Miorița SĂTEANU – LANSARE DE CARTE: „CAZEMATA” – AUTOR COL.R. DR. CONSTANTIN MOȘINCAT

Data:

29 Noiembrie 2021(Protopopiatul Ordodox Oradea)

  3 Decembrie 2021 (Biblioteca Virtuală Elite)

Trecând pragul acestui lăcaș de cult (Sala de Conferințe a Protopopiatului Ortodox Oradea), încărcat de spiritualitatea icoanelor, a statuilor şi al frescelor, în faţa lor ne închinăm cu smerenie și gândul nostru și prezenţa noastră este dovada vie și incontestabilă a sentimentelor de recunoştinţă și preţuire a eroilor, căzuţi pentru apărarea pământului strămoşesc în luptele celor două Războaie Mondiale, precum și al eroilor care au luptat de-a lungul timpului pentru ţară, credinţă, libertate și neam și nu în ultimul rând a ostașilor care au căzut eroic, în jurul cazematelor, ostași al căror dăruire a contribuit alături de a tuturor luptătorilor la renașterea permanentă a țării noastre.

„Pe-al nostru steag e scris UNIRE

 Unire-n cuget și-n simţiri”

Măreţele simţăminte de sincer și puternic patriotism, inundă sufletele noastre, la evocarea momentelor istorice, la frământările și preocupările înaintașilor noştri, a personalităţilor marcante ale Armatei Române dar şi a acelora care au scris istoria României Mari și a urmaşilor lor, domnitori, voievozi și regi care prin dragostea lor faţă de ţară au cârmuit cu înţelepciune, iscusință, chibzuință, devotament și pricepere ţara, pentru a asigura pacea, independenţa și dezvoltarea neamului nostru, în toate domenii existenței, necesare progresul țării, pentru că subliniez că, patriotismul neamului reprezintă, după credință, puterea poporului, puterea neamului românesc unit.

Importanţa evenimentului la care, acum, cu mare onoare participăm, este prilejuit de ocazia de a pre întâmpina Ziua de 1 Decembrie – să sărbătorim împreună Ziua  Națională a Românie -, cu recunoștință pentru înțelepciunea înaintașilor noștri și al sacrificiul celor care au înfăptuit  România Mare- „dodoloață” – și cu multă încredere într-un viitor plin de speranțe, viitor pe care noi, trebuie să-l realizăm și să-l dedicăm dezvoltării și prosperității țării noastre.  

Să nu ne înstrăinăm limba, să nu ne înstrăinăm pământul, să nu ne înstrăinăm fiinţa, să nu distrugem PACEA. Să avem grija mare pentru că am primit PACEA. PACEA este cel mai preţios cadou. Generaţia mea a cunoscut ororile războiului, a auzit și s-a cutremurat la auzul exploziei bombelor lansate din avioanele în „picaj”, bombardierele care plantau bombele la fel cum se aprind pe rând artificiile colorate proiectate pe cer la evenimentele și zilele naționale sau internaționale sărbătorite de comunitate.

Generația de adulți și tinerii, niciodată n-a trebuit să lupte pentru această PACE, ea ne-a fost oferită pe o tavă de argint, de către oamenii care au luptat pentru ea, sunt Eroii care și-au dăruit viaţa lor pentru a înfăptui pacea pe pământ. Pe tot cuprinsul Europei, cimitirele ne amintesc de băieţi tineri care niciodată n-au ajuns acasă şi a căror amîntire noi o preţuim.

Generaţia mea nu este proprietara acestei PACII; noi suntem numai
păstrătorii, paznicii ei. Noi putem doar preda această PACEA greu obţinută, copiilor noștri, în aceeaşi stare în care ne-a fost oferită nouă. Generaţiile viitoare nu ne vor ierta niciodată. Noi nu putem risipi PACEA. Pur şi simplu nu avem dreptul să facem asta. Trebuie să facem tot ce este posibil acum pentru a păstra PACEA și a opri orice tentativă de a distruge PACEA. Să ne întoarcem cu cugetele și cu inimile spre propria noastră ţară, spre propria noastră identitate și spre propria noastră glie.

O dovada vie și incontestabilă a sentimentelor de recunoştinţă și preţuire, este măreţia simţămintelor de sincer și puternic patriotism, care inundă sufletele noastre, la evocarea momentelor, celor mai semnificative perioade ale istoriei țării noastre, la frământările și preocupările înaintașilor noştri, prin evlavia în credinţă, prin dorul de mulțumire sufletească pentru obținerea și păstrarea libertății, prin apărarea pământului strămoşesc și al neamului românesc. 

Citez din „IMNUL LUI IANCU”:  

„Nu vom ceda o palmă de pământ

Chiar de vom întra-n mormânt”

Cu ocazia lansării volumului „Cazemata” creație al distinsului col. r. dr. Constantin Moșincat, s-a deschis spre cer o fereastră a sufletului, prin care privesc cu durerea nostalgiei, înapoi, la timpuri trecute, trăite și inima mea vibrează de emoția, conștientizării faptului că, perioada tratată în volumul scris de autor, reprezintă o perioada însemnată a vieții mele. Născută în satul Pișcolt, unde tata a fost învățător, am intrat în primul contact cu ofițerii care pregăteau linia fortificată. Nu mai suntem mulți care putem afirma prezenta noastră, vie, din timpul evenimente istorice care au zguduit,  țara, au solicitat ostașilor români, dăruire și sacrificiul suprem, printr-un patriotism puternic care dovedea dragostea de ţară și de neam.     

În volumul „Cazemata”  găsim o dorinţă arzătoare a autorului de a transmite cu exactitate derularea evenimentelor, pentru a oferii generaţiilor viitoare un tablou cât se poate de complet al vieţii adevărate trăite în perioada 1937-1945. Cu siguranţă că motivaţia, dârzeniei autorului, munca asiduă, continuă și migăloasă, pentru a culege picătură cu picătură, datele, locațiile, evenimentele, constituie o prezentarea cu rigurozitate a fluviul tumultuos al vieții și evoluției istorice și mai ales importanța fortificațiilor pentru organizarea la nivel strategic al artei militare

O importanță deosebită, pe care trebuie să o menționez este faptul că volumul „Cazemata” scoate în evidență mijloacele de protecție, de apărare al granițelor statului, de oprire a invadatorilor, prin obiective militare speciale pentru care inițiatorii, au gândit, s-au documentat din punct de vedere arhitectural, au planificat, apoi au ridicat construcții de fortificații, folosind strategii militare de înaltă eficacitate pentru ca aceste cazemate să fie amplasate în multe puncte nevralgice de apărare, care au constituit apoi puncte de rezistență națională, din cornul darnic al dragostei de ţară și de neam, a celor care participau la operațiunile militare din câmpul de luptă.

Autorul col .r. dr. Constantin Moșincat, consideră că are marea datorie de a prezenta, și a semnala fortificațiile permanente și a descrie și a scrie o filă importantă din istoria ţării noastre, pe lângă celelalte 20 de lucrări de anvergură concretizate într-o varietate tematică foarte ingenios alese, cu implicație speciale din viața istoria militară, cu posibilități și resurse intelectuale, tehnice și materiale înscrise în progresul tehnicii, din aceea perioadă, având în vedere că arta militară a fost, la rândul său, dinamică, în pas cu acest element din structura apărării la nivel strategic.

Lucrarea pe care col. r. dr. Constantin Moșincat o lansează sub titlul sugestiv de concis: „Cazemata”, este rezultatul unei cercetări îndelungate, complexe, vaste, cu arhive răscolite pentru a documenta volumul la care s-a adăugat și imensa experiență acumulată în timp, prin activitatea personală desfășurată în cadrul Armatei Române.

Este prima lucrare în istoriografia românească care abordează subiectul „Cazemata”, pentru a reconstitui și a completa șirul evenimentelor istorice, de pe granițele României Mari, cu o mare însemnătate specială, tehnico – tactică pentru perioada 1937-1945 în care au fost construite. Și totuși, acestea au fost desființate, distruse, neîntreținute după cel de Al Doilea Război Mondial, în contextul relațiilor socialiste cu țările învecinate.

„Frontul fortificat nu e deloc o amenințare pentru statele vecine”, consemna creatorul acestora Generalul Dumitru Vasiliu, căruia autorul îi dedică volumul la 130 de ani de la naștere, precum face mențiunea dedicației speciale pentru unchiul „Văsălica Buboi”, fratele mamei sale, sergent, comandant la Cazemata „65 Cogâlnic”, de lângă Otomani.

Pentru a prezenta volumul „Cazemata” este necesar a trece în revistă capitolele semnificative prin care se detaliază istoricul cazematelor, strategiile artei militare, servituțile cazematelor, *centrele de rezistență* în apărare, potrivit devizei strategice „fără gând de retragere”, aceasta, pentru a limita pătrunderea cu forțe mecanizate, în special a tancurilor din frontul de vest, dar și cu o privire asupra celui din Est.

O analiză pertinentă, din punctul de vedere al cetățenilor, neinstruiți militar, considerăm că abundența informațiilor oferite prin capitolele volumului, descrierile acțiunilor militare, care au fost desfășurate de către diferite structuri operative, precum și realizarea efectivă a unor manevre rapide, trecerea la apărare pe un nou aliniament – aliniamentul amplasării cazematelor, sunt operațiunile construite strategic și definite tactic, a momentului de apărare sau de contraofensivei planificate. Aceasta deoarece Cazematele organizate ca un front defensiv pot asigura mobilizarea armatei și pot ușura bătălia din apropierea lor, potrivit părerii unanime ale experților militari europeni, din epocă.

Capitolele dedicate concepției de apărare a cazematelor sunt tratate metodic, cu rigori științifice, academice, pentru că descriu planurile, strategiile, operațiunile prin care sau derulat evenimentele istorice pe fronturile de apărare a teritoriului tării, inclusiv conturarea diplomatică care nu a avut puterea de a menține teritoriile țării, astfel că multe teritorii zone și chiar regiuni geografice românești, au fost cedate altor state, din vecinătatea granițelor României Mari.

În volumul „Cazemata” sunt expuse succint, dar edificator, aspecte privind fortificațiile permanente și cele de campanie, folosite de Armata română, până la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial. Toate argumentate logic, susținute de ancora documentelor de arhivă, românești și maghiare. În centru autorul plasează făuritorii acestor „puternice cazemate”, comparate cu cele construite în întreaga Europă, remarcă ingeniozitatea inginerilor, constructorilor și statmajoriștilor pentru a le face de netrecut. Apoi, alături de cei 15 ocupanți ai cazematelor reconstituie efortul lor, strădania pentru instruire, și apărare. Totul capătă respirație umană, suflu românesc, mai ales aici la granița de apus al României Mari. Remarcabilă demonstrație pentru a întări ceea ce Iorga spunea: „Cazemata e însăși identitatea poporului român”!

Și totuși… Dilema încuibărită în mintea și sufletul meu, este direcționată spre generația adultă și mai ales este îndreptată spre tânăra generație, care a trecut și trece prin istoria tării, fără a cunoaște, sau ca să fiu mai indulgentă și fără intenția de a critica, fără a cunoaște evenimentele istorice majore cu care s-a confruntat România. Oare știu ce este o cazemată? Oare știu ce semnificație au ruinele fortificațiilor din localitățile din apropiere satelor din județul Bihor? Oare știu că între aceste ruine și în jurul lor sigur a curs sânge al EROILOR neamului, Eroi, care s-au jertfit cu credință, în câmpul de luptă al războaielor cu care s-a confruntat armata română?

„Cazemata” dă răspuns încă la multe asemenea întrebări. Cazemata dă răspunsuri potrivite, cu siguranța cunoscătorului, al analistului militar, căci autorul ridică Munca, efortul financiar și uman pe treptele meritorii ale onoarei, mândriei și demnitâții la care poporul român are drept pentru a face din cazemate un obiectiv de țară, prin noi înșine!

Capul se apleacă cu smerenie și recunoştinţă pentru toţii EROII neamului nostru, dovadă evidentă de curaj, de dăruire și de sacrificiu al moșilor și strămoșilor noștri pentru realizarea victoriei asupra oricărui inamic. Spre cer trimitem un gând pios de compasiune pentru Sacrificiul Martirilor Neamului Românesc.

Cartea „Cazemata” – este volumul care îl caracterizează pe autorul col. r. dr. Constantin Moșincat, de o meritorie perseverență pentru a demonstra seriozitatea documentării în politicile militare, precum și dorința de a transmite cu exactitate complexitatea evenimentelor istorice legate de fortificațiile existente și strategiile militare în care au fost implicate și au oferit împlinirea misiunilor pentru care au fost create, construite pe teritoriul României Marei, de la Nistru pân’ la Tisa!

Cuvinte de înaltă preţuire, recunoştinţă și de mulțumire. Vă felicităm și Vă mulțumim pentru că avem onoarea de a participa la lansarea volumul „Cazemata” – încărcați de vibrația unei explozii de evenimente, sentimente și trăiri, care susțin și apreciază transmiterea complexității cunoștințelor dumneavoastră și al creativității dumneavoastră în alegerea temelor pe care le oferiți cititorilor.

Felicitări stimate domn col. r. dr. Constantin Moșincat!

––––––––––

Ing. Miorița SĂTEANU

Cetățean de Onoare a Municipiului Oradea

25 noiembrie 2021

Lasă un răspuns