Ioan Nicolae MUȘAT: „Uniți prin Credință”, două concursuri ASCIOR, pe direcțiile Religie și Literatură pentru tineri!

START „Trofeul și premiile ASCIOR”! Elevii de peste 12 ani (2019) și tinerii până în 25 ani (2019), indiferent de domiciliu, în România sau în afara granițelor României, sunt invitați la CONCURS CU PREMII, trimiterea materialelor începând de azi 19 Iunie până vineri, 16 august 2019.


Hristos s-a Înălțat!


Una din cele mai importante activități ale asociației ASCIOR este direcția Conferințe și Congrese ASCIOR „Uniți prin Credință”, direcție care demonstrează de ce ființăm ca asociație, pentru ce facem atâtea lansări de carte, conferințe, colocvii, pentru ce avem revista Orizonturile Bucuriei, pentru ce vrem și înființăm grupuri, filiale și Arii ASCIOR, sensul activității noastre naționale și internaționale.


Începând din 2020 trebuie să susținem primul Congres ASCIOR pentru Civilizația Creștină, care trebuie să se desfășoare pe secțiuni și a cărui pregătire începe încă de la Conferința Națională ASCIOR 2019, din 5-6 oct 2019, care se va desfășura la Buzău, sperăm în Sala Consiliului Județean, congrese care trebuie să pună bazele teologice și filozofice ale formării Civilizației Creștine.


De aceea, momentul cel mai important al asociației ASCIOR este cel al Conferinței Naționale (5-6 Oct 2019) și atunci trebuie înmânate atât diplomele, premiile și medaliile cât și trofeul ASCIOR.


Astfel inițiem două concursuri ASCIOR, pe direcțiile Religie și Literatură, în limba română pentru elevi de la 12 ani până la tineri până în 25 ani, după categoria de vârstă cu care avem și contractul de sponsorizare cu Carrefour Buzău.


Proiect Concursuri ASCIOR:
Direcția Religie,
Tema: „Uniți prin Credință”


Forma materialelor: note, comentarii, medalioane, recenzii, evocări, eseuri scurte, poezii, care să evidențieze unitatea adusă de credința cea adevărată, unitatea familială, unitatea socială, unitatea internațională, unitatea de gândire și trăire într-un colectiv, într-un domeniu de activitate, într-un ținut etc. Accentul cade pe contribuția, efectul religios, Unitatea prin Credință!


Dimensiunea materialelor trimise: minim o pagină, maxim 3 pagini A4.


Formatul trimiterii: Word, la un rând, Times New Roman, dimensiunea 12


Adresa: asociatiaasciorsecretariat@gmail.com


Perioada de trimitere 19 iunie 2019- vineri 16 august 2019.


Specificația trimiterii: Pentru Concursul Religie ASCIOR 2019
Nume, prenume, vârsta, adresa de domiciliu, instituția de învățământ unde este înscris concurentul, (sau ultima absolvită), scurt CV privitor la alte concursuri la care a participat.


Direcția Literatură.
Tema: „Uniți prin Credință”


Forma materialelor: note, comentarii, medalioane, recenzii, evocări, eseuri scurte, poezii, care să evidențieze unitatea adusă de credința cea adevărată, unitatea familială, unitatea socială, unitatea internațională, unitatea de gândire și trăire într-un colectiv, într-un domeniu de activitate, într-un ținut etc. Accentul cade pe contribuția, efectul literar, dorul, dragostea, nădejdea oamenilor de a fi uniți pentru a-și împlini idealurile.


Dimensiunea materialelor trimise: minim o pagină, maxim 3 pagini A4.


Formatul trimiterii: Word, la un rând, Times New Roman, dimensiunea 12. Materialele trimise în altă perioadă decât cea admisă, în alt format sau fără diacritice nu intră în concurs.


Adresa: asociatiaasciorsecretariat@gmail.com


Perioada de trimitere 19 iunie 2019- vineri 16 august 2019.


Specificația trimiterii: Pentru Concursul Literar ASCIOR 2019
Nume, prenume, vârsta, adresa de domiciliu, instituția de învățământ unde este înscris concurentul, (sau ultima absolvită), scurt CV privitor la alte concursuri la care a participat.


Materialele trimise participă la toate concursurile anunțate, atât cele ale asociației cât și cele speciale acordate prin ASCIOR.


Atât pentru concursurile ASCIOR cât și ale terților prin ASCIOR se înființează Comisia de Validare, care va fi anunțată din timp.

Condițiile premierii:

1) Trofeul ASCIOR este o recunoaștere unică pe an și se acordă de către Consiliul de Administrație unei mari personalități care a adus contribuții majore la cunoașterea și recunoașterea națională și internațională a activității asociației ASCIOR.
Este oferit de Consiliul de Administrație ASCIOR

2) Premiile ASCIOR sunt de 500 lei pentru fiecare ramură, Religie și Literatură și se acordă conform punctajului maxim obținut de concurent pentru fiecare direcție de concurs.

3) Persoanele care doresc să acorde premii suplimentare se vor înscrie cu numele premiului (Ex: premiul „ASCIOR și Floarea Dimian”, sau „ASCIOR și Ioana Raluca Trandafir”, „ASCIOR și SC Valorum”), înscriere până pe data de 20 aug 2019. Valoarea premiilor speciale este între 200 și 500 lei.

4) Fiecare membru al comisiei va acorda puncte de la 5 la 10 pentru fiecare concurent.

5) Pot intra la premiere ASCIOR sau speciale, (adică cele date de alte persoane prin intermediul ASCIOR) doar lucrările concurenților care au acumulat peste 63 de puncte pentru lucrările transmise la o secțiune. Pentru acordarea premiilor va fi trimisă persoanelor înscrise pentru acordarea premiilor speciale lista cu concurenții eligibili până cel târziu 13 Sept 2019.

6) Concurentul poate să participe cu aceleași lucrări la ambele secțiuni (Religie și Literatură) doar că la o secțiune se va urmări mai mult efectul religios iar la cealaltă secțiune, valoarea literară, deci, poate să fie punctat diferit.

7) După trimiterea materialelor pentru concurs fiecare concurent va primi un număr de înregistrare urmat de numele secțiunii, (ex: 5 Religie, 9 Religie, 1 Literatură, 7 Literatură), și astfel va fi trimis la fiecare membru al comisiei și persoanelor care doresc să acorde premii speciale dar identitatea concurentului se va afla la decernarea premiilor.

8) Membri comisiei au obligația să puncteze corect, conform conștiinței, lucrările fiecărui concurent, ne-punctarea unuia sau a mai multor concurenți modificând în mod categoric rezultatul final. De aceea se iau în considerație doar validările acelor membri ai Comisiei de validare care au punctat toți concurenții.

9) Indiferent de cât de bune îi sunt lucrările, un concurent nu poate să obțină punctajul maxim de serie la ambele secțiuni, (ex 90 puncte la religie și 90 la Literatură), aceasta este eroare de validare și se reia procesul validării lucrărilor. Când este situația punctajului maxim pe serie (Ex, concurentul este maxim punctat pe tema Religie cu 87 puncte (maxim din serie) și cu 88 puncte pe tema Literatură(iar maxim din serie), va fi premiat pentru Literatură și cu diplomă specială și medalie pe tema Religie.

10) Comisia ASCIOR de Validare a premiilor va acorda diplome speciale și medalii ASCIOR concurenților meritorii care nu au obținut punctajul maxim.

11) Prezența membrilor juriului, sau a persoanelor care acordă premieri speciale, la festivitatea de premiere, este de dorit dar nu este absolut necesară.

12) În cadrul premierilor, atât laureații ASCIOR cât și beneficiarii premiilor speciale vor interpreta fragmente din lucrările care au fost premiate.

13) Mai întâi vor fi acordate premiile de participare oferite de Carrefour Buzău apoi premiile speciale și la sfârșit premiile ASCIOR. Între premieri vor fi interpretate cântece, de la pricesne până la muzica patriotică cu care se încheie festivitățile de premiere.

Elevi și tineri, vă așteptăm la concursul nostru, primul Concurs ASCIOR!

Îi rugăm pe membri și prietenii ASCIOR să promoveze evenimentul pentru ca elevii și tinerii talentați să poată cunoaște și participa la Concursul ASCIOR!

ASCIOR pentru bucuriile omului! Uniți prin Credință!

––––––––––

Cu tot respectul,
Ioan Nicolae MUȘAT
Președintele ASCIOR

Lasă un răspuns