Denisa CUREA POPA: Platonică speranță (Poesis)

Vin cu tine la cules

 

Mi-am pregătit panerul din nuiele,

L-am învelit cu un ștergar de in

În adorarea cerului cu stele

Să le culegem pe din două, vin!

 

Și cofa e curată, parcă-i nouă,

Încă mai poartă-n ea miros de lut;

O primenesc cu picături de rouă

Când vinul vieții gata-i de băut.

 

Pe umeri ne-ncălzească ia veche

Și-a Universului bazma pe cap

Că două suflete care-s pereche

În buzunarul soarelui încap.

 

Opincile sunt moi, lucrate bine,

Străbat povestea-n lung și-n latul ei,

Cusute-au fost de mâna lunii pline

Când locuiam alăturea de zei.

 

Tu ți-amintești să le fi fost vecini,

Să fi-mpărțit cu ei aceeași masă?

Eu nu mai știu… De cingători mă țin

În drumul căutărilor spre Casă.

 

Platonică speranţă

 

nimic nu-i pierdut când nimicul ne umple,

când buzele crude rămân din sărut

pâraie arzânde-s şoptirile-n tâmple

cu fiece zi, înţelept sau recrut,

 

mai ţine la braţ însăşi urma luminii

şi-o creşte ca mama pe pruncă la sân

cu palmele goale se sfarmă tăciunii

şi tot cu acestea alinturi, hapsân,

 

se-mpart zgomotos în linişti depline

la toţi ce în vaier secundele-şi duc

din sânge se-adapă tristeţi clandestine,

dar lasă destinul să curgă năuc

 

că nu-i plin paharul şi cerul mai este

albastru, statornic şi darnic deajuns

şi tot ce-o să fie, n-o fi o poveste,

ci doar alinare ca ultim răspuns.

 

Nădejde

 

Aş vrea o pace lungă să îmi cuprindă dorul,

Să îl ascundă-n sânu-i ca-n miezul rugăciunii,

Să vină linişti treze din rugu-nţelepciunii,

Cum vine vara ploaia şi răcoreşte-ogorul;

 

Că nu-i găsesc astâmpăr, îşi încovoaie vrerea,

Mă prinde cu tărie ştiindu-mi slăbiciunea,

Îi stau sub talpa albă întinsă ca genunea

Şi parcă vulturi aprigi îmi ciugulesc puterea.

 

Eu n-am dorinţi prea multe, îmi explorez fiinţa

Să urc pe culmi înalte, cum urcă munţii ciuta.

Chiar de-s poteci abrupte şi pietre, mal, cu suta,

N-am amânat plecarea, mi-e osie voinţa.

 

Văd cum sucite-s toate, şi toate-asemeni mie

Cu faţa-n sus tresaltă, cu râvnă şi mistere…

Nu mă preschimb în înger, nici pronia n-o cere,

Dar şterg cu rouă cerul când huma mă îmbie.

 

Dând inimii ocol

 

Azi am cuprins cu ochii-ntregi pâraie,

De parcă n-aș mai ști pasul de turmă

E clar că fleacuri zeci rămân în urmă,

Ca-n teatru când din scene se tot taie.

 

Și aflu iar a sufletului formă

Slujindu-i drept în orișice războaie

Când mintea-n adevăruri se înmoaie

Scald tihna-n ape care mă transformă.

 

Și-ndreptățită, -nsuflețesc o piatră,

(E-aceea care a lovit mai tare)

Deși în sinea ei pare sihastră.

 

Cu îngeri veghetori ca la altare

Mă varsă răsăritului în vatră

Dorit avânt, o, dulce înălțare!

 

Înălţare şi cădere

 

Incoloră tăcerea şi durerea haină,

Mărginaşe fâşii – paralele – din viaţă,

Răsucind, o subţie ca pe firul de aţă

Într-un ghem adunată de o mână străină.

.

Mă asemăn cu ploaia: curg, mă-ntind pe asfalt…

(Cine-i pasăre ştie cum să cânte-n văzduh )

Poate-aşa voi afla de eşti viu sau un duh

Care-mi bântuie firea. Ceru-ntreg preaînalt

.

Se răsfrânge în rouă pe-un tărâm nevăzut

Cum pe-o altă planetă două mâini de lumină

Fac din viaţă minune şi o nasc din ţărână

Să o ducă-naintea unui înger căzut –

.

Stăm aproape de lună, la doi paşi de mister,

Exilaţi în cuvinte. Împrejur o pădure,

Unde sufletul treaz poate moartea să-ndure,

Şi să cadă ca ploaia de sub gene de cer.

 

Denisa CUREA POPA

Lasă un răspuns