K.V. TWAIN (Diana Cârligeanu): Dorință (poeme)

Surpare  

Ni se-nvecheşte ceasul, destinul ni se surpă,

mierla nu mai despică văzduhul şi e mută.

.

În colivii păsări în culori ţipătoare

intuiesc moartea venindă a lor sau a altora.

.

Au fost cândva atinse de o mână,

dar mâna a dispărut într-un accident cotidian.

.

Morţii, înspăimântaţi de vii, s-au retras în colţuri

îndepărtate ale noului lor univers, puţin mai bun.

.

Inimi nu mai bat ca-n trecut, pentru Fundamental,

şi poate nici nu mai există.

.

Amurguri există încă, dar se îndoiesc de zori —

ca şi zorile de amurguri.

.

Oceanul nu mai crede în lună,

deşertul nu mai crede în salamandre.

.

Un vânt ciudat (e tramontana?)

străbate inexistenta coastă a unei ţări dispărute.

.

Natura aşteaptă ca ceva —

un soi de floare violentă, de rai secund durabil—

să irupă.

Dorinţă

Daţi-mi, teribile ursitoare pe care nu le iubesc,

o nouă naştere,

dintr-un ou superior oului,

dintr-un om superior omului,

dintr-o forţă neexistentă încă.

.

Doresc încrucişarea leului cu timpul,

a copacului cu pasărea ce-l împodobeşte,

a ramurii cu toamna ce-o doboară,

a frunzei cu melcul ce-o străbate ca pe-o durată.

.

Daţi-mi un trup etern şi vibrând ca o harpă.

O inimă irecuzabilă de care să m-atârn, precum vocabula de laringe.

Mai daţi-mi un şarpe al binelui şi o absenţă de răstigniri.

.

De nu cer prea mult,

mai doresc, în final,

un cuvânt-iatagan şi o secundă-spadă

pentru-a ataca universul.

K.V. Twain (Diana Cârligeanu), 2022

Lasă un răspuns