Lilia MANOLE: Mă zbucium, în bocet și sacru

MĂ ZBUCIUM ÎN BOCET ȘI SACRU

 

Mă zbucium, în bocet și sacru,
Cunosc închinarea la cele sfinte.
Odată cu anii crescu simulacru
Alfabetul latin și limba sorginte.

 

Au trecut epoci, dar limba română
Se stinge în cetini, de nedreptate,
Cu Limba română, pe toate stăpână,
S-au pricopsit în țară relele toate.

 

Și, din păcate, cât plâns ni s-a tras,
După aceste mari nedreptăți sociale,
Barbarii se cred și astăzi c-un pas
Înaintea frunților de foc, substanțiale.

 

Alfabet și vorbire, Limba Română-
Această supremă virtute cerească,
A fost neîmplinită, și strânsă de mână,
Și dată dușmanilor, să ne-o urască.

 

De ce s-au păstrat rușii în țară,
Și limba slavonilor s-a împăienjenit?
Mergeți la școli, precum apa la moară,
Și habar nu aveți, ce a fost de zidit.

 

Iar eu printre jertfele anilor ultimi
Ai secolului precedent am dispărut,
Din ordinea lucrurilor absolute-
Mi-ați smuls Limba Română din piept
Și-ați insistat să mi-o uit…

 

Și mi-ați furat din drepturi de tânăr
Cel mai sacru cuvânt, ca și azi,
Nu o să insist, cum mers-ați pe venă,
Schimbând ca la mafie, al vostru macaz!

 

Unde îmi e negreșit luminarea,
Ce mi-am strunit-o să-mi fie ușor,
Când îmi voi crește copiii ca floarea,
Să am bucurie de fiică, fecior?!

 

Voi, ca lingăi și trădători de Limbă,
Ați poruncit să-mi se ia învățătura,
Și zeci de ani mi-ați denigrat insigna,
Ce conținea în ea o nouă cotitură.

 

Zadarnic s-au muncit Mătcaș, Vieru,
Lari, Dabija, Hadârcă, Matei Valeriu,
Din Vechi Cazanii, să se audă cartea
Cea dulce și mai mare decât moartea.

 

Icoana veșnică mi-ați scos din mine,
Și n-ați avut un pic de milă nici atunci
Când ați închis în cartea cea sublimă
Credința mea, vărsată-n șir de rugi.

 

Cum ați putut, spre ce vi era gândul?-
Inconvenabil sfinților și celor trădați,
Care au meritat să ia consimțământul
Acestei Limbi Române, până spre Carpați.

 

Ați vânturat atâta roadă și Lumină,
Iar Cerul lui Alexe Mateevici l-ați închis,
Și nu v-a durut jalea acestei Limbi Române,
Că s-a văzut- nevoii de-a fi un om subscris…

———————————–

Lilia MANOLE

Bălți, Republica Moldova

30 august, 2018

 

Lasă un răspuns