Dorin CHIRTOACĂ: Raport de activitate pentru cei zece ani la conducerea Primăriei Chișinău

„Rezultatele din 10 ani de activitate pot fi respirate, consumate, admirate, în ele poți circula, în ele te poți plimba, poți trăi, te poți muta și îți pot lumina calea”, a precizat Dl. Dorin Chirtoacă în debutul discursului de prezentare a raportului de activitate pentru 10 ani în Primărie.

 

Domnul Dorin Chirtoacă a trecut în revistă realizările din cele 2 mandate și jumătate în care s-a aflat la Primăria mun. Chișinău, subliind că „În anul 2007, Chişinăul era într-o situaţie precara: incapacitate de plată, majoritatea întreprinderilor în prag de faliment, instabilitatea prestării serviciilor publice (furnizarea apei, a agentului termic etc), datorii de sute de milioane de lei fără acoperire financiară, uzura totală a infrastructurii şi a utilajelor, lipsa proiectelor de dezvoltare, mirosul urât din oraş de la stația de epurare, lacul-ruină din parcul „Valea Morilor” etc. Chiar şi în aceste condiţii, în perioada 2007-2017, administraţia centrală, toate Guvernele, precum și Consiliul Municipal Chişinău (CMC), au găsit de cuviinţă să blocheze activitatea primăriei, acţionând astfel, de fapt, împotriva locuitorilor municipiului”, a subliniat dl. Dorin Chirtoacă.  

***

Cu toate acestea, a fost evitat falimentul, au fost achitate datorii în valoare de 800 milioane (mln.) lei, a fost stabilizată situația economico – financiară, au fost efectuate reforme și, anual, au fost acumulate rezultate și derulate proiecte importante precum:

 • crearea a circa 35000 locuri de muncă;
 • rezolvarea după 42 de ani a problemei mirosului urât provocat de stația de epurare;
 • eliminarea clorului din procesul de tratare a apei potabile și introducerea dezinfectantului – hipoclorit de sodiu (NaClO);
 • procurarea și asamblarea a peste 207 de troleibuze la standarde europene, inclusiv fără fir, pe baterii;
 • reconstrucția și amenajarea lacului „Valea Morilor” și reconstrucția Scării cu Cascade;
 • reparaţia integrală a circa 35 străzi și drumuri, inclusiv: bd Ștefan cel Mare, bd. Mihai Viteazul, bd. Negruzzi, str. Alecu Russo, str. Vadul lui Vodă, str. Muncești etc);
 • construcția primei străzi pietonale din Chișinău, str. Eugen Doga;
 • ridicarea și inaugurarea monumentului în Memoria victimelor deportărilor regimului comunist de ocupație și reabilitarea scuarului gării;
 • reparația și redeschiderea muzeului orașului;
 • construcția iluminatului public spre Aeroport și or. Sângera;
 • implementarea de proiecte pentru fluidizarea traficului: săgeata verde, sensuri giratorii etc;
 • investiții în spitale, școli și grădinițe, asigurarea susținerii și finanțării suburbiilor în suma de peste 2,0 miliarde lei timp de 10 ani (cea mai mare suma investită la nivel de 20 de localități rurale ale Republici Moldova din 1991 încoace), proiectele europene BERD, BEI, UE cu privire la transport, drumuri, apă, deșeuri și eficiență enegetică (izolarea termică a clădirilor) etc.

În această perioadă de 10 ani, Primăria municipiului Chișinau şi-a desfășurat activitatea împreună cu următorii parteneri: Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CLRPE), Uniunea Europeană (UE), Casa Regală a Majestății Sale Regele Mihai I al României, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasadele țărilor UE, Ambasada Republicii Belarus, PNUD Moldova, Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (CoR), Conferința Autorităților Regionale și Locale din cadrul Parteneriatului Estic (CORLEAP), Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI), Corporația Financiară Internațională (IFC), Belkommunmash S.A. (Belarusi) și Carpat-Belaz Service SRL, ICLD (Suedia), Primăria Borlange și “Borlange – Energie” (Suedia), Primăria Mannheim (Germania), Primăria București, Primăria sectorului 1, Bucuresti, Primăria Iași, Primăria Alba Iulia, CORINT S.A. (Alba Iulia), Primăria Grenoble (Franța), Seureca (Franța), Primăria Viena (Austria), Primăria Praga (Cehia), Regiunea Reggio Emilia (Italia), UNICEF Moldova,  băncile comerciale din Chișinau, în special: Banca Comercială Română (BCR), Moldinconbank, Victoriabank, Moldova – Agroindbank (MAIB), Mobias – Banca (Societe Generale) etc, Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., precum și cu alți parteneri.

RAPORTUL

de activitate pentru perioada 2007 – 2017:

“Evitarea falimentului, dezvoltarea stabilă și durabilă a municipiului Chișinău”

Rezultate in perioada 2007- 2017:

Evitarea intrarii in incapacitate de plata si a falimentului municipalitatii, redresarea situatiei financiare a primariei, asigurarea echilibrului financiar, acoperirea cheltuielilor din surse proprii, evitarea falimentarii regiilor si a intreprinderilor municipale;

Crearea a circa 35000 locuri de munca incepand cu 2007 prin investitiile directe care au avut loc, precum si prin deschiderea unitatilor noi de alimentatie publica, prestari servicii, comert etc;

Contractarea de finantari externe pentru dezvoltare cu mentinerea unui grad redus de indatorare al municipiului – 12 % din bugetul anual, ceea ce permite continuarea contractarii de noi finantari pentru dezvoltarea capitalei. Finantarile externe contin compenente de grant din partea UE ceea ce acoperă, practic in totalitate, în totalitate costul (dobânzile) împrumutulurilor;

Realizarea primelor reforme dupa caderea URSS in cadrul S.A. “Apa canal”, S.A. “Termocom”, “Regia Transport Electric”, “Parcul Urban de Autobuze” etc pentru depasirea situatiilor de faliment;

Asigurarea stabilitatiii furnizarii apei si agentului termic, inceperea sezonului de incalzire  cu achitarea a integrala a platilor pentru anul precedent, pentru prima data incepand cu anul 1991;

Achitarea datoriilor acumulate in perioada anilor 2000 – 2007 ale regiilor, societatilor pe actiuni si ale intreprinderilor municipale, in suma totala de 800 milioane lei (inclusiv: 500 milioane lei – diferenta de tarif la agentul termic, 100 milioane lei – datorii istorice la agentul termic, 200 milioane lei – datorii pentru lucrari efectuare fara acoperire financiara);

Rezolvarea in anul 2010, dupa 42 de ani, a problemei mirosului urat din orasul Chisinau provocat de namolul de la statia de epurare a apelor uzate, prin intermediul tehnologiei olandeze “Geotube” si ca urmare a evacuarii a peste 250 000 m3 namol (echivalent cu 3 cladiri ale spitalului republican), suplimentar – eliberarea a 30 ha de teren;

Eliminarea clorului din procesul de tratare a apei potabile si introducerea unui dezinfectant de tip nou, folosit si in UE – hipocloritul de sodiu (NaClO), care nu dauneaza sanatatii spre deosebire de clor, fiind eliminat si mirosul de clor din apa (proiect in valoare de 10 milioane lei);

Implementarea proiectului european pentru asigurarea standardelor europene a serviciului public de aprovizionare cu apa si de functionare a regiei “Apa Canal Chisinau” cu finantare BERD, BE si UE, in valoare de 63 mln. Euro (inclusiv 14 mln. Euro sub forma de grant din partea UE, ceea ce acoperă în totalitate costul, dobânzile împrumutului) pentru: modernizarea statiei de pompare de la raul Nistru, modernizarea statiei de tratare a apei, reabilitarea a 50 de fantani arteziene, a 200 km de retele de apeduct si canalizare, a 3000 de bransamente de la blocurile locative, constructia primei uzine de producere a hipocloritului de sodiu, modernizarea si aducerea la standarde europene a statiei de epurare a apelor uzate, sistemul SCADA etc. (semnarea contractului si demararea reconstructiei statiei de epurare (termen 3 ani incepand cu 2017). Promovarea si adoptarea legii cu privire la serviciul public de apa si canalizare;

207 de troeibuze noi la standarde europene, inclusiv:

procurarea a 102 de troleibuze noi, in anul 2011 (cea mai mare achizitie din istoria Chisinaului si in premiera troleibuze la standarde europene);

asamblarea a 101 trolebuze la standarde europene incepand cu anul 2012, in cadrul Regiei Transport Electric Chisinau (RTEC) in parteneriat cu uzina Belkommunmash/ STADLER din orasul Minsk, Belarusi. RTEC ramane a fi deocamdata singura intreprindere producatoare de unitati de transport din Republica Moldova,

asamblarea primelor 4 troleibuze fara fir la standarde europene, care pot cicula pe baterii 50-100km, lansarea liniei de troleibuz nr.30  „Aeroport – PMAN”, devenind posibila acoperirea completa a suburbiilor, dar si a regiunii, cu transport nepoluant.

Reconstructia si amenajarea lacului din parcul „Valea Morilor”, prin evacuarea a 470 000 m3 namol (echivalent a 6 cladiri ale spitalului republican), constructia a doua decantoare, amenajarea malurilor, a plajei, a aleei pietonale, construirea iluminatului pietonal, amenajarea parcului etc; (lacul a fost lasat in paragina in anul 2006);

Reconstructia Scarii cu Cascade (lasata in paragina in 1989), reabilitare prin demontarea completa constructiei precedente, turnarea unei fundatii noi, reconstructia tuturor elementelor decorative, inlocuirea materialelor vechi (piatra de calcar) cu piatra de Cosauti, reparatia capitala a rotondei, reconstructia havuzurilor si a instalatiei hidrotehnice care asigura circulatia apei, instalarea unui sistem nou de iluminat, amenajari etc (proiect in valoare de 12 milioane lei);

Ridicarea si inaugurarea monumentului in Memoria victimelor deportarilor regimului comunist de ocupatie din anii 1941, 1949, 1951 etc, repararea, iluminarea si amenajarea   scuarului din fata garii Chisinau, a havuzului etc. Monumentul este reprezentativ la nivel european si mondial, fiind unic in Europa (proiect in valoare de 25 milioane lei);

Constructia primei strazi pietonale din Chisinau (pavata dupa modelul european din secolele XVII – XIX) pavata cu piatra cubica de granit, iluminat in stil clasic, retea de canalizare pluviala noua, retele subterane noi. Proiect in parteneriat cu compania “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A (care a donat in acest scop 200.000 $, valoarea totala – circa 12 mln. lei),

Reparaţia integrala a circa 35 de strazi si bulevarde (in total, incepand cu anul 2007 (10 ani) au fost modernizate peste 35 de strazi, poduri si intersectii cu o suprafata de circa 900.000 m2, fata de perioada 1989 – 2007 (18 ani) – circa 380.000 m2), inclusiv:

Reconstructia strazilor din centrul Chisinaului in cadrului programului BERD, BEI si UE: bd. Stefan cel Mare, bd. Negruzzi, str. Vasile Alecsandri cu inlocuirea retelelor, dublarea capacitatii canalizarii pluviale pe bd. Negruzzi, stramutarea tuturor retelelor electrice in subteran, inlocuirea iluminatului public cu corpuri de iluminat pe baza de LED, amenajarea pistelor pentru biciclisti, a troturarelor, a locurilor de parcare, plantarea de noi arbori, proiect in valoare de 11 milioane Euro.

Largirea, reconstructia si modernizarea strazii Alecu Russo, impreuna cu IFC  (proiect in valoare de circa 90 mln. lei): inlocuirea retelelor subterane, renovarea iluminatului public, largirea strazii cu 4 metri, amenajarea de sensuri giratorii, amenajarea locurilor de parcare, instalarea primelor canale pentru retele in subteran;

Modernizarea a circa 15 strazi, intersectii, poduri in cadrul programului municipal de reparatie a drumurilor (2012 – 2017): bd. Dacia (tronsonul spre aeroport), str. Kiev, str. Bogdan Voievod, str. Belinschi, str. Miorita, str. Grenoble, str. Valea Crucii, str. Gradina Botanica, str. Lunca Bacului, str. Petricani, str. Tudor Strisca,  str. Mesterul Manole (un tronson), str. Dumeniuc (constructie noua), podul de pe str. Izmail, sensul giratoriu Negruzii-Cantermir-Albisoara-Gragarin, sensul giratoriu spre Bubuieci str. Lunca Bacului-Industriala-Uzinelor, sensul giratoriu str. Uzinelor – str. Voluntarilor, semafor sos. Balcani spre Dumbrava, reabilitarea aleii pietonale de pe bd. Mircea cel Batran etc

Modernizarea a 11 strazi, intersectii si a unui pod in cadrul programului “Genesis” (2011 – 2012): bd. Grigore Vieru, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Vadul lui Voda (inclusiv largirea acesteia de la 8m – la 12 m), str. Muncesti, str. Burebista, str. Constantin Tanase, str. Ierusalim, str. Tudor Strisca, intersectia bd. Dacia – str.Gradina Botanica, intersectia str. Calea Mosilor – str. Izmail, podul Mihai Viteazul –  Petricani;

Reparatia curenta integrala a strazilor (2007-2011): str. Gheorghe Asachi, str. Alba Iulia, str. Trandafirilor, str. Lech Kaczynski, cu amenajarea parcarilor stradale etc,

Reparatia de strazi si drumuri in suburbii, inclusiv: constructia drumului de acces spre satul Vaduleni (drumul fiind impracticabil din anul 2000); participarea la reconstrcutia strazii Stefan Voda si a canalizarii din or. Durlesti, prelungirea strazii Stefan cel Mare din comuna Cruzesti, si a strazilor Stefan cel Mare si Grigore Vieru din comuna Bubuieci;

Constructia retelei de iluminat public spre aeroport pe bulevardul Dacia pe baza de LED: tronsonul str. Gradina Botanica –  Aeroport – or. Sangera, demontarea panourilor publicitare, alte reparatii si amenajari (proiect in valoare de 7 milioane lei);

Obtinerea finantarii BERD, BEI si UE in valoare de 24 milioane Euro pentru solutionarea problemei deseurilor solide din Chisinau la standarde europene prin modernizarea gropii ecologice (inchiderea poligonului din sectorul Ciocana si redeschiderea poligonului Tanatareni), statii de epurare a levigatului, constructia unei statii de sortare, innoirea flotei auto etc);

Obtinerea finantarii BERD, BEI si UE in valoare de circa 25 milioane Euro, in prima etapa, pentru reabilitarea si izolarea termica a cladirilor publice (gradinite, scoli, spitale etc), precum si a blocurilor locative;

Solutionarea problemei inundatiilor in zona garii, proiect in valoare de 900.000 euro, finantat de Comisia Europeana, UE; precum si in zona strazilor Prigoreni, Cetatea Alba, Tabacaria Veche, bd. Gagarin, Tiraspol, Aleea Garii, Decebal, Fantanelor, Haltei, Vadul lui Voda – Colonita, str. Cetatea Alba si str. Muncesti, str. Vasile Lupu, str. Dimo, str. Florilor;

Extinderea, reconstructia, dotarea si amenajarea Teatrului Satiricus „Ion Luca Caragiale”, 2 nivele noi, renovarea celor 2 săli de spectacole, cu extindere, largirea si reconstructia complexa a scenei, instalatii noi de sunet si lumini etc, proiect in valoare de peste 25 milioane lei;

Reparatia capitala la standarde germane a complexului de pedagogie curativa „Orfeu”, pentru cearea condiţiilor necesare pentru reabilitarea şi integrarea copiilor cu handicap, de vârstă preşcolară şi şcolară, pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Proiect realizata cu ajutorul Caritas Moldova, al fundatiei “Renovabis” (Germania), Agenția Catolică Centrală pentru Dezvoltare (KZE) (Germania), Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Organizația Kindermissionwerk (Germania), Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova (proiect in valoare de circa 1 milion de Euro);

Reparatia si redeschiderea Muzeului Orasului Chisinau (fostul turn de apa al orasului);

Edificarea bustului primarului Carol Schmidt, primar de Chisinau intre anii 1877 – 1903, considerat a fi cel mai bun primar al orasului, renovarea casei in care a locuit primarul in timpul vietii, proiect realizat impreuna cu Primaria Mannheim, Ambasada Republicii Federale Germania si Ambasada Poloniei;

Edificarea de noi busturi, placi comemorative, monumente funerare ale mai multor personalitati marcante: Alexandru Ioan-Cuza, Andrei Muresanu (poet, autorul versurilor imnului national “Desteapta-te romane”), Grigore Vieru, Adrian Paunescu (proiecte realizate cu ajutorul Consiliuliilor Judeţene Prahova si Bistriţa-Năsăud), Gheorghe Voda (autorul versurilor imnului Chisinaului), Mihai Dolgan, Doina si Ion Aldea – Teodorovici, Nicolae Sulac etc;

Autorizarea investitiilor in ramura constructiilor in anii 2007- 2014 in valoare totala de circa

20 miliarde lei si receptionarea finala de obiective in valoare de 18 miliarde lei, inclusiv constructia a circa 30000 de apartamente (numar egal cu circa 10%  din totalul fondului locativ din Chisinau);

Finalizarea construcţiilor din str. Alba Iulia 191 si urmatoarele, începute în anii 90 şi îngheţate în perioada ultimilor 15 ani (de ex: cooperativele de construcţii 207, 209);

Programul „Prima Casa” pentru persoane si familii tinere cu venituri medii, prin intermediul garantarii de credite ipotecare pe termen de 10-30 de ani, cu dobanda de 9% anual,  cu rate cuprinse intre 2000, 3000, 4000 lei/luna, circa 1300 de dosare fiind pe rol. Prin intermediul programului dobanda pentru creditele ipotecare a fost coborata, inclusiv pe piata libera,                               de la 15-17% la 8-10%, anual. Circa 200 familii au intrat in posesia locuintelor, fiind acordate credite ipotecare in valoare de 3 mln. euro;

Acordarea anuala de compensatii pentru plata incalzirii in proportie de pana la 40 % din factura, pentru peste 30000 familii din municipiu, a caror venit nu depaseste 2500 lei/membru de familie/luna, cresterea alocatiei pentru consumatorii individuali si in suburbii pana la 500 lei/familie/luna (proiect unic in Republica Moldova);

Acordarea de compensatii in transport – 70 lei/luna pentru circa 42000 pensionari (circa 50 mln. lei),

Procurarea autospecialei de interventii pentru stingerea incendiilor, cu brat cotit, cu care se va putea interveni inclusiv la cele mai inalte cladiri din Chisinau (in valoare de circa 1 milion Euro, unica si cea mai performanta din RM);

Procurarea a 40 unitati de transport noi pentru politia municipala, procurarea mai multor seturi de echipament;

Implementarea proiectului de fluidizare a traficului – “Sageata verde” care permite virarea la dreapta, dupa caz la stanga sau in fata, indiferent de culoarea semaforului (peste 200 panouri instalate);

Finantarea proiectelor si lucrarilor realizate fara acoperire financiara integrala anterior alegerilor din anul 2007: constructia bd. Pan Halipa (11 mln. lei), memorialul “Feciorii Patriei” (5 mln. lei), reconstructia str. Independentei (4 mln lei);

Amenajarea a circa 10000 noi locuri de parcare gratuite, cu pavaj ecologic, in curti de bloc si pe aliniamentul stradal, la circa 80 de adrese, cu o suprafaţă totală de peste 50 de mii metri pătraţi, ceea ce permite pastrarea gazonului si previne formarea noroiului dupa ploi;

Instalarea a circa 300 de noi locuri de joacă pentru copii, in oras si suburbii incepand cu anul 2007;

Amenajarea a  40 terenuri de fitness in parcuri si suburbii incepand cu anul 2007;

Amenajarea a 10 terenuri de sport la scoli si licee, impreuna cu Federatia Moldoveneasca de Fotbal (FMF);

Reparatia capitala a podului suspendat din parcul “La Izvor” (circa 5mln. lei);

Cresterea numarului de corpuri de iluminat public cu circa 9000 unitati si asigurarea functionarii a circa 38000 corpuri de iluminat, reconstructia iluminatului pe 75 strazi principale si 25 strazi secundare;

Instalarea iluminatului festiv pe axele Est -Vest si Nord – Sud, in premiera, inclusiv in suburbii, iluminarea decorativa a 3 biserici, monumente de arhitectura: “Sfintii Imparati Constantin si Elena”, “Sf. Nicolae”, “Sf. Treime”;

Efectuarea lucrarilor de curatare a raului Bac, tronsonul  str. Petru Rares – str. Puskin (proiect in valoare de 3 milioane lei), in vederea prevenirii inundatiilor;

Procurarea primului utilaj special de curatare a lacurilor, curatarea primelor lacuri: Valea Morilor, Valea Tradafirilor, Calea Iesilor etc;

Aducerea la Chisinau a primei autospeciale de deszapezire la standarde europene, donatie a orasului cu care suntem infratiti, Mannheim, Germania, procurarea a inca 4 autospeciale noi pentru deszapezire;

Construirea a 2 blocuri de locuinte sociale (160 apartamente);

Proiecte realizate in suburbii:

Asigurarea sustinerii si finantarii suburbiilor in volum de circa 2 miliarde lei timp de 10 ani, sau cate circa 200 milioane lei anual  (inclusiv anual: 50 mln. lei pentru investitii, 30 mln. lei pentrru drumuri, 8 mln. lei pentru iluminat. 6 mln. lei pentru compensatii pentru agentul termic, peste 100 mln. lei – subventii pentru nivelare bugetara). Este cea mai mare suma investita la nivel de 20 localitati rurale ale Republicii Moldova din 1991 incoace, cel putin;

Alocarea a cate circa 5 milioane lei (pentru intretinere, investitii, reparatii etc) pentru fiecare localitate din componenta municipiului Chisinau, ceea inseamna cresterea investitiilor in suburbii de peste 10 ori fata de anul 2007 (sau cu peste 1000%),

Constructia in comuna Stauceni a unei noi scoli-gradinita – “Ilie Fulga”;

Constructia drumului de acces spre satul Vaduleni (drumul fiind impracticabil din anul 2000); reconstructia strazii Stefan Voda si a canalizarii din or. Durlesti, prelungirea constructiei strazii Stefan cel Mare din comuna Cruzesti, si a doua strazi din comuna Bubuieci: str. Stefan cel Mare si Grigore Vieru;

Conectarea comunei Budesti si a satului Bunet, comuna Tohatin la apeductul magistral de apa potabila, dupa 40 de ani de asteptare;

Construirea dupa 351 de ani a primului sediu al primariei, al centrului de sanatate si al postului de politie in comuna Cruzesti;

Inlocuirea apeductului magistral catre comuna Bubuieci, dupa 40 de ani;

Constructia unui pod pentru asigurarea accesului transportului public in tot satul Ghidighici, dupa 25 de ani de asteptare;

Proiecte realizate in anul 2011: retele noi de iluminat (Cricova, Cruzesti), cate un teren de joaca in fiecare suburbie, renovarea centrelor de sanatate (Bubuieci, Gratiesti, Stauceni), renovarea gimnaziului nr. 64 (Durlesti), reparatia capitala a gimnaziului 99 (Truseni), apeducte (Dumbrava, Goieni), bloc alimentar la gradinita (Vatra) etc;

Proiecte realizate in anul 2012: demararea constructiei a unei gradinite noi in or. Singera, apeduct in s. Ghidighici pe străzile: Ştefan cel Mare, Sfatul Ţării, Cantemir, Victoria; constructia colectorului de canalizare or. Codru, reabilitarea sistemelor de încălzire gradinita din com. Budesti, reparaţia capitală a gradiniţei de copii nr. 173 din Bacioi, constructia apeductului în s. Revaca, or. Singera etc

Proiecte realizare in anul 2013: constructia de retele de apeduct si canalizare: Durlesti, Truseni, Budesti, Ciorescu, Cricova, Gratiesti, Colonita; reparatia si constructia gradinitelor: Sangera, Cricova, Bacioi; reparatia caselor de cultura: Ghidighici, Vadul lui Voda, extinderea cladirii primariei Cricova, extinderea cladirii liceului “Dragos – Voda” din Stauceni, instalarea a 3 terenuri de minifotbal in Cruzesti, Stauceni, Bubuieci;

Proiecte realizate in anul 2014: constructia apeductului principal Chisinau – Truseni (3 mln. lei), reparatia caselor de cultura Ghidighici, Vadul lui Voda, reconstructia sediului primariei Condrita, extinderea cladirii liceului “Dragos – Voda” din Stauceni (finalizare), constructia drumului in cartierul locativ 9 din Vadul lui Voda, finalizarea constructiei statiei de pompare si a mai multor retele de canalizare din Bubuieci, constructia gradinitei din orasul Sangera (continuare, 3 mln. lei), reconstructia gradinitei de copii 140 (continuare, 4,5mln. lei), demararea programului de extinderea a retelelor de iluminat in suburbii (7 mln. lei);

Proiecte realizate in anii 2015-2017: gradinita din comuna Bacioi, gradinita noua din satul Colonita, statia de epurare din Budesti, retele de canalizarea si statie de epurare din Cruzesti, reparatia scolii si comasarea cu gradinita din localitate, retele de canalizare si statie de epurare in Bubuieci  precum si in celelalte localitati etc;

Realizarea de investitii capitale: apeducte, canalizare, gazoducte in oras si suburbii cu o lungime totala de circa 200 km;

Implementarea programului de constructie a apeductelor si canalizarii din oras si suburbii (97 mln. lei), sustinut de IFC ;

Proiecte realizate cu privire la infrastructura de apa si canalizare in oras:

Realizarea de investitii capitale: apeducte, canalizare, gazoducte in oras si suburbii cu o lungime totala de peste 100 de km;

Reconstrucţia apeductelor din str. Putna – 1 km, str. Florilor – 1,6 km, comuna Bubuieci – 4 km (cel vechi fiind in stare deteriorata din 1973), constructia si reabilitarea a circa 20 km apeduct si canalizare (bd. Moscovei, str. Industriala);

Reconstrucţia apeductelor si retelelor de canalizare din bd. Moscova, str. Calea Iesilor, str. Columna, str. Muncesti, str. Gribincea, str. Donici, str. Alecu Russo, str. Testimitanu, str .Ion Creanga, bd. Grigore Vieru – 30  km (cele vechi fiind in deteriorate din anii1970);

Reconstrucţia a 44 km de apeduct si retele de canalizare, in valoare de 53 mln. lei: str. Lomonosov, str. Malina Mica, str. Albisoara, str. Mihai Viteazul, bd. Stefan cel Mare, str. Ion Creanga, str. Belinschi, str. Ialoveni, str. Dimo (or.Durlesti), str.Columna, str. Muncesti, str. Burebista  etc

Constructia de retele noi: 18 km de apeduct, 7 km. de canalizare,(inclusiv strazile: Cismele,  Valcele, Garoafelor, Valeni, Crinilor, Cimbrului, Porumbitei etc), 7 km. de gazoduct in oras si suburbii cu o lungime totala de circa  32 km; (in total din 2007 – 212 km), asigurarea accesului pentru circa 5000 de persoane la servicii noi de apa, canal, gaz etc;

Reconstrucţia a 14 apeduct si 6 retele de canalizare, in valoare de 28 mln. lei: str. Ialoveni, str. V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi,  bd. Stefan cel Mare;

Proiecte realizate in domeniul educatiei:

Continuarea programului de renovare a institutiilor din domeniul educatiei –  circa 200 milioane lei timp de 10 ani pentru reparatoii si alocarea a 1,5 mln. lei pentru dotari etc;

Recuperarea a 11 gradinite de copii (din 27) sediile carora au fost date in chirie incepand cu 1990, nr.: 13, 33, 16, 73, 79, 127, 137, 143, 157, 176, si 186;

Acordarea suplimentului de 20% la salariu in anii 2008 si 2009, si ulterior a unui ajutor material (130 lei/persoana) in sfera sociala pentru educatori, invatatori, profesori, angajatii din sfera asistentei sociale si a culturii;

Construirea a doua bazine de inot pentru copii la liceele “Mihai Viteazul”, sectorul Centru , or. Chisinau si “Gheorghe Ghimpu”, satul Colonita, primele reconstruite in Republica Moldova dupa 1991;

Deschiderea de noi locuri pentru copii in gradinite, prin deschiderea de noi grupe, si recuperarea gradinitelor nr. 157, 13, 133, inclusiv reparatia capitala a gradinitei nr. 157 din sectorul Buiucani, proiect in valoare de 7,5 milioane lei, in total  – 4 gradinite si 250 grupe noi deschise, incepand cu anul 2007);

Constructia salii sportive a liceului “Mircea Eliade (inexitenta anterior), cu stramutarea mai multor locatari care locuiau in curtea liceului in conditii derizorii inca de la infiintarea acestuia in anii ‘90;

Construirea unei noi sali sportive la liceul Alecu Russo cu predare in limba rusa, sectorul Rascani, in valoare de 6,5 milioane lei;

Reparatia capitala la standarde germane a complexului de pedagogie curativa „Orfeu”, pentru cearea condiţiilor necesare pentru reabilitarea şi integrarea copiilor cu dizabilități, de vârstă preşcolară şi şcolară, pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Proiect realizat cu ajutorul Caritas Moldova, al fundatiei “Renovabis” (Germania), Agenția Catolică Centrală pentru Dezvoltare (KZE) (Germania), Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Organizația Kindermissionwerk (Germania), Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. (proiect in valoare de circa 1 milion de euro)

Reparația capitală a centrului comunitar pentru copii și tineri „Steaua” din sectorul Rîșcani, (suprafaţa este de 180 metri pătraţi, lucrările de reparaţie au presupus schimbarea reţelelor inginereşti, schimbarea uşilor, a geamurilor etc. De asemenea, au fost reparate spaţiile interioare, procurat inventar nou şi schimbat mobilierul (proiect in valoare de 700 mii lei);

Construirea scolii-gradinita “Ilie –Fulga” in comuna Stauceni (proiect in valoare de 9 mln. lei);

Extinderea liceului Dragos Voda din Stauceni, (pe verticala);

Reparatia cantinei din cadrul liceului “Vasile Vasilache” (circa 7,7 mln. lei);

Recuperarea gradinitelor nr. 157, 13, 133, inclusiv reparatia capitala a gradinitei nr. 157 din sectorul Buucani, proiect in valoare de 7,5 milioane lei, ( in total  – 4 gradinite redeschise si 250 grupe noi deschise, incepand cu anul 2007);

Constructia salii sportive si reconstructia salii de festivitati din cadrul Liceului teatral din str. Cuza-Voda;

Implementarea proiectului european de eficienta energetica la 5 licee: “Ion Creanga”, “Onisifor Ghibu”, “Alexandru Ioan Cuza”, “Minerva”, “Tudor Vladimirescu”;

Asigurarea alimentatiei gratuite pentru elevi in scoli pentru circa 38500 elevi anual, inclusiv 5500 elevi din familii social-vulnerabile din ciclul gimnazial;

Cresterea cu 60% a ratiei alimentare a copiilor in scoli;

Implementarea proiectului de autoservire – “Bufetul Suedez”, in circa in 80 de licee, imbunatatirea meniurilor in cooperare cu primaria Borlange, Suedia, proiect de real succes care trebuie implentat in toate institutiile de invatamant;

Asigurarea odihnei de vara pentru copii (circa 20000 anual): 25 % – gratuit si 75 % cu reducere de 80 % din costul foii de odihna (programe care nu exista in multe alte state), in valoare de pana la 25 mln. lei, anual;

Alocarea a 212 burse municipale in valoare de 1000 de lei pentru copii laureati la concursuri, olimpiade etc;

Alocarea a 850 burse municipale pe parcursul a 4 ani in valoare de 1000 de lei pentru copii Desfasurarea de programe extrascolare: pedagogul anului, ziua absoventului, festivalul international de dans popular, premii municipale pentru tineret, circa 80 activitati sportive etc;

Acordarea anuala pentru 8000 copii din familiile social – vulnerabile a unui ajutor de 600 lei pentru pregătirea către noul an şcolar;

Sustinerea claselor cu profil estetic in 35 de scoli si licee, a 15 centre extra – scolare si a 14 scoli sportive;

Functionarea a 48 centre comunitare pentru copii si tineri, 175 cercuri de profil diferit, frecventare de circa 8500 copii;

Infiintarea a doua servicii noi pentru copii: asistenta personala si asistenta prin intermediul echipei mobile;

Acordarea anuala pentru 8000 copii din familiile social – vulnerabile a unui ajutor de 500-600 lei pentru pregătirea către noul an şcolar;

Reformarea casei municipale specializate si deschiderea a doua servicii pentru copii cu handicap fizic si a unui serviciu specializat cresa;

Desfasurarea de programe extrascolare: pedagogul anului, ziua absoventului, festivalul international de dans popular, premii municipale pentru tineret, circa 80 activitati sportive etc

Functionarea a 48 centre comunitare pentru copii si tineri, 175 cercuri de profil diferit, frecventare de circa 9000 copii;

Proiecte realizate in domeniul sanatatii:

Program de renovari si dotari in cadrul institutiilor medicale, in total incepand cu anul 2007 fiind alocate din bugetul municipal circa 500 mln lei pentru domeniul sanatatii (suma fara precedent in ultimii 30 ani);

Renovarea majoritatii sectiilor spitalului nr.3 “Sfanta Treime” inclusiv sectiile: de reanimare la (dupa 20 ani), chirurgie generala, cardiologie, endocrinologie, urologie, neurorecuperare,  proctolgie.  Deschiderea centrului municipal de hemodializă in cadrul spitalului (închis in anii 2000), inaugurarea sectiei de nefrologie.  Renovarea salii de conferinte, renovarea salii de sport (singura intr-un spital din RM);

Renovarea blocului chirurgical si dotarea spitalului nr. 3 “Sfanta Treime” cu echipament medical japonez si european de ultima generatie, proiect in valoare de 14 milioane lei (reparatia) si circa 5,6 milioane Euro (dotarile cu echipament), proiect realizat cu suportul financiar al Agenţiei Japoneze de Cooperare Internaţională (JICA);

Renovarea departamentului de urgenta si a trei sali de operatii la Spitalul municipal pentru copii “Valentin Ignatenco” (de la infiintare), inlocuirea geamurilor, renovarea sectiei de traumatologie, 3 sectii de  pediatrie, nefrologie etc;

Renovarea mai multor sectii ale altor spitale pentru copii: renovarea departamentului de urgenta (1,8 milioane lei) a Spitatului clinic municipal pentru copii nr.1, Unitatea de Primiri a Urgentelor a Spitatului clinic municipal de boli contagioase pentru copii nr.1 (3 milioane lei);

Renovari la spitalul clinic municipal nr.1 (Maternitatea nr. 1): sala de nastere, sala de reanimare, reparatia intregului bloc somatic din cadrul spitalului, reparatia sectiilor de terapie nr. 1 si nr. 2, reparatia ambelor sectii de chirurgie (aseptica si septica), a sectiei de ginecologie aseptice si a Unitatii de Primiri a Urgentelor comform ultimelor standarte de calitate;

Renovarea maternitatii municipale nr. 2, inclusiv exteriorul, fatada integral;

Reparatiia sectiilor medicina de familie  din cadrul AMT-urilor;

Deschiderea primului Centru de andrologie la Chișinău;

Deschiderea centrelor de sanatate prietenoase tinerilor;

Deschiderea centrelor comunitare de sanatate mintala in toate sectoarele mun. Chisinau;

Inlocuirea geamurilor si partial a usilor in cadrul Centrul stomatologic pentru copii;

Renovarea integrala a sectiilor a spitalului de boli infectioase pentru copii;

Continuarea programului de procurare a utilajului medical: aparate radiologice (12), de anesteziere si ventilatoare , incubatoare pentru copii, echipament endoscopic;

Continuare asigurarii pacientilor cu diabet zaharat cu glucometre si teste, protezarea dentara gratuita pentru 1000 persoane/anual;

Alimentarea gratuita a copiilor in primul an de viata;

Proiecte realizate anual in institutiile medicale  in suma de 50-60 mln. lei prin efectuarea de reparatii si dotari (ex: Spitalul nr. 2 “Sf. Arhanghel Mihail” – constructia unui bloc nou si dotari la acest spital, redeschiderea blocului chirurgical, ) etc;

Proiecte cu privire la fondul locativ si cu privire la amenajare:

Implementarea reformei de aliniere a tarifului la energia termica la nivelul costurilor reale, pentru a nu crea arierate noi, cu compensarea costurilor agentului termic pentru persoane cu venituri mic;

Mentinerea fondului locativ, reabilitarea acoperişurilor, prin efectuarea reparatiilor curente a circa 100000 m2 la acoperis, inlocuirea a peste 2500 usi de la intrare in bloc, renovarea de platouri de acumulare a deşeurilor, a 20000 m. retele ingineresti, inlocuirea sistemului de iluminat in scari pe baza de senzori in 45 de blocuri etc;

Derularea programului de mansardare a blocurilor locative (circa 70 proiecte);

Derularea programului de crestere a eficientei energetice a blocurilor locative “MOREEF”, inlocuirea geamurilor scarilor de bloc, renovarea spatiilor de uz comun (circa 100 de blocuri);

Derularea incepand cu anul 2009 a programului de reabilitare a lifturilor, peste 2200 reparate, circa 50 inlocuite si modernizate;

Derularea programului de inlocuire a retelelor de iluminat in scarile blocurilor locative pe baza de senzori si LED, in 50 de blocuri;

Inventarierea controarelor de apa rece si apa calda in circa 200 000 apartamente si reducerea diferentei de volum a consumului de apa;

Reparatia capitala a retelelor ingineresti si a acoperisurilor a 27 de blocuri locative;

Program de eficienta energetica: izolare termica a blocului din str. Lech Kaczynski (1,2 mln lei), inlocuirea a 25 km de retele termice, instalarea a 39 de Puncte Termice Individuale (PTI);

Reconstructia mansardei arse pe data de 1 mai 2014, din strada Independentei 10/2 (proiect in valoare de 13 milioane lei);

Repararea strazii Prigoreni, constructia canalizarii pluviale in zona (problema creata de Serviciul National Locuinte ai Guvernului);

Amenajarea complexa a 20 curţi de bloc: reparatia scarilor, a iluminatului interior si exterior, amenajarea parcarilor cu pavaj ecologic, refacerea spatiilor verzi, instalarea unui loc de joaca pentru copii, reparatia lifturilor etc;

Constructia stadionului pentru minifotbal si baseball din sectorul Ciocana (dosarul Aledum – Farm);

Inlocuirea a 20 de kilometri de retele termice, asigurarea fuziunii si reorganizarii complexului termoenergetic (Termocom, CET – 1, CET – 2), dar cu solicitarea descentralizarii acestui serviciu pe viitor si transmiterea cel putin a retelelor de distributie in proprietatea municipiului;

Proiecte finantate de UE in domeniile eficientei energetice, a canalizarii pluviale, schimburilor de experienta, elaborarea Planului de Actiuni de Energia Durabila (PAED), in cadrul strategiei 20 – 20 – 20;

Continuarea programului de inlocuire a containerelor de acumulare a deseurilor de tip sovietic pe containere de tip european in total peste 2400;

Implementarea programului european de sortare a gunoiului, colectarea separata a hartiei, sticlei si a plasticului, instalarea a 2000 de containere in acest scop;

Instalarea a circa 1000 noi cosuri pentru colectarea gunoiului, cu volum  de circa 50 l/unitate

Continuarea campaniei si de salubrizare de primavara, a concursurilor, cu participarea serviciilor municipale, a locatarilor, voluntarilor, elevilor, angajatilor din sfera educatiei si sanatatii, continuarea campaniei “Hai Chisinau”,  a locuitorilor capitalei, in ultima sambata a lunii martie,

Plantarea in spatiile verzi si pe strazi incepand cu anul 2007 a circa 350.000 arbori si arbusti, instalarea a circa 4000 banci 5000 de cosuri de gunoi;;

Amenajare a trei lacuri şi plaje după o perioadă de 25 de ani în care nu au fost efectuate astfel de lucrări in parcurile: „La Izvor”, „Valea Trandafirilor”, „Rascani”;

Finalizarea construcţiei a Staţiei de Salvare nr.2 din parcul „La Izvor”, (proiect in valoare de 4 milioane lei);

Îmbunătăţirea dotărilor de activitate a staţiilor de salvare din mun. Chisinau;

Procurarea a 5 tractoare pentru interprinderile de prestari servicii.

Continuarea programului de inlocuire a containerelor de acumulare a deseurilor de tip sovietic pe containere de tip european;

Continuarea reducerii cu circa 10% anual a numarului de gherete si a panouri publicitare;

Proiecte in domeniul asistentei sociale, culturii si in alte domenii:

Acordarea de ajutoare materiale pentru invalizi gr. I, II, veterani, invalizi si vaduve de razboi (al  II-lea mondial, Afganistan, de pe Nistru), invalizi si vaduve ca urmare a castastrofei de la Cernobil, copii orfani cl.IX, X, XII, deportati, persoane singure – in total  pentru 30000 persoane, ajutoarele fiind in valoare 350 – 500- 600 lei, anual, in valoare de 14,5 mln. lei. Perfectarea gratuit si cu reducere a pasapoartelor pentru veterani de razboi si invalizi, articole de ortopedica etc;

Acordarea veteranilor celui de-Al Doilea Razboi Mondial a unui ajutor unic in valoare de 10.000 lei/persoana.

Deservirea la domiciliu a circa 3000 persoane singure, anual;

Alimentatie zilnica gratuita prin cantinele sociale pentru 3600 persoane, anual (3 mln. lei);

Compensatii pentru 1025 persoane cu handicap locomotor –  400 lei / anual pentru procurarea de combustibil;

Ajutoare pentru pensionari cu ocazia sarbatorilor de Paste (9 milioane lei anual);

Extinderea termenului de valabilitate al autorizaţiilor de funcţionare pentru agenţii economici de la 1 an până la 5 ani;

Completarea cu circa 900 ha a rezervei funciare a primariei;

Inventarierea spaţiilor verzi, fiind identificate inca circa 60 hectare de spaţii verzi publice;

Adoptarea a circa 10000 de decizii de catre Consiliul municipal Chisinau;

Inaugurarea pietii avicole din mun. Chisinau (investiti in valoare de peste12 milioane lei)i

Achitarea dobanzii bancare pentru circa 100 de bugetari pentru credite ipotecare;

Delimitarea proprietatii municipale (domeniul public si privat al municipalitatii) in sectoarele: Centru, Buiucani, Rascani (anterior – Ciocana), in total 7900 terenuri delimitate;

Reluarea licitatiilor funciare si valorificare rezervei funciare conform legii, cu complicatii si blocaje in ultimii ani;

Efectuarea analizei funcţionale a Primăriei, si asubdiviziunilor sale (proiect realizat cu sprijinul financiar al PNUD-Moldova);

Aprobarea si implementarea planului de masuri anti-criză şi relansare economică a mun. Chişinău pentru perioada 2010 – 2012 (cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova);

Elaborarea planului de reforma institutionala a Primariei muncipiului Chisinau pentru cresterea transparentei si dinimuarea coruptiei (cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova);

Elaborarea conceptiei locative a muncipiului Chisinau (cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova);

Demararea procesului de stabilire a relaţiilor contractuale asupra a peste 600 hectare de terenuri din or. Chişinău – proprietate municipală aferentă construcţiilor private (cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova)

Readucerea in patrimoniul municipal a circa 30 ha de teren, aflate in litigii, care urmare a mai multe tentative de preluare in mod ilegal a proprietatii municipale;

Obtinerea certificatului de excelenta de catre Directia audit intern a primariei, pentru activitate profesionista in domeniu;

Readucerea incepand cu 31 august 2007 a Sarbatorii “Limba Noastra cea Romana” in PMAN (izgonita anterior de comunisti din centrul orasului) cu primul recital in aer liber al maestrului Tudor Gheorghe.

Inaugurarea de busturi si placi comemorative ale mai multor personalitati marcante: Alexandru Ioan-Cuza, Andrei Muresanu (poet, autorul versurilor imnului national ”Desteapta-te romane”), Grigore Vieru, Adrian Paunescu, Gheorghe Voda, Mihai Dolgan  poetului Andrei Muresanu, proiecte realizate cu ajutorul Consiliuliilor Judeţene Prahova si Bistriţa-Năsăud.

Editarea de CD-uri, organizarea de evenimente publice, finantarea de inregistrari audio ale operei  (ex: “Dialogurile Dragostei”) ale compozitorului, maestrul Eugen Doga

Reparatia capitala a bibliotecii Targoviste  din sectorul Buiucani, lucrările s-au desfăşurat timp de 2 ani (proiect in valoare de peste 2 milioane de lei);

Editarea cartii poetului Grigore Vieru “Tu m-ai strigat fiule” (5000 volume), editie gandita si ingrijita de scriitorul Spiridon Vangheli;

Editarea a unei serii de carti despre Guguta ale scriitorului Spiridon Vabgheli

Lansarea proiectului “Amintire de iubire” – proiect care va permite tranmiterea din generatie in generatie a cantelelor care fac parte din fonoteca de aur a Republicii Moldova;

Transmiterea on-line şi off-line a şedinţelor Primăriei şi ale Consiliului Municipal Chişinău pe pagina web: www.chisinau.md (proiect realizat cu asistenţa PNUD – Moldova);

Implementarea sistemului de management electronic al documentelor (E-Chisinau);

Extinderea accesului liber la internet prin sistem Wi – Fi in  parcuri (6 parcuri), licee, pe principalele bulevarde si in campusurile universitare, in total peste 1200 de puncte de conectare;

Mentinerea relatiilor de cooperare cu capitale europene precum: Viena, Praga, Varsovia, Madrid, Bucuresti, Kiev, Budapesta, Minsk, Ierusalim, Tallin, Riga, Vilnius, Tbilisi, Erevan, Baku, precum si alte orase etc

Extinderea relatiilor internationale si stabilirea de programe directe de cooperare cu capitale si orase europene precum: Mannheim, Borlange, Viena, Praga, Varsovia, Madrid, Bucuresti, Iasi, Cernauti, Suceava, Kiev, Minsk, Ierusalim, Tallin, Riga, Vilnius, Tbilisi, Erevan, Baku, Tampere etc

Prioritati :

Continuarea dezvoltarii stabile si durabile municipiului Chisinau, dezvoltarea sa economica pentru crearea de noi locuri de munca si cresterea calitatii vietii, fara coruptie si abuz de putere.

Asigurarea standardelor europene in toate domeniile de activitate si prestari de servicii ale municipalitatii: aprovizionare cu apa, transport, drumuri, agent termic, gestionarea deseurilor menajere, reabilitarea fondului locativ, amenajarea spatiilor verzi, dezvoltarea urbana etc;

Finalizarea reconstructiei strazilor: 31 august, Tighina, Alexandru cel Bun, inclusiv cu inlocuirea retelelor subterane, in cadrul programului BERD, BEI si UE (14 mln. Euro);

Continuarea programului de reabilitare a transportului public din Chisinau pana la innoirea completa a parcului de troleibuze, prin asamblarea troleibuzelor la standarde europene in cadrul Regiei Transport Electric, asamblarea a cate 20  troleibuze pe an, cel putin;

Continuarea asamblarii troleibuzelor pe baterii fara fir (care pot circula pana la 100km in regim autonom) pentru asigurarea suburbiilor cu transport ecologic, nepoluant si inlocuirea astfel si a autobuzelor;

Reabilitarea scarii principale din parcul “Valea Morilor”, proiect finantat de Primaria sectorului 1 Bucuresti in valoare de 1 milion de Euro. Reconstructia scarilor laterale (etapa a 4- a de reconstructie). Punerea in functiune a iluminatului din parcul “Valea Trandafirilor”, continuarea reabilitarii celorlalte parcuri din Chisinau: ”La Izvor”, “Rascani”, “Alunelul” etc., inclusiv programe de inlocuire a arborilor si a vegetatiei batrane/bolnave/cu risc de prabusire cu vegetatie noua;;

Constructia sensului giratoriu la intersectia strazilor Calea Orheiului si Studentilor pentru fluidizarea traficului.

Constructia si deschiderea in Chisinau a primelor magazine din reteaua germana Kaufland (proiect adus la Chisinau in anul 2015);

Implementarea proiectului pentru asigurarea calitatii apei si a standardelor europene de functionare a regiei “Apa Canal Chisinau” in cadrul programului BERD, BEI, UE in valoare de 63 mln. Euro (inclusiv 14 mln. Euro sub forma de grant din partea UE, ceea ce acoperă în totalitate costul, dobânzile împrumutului) pentru: modernizarea statiei de pompare de la raul Nistru, modernizarea statiei de tratare a apei, reabilitarea a 50 fantani arteziene, a 200 km de retele de apeduct si canalizare, a 3000 de bransamente de la blocurile locative, constructia primei uzine de producere a hipocloritului de sodiu, modernizarea si aducerea la standarde europene a statiei de epurare a apelor uzate (contrac semnat termen 900 de zile), sistemul SCADA etc.;

Implementarea proiectului BERD, BEI, UE cu finantare de 24 mln. Euro pentru solutionarea problemei deseurilor solide din Chisinau la standarde europene (modernizarea gropii ecologice, constructia unei statii de sortare, modernizarea serviciului etc);

Implementarea proiectului BERD, BEI, UE de eficienta energetica (proiect in valoare de 25 milioane euro, prima transa), anvelopare termica si reabilitare a cladirilor  din mun. Chisinau spitale, scoli, gradinite si blocuri locative.

Restarurarea cladirii Primariei municipiului Chisinau, realibiltarea altor monumente de arhitectura: casa Plamadeala, Liceul “Gh. Asachi”, cladirea procuraturii municipale etc;

Continuarea amenajarii de sensuri giratorii si alte masuri pentru fluidizarea traficului: Albisoara – Puskin, Pelivan – Tudor Vladimirescu (Durlesti), Soseaua Muncesti – Sangera, semafoare inteligente, banda speciala pentru transportul public, ridicarea automobilelor parcate neregulamentar etc;

Modernizarea infrastucturii rutiere si a nodurilor de transport: nodul de circulatie Calea Basarabiei,  reconstructia str. Albisoara,  constructia str. Mesager (continuarea str. Albisoara pana la bd. Calea Iesilor), finalizarea constructiei bulevardului Mircea cel Batran (tronsonul str. Ion Dumeniuc – str. Bucovinei), strada Studentilor (tronsonul str. Sadoveanu – str. Dimo), strada Mihail Sadoveanu, largirea sos. Hancesti etc (proiecte posibil de promovat impreuna cu IFC);

Continuarea reparatiei si modernizarii drumurilor: strazi principale, secundare, trotuare, amenajarea pistelor pentru biciclisti etc, actualizarea si aplicarea conceptiei de fluidizare a traficului;

Continuarea securizarii trecerilor de pietoni si cresterea gradului de securitate al pietonilor in amsamblu;

Reabilitarea centrului istoric al Chisinaului si amenajarea de noi zone pietonale: str. Tricolorului, parcurile centrale, inclusiv PMAN, zona Muzeului de Istorie si a Bibliotecii Nationale, zona strazii Veronica Micle, zona pietii centrale (cu reogranizarea cu stramutarea autogarii) s.a., amenajarea de zone pietonale si in sectoare (PPP);

Conceptie noua a zonei centrale pentru micsorarea aglomeratiei cauzata de piete, autogari, intreprinderi, prin stramutarea acestora,

Curatarea si adancirea albiei raului Bac, inclusiv pentru prevenirea inundatiilor in timpul ploilor torentiale.

Continuarea solutionarii problemei inundatiilor in oras: str. Calea Iesilor, rauletul Durlesti, str. Albisoara. Cresterea capacitatii si exinderea retelei de canalizare pluviala etc;

Organizarea sistemului de parcare, conform strategiei elaborate, continuarea amenajarii locurilor de parcare, prin aprobarea strategiei parcarilor, concesionarea serviciului, expunerea la licitatie a loturilor pentru constructia parcarilor supraetajate si subterane (PPP);

Semafoatre inteligente, benzi speciale pentru virare, sensuri giratorii, intersectii denivelate;

Constructia unei parcari subterane cu tunel sub Piata Marii Adunari Nationale pentru fluidizarea traficului in centrul Chisinaului, inclusiv construirea a 2 intersectii denivelate in perspectiva (PPP);

Contiuarea amenajarii de locuri de parcare cu pavaj ecologic, in curti de bloc si pe aliniamentul stradal, pentru pastrarea gazonului si prevenirea formarii noroiului dupa ploi;

Conceptie noua a zonei centrale pentru micsorarea aglomeratiei cauzata de piete, autogari, intreprinderi, prin stramutarea acestora;

Adoptarea unor reguli mai stricte in domeniul constructiilor in special in centrul istoric: limitarea gradului de ocupare a terenului, limitarea mai stricta a regimului de inaltime, reglementarea densitatii costructiilor, cresterea numarului minim de locuri de parcare, a elaborarea gamei coloristice, neadmiterea culorilor stridente etc;

Actualizarea planului urbanistic general si a regulamentului local de urbanism, elaborarea planurilor urbanistice zonale si de detaliu in raza intregului municipiu;

Aprobarea planurilor urbanistice zonale (PUZ) si a unui calendar pentru elaborarea PUZ-urilor pentru tot orasul;

Actualizarea registrului monumentelor de arhitectura din mun. Chisinau;

Abrogarea regulamentului cu privire la balcoane, din anul 2000, pe baza caruia a aparut problema anexelor;

Continuarea repararii si amenajarii curţilor de bloc, inclusiv locuri de parcare cu pavaj ecologic pentru pastrarea gazonului si prevenirea formarii noroiului dupa ploi; reparatia scarilor blocurilor locative, a iluminatului interior si exterior, refacerea spatiilor verzi, reparatia lifturilor etc;

Continuarea instalarii de noi locuri de joacă pentru copii, in oras si suburbii;

Continuarea sustinerii si finantarea suburbiilor municipiului Chisinau;

Continuarea alocarii a cate circa 3-5 milioane lei (pentru intretinere, investitii, reparatii etc) pentru fiecare localitate din componenta municipiului Chisinau, pentru reducerea decalajului dintre conditiile de viata de la sat si oras;

Continuarea programului de extinderea a retelelor de apeduct si canalizare in municipiu pana ale atingerea gradului de conectare de 100%;

Curatarea rauletului “Durlesti” si amenajarea albiei, pentru prevenirea inundatiilor in zona;

Diminuarea continua a comertului neautorizat si stradal, a constructiilor neautorizate, a numarului gheretelor, a numarului panourilor etc;

Optimizarea taxelor locale pentru cresterea veniturilor proprii;

Actionarea continua pentru diminuarea coruptiei si cresterea transparentei;

Promovarea proiectului “Soft Loan” in parteneriat cu guvernele Austriei si Republicii Moldova pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apeduct si canalizare (in valoare de circa 8 mln. euro, cu dobanda de 1%);

Adoptarea unor reguli noi in cadrul programului de mansardare a blocurilor locative, (PPP);

Constructia monumentelor: in memoria victimelor regimului comunist de ocupatie, a victimelor castastrofei de la Cernobil, precum si a domnitorului Mircea cel  Batran etc;

Continuarea programului “Prima Casa” examinarea posibilitatii acoperirii partiale a costurilor de finantare de la buget pentru bugetari, familii tinere si paturi social-vulnerabile;

Aprobarea si implementarea planului de reconstructie si sistematizare a pietii centrale, cu pastrarea integrala si cresterea numarului locurilor de munca ale comerciantilor si producatorilor; (PPP)

Reducerea numarului de gherete, tonete s.a. pana la eliminarea lor definitiva, reducerea numarului de panouri publicitare si adoptarea standardelor europene in domeniul publicitatii stradale;

Asigurarea respectarii regulilor de transportare a calatorilor cu microbuzele, cresterea gradului de securitate si confort, promovarea transparentei financiare si a unui raport pret – calitate corect, diminuarea numarului de microbuze;

Aprobarea pe baza strategiei de dezvoltare a transportului public a sistemului de tichetare electronica  din municipiul Chisinau;

Continuarea extinderii rutelor de troleibuz, pentru imbunatatirea legaturilor dintre sectoare, a legaturii cu suburbiile si cu localitatile din regiunea din jurul municipiului Chisinau;

Cresterea continua a  numarului de corpuri de iluminat si eficientizarea consumului de curent pe baza de tehnologii noi, implementarea unui sistem modern de iluminat decorativ in vederea iluminarii a cladirilor monumente de arhitectura etc; (PPP)

Dezvoltarii orasului prin constructia de cartiere noi (ex: constructia cartierului Budesti 9, in sectorul Ciocana);

Valorificarea terenurilor din jurul orasului pentru dezvoltarea economica si locative a muncipiului conform planurilor generale de dezvoltare a localitatilor;

Constructia adapostului pentru animalele fara stapan (PPP);

Mentinerea gradului redus de indatorare al municipiului, nu mai mult de 15-20 % din bugetul anual;

Reconstructia liceului municipal sportiv, inclusiv a teritoriului aferent.(inclusiv prin PPP);

Continuarea acordarii compensatiilor pentru achitarea agentului termic păturilor social – vulnerabile pana la 40% din factura in oras si suburbii, examinarea oportunitatii cresterii compensatiilor;

Continuarea acordarii de ajutoare sociale pentru achitarea calatoriei in transportul public – 70 lei/persoana/luna si a intregului pachet de servicii si ajutoare sociale existent, in oras si suburbii;

Cresterea capacitatii centrului de cazare pentru persoanele fara adapost de pe strada Haltei nr.2, pentru a face fata solicitarilor in special in timpul iernii;

Continuarea programului de investitii capitale: drumuri, apeducte, canalizare, gazoducte, reparatii etc;

Continuarea programului de procurare a utilajului medical si a programului de renovare in cadrul institutiilor medicale;

Continuarea programului de reabilitare a lifturilor;

Derularea programului “Orasul meu – ograda mea” –  prin amenajarea de curţi interioare ale bloc, inclusiv cu amplasarea de locuri de joaca pentru copii si desfasurarea campaniilor de salubrizare, a concururilor de amenajare a balcoanelor etc

Continuarea programului de inlocuire a containerelor de acumulare a deseurilor de tip sovietic pe containere de tip european;

Constructia adapostului pentru animalele fara stapan (PPP);

Continuarea licitatiilor funciare si valorificare rezervei funciare conform legii;

Solutionarea problemelor legate de intovarasirile pomicole situate in suburbiile Chisinaului;

Continuarea implementarii reformelor necesare pentru modernizarea principalelor regii: S.A. „Apa Canal” (conform studilului de fezabilitate), S.A “Termocom” etc, instalarea unor sisteme moderne de monitorizare a activitatii, inclusiv, GPS, sisteme de taxare electronica etc), utilaje noi pentru deszapezire;

Continuarea reorganizarii complexului termoenergetic, cresterea gradului de eficienta energetica, reducerea continua a consumului si a acosturilor, instalarea de PTI;

Aprobarea planului de reforma institutionala a primariei municipiului Chisinau si subdiviziunilor din subordine, proiect realizat cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova;

Aprobarea conceptiei locative a municipiului Chisinau si refomarea modului de gestionare a fondului locativ din capitala, proiect realizat cu asistenţa financiara a PNUD-Moldova;

Implementarea la nivelul subdiviziunilor a sistemului de management electronic al documentelor (E-Chisinau), introducerea sistemelor moderne de monitorizare a activitatii intreprinderilor;

Actionarea continuu pentru diminuarea coruptiei si cresterea transparentei;

Promovarea la nivelul Guvernului si Parlamentului a reformelor legislative necesare pentru asigurarea descentralizarii si a unei autonomii locale reale şi efective în Republica Moldova,

Continuarea atragerii de investitii, implementarea de parteneriate publice – private (PPP) prin crearea de parcuri tehnologice si industriale, concursuri investitionale pentru prestarea serviciilor publice si dezvoltarea economica a municipiului; etc;

Recuperarea veniturilor anuale  de cel puţin 1 miliard lei  luate în mod abuziv de către  guvernarile precedente si acutala, prin modificări legislative şi distribuirea discriminatorie a banilor publici;

Continuarea sustinerii proiectelor culturale si a personalitatilor din domeniul culturii;

Promovarea cooperării directe cu Congresul Puterilor Locale si Regionale al Consiliului Europei, cu CORLEAP in cadrul UE, pentru a creste influenta administratiei publice locale la nivelui UE si asigurarea accesului la fondurile europene necesare pentru modernizarea infrastructurii etc.;

Continuarea indeplinirii obligatiilor fata de partenerii externi ai Primariei;

Promovarea transparenţei în procesul de elaborare şi aprobare a tarifului la energia termică cu participarea tuturor întreprinderilor şi factorilor implicaţi: S.A Moldova Gaz, CET 1, CET 2, S.A „Termocom”, ANRE ş. a.;

“Agenda XXI pentru Chisinau”

(obiective de atins pe parcursul secolului XXI pentru cresterea calitatii vietii)

Asigurarea pentru fiecare locuitor a unei suprafetei locative de minim 12m2/persoana, respectiv fiecare persoana/familie sa poata dispune de o locuinta separata;

Agurarea unui raport intre spatiile verzi ale municipiului (parcuri, paduri lacuri etc) si spatiile urbanizate de 60:40 sau 50:50 (dupa exemplul orasului Viena care are un raport de 52:48);

Planificarea integrala si completa a municipiului si dezvoltarea urbei conform planurilor de urbanism: general, zonal si de detaliu;

Cresterea gradului de securitate al cetatenilor prin descentralizarea politiei, implementarea unor sistemelor monitorizare on-line, inclusiv prin crearea unei retele de supraveghere video a ordinii si linistii publice, a traficului, a parcurilor, a zonelor izolate etc;

Repararea si modernizrea integrala si la timp a tuturor retelelor subterane (apa, canal, termoficare, telefonie, etc) respectarea ciclului de reabilitare/inlocuire a infrastructurii;

Repararea si modernizarea integrala si la timp a tuturor suprafetelor asfaltate/pavate in oras si suburbii (bulevarde, strazi, trotuare, piste pentru biciclisti, stradele, etc), respectarea ciclului de reabilitare a infrastructurii (circa 1.000.000 m2 anual);

Innoirea la timp a parcurilor auto de de troleibuze si electrobuze, dezvoltarea rertelei transportului public astfel inca sa fie mai avantajos si mai comod decat transportul personal, inclusiv prin (PPP);

Respectarea regulii “Orasul apartine pietonilor” si  asigurarea urmatoarei ordini de prioritate: pietoni, biciclisti, transport public, transport privat;

Respectarea statutului Chisinaului de oras verde, delimitarea si inregistrarea cadastrala a hotarelor tututor spatiilor verzi (scuaruri, parcuri, paduri-parc) pentru neadmiterea diminuarii acestora, concepte noi de amenajare a parcurilor. Asigurarea mentinerii aleilor de arbori pe ambele parti a tuturor strazilor la distanta de 5-10 m unul de altul;

Asigurarea accesului integral la infrastructura urbana, precum si la serviciile publice atat in oras cat si in sate pentru fiecare complex locativ, agent economic, gospodarie sau oricare alta entitate.

Dezvoltarii orasului prin constructia de cartiere noi (ex: constructia cartierui Budesti 9, in sectorul Ciocana);

Reabilitarea centrului istoric al Chisinaului, pentru protejarea si conservarea monumentelor de arhitectura;

Conceptie noua a zonei centrale pentru micsorarea aglomeratiei cauzata de piete, autogari, intreprinderi, prin stramutarea acestora etc;

Amenajarea de zone pietonale in perimetrul central: str. Tricolorului, parcurile centrale, inclusiv PMAN, zona Muzeului de Istorie si a Bibliotecii Nationale, zona strazii Veronica Micle, zona pietii centrale (cu reoganizarea cu stramutarea autogarii) s.a., amenajarea de zone pietonale si in sectoare (PPP);

Stramutarea autogarilor din zona centrala spre periferii pe directii: Sud, Nord, Est, Vest;

Renovarea tuturor cladirilor publice si asigurarea standardelor europene de eficienta energetica: gradinite, scoli, univ, centre sanatate, policlinici, spitale etc, asigurarea dotarilor necesare;

Renovarea integrala a fondului locativ: acoperisuri, retele, izolare termica, puncte termice individuale etc, conform standardelor europene de renovare a cladirilor;

Formarea de circuite turistice si includerea lor in circuitele turistice regionale (inclusiv obiectivele:  Manastirea Capriana, Vinariile Cricova, Milestii Mici, Orheiul Vechi etc)

Contructia unui stadion care sa respecte standardele europene olimpic

Reconstructia nodurilor de transport in doua nivele in zonele: str. Izmail- str. Calea Mosilor, str. Calea Orheiului- str. Studentilor; bd. Dacia – Gradina Botanica, bd. Dacia – Drumul Bacioiuluii, bd. Mircea cel Batran – str. Milescu Spataru – Bucovinei, bd. Calea Iesilor – Albisoara;

Transformarea strazii Albisoara in artera de tranzitare a orasului in regim de artera fara semaforizare, cu reconstructia si largirea canalizarii pluviale;

Constructia conexiuni rutiere intre cartierul Telecentru si sectorul Buiucani;

Finalizarea constructiei soselei de centura a municipiului, pentru redirectionarea traficului greu si de transit in afara orasului; largirea acesteia la minim 2 benzi pe sens;

Constructia unei conexiuni pe calea ferata intre aeroport si centrul orasului (PPP);

Adaptarea si extinderea retelei de cale ferata, constructia liniilor de metrou clasic sau metrou usor, pentru dezvoltarea retelei de transport public urban si suburban;

Dezvoltarea si permanentizarea cursei pe cale ferata Chisinau – Iasi, in cadrul infratirii dintre cele doua municipii;

Participarea la constructia autostrazii din coridorul IX european, tronsonul Bucuresti – Chisinau – Kiev;

Amenajarea albiei raului Bac, (dupa modelul amenajarii raurilor in orasele europene: Mannheim, Viena, Praga, Bucuresti) si transformarea zonei adiacente in zona de agreement (PPP);

Asigurarea magamentului gestionarii deseurilor menajere solide conform standardelor europene, sortarea deseurilor si constructia de statii de sortare, reciclarea gunoiului in vederea asigurarii protectiei mediului (PPP);

Constructia unei uzine de ardere/prelucrare a gunoiului pentru a obtine energie electrica si agent termic;

Cresterea si mentinerea fondului rutier local la cel putin 20% din valoarea bugetului anual pentru continuarea programelor de modernizare a drumurilor;

Continuarea sustinerii si finantarea suburbiilor municipiului Chisinau, pentru reducerea decalajului dintre conditiile de viata de la sat si oras;

Continuarea programului de extinderea a retelelor de apeduct si canalizare in municipiu pana ale atingerea gradului de conectare de 100%;

Promovarea obiectivului 20-20-20 si 30-30-30 in cadrul Conventiei europene a primarilor;

Implementarea la nivelul subdiviziunilor a sistemului de management electronic al documentelor (E-Chisinau), introducerea sistemelor de monitorizare permanenta a activitatii prestatorilor de servicii;

Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) in anii 2025, 2050, 2075, 2100. Dezvoltarea municipiului conform PUG si a celorlalte documente urbanistice pentru o dezvoltare durabila a municipiului Chisinau: Conceptia gestiunii resurselor funciare, Strategia de dezvoltare a transportului public, Studiul privind eficientizarea iluminatului public, Studiul privind politicile de eficienta energetica, Planul local de actiuni pentru mediu, Planul de dezvoltare a sistemului de sanatate publica, Planul de actiuni pentru energie durabila,  Regulamentul Local de Urbanism etc;

Valorificarea terenurilor din jurul orasului pentru dezvoltarea economica si locative a muncipiului conform planurilor general de dezvoltare a localitatilor;

Promovarea cooperării directe a Uniunii Europene cu administraţiile locale din Republica Moldova, pentru asigurarea accesului la fondurile europene necesare pentru  construcţia de apeducte, canalizări, drumuri etc.;

CHISINAU

ECO-CITY-2050

Agurarea unui raport intre spatiile verzi ale municipiului (parcuri, paduri lacuri etc) si spatiile urbanizate de 60:40 sau mai mare (dupa exemplul orasului Viena care are un raport de 52:48);

Transport public integral electric (350 troleibuze, 150 troleibuze fara fir) si banda speciala pentru transport public strazi;

Anveloparea termica si reabilitarea tuturor cladirilor publice (scoli, spitale, gradinite etc) si a blocurilor locative pentru diminuarea consumului de agent termic cu pana al 40%,  reabilitare si modernizare CET-urilor si a retelelor de distributie (prin implementarea proiectului BEI, BERD, UE in valoare de 500 milioane Euro);

Modernizarea la standarde europene a statiei de epurare cu producerea de biogaz si energie electrica, prin implementarea proiectului european existent;

Asigurarea magamentului gestionarii deseurilor menajere solide conform standardelor europene, constructia de statii de sortare, reciclarea gunoiului in vederea asigurarii protectiei mediului prin implementarea proiectului european in acest sens;

Constructia unei uzine de ardere/prelucrare a gunoiului pentru a obtine energie electrica si agent termic;

Respectarea statutului Chisinaului de oras verde, delimitarea si inregistrarea cadastrala a hotarelor tututor spatiilor verzi (scuaruri, parcuri, paduri-parc) pentru neadmiterea diminuarii acestora, concepte noi de amenajare a parcurilor. Asigurarea mentinerii aleilor de arbori pe ambele parti a tuturor strazilor la distanta de 5-10 m unul de altul;

Curatarea si reabilitarea albiei raului Bac, de la izvoare pana la gura de varsare, cu spatii verzi amenajate in adiacent, alei, zone de agrement in raza orasului (dupa modelul amenajarii raurilor in orasele europene: Mannheim, Viena, Praga, Bucuresti) etc

Promovarea utilizarii automobilelor ecologice si, pe viitor, a celor electrice;

Amenajarea pistelor pentru biciclisti pe arterele orasului, precum si pe strazile pe care circula trasportul public, alte trasee conform traficului si solicitarilor

Extinderea zonelor pietonale: str. Tricolorului, parcurile centrale, inclusiv PMAN, zona Muzeului de Istorie si a Bibliotecii Nationale, zona strazii Veronica Micle, zona pietii centrale (cu reogranizarea acesteia) s.a., amenajarea de zone pietonale si in sectoare;

Stramutarea garilor auto din centrul orasului la periferii, a comertului precum si a altor servicii care duc la aglomerarea in exces a zone centrale;

Asigurarea dezvoltarii suburbiilor municipiului Chisinau, odata cu dezvoltarea orasului;

Asigurarea iluminatului public integral pe baza de LED sau alta tehnologie avansata;

Reconstuctia arterelor pentru asigurarea intrarii si iesirii rapide din oras, fara semaforizare;

Amenajarii tuturor curţilor de bloc, inclusiv cu locuri de parcare cu pavaj ecologic pentru pastrarea gazonului si prevenirea formarii noroiului dupa ploi;

Pastrarea centrului istoric in volumentria actuala a cladirilor, inclusiv cele care nu sunt monumente de arhitectura cu reconstructie in aceeasi dimensiuni, cu  adaugarea  unui nivel si/sau mansarda, fara sa fie depasita media inaltimii cladirilor din cartier. Aprobarea unei gamei coloristice in constructii pornind de la culoarea materialelor naturale utilizate isoric in zona: piatra alba de calcar, caramida, tigla, var, nisip, lemn etc;

Stabilirea unor distante certe minime intre cladiri (ex: distanta minima intre doua blocuri locative  este egala cu ½ din inaltimea cladirii mai inalte), precum si alte normative pentru asigurarea cu locuri de parcare, locuri de joaca pentru copiii etc

Incurajarea dezvoltarii infrastructurii sportive si a turisimului rural, formarea de circuite turistice si includerea lor in circuitele turistice regionale (inclusiv obiectivele:  Manastirea Capriana, Vinariile Cricova, Milestii Mici etc)

Promovarea obiectivului 20-20-20, si 30-30-30 in cadrul Conventiei europene a primarilor;

Finalizarea constructiei soselei de centura a municipiului, pentru redirectionarea traficului greu si de transit in afara orasului; largirea acesteia la minim 2 benzi pe sens

Constructia unei conexiuni pe calea ferata intre aeroport si centrul orasului;

 

„Trebuie menționat, însă, că în toți acești ani, din păcate, municipiul Chișinău a avut doar un buget de supraviețuire și a fost blocat, practic din toate părțile. Totuși, am reusit să evităm falimentul orașului, să aducem proiecte europene și să așezăm Chișinăul pe calea dezvoltării durabile.”, a concluzionat Dorin Chirtoacă.

 Mai multe informatii despre rezultate, precum si imagini, pot fi gasite pe site-urile: www.dorinprimar.md

https://www.facebook.com/106244906075994/videos/1722575107776291/

 

În acest raport au fost prezentate cele mai cunoscute și vizibile rezultate.

Dorin Chirtoacă a ținut să adreseze mulțumiri locuitorilor capitalei pentru încrederea acordată pe durata celor trei mandate încredințate la 17 iunie 2007, 19 iunie 2011 si 28 iunie 2015, colegilor din primărie, angajaților din direcții, întreprinderi şi regii municipale, consilierilor municipali din Consiliul Municipal Chişinău, primarilor şi consilierilor locali din localităţile din componenţa municipiului pentru contribuţia adusă la consolidarea municipiului Chişinău.

Mulțumiri aparte și sentimente de recunoștință au fost aduse colegilor din Partidul Liberal, președintelui partidului, domnului Mihai Ghimpu, la inițiativa căruia, încă în anul 2005, Dorin Chirtoacă a decis să candideze pentru Primăria Chișinău.

Totodată, au fost aduse mulțumiri presei, în mod special celor care au reflectat obiectiv activitatea primăriei și au contribuit la formarea unei percepții corecte a comunității asupra realității.

„Dezvoltarea durabilă a Chișinăului trebuie să continue și ea va continua, respectiv, ceea ce s-a făcut până acum și prioritățile pe care le avem vor putea fi continuate, din punctul meu de vedere, de colegul meu, Valeriu Munteanu, care poate face și mai multe, atât în acest an, cât și în perioada următorului mandat, astfel, predau ștafeta, îți doresc să faci mai mult și să continui cu succes ceea ce am început”, a conchis Dorin Chirtoacă.

––––––––

Chișinău, Scuarul Europei,

05 aprilie 2018

Cu respect,

Dorin Chirtoacă,

Primar general al municipiului Chişinău

Lasă un răspuns