Despre Pasi de Catifea de VICTOR MANOLE

Despre scriitoarea Mihaela CD

Cuvânt înainte de prof Victor Manole

Despre scriitoarea Mihaela CD
Mihaela CD este o scriitoare canadiană de origine română,
sensibilă, romantică, care împleteşte cu măiestrie
sentimente, cuvinte şi expresii în versuri scrise cu vocaţia
poetului cu suflet de aur.
Natura sa poetică ne îndreaptă cu entuziasm spre creaţiile
sale, ce ne poartă cu sete de lume şi soare, într-un ansamblu
de trăiri şi gânduri, în lumina cuvântului scris cu
muzicalitate, în vers clasic.
Aflată în plină afirmare şi evoluţie artistică, practic,
scriitoarea îşi urmează firesc acest destin poetic, prin meritele
sale, fiindcă este prolifică şi extrem de talentată, lăsând
în urmă, de fiecare dată, supreme volume de versuri.
Citind toate volumele pe care le-a publicat până în prezent,
am observat că scriitoarea Mihaela CD este o gânditoare
a propriei sale existente, în jurul căreia construieşte.
Inima sa este bogată în imagini cu o capacitate de un vast
univers sufletesc, duios şi gingaş, iar versurile sale sunt pline
de puritatea graiului românesc şi încărcate de nobleţe.
Mihaela CD are o voce lirică plină de curaj în care iubirea
devine palpabilă, scrisă cu cuvinte cât o viaţă, într-o
remarcabilă reuşită. Ea face din iubire, cu măiestrie şi cu
satisfacţia sufletului curat, nestemate pe care le dăruieşte
cititorului. Superb este prea puţin spus, poeta se remarcă
printr-un stil propriu perfectat în vârtejul timpului cu talent
artistic în versificare desăvârşită. Genul său de vers
este bogat în metafore şi figuri de stil pline de patos.
Cântecele cu adiere lină a versurilor poetei aflate sub
semnul candorii pline de substanţă, înfloresc în puterea de
frumos a poetei care se dăruie sufleteşte plină de farmec şi

magie copleşitoare în volumul său Paşi de catifea. Asistăm
la un aplomb de versuri ce-ţi umple sufletul şi ca nişte
triluri de pasăre formează un madrigal liric.
Dacă ai privilegiul să citeşti volumul Paşi de catifea
scris de poeta Mihaela CD, vei observa că harul poetei
poartă cititorii emoţional şi estetic pe treptele şi versurile
unei anevoioase game şi ca sufletul poetei nu are hotare,
iubite cititorule, pentru că poeta scrie din suflet pentru
suflet, se îngemănează cu natura, cu lumina, şi se înveleşte
cu seninul, cu muzicalitatea interioară şi ingenioasa expresie
poetică, ce-i confirmă valoric starea de volum de
poezie pentru suflet.
După ce citeşti cartea ai un sentiment de regret că s-a
terminat aşa de repede fiindcă lirismul o caracterizează şi
îi conferă lauri binemeritaţi, deoarece cartea Paşi de catifea
este o capodoperă literară a poetei Mihaela CD.
Demersul său poetic confirmă adevărul potrivit căruia
cuvântul poetului arde cu veghe de stea ce trebuie aşezat
lângă suflet şi privit cu dor, volumul este un spectacol viu
unde visele sunt, trăiesc şi rămân întotdeauna, iar dacă ai
pierdut cartea Paşi de catifea, n-ai trăit!
Scriitoarea Mihaela CD rămâne pentru mine o permanentă
revelaţie, o fascinaţie şi o confirmare, iar pentru cititori,
o promisiune sigură, deoarece îşi asumă această calitate
în mod evolutiv cu fapte, cu trăiri, cu experienţe.
Recomand cititorilor cu căldură şi dragoste acest volum
excepţional de poezii Paşi de catifea, iar scriitoarei
Mihaela CD îi doresc ca bunul Dumnezeu să îi binecuvânteze
rodniciile pe ogorul literaturii române şi universale!

prof. Victor Manole
membru al Ligii Scriitorilor Români
membru al Asociaţiei World Poets Association

Sursa :https://poeziipentrusufletulmeu.com/2021/08/07/pasi-de-catifeadespre-scriitoarea-mihaela-cd/?fbclid=IwAR22_qv1QTpaeUiZxXeH7CObMqqvHkxjfM9HcktFl91B5A75C45wL5ZWEmE

Lasă un răspuns