Carmen CIORNEA: Stăpâna vânzare

STĂPÂNA VÂNZARE

 

și mereu am însetat
între vecerniile clipei
ce-mi sorbea câte un lan de senin
de rodul viței întru sângele Lui
acela ce încă se varsă pentru noi
la cina deja jefuită de taină

 

iată
vor veni nechibzuite treierări
ale grâului/neghinei
sudorile ne vor înflori în macii
lepădați
șuvoaie de ape ni se vor mântui
sub pleoape
iar cei fără de lege nu vor fi niciodată
mai de-ajuns

 

e vremea cinei jefuită de taină
e vremea să-mi duc paharul la gură
e vremea să-i sorb ispititoarea licoare până
la cea din urmă boabă
e vremea să primesc sărutul celui mai apropiat
dintre fii

 

Doamne, ce întăritor sărut (?!)
Doamne, ce stăpână vânzare (?!)

––––––––––

Carmen CIORNEA

26 iunie, 2018

Lasă un răspuns