Irina Lucia MIHALCA: Zbor spre lumină (poeme)

Cu-a dragostei lumină

 

În fântâna inimii am intrat împreună

şi, pas cu pas, adânc

ne-am continuat drumul sub cerurile înstelate.

 

Eu, rază de lumină,         Tu, torent al cosmosului,

Eu, val neobosit                Tu, ţărm al mării mele

când domol şi răcoros,         mereu aşteptat şi aştepând,

când furtunos şi înăbuşitor.    mereu întregul prelungirii mele.

 

Cu respiraţia ai atins-o!

O barcă, efemeră sub steaua Luceafărului, călăuză…

 

Eu, dintr-un timp anume                        Tu, din acel prezent

– steaua mult dorită.                           – scânteia inimii mele.

 

Din ochii tăi am îndepărtat, rând pe rând, norii,

– un zbor de fluturi pe cărările durerii tale curgătoare –

am cules spinii tăcerilor străine

şi ţi-am privit lumina, pornind în larg s-o ajung.

 

Pe marginea fierbinte a lumii, nu am simţit distanţa,

am construit fundaţia petalelor zidirii noastre,

– copilul unui vis –

am redat inocenţei lumini multicolore

şi albe flori de hoya

în timpul ăsta nemilos de scurt,

un alt timp mai aproape de alţi timpi

– un timp uitat – … Atât de intens îl simţim?

 

Cu credinţă, speranţă şi dor

– două vase prin care iubirea curge

dintr-unul în altul, un transfer de lumină –

am înălţat copacul vieţii. Un timp pentru toate!

 

Vocea mea ţi-a activat dorinţa,

prin focul sărutului a gemut templul trupului,

cu roua ochilor am udat rădăcinile,

ridicându-şi ramurile spre infinitul iubirii.

 

Tu… Eu … o mângâiere

pe-a sufletului durere goală,

în clipa prezentă,

etern

în timpul de ieri.

 

Două aripi în zborul spre lumină

 

Privim, de multe ori, cu ochii mari la stele,

dar ele privesc, la noi, vreodată?

Cu tine se-ntâmplă ceva, o viaţă de om!

 

Înalţă-mă până la stele, iubitule,

vino în oglinda interioară

din palatul viselor noastre!

Ne vom regăsi

prin ce vei simţi să-mi dăruieşti,

prin tot ce-mi vei trezi.

Mă doare visul nostru!

 

Pătrunde-n mine şi-n unda vibraţiei

fiecărui gând, cuvânt şi-atingere,

muşcând până la sânge

din ţesutul sentimentului,

acolo unde

nu mai există distanţă

şi curgerea timpului

care să rănească,

umbrind

acel spaţiu nesfârşit

din armonia universului

în care două stele se contopesc,

împletindu-se

în veşnicia unei lumini line,

iubirea sacră,

liberă şi eliberatoare,

devenind nemuritori.

 

Prin fiecare elegie

– metamorfoza simţirilor noastre –

ai regăsit un râu care-a curs şi curge,

chiar dacă printr-un timp al durerii.

Dacă măcar pentru un moment

ţi-au hrănit sufletul, îmi este de-ajuns!

 

 – Prin atingere şi-adâncă simţire

 – un măr aruncat în faţa

 unei femei devoalate… ai muşcat mărul -,

 tu, raza mea divină,

 iubirea ni s-a deschis

 şi-odată cu ea dorinţa de sublim,

 chiar dacă

 starea vremii ne mai indică

 ceva nebuloase prin care-ţi înghiţi trăirile.

 

Fără cuvinte şi reacţii mă laşi,

Înfloreşte-mă cu suflul iubirii tale,

două aripi în zborul

spre lumina visului din noi,

tu o aripă,

eu a doua aripă,

îmbrăţişând etern întreaga lume!

 

Inefabila forţă, iubirea

 

Dintr-un timp într-altul,

viaţa şi moartea s-au împletit, amestecându-se,

purtându-şi ecoul morţii

– balada jurământului iubirii – .

Din altarul inimii, departe, mereu mai departe,

îl mistuia dorinţa

ca setea beduinilor din deşert,

un vis ca vântul

pe care-l simţi, dar nu-l atingi.

În stingerea zilei cu sclipiri de argint,

o respiraţie răcoroasă fâlfâie,

ca aripile unui fluture

rătăcit prin umbrele albastre.

Cu sufletul o cunoşti,

dar doar prin templul lui o poţi simţi.

Întinzi mâinile şi le retragi, înapoi, goale,

prizonier lanţurilor dintre cer şi pământ.

 

Cu dragostea mea o să te înnebunesc,

 să fiu eu valul tău, să plutim,

 să atingem stări,

 să urci deodată cu mine, să curgi,

 să ne aştepte lumina la capătul râului.

 Vreau visul şi desprinderea de trup,

 să-ţi ofer roua florilor,

 înflorindu-te, hoya mea!

 –  floarea ce nu poate fi definită –

Din faldurile broderiei de vise,

roiuri de fluturi îşi luau zborul.

Puţin înfrigurată şi uimitor de frumoasă

îţi şoptea: “Lacrimă de lacrimă mă vei gusta!”

 

În zori, în mănunchiul florilor,

 lacrimile ei se văd agăţate

 ca un semn de disperare.

 Sute de lacrimi dulci se desprind

 de trupul lor, se luptă cu gravitaţia, 

 într-un final se lasă dominate 

 de puterea pământului.

 Se desprind greu, dar se desprind!

 Fiecare floare din cupă plânge lângă ceva,

plâng, rând pe rând,

până se epuizează toată cupa,

topindu-se,

ca, apoi, să se deschidă-ncet altă cupă

– o poveste în multe trepte,

mereu proaspătă, mereu  captivantă -.

În simfonia tăcerii,

fiecare cupă-şi aşteaptă inflorescenţa!

 

 – Acum văd altfel lucrurile şi lacrimile nopţii.

 Sunt lacrimile singurătăţii

 – o femeie neînţeleasă a adus această plantă 

 să fie mărturia ei pe pământ -.

 Te voi vedea ca hoya înlăcrimată, 

 cu mare atenţie

 te voi culege, lacrimă de lacrimă, 

 atât de mult vreau

 să mă simt  în lumea ta din adâncuri!

O clipă trecătoare, gânduri,

imagini fugare, ecouri, şoapte străpunse din uitare,

o melodie pierdută şi regăsită  în tine.

 

 – Hoya şi femeia se amestecă, neutralizându-se!

Iubirea, inefabila forţă prin care

se deschid

toate cupele florii pe cerul tău de catifea!

 

Taina inimii

 

Printre iluziile din palma cerului

ne continuăm drumul.

Ca prin vis s-a stins acea muşcată albă-nflorită…

 

Cum este realitatea, îngerule?

 – Nu aşa cum ne-o dorim, nu aşa cum este! 

Dar lumea cum este?

 – Nicicum, prin orice ne complicăm!

Doar iubirea nu se complică,

ea, pur şi simplu, curge,

fluviul acela de lumină care ne inundă.

 – Se complică şi ea, în trepte vine,

 ca să urci, te complici!

Acea parte regăsită în tine iubeşti în om?

 – Iubesc ce el nu ştie despre el,

 felia lui lipsă este în altă parte, 

 în noi rămâne veşnic un semicerc!

Taina lui, cheia spre tine!

 

Cine l-a creat şi de ce a creat,

cine l-a deschis şi de ce a deschis cercul?

De unde venim, cine suntem,

cui îi aparţinem, încotro ne-ndreptăm?

 – Nu ştim de unde venim şi nici nu vom şti,

 nu ştim cine suntem, dar purtăm un nume,

 nu ştim cui aparţinem, dar aparţinem totuşi,

 nu ştim unde ne-ndreptăm, deşi mereu ne trecem! 

 

În umbra noastră, ascunse sunt porţiuni din noi

– constelaţii de trăiri din timpuri – .

Vino cu mine, iubirea mea

e cheia pentru poarta temniţei tale!

Vino cu mine, în zborul spre paradis,

împreună suntem o singură pereche de aripi!

 

Unirea lor – o taină a vieţii

 

O lacrimă cât un bob de rouă eşti,

O lacrimă de hoya, nedefinit de frumoasă,

asemeni florii sfinte

ce înfloreşte dulci lacrimi în noapte!

O continuă uimire – suav şi delicat parfum,

subtile înflorescenţe!

 

Adoră soarele!

Povestea ei începe după miezul noptii.

În zori abia se vede – multe lacrimi –

o floare ce nu-nfloreşte la toţi!

Pe marmura pervazului

                      lacrimile ei m-aşteaptă.

Ai grijă de floarea din inima ta!

 

În sunetul ţiterei, ciupite de adierea zefirului,

roua florilor îşi picură dorul necunoscut.

 

Orice speranţă îşi are o desluşire,

orice credinţă un suspin,

orice revărsare o clipă de repaos,

orice tăcere un îndelungat ecou!

 

Omul îmbină toate iubirile – este un tot –

Un vis îşi caută toate poemele.

Un timp dintr-un timp, un timp neatins!

 

Magică noapte – un cântec prelung cheamă

soarele la-ntâlnirea cu luna,

Unirea lor – o taină a vieţii…

în tine e răspunsul, caută-l!

—————————–

Irina Lucia MIHALCA

București

19 martie 2018

 

Lasă un răspuns