Mircea Dorin ISTRATE: Cuprindemă-n visare

CUPRINDEMĂ-N  VISARE

 

Cuprindemă-n visare în noaptea care vine

Și hai cu mine-alături să ne întoarcem iar,

În vraja tinereții, unde-i atât de bine

Și unde-am stat o clipă din timpul milenar.

 

Îmi uită astă lume perversă, mincinoasă

Și hai în vremea ceea curată și smerită,

Să ne trăim clipita aceea norocoasă

Cum ale noastre simțuri, îmi  vor a fi trăită.

 

Vom fi Adamii lumii în vremuri de-nceputuri,

Doar noi în Raiul care cu grijă l-am făcut,

Iubire doară fi-va pe aste-ntinse luturi,

În care-atunci o vreme și noi am încăput.

*

Te-aștept iubire veche, de-apururi neuitată,

Să mă îmbii în noapte cu-al tinereții timp,

Ne vom lua de mână și-om merge înc-odată

În Raiul clipei care, ți-a pus pe frunte nimb.

 

Sub umbră de-ntuneric, în noaptea nedormită,

Cea lună maiestoasă va trece peste lume,

Bătăile de inimi și vorba-abia șoptită

Ne îndulci-va vraja clipitelor nebune.

**

În vatră, spuza vremii va mai luci odată

Înfiorându-mi noaptea în scânteieri divine,

In candelă feștilă, va tremura smerită,

Așa  cum mai făcut-a în vremile de bine.

 

Și ce dacă el, timpul, ne-a-mpovărat de-acuma

Cu anii care-n spate s-au adunat prea mulți,

Închide dară ochii și roagă-te ca luna

Să mi te ducă-n taină, în anii ceia vruți.

 

Mereu acolo fi-voim în legănări de vise,

Ca-n strânsă-mbrățișare să fim ca-n paradis,

Ne vom petrece noapte, iar zorile prelinse

Ne vor găsi de-acuma cu visul iară stins.

———————————–

Mircea Dorin ISTRATE

Târgu Mureș

24 iulie 2020

 

Lasă un răspuns