Irina Lucia MIHALCA: Corabia de vise (poeme)

Coridor în timp

 

Pe drumul cunoaşterii, trecând prin abis,

Ier a pendulat o viaţă, pe muchia

dintre Dumnezeu şi lumea de aici.

Un singur adevăr a căutat, iubirea.

Îi plăcea să simtă necuprinsul,

vorbea cu soarele,

cu stelele, cu cerul şi luna,

avea viziuni,

imaginându-şi că norii sunt îngeri.

 

Îl fascinau dansul copacilor

în bataia vântului,

clocotul sau liniştea naturii,

miresmele suave,

magia din mijlocul furtunii.

Uimit asculta şoaptele pădurii,

susurul apelor şi cântul păsărilor.

Îi plăcea libertatea lor,

trecea, cântând, pe lânga ele

şi, astfel, cădeau sau se ridicau.

Se urca-n poduri să le prindă,

le făcea capcane,

iar când se aşezau le mângâia,

le privea mirat, le simţea inima,

de parcă

le-ar fi sărit din piept,

tremurul şi teama din priviri.

Odată liniştite le dădea drumul să zboare,

chiar dacă nu se mai uitau înapoi.

Câtă iubire! Acolo i-a rămas gustul!

 

Faţă în faţă cu el însuşi – candoarea vieţii – ,

o străfulgerare nesfârşită,

parfum de iasomie,

val după val, clipă dupa clipă,

cufundat în lumea de vis,

ca lumina căzută pe flori.

Parcă nimic nu era real, trăia în altă lume.

 

Un copil a murit ca să se nască un tânăr

şi-un tânăr ca să se nască un adult,

viaţa învolburată

i-a fost revelată prin lacrimi

mai curate decât roua dimineţii,

deschizând, rând pe rând, porţi nebănuite.

Un călător spre zările albastre

şi aripile desfăcute din el!

 

Viaţa e aşa cum se vede prin ochii tăi,

totul trece

ca o briza uşoară

ce-ndepărtează paşii din urmă.

Aşa va fi mereu,

fascinat de tot, contopit cu absolutul!

 

Închis în carapacea dorinţelor fără sens,

iluzii sunt toate, atâta timp

cât alţii ne creează cadrul! Tânjim după noi.

Cuvântu-şi începe tăcerea,

prin ea totul se naşte.

 

Un zâmbet aşezat pe faţa lumii,

mai întâi a fost viaţa,

cu moartea se-ncheie piesa ascunsă.

Să ne lăsăm dezgoliţi

în ploaia târzie a iubirii!

 

Corabia de vise

 

Străbaţi  furtuna deşertului în căutatea celei care

ţi-a răscolit visele noapte de noapte,

cascadă curgând

în carnaţia coapselor

răsucite din unda de dragoste.

 

 Ţi-e dor de răpirea primei bătăi a inimii,

de primul pas prin oglinda lungă

în care coridorul întunecat

transformă realitatea într-un sărut

şi-n aripile sufletului prin care pluteşti.

Nu ai uitat privirea întâlnită

şi-acele linii curgătoare

ce duceau spre ea

cu-atât de mult timp în urmă.

Toată speranţa ţi-e în aşteptare,

punctul de pornire al iubirii eterne.

O viziune, dincolo

de tot ce-ai contemplat,

ţi-a fost de-ajuns să o iubeşti,

o înmugurire repetă crisalida,

în timp ce durerea

ţi-e greu de suportat.

Prin focul trezit,

trecători suspendate în spaţiu

se îndepărtează cu fiecare popas.

 

Pentru ea visul tău zăboveşte, adâncit

în zidurile sfinte din inima ta.

Nisipul, strălucitor ca diamantele,

respiră în aşteptarea brizei

ce va spăla lacrimile tale.

Şi totuşi visul continuă,

te afli la jumătatea drumului

spre râul ce curge

în oceanul de lumină,

doar pădurea de cuvinte

tremură de teamă, îngrădită în noapte.

 

Numeri orele durerii şi secundele chinului

prin care,

într-o linişte virgină,

ţi se derulează imagini dulci-amărui.

Te-ntrebi “cât arată măsurătoarea apei?”,

acel timp în care orele

se măsurau cu o clepsidră.

Fiorul melodiei îţi scapă,

simbol şi serenadă,

gardenia din părul ei

– floarea sufletului -,

miresme subtile persistă în tine.

 

O inimă rănită plânge, priveşti stelele

şi respiri aerul nopţii

– Abisul fecundând veşnicia Tăcerii –

până când auzi un cântec de leagăn,

fantoma ei în fiecare cadenţă

şi vibraţia adusă

de  vocea ei sub un cer adăpost.

Simţi atingerea Cerului?

 

Te urmează în vis…

 

 Cuvântul îşi începe tăcerea

 

Suntem gândurile, cuvintele,

trăirile,

sentimentele

sau imaginile amprentelor noastre?

Le dăm viaţă, hoinăresc,

înfloresc, se-ating, se-mpletesc,

ard în extaz,

strălucesc în noi,

ca o piatră de safir,

se-nalţă contopite,

trăiesc magia

cu simplitate şi candoare,

prin dragoste le salvăm

sau blocate între lumi, frânte,

mocnesc, suferă,

oftează din adânc

şi se desprind cu aceeaşi forţă,

eliberându-le ecoul

în liniştea ascunsă a poemelor noastre.

 

Timpul dintre noi e diferit,

graniţele apar, cresc,

se prelungesc,

se estompează şi dispar.

 

M-am plimbat prin grădină,

un boboc roşu de trandafir

s-a agăţat de mine,

tremură, în cădere, în palma mea.

Odată cu sfârşitul respiraţiei lui,

în inima mea,

ne-am luat rămas-bun.

 

Emanând din el însuşi,

un cântec lin

de sub cascada de sunete radiante

se spală

şi-acum pluteşte-n eter

prin aburii dimineţii revărsate.

————————————

Irina Lucia MIHALCA

București

31 octombrie, 2018

Lasă un răspuns