Claudia BOTA: Răsărit-a lumii

Răsărit-a lumii

Lumină din Lumină cea răsărit la coloana sfânta a infinitului
Zorile ce s-au ivit nu ating frumusețea absolută a Luceafărului,
Gându-mi stă statornic reazăm pe calea dreaptă a nemuririi,
Merg cu crucea jertfei până la Golgota necuprinsă a iubirii.

 

Drumu-i plin de suferinți și mă închin ca să ajung între sfinți,
Luminază-mi raza vieții mele și din patimi fă-ne mai smeriți.
Poți să ajungi la cunoștința adevărului prin Logosul cel întrupat,
Legea Sfântă și dreaptă, El ne-a dat-o, pentru a fi fără de păcat!

 

Răsăritul cel de Sus venit pentru a ne răscumpara pe pământ,
În Muntele cel Sfânt al dreptății s-a arătat în al Său veșmânt,
Mântuire ne-a dat și moartea pre moarte cu putere a călcat,
Din umbra morții și a întunericului prin cruce Tu ne-ai eliberat.

——————–

Claudia BOTA

6 aprilie, 2018

Lasă un răspuns