Ioan POPOIU: Poeme

Fata morgana

 

Îmi lipseşti

în fiecare zi

şi-n fiecare noapte

visul meu cristalin

ca un cer albastru

unde eşti iubire

din depărtări

în ce tărâm să te caut

iartă-mă sunt vinovat că

nu te-am aflat mai curând

eşti speranţă şi iluzie

tăcută şi enigmatică

cu neputinţă de cuprins

te pierd şi te găsesc mereu

ca un vis întrupat

iubita mea de neatins

 

Noaptea de banchet

 

Sună telefonul

în zi de vară

şi mă caută

o amintire scumpă venită de departe

vocea ta în noapte

în Grădina Publică

profilul tău

pe banca singuratică

fumul care se prelinge uşor

din ţigară

vorbele tale calde

străpung întunericul

buzele tale roşii

precis desenate

rostesc cuvinte numai

de tine înţelese

eşti numai candoare şi frumuseţe

ca o privelişte neatinsă

ce-ţi cade prima oară sub ochi

de pe tărâmul amintirii

încerc în zadar

să te-aduc în prezent

 

Siluetă

 

Frumuseţe

din zări purpurii

apariţie fulgurantă

ondină ce păşeşti

pe malurile apelor

cum să străbat până la tine

nălucă de noapte

din poienile tăcute ale pădurii

tu iubita mea pierdută

vino din lumea ta nepătrunsă

lumină-mi eşti şi-ntuneric

iubire-ndurerată

vino şi umple-mi tristeţea

silueta ta de liceancă

fragilă ca o trestie

unduită pe câmpie

paşii tăi pierduţi

pe urmele mele

 

Tu

 

Ziua aceea de toamnă

frumoasă şi caldă

ca o zi de vară

te caut nerăbdător

în săli şi coridoare

ai venit în sfârşit

grăbită şi zâmbitoare

din trecut tinereţea năvăleşte

peste noi devastator

suntem pulverizaţi

mă priveşti ca şi când

abia ne-am fi despărţit

şi te-ascult

vorbind despre tine

o viaţă cu valuri mari

uriaşe gata să te-nghită

îmi spui resemnată

acum sunt singură de tot

sfâşietor de tristă

te-ntorci spre mine

o altă istorie stă acum să-nceapă

 

Liceul de marină

 

Despre ce

să-ţi vorbesc iubire

ce irumpi neaşteptat în viaţa-mi

aparent calmă şi senină

îţi spun puţine cuvinte

întâmplări şi înfrângeri

vorbim despre noi

ca şi când ar fi vorba

despre alte persoane

nu nai aud cuvintele

celor din jur

te văd doar pe tine

şi cât sunt de doritor

să regăsesc pe liceanca

neverosimilă de nouăsprezece ani

clipe nepreţuite

aş dori ca ziua să nu se mai sfârşească

şi de la înălţimea ei

aş dori să plonjez

în tinereţea mea de

palid şi trist adolescent

 

Epilog

 

S-au stins luminile

întâlnirea a luat sfârşit

peste scena revederii noastre

a căzut cortina

ne-ntrebăm cu priviri pierdute

unde ne vor purta de-acum paşii

stau lângă tine în maşină

şi simt cum mă cuprinde agonia

durerea de a fi lipsit de tine

acum că te-am regăsit cu

ce fel de îmbrăţişare să te cuprind ca

să nu mai pleci de lângă mine

stăm cuminţi unul lângă altul

ce rezonabili suntem ne

vom întoarce trişti în

vieţile noastre goale

fără speranţă şi fără viitor

ce mă-mpiedică să vin

să păşesc lângă tine

ce demon se joacă cu vieţile noastre

şi vrea să sfâşie brutal

intimitatea abia regăsită

 

Melancolie

 

Ce albastru e cerul

şi cât de sfâşietoare par toate

priveşti în gol

la tinereţea pierdută

clipele acelea unice

se derulează cuminţi ca

într-un film de epocă

pagini ale unei vieţi

acum ca şi epuizate

pe ce filă a trecutului

vrei să-ntârzii unde crezi că

ai trăit mai adevărat

ce să selectezi de-aici

ce alegere să mai faci acum

când zilele par inutile şi triste

vieţi stoarse de sevă

cadavre ce plutesc în vid

ce salt nebunesc să poţi face

ca să regăseşti trăirile acelea

ce ne păreau magice

ce demon se joacă cu vieţile noastre

nu reuşeşti să cuprinzi decât învelişul lucrurilor

în timp ce lacrimile picură calde

pe gresia rece

 

Reverie

 

Cât poţi să prelungeşti

frumuseţea unei secvenţe

ce se-ntâmplă cu vieţile noastre ce

parc-atârnă neputincioase

separat de noi precum

hainele vechi şi uzate

vino iubire năvalnică şi

sfărâmă carcasa goală

a unei vieţi eşuate

întoarce clipele de aur

schimbă sensul toarcerii lucrurilor

ajută-ne s-o luăm de la început

să ne regăsim în visele fericite

alungă pustiul din suflet

trezeşte dorul după tot ce e viu

clipă bucurie vrajă freamăt

opreşte scurgerea timpului spre moarte

 

Melancolie

 

Te regăsesc în

zilele de toamnă

pustii şi reci

stare răsărită în mine dintr-o absenţă

pe care încerc disperat s-o acopăr

clipele acelea lungi fericite

nu pot umple golul lăsat de

amprenta ta în suflet şi

inima ce te caută fără odihnă

să prindă ceva din fiinţa ta

brusc depărtată dar curând

vocea ta timid-speriată

îmi aduce ceva din nevinovăţia ta

eşantion pe care încerc să-l ocrotesc

ca pe un fragment nepământesc

să vii tot mai aproape din

depărtarea lăsată între noi

ca o pedeapsă

 

Clinica de oncologie

 

Surpriza

de a te afla într-un loc ca acela

alături de fiinţe dragi

atât de devotată celor apropiaţi

lovită în ceea ce iubeşti

mai mult de-unde acest eroism

vetust atât de străin de vacarmul cotidian

derizoriu şi zborul tău neaşteptat

pe verticală gesturi neverosimile

uitate în lumi demult trecute

cum stai tu anonimă şi nesfârşit de tristă

încercând să încălzeşti cu dragostea ta

tot ce ai mai drag pe lume

să uiţi de tine pentru ceva

aflat mai presus de lume

şi aşa treci cu

dezinvoltură şi stoicism

păşind mai departe

 

Vocea ta

 

Vocea ta

şi ziua îmi răsună în inimă

ca în plină noapte

ne afundăm împreună

în amintiri din alte timpuri

descoperim uimiţi

ceea ce ştiam demult

despre vieţile noastre

zilele acelea fericite

când toate erau sau

păreau posibile

trecut decantat

prin trăire şi suferinţă

amestec de real şi de vis

ca o umbră dulce-tristă

unde eşti tu

tinereţe nemuritoare

când n-aveam nimic

dar credeam că am totul

 

Confesiune

 

Vorbeşte-mi despre tine

şoaptele tale fierbinţi

te aştept mereu cu o

nesfârşită dorire

aievea eşti şi amăgire

îmbrăţişez imaginea ta

ca o fantomă în oglindă

iubita mea ireală

cât de mult aş dori să te apropii

să simt respiraţia ta fierbinte

eşti pasiune şi suferinţă

iubirea mea necuprinsă

 

Nopţi de octombrie

 

Te aud în întuneric

ca şi când mi-ai vorbi

cuvintele tale par acum

să-mi spună altceva despre

ceea ce credeam că ştiu

păşesc astfel pe tărâmul sufletului tău

şi-l descopăr mereu altul

necunoscut şi nedefinit

încercăm să înnodăm firul vieţii

noastre de tot ce-a fost

frumuseţe nesfârşită atunci

în illo tempore

speranţă iubire şi vis

cu neputinţă să ştiu de ce

destinul vrea să se joace cu

vieţile noastre unde am greşit

de ne este impusă o viaţă

ce ne pare străină povară

ce atârnă asupra capului nostru

gata în orice clipă să ne strivească

 

Absenţă

 

Cum reuşeşti tu

să te insinuezi în cele din preajmă

dă-mi iubire aripi

să ajung la tine

lasă-mă să-ţi fiu aproape

să te cuprind într-o singură îmbrăţişare

unde să te aflu dacă nu în

iluzii speranţe şi vise

tu cea atât de vie şi de nematerială

dorinţă şi amăgire

ce-ţi apropii paşii pe tăcute

cea care te rosteşti în şoapte

destin îmi eşti şi călăuză

lumină în zi şi candelă în noapte

 

Profil

 

De ce mă chemi

ca să întâlnesc o iluzie

caută-mă unde nu

ajunge gândul tău

te-ai ascuns în tăcere

şi departele te-a cuprins

nu răspunzi şi nu

te dezvălui

aicea eşti şi nicăieri

nu te aflu

în zile egale fără sfârşit

tu ce vrei să pari anonimă

dar nu ştii să-ţi ascunzi

strălucirea ta venită

din lumi apuse depărtate

ce vor să te răpească privirii

atentă la chemări

neştiute ca să aprinzi

în tine o flacără ce

arde tăcută

numai de tine văzută

——————————

IOAN POPOIU

12 aprilie, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns