Mariana GURZA: Enigmatic e totul/Enigmatic is all

Enigmatic e totul

 

Vorbele se aşează straniu

între viaţă şi alt univers.

Abisul?! Fie cât mai departe!

Să citim despre el în cărţi!

Acum suntem aici, în tabloul

cu iarna albă,

mâine vom fi în cel cu verdele-verde.

Desigur vor înflori şi caişi,

se vor coace,

câmpiile vor rodi şi ele,

ca-n fiecare an.

Vom fi aici să le culegem.

Durerile, trecătoare,

şi ele vor rămâne singure.

 

Enigmatic is all

 

The words sit strangely

between life and another world.

Abyss? Be it as far as possible!

To read about it in books!

Now we are here, in the picture

with white winter,

tomorrow we will be in green-green.

Of course apricot trees will as well bloom,

will ripen,

also the fields will bear fruit

as every year.

We will be here to collect them.

Even pains, transient,

will remain alone.

———————

Mariana GURZA

Timișoara

Traducere în limba engleză: George Anca

Lasă un răspuns