Alexandru NEMOIANU: ,,Vina” celui care a plecat

Cauza principală a răului care persistă în lume și de când este lumea, este mândria. Încă mai grav, dincolo de neputința de a ne controla mândria, stă și împrejurarea că, sub inspirația negativității pure, a necuratului, mândria a căpătat nespus de multe forme. Atâta de multe că din comoditate și lașitate nici nu mai suntem capabili să recunoaștem patima în sine. Una dintre cele mai grave forme de ignorare a mândriei este neputința și ne-voința de a asuma povara responsabilității personale, „vina” personală. Iar acesteia îi urmează una dintre cele mai pierzătoare înșelări, cea dintre mândrie și smerenie, înșelarea că am fi smeriți atunci când de fapt ne scăldăm în mândrie și părere de sine.
Mereu vom afla o „explicație”, o „scuză”, vom căuta „vina” altcuiva.
Așa cum spuneam această formă de păcat dăinuie de la începutul stării noastre pământești, în mai multe feluri se poate spune că acest păcat a fost chiar cauza, sau oricum a contribuit decisiv, la alungarea noastră din Rai.
Întrebați despre neascultarea lor atât Adam, cât și Eva s-au grăbit să dea „vina” pe altcineva; ea pe îndemnul șarpelui, el pe îndemnul femeii sale. Acele „scuze” șchioape nu au fost luate în seamă, și pe drept cuvânt, și astfel ne aflăm în rușinoasa condiție în care suntem. Dramatic este însă că de atunci și până acuma nu am învățat nimic și încă mai rău persistăm în aceiași „scuză”: „altcineva” este de vină. Cel mai adesea „cel plecat”.
Că așa este limpede ne-o spune Mântuitorul,: „Vai vouă cărturari și farisei fățarnici, că zidiți mormintele proorocilor și împodobiți pe ale drepților. Și ziceți: De am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui proorocilor. Astfel, dar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor care au ucis pe prooroci. Dar voi întreceți măsura părinților voștri.”(Matei,23,29-32)
Aceste Cuvinte sunt nespus de amenințătoare.
Ele arată cel puțin câteva lucruri.
Ele arată că cei vii nu pot schimba trecutul și nu pot vesti viitorul, ei pot doar trăi clipa care le este dată și doar în acea clipă pot alege între bine sau rău. Și să nu ne amăgim.
Una dintre cele mai de seama virtuți, dacă nu cea mai de seama, este dreapta măsură. Aceasta exclude fanatismul și deci putința pierderii de sine. Dumnezeu nu cere să fim eroi, ne cere ca în toate împrejurările să facem tot ce stă în putința noastră omenească de a face bine sau, minimal, nu rău. Așa cum spune și Patericul, un „bătrân” care a mințit spre a salva o viață omenească, se mântuie. Căci a știut să aleagă răul mai mic, a știut să folosească dreapta măsură, dreapta chibzuință, „calea împărătească”. Să lupți împotriva răului de ieri și să ignorezi răul de azi este formă de păcat, refuz de a învăța din cele trecute, complicitate la alungarea din Rai. Căci „păcatul originar” este mereu actualizat prin libera voie, prin alegerea „răului” împotriva „binelui”. Nimeni, decât propria persoană, nu poate fi învinovățit.
Jalnică acuză adusă „celui care a plecat” nu arată decât neputință de gândire, lipsa de verticalitate morală, lașitate și bicisnicie, împărtășire voită cu răul.

–––––––––––––

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

25 iunie,  2018

Lasă un răspuns