufletu-ți sfielnic,

Dezleagă taine bine-ascunse,

Și alintată de smerelnic

Înfiorări se vor pătrunse.

 

Atunci, din alte anotimpuri

Și alte vremi ce le-ai  trăit,

Ca-n mișcătoarele nisipuri,

Vezi chipul care te-a iubit.

 

Tu-l  strângi în caldă-mbrățișare

Și cu săruturi mi-l momești,

Ca amândoi, într-o visare

Să fiți în lumile cerești.

 

*

Eu sunt acela, fericitul,

Ascunsă taină-n al tău gând,

Din vremea cîmd am fost iubitul

Ce-l neuitat, pe-acest pământ.

 

Acuma-s dulce amintire,

Din vremi de miere ce s-au dus,

Boabe de lacrimi, fericire,

Visări, în gândul tău, ascuns.

 

 

CE-A  FOST  ÎN  MINTEA  TA,  POETE?

 

Ce-a fost în mintea ta poete,

Când vrut-ai într-un vers să scrii

Cum fost-a, când am fost copii,

De-o seamă toți, băieți și fete,

În jocuri prinși, din lumea veche?

 

Ai vrut din nou să ne momești

Cu vremea ceea minunată,

Ce-a fost cândva, demult, odată,

Fără de griji și cu povești

Din lumii de vis, împărătești?

 

Ce-a fost în mintea ta poete

Când scris-ai într-o zi de post,

Când fost-am tineri, cum a fost

Și ne uitam cu jind la fete,

Codane fără de pereche?

 

Tu vrut-ai să ne amăgești

Cu dulci clipite de visare?

Să dai vieții înălțare,

Să urce-n lumile cerești,

Simțiri de-acum, dumnezeiești?

 

Ce-a fost în mintea ta poete

Când vrutu-ne-ai să ne răsfeți,

Cu taine din aceste vieți

Ce le-am trăit pe îndelete,

Fără vre-o urmă de regrete?

 

Ai vrut să știe lumea toată

De îndulcitele păcate?

Plăcute încă, așteptate,

La care poate-om da, socoată

Cât vom trăi vecia toată?

*

Poete, toate cât le știi

A noastre sunt și-s încă vii,

Toți pusu-le-am în neuitare,

Ne fie-n veci înfiorare

Când viața torsu-s-a pe fus

Și-om fi aproape, de apus.

 

Atunci, sunt retrăită clipă,

Bătaie ultimă de-aripă,

În drumul nostru spre ceresc,

Plecat din lumi de omenesc.

Păreri de rău, dulcii păcate

Frumoase clipe-adevărate,

Ce-au meritat a fi trăite

Și-apoi, ținute bine minte

Cât fi-va lungă cea vecie,

În lumile ce vor să vie.

*

Mărite Doamne, fă de vrei,

Ne-ntoarce viața la-nceput

Și pune-n ea tot ce-a-ncăput

Din ziua-n care ne-am născut:

 

Mai fim odată prichindei,

Și-ndrăgostiții tinerei,

Înfiorați, cuminți, smeriți,

Frumoși, curați, cu chip de sfinți,

 

Și-apoi la urmă, păcătoși,

De dulci plăceri mereu sentorși,

Să știm atunci când ne vom duce

Că lângă rău, e-un pic de dulce.

**

Eu ca poet, vă dau un sfat,

De la bătrânii mei aflat:

Trăiți viața că-i puțină,

Dar cât o fi și o să țină

Luați din ea tot ce-i mai bun,

Plăceri și vise de nebun,

Că de necaz avea-ve-ți parte

Vecii de-apururi adunate.

 

De-o fi vre-un rai pe-acolo sus,

Habar nu am, dar eu v-am spus

În zi de zi în săptămână,

Că ce-i în mână, nu-i minciună!

———————————–

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

31 mai, 2020

Lasă un răspuns