Dunia PĂLĂNGEANU: La turnul cu ceas – Nostalgie

NOSTALGIE

 

Îmi amintesc
Orașul de odinioară
parfumul violetelor
în amurgul de vară
când Turnul ceasornicului
își flutura catargul ostenit
de prea multe amintiri.
Copilăria mea năvalnică
privea din spatele
cadranului aburit
în foșnetul stelelor
ce-mi luminau tâmplele.
Nici nu știu
când am trecut dincolo
risipindu-mă
în umbrele copacilor,
pipăind viața
cu degetele abia înflorite.

—————————————————–

Dunia PĂLĂNGEANU

 

Lasă un răspuns