Fundaţia „Paul POLIDOR”: Festival -Concurs 18-19 noiembrie 2017

Editura Cadrelor Didactice din România, Bucureşti

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України

The Academy of International Interferences « Paul Polidor »

(Text pentru teritoriul României)

 

FESTIVALUL-CONCURS

de interferenţe culturale internaţionale

Paul Polidor

Ediţia a XVIII-a(22) : 18-19 nov.2017

Secţiunea: „Poezie Cântată, Pop Music&

FOLCLOR”,

Celelalte secţiuni:

A:  1. – Interpretare instrumentală – Muzică Cultă (25-26 nov.2017)

  1. – Muzică de Cameră (25-26 nov.2017)

*

Secţiuni B: 3.- SUNG POETRY & FOLKLORE (18-19 nov.2017)

4.Creaţie literară şi jurnalism (proiecte jurnalistice ale Fundaţiei „Paul Polidor”);

5.- Creaţie plastică // La secţiunile 4, 5 şi 6 în concurs lucrări şi proiecte din: ISRAEL, CANADA, UCRAINA, PORTUGALIA,  SLOVACIA, AUSTRALIA, POLONIA, REPUBLICA MOLDOVA, IRAK, MACEDONIA, URUGUAY, SERBIA, GERMANIA, SPANIA, BULGARIA, S.U.A., AZERBAIDJAN, UNGARIA, TURCIA, FEDERAŢIA RUSĂ ş.a.) Temă liberă; 6.-Traduceri texte din portofoliul fundaţiei (în principal pentru profesori de filologie / limbi străine; tematică trimisă de fundaţie). 7.SIMPOZION&Proiecte didactice de management educaţional şi cultural. Festivalul-Concurs se va desfăşura într-unul din centrele Fundaţiei „Paul Polidor” (fundaţie de drept privat fără scop patrimonial) în baza contractelor de părţi civile semnate între fundaţie şi instituţiile respective.

La trimiterea pe mail:fundatia.paulpolidor@yahoo.com a copiei recipisă-depunere în contul bancar al fundaţiei a sumei de 50 (cincizeci) lei cu specificarea: „sponsorizare festival Polidor-secţiunea SUNG POETRY&FOLCLOR”. Fiecare participant va primi ultimele informaţii privind locaţiile diferitelor manifestări culturale. (Exemplu: tot în cadrul Festivalului „Polidor” s-au lansat în iunie 2017 la Librăria Eminescu din centrul Capitalei mai multe produse editoriale, precum şi spectacolul ,,PRO-DIASPORA: PAUL POLIDOR şi invitaţii săi” din 21 sept.2017 având ca invitaţi scriitori din TORONTO-CANADA şi SYDNEY-AUSTRALIA).

Contul legal al instituţiei: Fundaţia „Paul Polidor” UNICREDIT BANK, Sucursala Izvor, lângă Parlamentul României (sau la orice sucursală din capitală ori provincie): B-dul Libertăţii, Nr.20, Bl.3, Tronson I şi II, Sector 5, Cod: 050707, Bucureşti, RO.75.BAC.X.00.00.00.300.188.6000; Pentru Secţiunea ,,Sung Poetry, POP MUSIC&FOLCLOR,, ultimul termen de înscriere: 13 nov. 2017. Preşedintele juriului şi producătorul festivalului-concurs: Paul Polidor (membru al Academiei de Literatură şi Arte a Ucrainei & Laureatul pe 2017 al Premiului Literar Internaţional ,,Trumf-Gogol,,). Director executiv Secţiunea ,,Sung Poetry, POP MUSIC & FOLCLOR,,: ION FĂNESCU (vedetă a muzicii populare româneşti – solist al Orchestrei Radiodifuziunii Române). La Secţiunea ,,Sung Poetry, POP MUSIC & FOLCLOR,, NU EXISTĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ.

Concursul se desfăşoară într-o singură etapă. *Repertoriul de concurs:

1.- o lucrare de poezie cântată universală a artistului Paul Polidor în interpretarea proprie a concurentului sau interpretarea oricărei lucrări de Paul Polidor din domeniile: literatură (poezie, eseu), politologie, culturologie (după înscriere lucrările pot fi trimise de fundaţie concurentului pe mail).

2.- o piesă din repertoriul POP-MUSIC (românesc sau internaţional).

3.- o piesă din orice regiune folclorică a ţării (la alegere).Concurenţii pot cânta live şi pe negative muzicale.SUNT ACCEPTAŢI ÎN CONCURS ŞI RAPSOZI POPULARI, CARE SE POT ACOMPANIA SINGURI CU UN INSTRUMENT (fluier, cimpoi, ocarină, cobză etc.) SAU CONCURENŢI  CARE VOR SĂ INTERPRETEZE CÂNTECE FOLCLORICE ÎN LIMBILE: TĂTARĂ, BULGARĂ, MACEDONEANĂ, RUSĂ, GERMANĂ, UCRAINEANĂ, SÂRBĂ, TURCĂ ŞI MAGHIARĂ.La premiere intră doar concurenţii care au abordat toate cele 3(trei) probe. *Minutaj maxim:10-15 minute. Fiecare participant va primi o diplomă de participare. Fişa  va conţine: nume, prenume, vârstă, adresă, telefon, e-mail; şcoala şi numele profesorului îndrumător (unde este cazul). *Premiile vor fi decernate de un juriu alcătuit din personalităţi ale vieţii noastre culturale şi ştiinţifice. *Decizia juriului şi orice hotărâre ale acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie. Concurenţilor care  s-au  înscris  în festival şi nu s-au prezentat din diverse motive la concurs nu li se înapoiază sponsorizarea către fundaţie/ONG în contul bancar. Concurenţii vor intra în concurs în ordinea cronologică a înscrierii în contul bancar. Interpretările din festivalul-concurs aparţin producătorului de festival. Toate drepturile aparţin producătorului de festival. Solicitări informaţii despre festivelul-concurs vor fi trimise pe adresa de mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com //  tel:0740.47.48.14 & 0763.765.567 // 0727.3444.04

PREMIILE: I, II, III şi premiile speciale vor fi beneficiarele unor contracte de management artistic cu revistele şi casa de discuri şi film ale Fundaţiei ,,Paul Polidor,,.

18 nov.2017=concursul şi acordarea menţiunilor

19 nov.2017=acordarea premiilor şi recitalul aniversar

ION FĂNESCU: 30 de ani de la L.P.-ul ,,Bobocel mic, de cicoare,,(imprimări cu Orchestra Radiodifuziunii Române

– Dirijor: Paraschiv Oprea /1937-2004/:

80 de ani de la naştere)

FESTIVALUL-CONCURS de interferenţe culturale internaţionale

„Paul Polidor”

Ediţia a XVIII-a(22) : 18-19 nov.2017-Bucureşti

Secţiunea:,,Poezie Cântată, Pop Music &

FOLCLOR”

–––––––––––––

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

NUME………………………………………………………………………………………………………………..

PRENUME…………………………………………………………………………………………………………

VÂRSTA…………………………………………………………………………………………………………….

ADRESA…………………………………………………………………………………………………………….

TEL……………………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL…………………………………………………………

COPIE RECIPISĂ ,,SPONSORIZARE PROGRAME INTERFERENŢE CULTURALE  

                             FUNDAŢIE,, ACT BANCAR Nr…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

PROFESOR……………………………………………………………………………………………………….

SECŢIUNEA………………………………………………………………………………………………………

INSTRUMENT……………………………………………………………………………………………………

REPERTORIU:

1…………………………………………………………………………………./ MINUTAJ……………………

2…………………………………………………………………………………./ MINUTAJ……………………

3…………………………………………………………………………………./ MINUTAJ…………………….

 

DATA,                                                                                       SEMNĂTURĂ PĂRINTE

                                                                                                              (dacă este cazul),

Lasă un răspuns