Lia RUSE: Unirea

 

UNIREA

        100 DE ANI, DE-ATUNCI

 

Câtă istorie s-a strâns, nețărmurită!…

Câți falnici fii te-au întregit, o, țară,

Ardeal supus fiind, cu inima amară,

Sub călcâiul străinilor, strivită!…

-Pierdusei identitatea strălucitoare,

Din nou, s-a-ncercat recompunerea ta,

Iar  românii, toți, aveau puterea de a vrea

Deși, alții inventau stăvilare…

În câte secole ați pârguit voi gândul

De libertate,-n  dorul de frăție,

Cu vise blânde, tot trudind pe glie,

Răbdând cruzimea lor, atâția ani de-a rândul?!…

Atâta timp voi ați simțit dorința țării,

Cât de curat vă obloja frământul!

În șuier înăsprit ați ridicat cuvântul

Cu glas de trompetă pe-ntinsul zării.

Șirul prelung, fără număr, al oamenilor,

Cu tren, car, sau pe jos, la Alba-a venit

Îngenunchind pe pământul alb și geruit,

Cu reprezentanții ținuturilor…

S-a adunat poporul cu steaguri în frunte

Trăind, din plin, măreția unirii,

Agitând drapele în mijlocul firii,

Acoperind de glorie, munte cu munte.

Caldă și blândă, era vatra strămoșească!

Și,.. râdea zăpada coborând din cer…

Pe trosnetul clipei de atâta ger,

Cât de iute s-a închegat  -ȚARA ROMÂNESCĂ !

Au trecut pe sub poarta Viteazului Mihai,

În sumane albe și port țărănesc,

Jucând hora pe întreg pământul românesc.

Mare bucurie s-a-ncins, sus, pe plai!

Peste câmpul lui Horea ningea dor fierbinte,

Din acel dor s-a schimbat spațiul hărții!

Unirea a fost scrisă-n paginile cărții,

Hotarele-au strâns surorile sfinte…

………………………………………………..

Deschid cartea! Ochii-mi citesc pergamentul vechi…

Peste pagină cade o lumină,

A fost scris într-o limbă domoală, senină.

O sută de ani,?! Imnu-mi intră-n urechi…

Visul lui Mihai Viteazul a fost împlinit,

-Regele Ferdinand cu Maria lui

Au fost cei sub care  -țara s-a unit-

Ascultând dorința vie a poporului.

……………………………………………

Citesc ce vorbeau frații în noaptea cea albastră,

Reverberând credință și-unitate,

Înălțare și-autenticitate…

………………………………………..

Trăiască ROMÂNIA!…Și Franța, sora noastră!

 

Lia RUSE

Laval-Montreal, Canada

29 noiembrie,  2018

Lasă un răspuns