George ANCA: Jaipur (poeme inedite)

George Anca

JAIPUR

 

To L.S. Gandhi

 

 

Romanian, English

 

 

las șarpele să mă muște

or îl omor neavând altă cale

întrebă Mahatma pe Shrimad

 

prim templu Digambar în Kenya

Zricha Waswani fiica lui Mahavir

Saran Jain se sinucise ruptă de fiu

 

rerisipii Nada lui Dylan cu

trimitere la Sundarya lahari

antipozilor reînvățând limba

 

Mahatma asked Shrimad

may I let the snake bite me
or I kill it having  no other way

the first Digambar temple in Kenya
Zricha Waswani the daughter of Mahavir
had committed suicide
being separated by son

I dispelled Dylan ‘s bite with
reference to Sundarya lahari
re-learning antipodes
language

 

 

*

cine să se mai înfățișeze cu

baston și nevastă incestuasă

a nu avea de tradus și alții

 

m-apropii de neîntârziere

priveghi regelui în Jaipur

uitați necunoscuți strigoii

 

de n-o fi fost acum zece ani

și pozele de ieri la serbare

n-am decât reverențiere

 

who to show up again with
a cane and an incestuous wife
not to have others
to translate

I’m approaching without delay
the wake of  the king in Jaipur
forget
ing the unknown ghosts

if it would not be ten years ago
and yesterday’s photos at celebration
would remain with  reverence

 

*

mutație  de-ai nordului

strigă poza cu stema hind

la capul plecării  spre jai

 

Indraprasta de-a inima

morișcă dezdințoșită

erai plecată cu Ana

 

credeai că sunt după copil

cine m-o fura să-i fie

aparigraha cu mine

 

mutation of the northerns
shout
ing with  hind emblem
at the
the end of going to jai

Indraprasta like heart 
a
mill loosing its tooth
you were
gone with Ana

you thought I was after the kid
whoever will steal from me
my aparigraha be  

 

 

*

condominia vrajă fărâmă

de-oi și recapitula cârlănie

ăștia nu m-ar mai vrea plecat

 

eldoradesc pe înțeles comando

pe malul Gangelui incurabilii

de nu în deșertul Rajasthan

 

nu-l urmării pe Hari de urechi

dorm crâng necălcat de turme

rousseauism pe lăsat copiii

 

 

spell condominium crumbs
I’d recapitulate the yearling time
these would not want
let me gone

Clear golden realm in command
incurable
s on Gange’s shore
if not in  Rajasthan Desert

you do not  follow Hari’s ears
I’m sleeping
grove crumpled by herds
Rousseau leaving his children

 

*

pătură spirală șoricioaica pe

masă greu de plâns păcatul

whiskey mă trezi la geam

 

ce-și poate închipui careva

auzind că mă duc în Jaipur

unde și-a ținut serbarea Val

 

Augustin peste nori țintă

zar sfeclind zărzăreaua

toate scrisurile de-al-dastea

 

 

spiral mousse blanket on

a mass of weeping for sin

whiskey wakes me up to the window

 

what one can imagine

hearing that I am going to Jaipur

where Val held his  festival

 

Augustine target over clouds

die beet the apricot

all the writings like those

 

*

 

vitriol volubilității lucrative

singura gură depărtarea

singur cât nebăgarea de seamă

 

spinări de glii înțurțurate rațe

maupassantiști nepovestibili

pregusturi familiarizărilor

 

d-acolo vin pirite bani pe chin

aer lin ah cât cuprinde planete

de toate mă dau de gol digambar

 

 

vitriol of lucrative volubility
only the mouth far away

alone as the indifference

spine gulls lined ducks
unpredictable Maupassant  
pretest of  habits

from there money on torment
smooth air comprising  planets
all  nakedness
digambar

 

*

versific Jaina în ton cu Gita

înțolit topirii destopite ore

ce fus de-oi afla m-oi învăța

 

orele mă scapă de susul

munților înzăpeziți sudist

de nu m-oi moroși și mai și

 

prima oară în octombrie seara

ai dat râul îndărăt nenorocire

desnecați gheauri la ce ușă

 

 

I verify Jaina in tune with Gita
dressed melting no melted hours
what zone I find I learn it

 

the hours save me from top of
southern snow-capped mountains
If not getting still more lazy 

the first time in October evening
you gave the river back to mischief
less drowned isai  at what door

 

*

n-o mai veni voi mai ajunge

abia treimea descărcătoarelor

ai meditației și m-oți primi

 

văzătorul fără rost la garanță

cratere lavă albime creață

vedea că scriu munți însoriți

 

mai săpat ca-n alte zile

de sete sau disprețuire

am mai fost în broșura voastră

 

 

it will not come I’ll reach anymore
only a third of the landers
of meditation and you receive me

useless seer on the warranty
craters
lava curly whiteness
see
n that I write sunny mountains

frier like the other days
of thirst or contempt
I
already was in your brochure

 

 

*

pe mine mă știuse permanent

cum am de lucru așteptarea

dintre zboruri îngropăciune

 

camarad viciului nepracticat

în tron m-oi regiza mâine

că nu te-oi fi prea apropiind

 

asta ca la cinci dimineața

inima în amândouă mâinile

să fiu atent de-oi mai fi

 

 

he always knew me
how do I work expectation
between burring  flights

comrade to unpracticed vice
in  throne
I’d direct me tomorrow
that
you didn’t come too close 

that as early as 5 morning
the heart in both hands
to be careful
if  be there

 

*

 

al cui șapte al cui fus râs

din gât românilor arabi

răzghite baricade vinete

 

nu se închisese ușa puiule

altfel nopțiile ca nescriind

învârtoșați să fim stafiim

 

munților v-ați făcut nori

deșertule apă nu te deșert

greu de ajuns dejuns tăciuni

 

 

whose seven of whom spindle laugh
from throats of  Arabic Romanians
penetrated livid barricades penetrated

the  door had not closed baby
otherwise nights like not writing
vigorously  let us be ghosts 

you mountains have made you clouds
you desert water I don’t  desert you
hard enough to
reach the embers

 

*

magnetizând norăria

își ține mâna stângă la piept

s-o fi uitând la un film

 

downunder cătam intersecții

când și moscheea bântuii

pe undeva s-o mai găsi găsea

 

pulberea facă-se nu de noi

că tot nu ne mai aflam

dacă suferim dacă ne omenim

 

magnetizing the cloud staff
He holds his left hand to his chest
as if watching a movie

downunder we crossed intersections
when the mosque also haunted
somewhere else to find it found

the powder not be made by us
that we are not still there
if we suffer if we humani
ze

 

*

o dată până mâine înnoptată

minusculând  hinduizând

pe-acum jaini necum haini

 

tu răzghito de-o iei în jos

ești orar mai scurt dar

în același loc 13 mă mânc

 

doarme cine nu scrie

și dacă e orar pe orar cum

mi-oi fi aducând aminte

 

 

once until tomorrow night
minusculating Hinduism
nowadays
Jain not Cain

you screaming to take it down
you’re a shorter timetable
but
in the same place 13 I eat myself

sleeps who does not write
and if it’s timed
over time 
how would I  remember them

 

*

ehe înapoi și ni se petrece

de-o mai fi puja mulțime

s-o pomenesc pe Gange

 

urdori orbitoarea băută

orissana de n-ar mai muri

cum și Lalan nicio mișcare

 

pe încheiate jaina lui Sohan

după galez antropologia

bibliologia la pensie

 

 

it’s back and it’s happening to us
it’s a lot of people
to mention Gange

urbane orbitory beverage
Orissa lady to not die anymore
like Lalan also no movement

on the end of Sohan’s Jaina
after the Welsh Anthropology
retirement
of bibliology

 

*

neatașată mărturisire

părere că n-am zburat

gata înserarea jarului

 

cum am juca mingea Val

cum e noapte șasele lor

bufniță în întuneric

 

bătaie spre sevraj

n-am nicio dezamăgire

jain trag pe uscat

 

 

unattached confession
I think I did not fly
ready
on fire 

how we would  play Val the ball
how is their sixth night
owl in the dark

beating toward withdrawal 
I have no disappointment

Jain retire on land

 

*

jain românesc

eram prieteni la toartă

citesc niște foi

 

ambiție până mor

și gata organizația

tare cât secta

 

falnic sardar defilă

albi albe bătrâni

tinerime gesticulară

 

 

Romanian Jain
we were friends
to life
I read some sheets

ambition to die
and ready the organization
as strong as the sect

towering sardar parades 
she he whites  old old
gestures youth

 

 

*

când am dormit în Kampur

în loc să mă încenușez

precum tare arătare

 

Aden Bengaluru Ajanta

călătoria mi se putea

tot așa la crucea gata

 

prematură aterizare

sărbtoritoare

în pădure pe pământ

 

 

when I slept in Kampur
instead of
turn into ash
such as loud
ghost

Aden Bengaluru Ajanta
my trip could have been
the same as to my ready cross 

premature landing
celebrating
in the forest on the earth

 

*

fata după slujbă în Indore

văru-său a fost în România

pe film și o lăudase

 

mă întrebai îți răspundeam

cam asta ar fi fost ora

se anunță Indorul destui

 

o fi vorbind careva vreo

engleză românească

din Himalaia sau de unde

 

*

căciulile la putere

respirăm ne-ncălzim

gheața spartă

 

ohioin jain mă văzuse

nicio întârziere la ei

aici cu girafa rezervă

 

și înapoi juma de noapte

tot n-am unde dormi

ne ține doliul ca aseară

 

 

the caps in power
we breathe we heat 
broken ice

Ohio-in Jain had seen me
no delay to them
here with the spare giraffe

and back half of the night
I still have no where to sleep
it keeps us mourning like last night

 

 

*

râd și copii cântând

somnul mă crocodil

ăla jet nu gabrioletă

 

vino Vlaicule ohioin

a ne opri din neplecare

ciupitură de strună

 

pe repede răbdare

cînd să vă spovedesc

o nară nenarată

 

 

laugh also children singing
sleep
does me crocodile
that jet no gabriolet

come you Vlaicu Ohio-in 
to stop us from
non-departure
pinch of the string

on quickly patience
when I confess you 
no  narrated nostril

 

 

*

nezbor întorcător

ăl de la 5 s-o fi dus

ce știți vi se pare

 

ieșind din păreri

de-a pleca om uita

la câte nu cât-oi gândi

 

doliu piaza din Orissa

vântoasa zbor fără noi

timp între jeturi somn

 

 

no flight  returning
that one from 5 has gone
what you know seems to you

getting out of your mind
to leave
we would  forget
to how much don’t you think

mourn the omen  in Orissa
windy flight without us
time between sleep jets

 

 

*

cui i s-or mai fi întâmplat

fără obiecții toate ritualurile

urcarăm în alt jet aha converși

 

o ia trompeta altfel elefant

mai pe vesel în mișcare

nu și-a dat drumul de tot

 

dublu elicea jubilează albastră

când să mai ajungem la temple

japa cu bumbac pe gură unde-i

 

 

 

to whom would had happened
without objections all the rituals
we climb
ed into another jet aha converted

the trumpet take it otherwise elephant
more cheerfully on the move
it did not let go entirely 


double propeller jubilate blue
when to get to the temples
japa with cotton on h
er mouth where it is

 

*

o trezire din ce existăm

vâjâi revanșa pe sufocate

ieșire din căpcân te veselește

 

turn Anuvibha cam 227 ba 201

chapati condimente nu orez

pe unde-o fi ohioinul cu a lui

 

noapte după sara pe deal

spre Rajsamand spre Udaipur

yoga nidra a somnului

 

 

a wake from what we exist
blow the revenge on suffocat
ing
Exit from
ogre  makes you glad

Tower Anuvibha room 227 then 201
chapati spices
and rice
where would be
the Ohio-in with her

night after the “evening on the hill”
towards Rajsamand to Udaipur
yoga nidra of sleep

 

 

*

nidra îmi descreți palmele

s-or fi mutat pe față în

strâmbe oglinzi jaine

 

sunt în ashram gandhian

frugalitatea postului nostru

cum nici nu mă trage Ladnum

 

everyone Gulab după Cabal

shinto ikebana Sri Lanka

diasporeni organizații

 

 

nidra descrease my palms
to be moved to
crooked mirrors

I’m in the Gandhian ashram
the frugality of our job
as Ladnum does not shoot me

everyone Gulab after Cabal
shinto ikebana Sri Lanka
diaspora organizations

 

 

*

la ora yoga frig genunchi

scris lui Thom Drăghicescu

a zis român sau s-o fi prins

 

Maorong la masă cu indieni

Catolicul confernțiase Kabir

transportation thinking

 

să nu fi venit ci am venit

mi-oi mai închide fermoarul

ieri dal aseară dal și toate

 

 

at yoga hour cold knee
written to Thom Draghicesc
o
said Romanian or caught it

Maorong at the table with Indians
the Catholic confessed Kabir
transport
ation thinking

not to come but I came
I’d close my zipper
yesterday
dal  last night dal and everything

 

*

peace maker fully energetic

Rudi nemaiîntors din Nepal

Mayumi de ne-am cunoscut

 

prezidiul mă vede căscând

păcat că nu dorm în nidra

patrika își aduse microfonul

 

la fugă out of the cosmos

problema ghitării-n pachet

religion a system outlook

 

 

peace maker fully energetic
Rudi did not return from Nepal
Mayumi we met

the presidium sees me yawning
it’s a pity that I do not sleep in the nidra
patrika brought her microphone

to flee out of the cosmos
the problem of gulet-in-pack
religion and system outlook

 

*

scrieri românești gen Gita

vezi pe Columna lui Traian

Ovid cronicari Eminescu

 

chirurg yogin morții calfă

plan vibronic și universul

uahahaha Karma destin

 

fusese muzicantul anonim

universul fără formă înainte

point purușa rik saman

 

 

Romanian writings like Gita
see
on Traian’s Column
Ovid
the chroniclers Eminescu

yogin surgeon calf to death
vibronic plane
has also the universe
uahahaha Karma destiny

had been the anonymous musician
the universe without form before
point puruş rik saman

 

*

everything has a soul

the living and the dieng

cobra more grateful ok

 

ultimul Thomas se retrase

nemaisuferind că nu e Cothari

în fond subiectul mi-e familia

 

arhat Pragya Landnum

anekant and meditation

tower to the powerless

 

 

everything has a soul
the living and the dieng
cobra more grateful ok

the last Thomas stepped back
not supporting he’s not Cothari
basic  subject is my family

arhat Pragya Landnum
anekant and meditation
tower to the powerless

 

*

 

ajunsul casei m-o renaște

se și strânsese lume

ista vine să mă omoare ba

 

ce-oi găsi acolo amintire

vocile lor la fel aminte

am ascultat alienarea

 

abia în gardă ah trebuie

să redescopăr rochia

chit că mi-o aruncă-n cap

 

 

the arrival of the house revives me
and the world was gathering
this is going to kill me nay

what should I find there remembrance
their voices likewise remember
ing
I listened to the alienation

just on guard ah must
to rediscover the dress
Even she will throw it in my head

 

*

 

lume multă la concert

furai poză cu Gandhi

hinduși musulmani

 

cel mai jain svetanbara

venit la timp din timp

pe talpa rotundului

 

rămân băieții nu albele

s-o scurge Gaurav Tower

yogina  va fi devi la noi

 

 

a lot people to concert
I stolen a picture with  Gandhi
Hindu Muslims

the most Jain svetanbara
come in time in time
on the round sole

boys remain but she whites
drain
seems the Gaurav Tower
the
she yogin will be devi with us

*

deget  spre Rajsamand

Ladnum numai indieni

Hari Prasad reverență Tulsi

 

yoga îmbogăți  America

jalea vrăjii love of giving

claustral ori ba hindu-jain

 

greu de văzut lucrul

spiritual invizibil cosmic

dânsa îmi ceru paper-ul

 

 

finger to Rajsamand
Ladnum o
f Indians
Hari Prasad  Tulsi

yoga enriched America
m
ourning spell love of giving
claustral or
Hindu-Jain

hard to see the thing
spiritually invisible cosmic
She ascet asked for my paper

 

*

mahapranam asceta

unde e România

prana is traveling

 

Sanjay în Timișoara

baia de veniți pe lume

scalda în jaini

 

prietena de te-ntreba

în lume în trecut

refuzul data viitoare

 

*

 

mahapranam ascet
where is Romania
prana is traveling

Sanjay in Timisoara
the bathroom oh those came to world
the
bathe into Jaina

the girlfriend who asked you
in the world in the past
refusal next time

–––––––––––-

Dr. George ANCA

București

30 decembrie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns