Eleonora SCHIPOR: Lecțiile deschise – un stimul pentru elevi

            Anual profesorii care trec atestația susțin lecții sau măsuri extrașcolare.

            În anul acesta de învățământ la CIE Cupca s-au atestat șase profesori care au susținut lecții deschise în diferite clase și la diferite obiecte.

            Astfel, învățătoarea claselor primare Domnica Cebotar a susținut o lecție de matematică în clasa a IV-a, a cărei conducătoare este. Tema lecției a fost „Cunoștință cu fracția”.

            Elevii clasei a V-a au avut o lecție de științe ale naturii cu denumirea „Ciupercile și bacteriile” petrecută sub îndrumarea profesoarei de biologie Lilia Sucevan.

            O lecție foarte variată a fost susținută și de profesorul de chimie Ion Plevan având tema „Fenomene fizice și chimice” în clasa a VII-a.

            Elevii clasei a 8-a au susținut o interesantă lecție la literarura ucraineană despre opersa scriitorului clasic ucrainean Mîhailo Koțiubinski cu tema „Un  preț mare” (Дорогою ціною). Profesoara – Maria Ovaciuc.

            Elevii clasei a IX-a sub îndrumarea profesorului de matematică Vasile Țugui au studiat în cadrul lecției deschise tema „Progresia aritmetică”.

            Toți profesorii au folosit cele mai diferențiate metode de lucru, clasice și moderne,  au folosit  ecranul multimedia, au avut mult material didactic. Elevii la rândul lor s-au pregătit de lecții, au studiat materialul respectiv, au acumulat noi cunoștințe.

            La fine, grupuri de elevi din diferite clase, au susținut în sala de festivități a școlii recitaluri literar-muzicale pe cele mai felurite teme, îndrumați de subsemnata.

            Mai întâi în fața tuturor celor prezenți au citit creațiile proprii membri cenaclului literar „Lămâița”. Pe urmă elevii clasei a V-a au recitat versuri și au înterpretat un cântec în limba franceză. Tot cu un grupaj de poezii pe cele mai felurite teme au venit în fața publicului și elevele clasei a XI-a „A”. Nicoleta Bojescu, elevă în clasa a V-a, a interpretat un frumos cântec popular cu specific cupcenesc. Tot cu un specific al acestui sat bucovinean cu vechi tradiții populare, au interpretat două cântece populare „Badea-i ciobănaș la munte” și „Așa-s cupcencile” grupul vocal al elevelor clesei a XI-ea „A” condus de profesoara și diriginta de clasă Lucica Dușceac. La fine elevul clasei a VII-a Vasile Alerguș, care frecventează școala de muzică, a interpretat la saxofon câteva melodii populare românești și ucrainene.

 

            Le mulțumim sincer tuturor profesorilor care au trecut atestația  pentru stăruință și competență, tuturor profesorilor care au asistat și au apreciat munca colegilor, direcției școlii, profesoarei Lidia Olar care a avut grijă de aplicarea tehnologiei moderne la toate lecțiile și măsura extrașcolară.

–––––––––––––––

Eleonora Schipor,

profesoară superioară,

pedagog-organizatoare la CIE Cupca

Lasă un răspuns