Mircea Dorin ISTRATE: Grupaj liric

DAR   DUMNEZEIESC

 

Pe întinderea lumescului,

Din-nălțimile cerescului,

Peste firea omenescului,

Aripile îngerescului

Umbra largă și-o întinde,

Lumea toată mi-o cuprinde,

În vrerea dumnezeiescului.

 

El, Tatăl cerescului

Stăpânitorul universului,

Născătorul sfințescului

În piatra mănăstirescului

Și-n sufletul arhiericescului,

Ne-a dat sfânta cea lumină

Să ne dezrobim de tină,

Urmând sfatul  învrednicitului

Din chilia schitului.

 

Lui  să-i dăm dar ascultare

Pentru câte e în stare

Să ne de-a la fiecare

Din a minții dumisale

Dar dumnezeiesc ce-l are,

Boaba cea de-nțelepciune

Ce să facă-n noi minune,

Să întoarcem la altare

Sufletul  în dezbinare

 

15.o8.2019

 

 

BUNĂ  PLATĂ

 

Mai ții minte cele timpuri, când prin căile astrale,

Tot ținându-ne de mână ne făceam bătută cale,

Eu, spunându-ți dulci cuvinte, tu tot dându-mi sărutări

Și, cuprinși de-nfiorarea  trcătoarele visări,

Le trăiam uitând de lumea ceea fadă și soiasă,

Mucezită-n ale sale și-apoi veșnic, mincinoasă.

 

Era timpul tinereții, vîrsta poleită-n  aur,

Când, purtăm cu toți pe frunte, preafăloși cuuni  de laur

Și visam că noi schimba-vom lumea asta-mbătrănită

Și-alta-n locul ei vom pune, mai frumoasă-ntinerită,

Toată plină de iubire, de plăcere și fior,

De dorințe-nfierbțntate, de visare și de dor.

 

Ne-amăgeai Mărite Doamne cu acele dulci plăceri

Ca să credem că viața-i clipe lungi de primăveri,

Timp puțin din ea lăsat-ai, doar așa, pentr-o gustare

Să învețe-a noastre simțuri ca să vezi de ce-i în stare

Tinerelul fără minte cela veșnic visător,

Când îi dai drogul iubiri și Ți-l faci pe veci dator.

 

Toți trăit-am cele clipe de extaz și  bucurie,

Toți trăit-am înălțarea neștiind că o să vie

Altceva de cât  văzut-am în  clipita de visare,

Alceva decât iubire, fericire, bunăstare,

Altceva decât frăție în dorința de mai bine,

Crunt-amară amăgeală și minciună ce tot vine.

*

Neuitata mea iubire, lasă-ți lumea ta știută

Cloacă vie, puturoasă, dezbinată, prefăcută

Și mai hai ca altădată să pornim într-o visare

Prin cerescul lumii noastre, pe știuta cea cărare,

Tu, mi-i da o sărutare, eu plăti-voi însutit

Cu-n șirag de vii luceferi, pentr-o clipa, de iubit.

 

14.08.2019

 

 

MARII  NOȘTRI, SFINȚI  ROMÂNI

 

Zei, ce-mi numărați milenii,  gârboviți de veșnicie,

Învechiți pe tâmpla vremii, sunteți umbra ăstui loc,

A uitat de voi clipita și pierduți în sihăstrie

Îmi sunteți de-acum povestea, unui timp făr’ de noroc.

 

Cine dară vă mai știe din a timpului uitare

Cum ați stat în fala lumii în lăcașul vost’ ceresc,

Cum al vostru cela nume se rostea cu-nfiorare,

Iar mânia voastră încă, era vifor în lumesc.

 

Fost-ați răi cum fost-a omul și-n nărav asemănare

Ați avut cu el de-o seamă, lungi milenii petrecând,

Pofticioși de bunătățuri,  zei nedemni,  făr’ de onoare,

Ne-ați furat feciore încă, de atâtea ori la rând.

 

Între voi nu fost-a pace, ci în fală și-n trufie

Războitu-v-ați într-una pentru-avere și putere,

Ce să-nvețe omenetul, că-n a voastă cea domnie

N-ați ținut cu adevărul, ci v-ați pus a voastră vrere?

 

Pieritoarea voastră lume, s-a topit în cea  uitare

Și în locul  ei venit-au sacerdații  înțelepți,

Marii preoți, învățații,  ce cu-a lor iluminare

Fostu-ne-au Christoșii noștri, ceia buni, cinstiți și drepți.

 

Ei ne învățat-au neamul dându0i limbă cea bătrănă,

Legile ce-ocârmuit-au viața noastră de-nceput,

Adevărurile-nalte, ce a fost și ce-o să vină

Și cărarea ce ne leagă de al nostru vechi trecut.

 

Vremea lor ne-a fost mărire și istorie măreață

Că au coborât din ceruri buna cea învățătură,

Cu a legilor putere rânduitu-ne-au cea viață

Să avem în noi putere, după cum cei sfinți îmi vrură.

 

Mari români, ce-mpodobit-ați însfințitele biserici

Astăzi vă rostim cu cinste al vost nume neuitat,

Chipuri blânde, zugrăvite, chiar de par a fi eterici,

Ei ferit-au lumea ceea, să nu cadă în păcat.

 

De ne-am ține de-a lor zisă, noi, rătăcitori de turmă

Mâine poate face-om neamul cum îmi fost-a altădat,

Mai unit ca altădată și prin apăsat-ai urmă

Am fi iar ce-am fost odată, neam unit și lăudat.

 

Așadară, ascultați-mi înțeleptele cuvinte

Care sfinții noștri-ntr-una ni le spun să le-auzim,

Și să mergem cu cerescul de acuma înainte,

Ca  vecia celor raiuri,  s-o puten s-o dobândim.

 

17.08.2019

 

 

NE   CUFUNDĂM  ÎN  PROPRIA PIERIRE

 

Dacă-mi citiți prin cărțile preasfinte

Smerite gânduri, mari și înțelepte,

Să știții că ele-s taine dintr-o minte

Ce vrea ființa noastră, s-o deștepte.

 

S-o facă ce a fost cândva, odată,

Trăită viață-n umbră de ceresc,

Mereu cu gândul sorții ce ni dată

De-a însfinții ce facem în lumesc.

 

Citiți-mi așadar cea-nvățătură

Ce ne-a fost dată de ai noștri zei,

Au adunat-o moșii-ntr-o Scriptură,

Învăț de umblet pentru pașii mei.

 

Știut-au ei că va veni o vreme

Când vom uita de sfântul nost’ ceresc,

Când de nimic nu ști-vom a ne teme

Și în păcat trăi-vom în lumesc.

 

Când legea noastră, dup-a noastră vrere,

Pe noi ne-o face singurii stăpâni,

Când nesătui de-avere și putere

Le vom lua cu amândouă mâini.

 

Când n-o mai fi pe lume nici iubire

Și nici iertarea cea milostivită,

Când între noi n-o fi nici o unire,

Când pacea lumii fi-va părăsită,

 

Atunci aminte ne-om aduce oare

C-a fost cândva o vreme liniștită?

Când noi vedeam frumosul într-o floare,

Când se cernea pe lume miruită

 

Ninsoarea păcii troenind lumescul

Și-mbucurând cel suflet răbdător?

Când totul  și în toate, el,  firescul

Era atunci atotstăpânitor?

*

Ne cufundăm în propria pierire

Uitând că cea scăpare-i în ceresc,

Noi am adus cu noi nenorocire

Și-acum suntem blestemul,  pe lumesc.

 

16.08.2019

 

 

A  CĂZUT  O  FRUNZĂ

 

A căzut o frunză, vara-i pe sfrșite,

Din afundul zării mi se fac simțite

Semnele că toamna dă de-acum târcoale,

Dezgvelind  gutuia, de pe ramuri goale.

 

A căzut o frunză, vara mi se gată,

Știu că doar la anul va veni odată,

Fi-va-n vremi aicea veșnic în rotire,

Noi, cei muritorii, stinsă amintire.

 

A căzut o frunză, vara e pe ducă,

Se-ofilește  fața verdelui din luncă,

Fagurii de miere îmi sunt iarăși grei,

Iar bostani-n garduri, iară-s rotofei.

 

A căzut o frunză veștedă-n cărare,

Vântul mi-o dezmiardă facă-i alinare

Pe covorul ierbii, mâine-nrourate,

Unde ea cu alte, fi-vor privegheate.

 

A căzut o frunză, clipă lăcrimată

Pentru vara asta ce va fi uitată,

Ca și ea pe-a toamnei strâmtelor alei,

Din ce-l pom al vieții, pică anii mei.

*

Ăsta-i rostul lumii, veșnică-noire,

Fără moarte nu e, viață în rotire,

Când îmi pic-o frunză vara pe sfârșite,

Alte-n rând așteaptă, vieți fie-mi pornite

————————————-

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

August 2019

Lasă un răspuns