Alexandru NEMOIANU: ,,Popoarele își merită conducătorii pe care îi au”

Această formulare a fost repetată până la plictis în vremea în care numeroase țări se găseau sub ocupația comunistă. Cei care o repetau, cu îngâmfare, obrăznicie și fățișă bucurie, erau, mai ales, crainicii posturilor de radio propagandistice ( gen, ”Europa Liberă-Libertatea” și “Vocea Americii”) și de cei care, după prăbușirea comunismului, s-au grăbit să se pună în slujba unui nou (de fapt foarte vechi) “jupan”.  Acești mercenari de duzină, a căror credențiale morale au fost întotdeauna de mucava, mereu au uitat să spună că în Estul Europei popoarele nu aveau nici un cuvânt de spus despre conducătorii lor, ele erau ocupate militar și aflate la voia unui stăpân cu care, culmea cinismului, chiar patronul vânduților despre care pomeneam, căzuse la învoială. Am săvârși un păcat de neiertat dacă măcar o clipă am uita că în Estul Europei comunismul s-a instaurat cu binecuvântarea puterilor “democratice”. Sângele a milioane de oameni nevinovați stă pe mâinile lui Stalin și acoliților lui dar și ale conducătorilor SUA și Marii Britani. Oricum iată că istoria s-a dovedit din nou mai ingenioasă decât “laboratoarele” cutăror “înțelepți”.
În momentul de față în Răsăritul Europei, scăpat prin minune Dumnezeiască, de urgia bolșevică, există administrații decente. Ele sunt, evident, cu limite, ca toate alcătuirile omenești dar, în esență, sunt decente și reflectă voință și firea popoarelor pe care le conduc. Este nespus de pozitiv faptul că Răsăritul Europei revine la valorile sale tradiționale: dragostea de Credință, Neam și loc, mai repede în Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Austria și cam prea încet în România unde, diabolica influență a lui Soros și ONG-urilor sale încă amețește pe “imbecilii utili”. Dar, în momentul de față putem spune că în acea parte a lumii “popoarele au conducătorii pe care îi merită”. Culmea este că și singura “super putere”, ”noul imperiu”, USA et.comp,  are tot conducătorii pe care îi merită dar, despre acești conducători, câteva lucruri trebuiesc spuse pe șleau.
În momentul de față administrația, cel puțin teoretic, patronată de către personaje sinistre gen Trump, Bolton și alți eisudem farinae, este în fapt vârful de lance al unei plutocrații fără scrupule, fără milă și fără rușine. Poate inconștient ea este arătarea negativității pure în ofensivă sau, mai răspicat, a unui Satanism fără mască. Că așa este ne-a arată cel puțin câteva fapte.
“Paradisul” infernal al imperiului consumerist se manifestă sub trei forme principale : parazitismul, impostură și parodia. Aceste trei trăsături, trebuie să înțelegem bine, adresează factorii de decizie, pe cei care conduc și profită de sistem și nu Poporul American.
Parazitismul vârfurilor plutocratice este deșănțat. Activitatea lor este de a face tot mai mulți bani și asta o fac mutând industriile producătoare în țări în care munca este plătită la limita batjocorii și implicit, lăsând fără lucru pe muncitorul American, poate cel mai harnic individ pe care l-a cunoscut istoria.
Impostura este probabil cea mai vizibilă formă a sistemului, a noului imperiu. Practica dublei măsurii (una spui și altă faci), a prostituării termenilor și conceptelor (libertate, drepturi civile, democrație) este sistemică. La fel și parodia. Căci ce altă decât o parodie indecentă pot fi războaiele permanente și tot mai sângeroase care se duc prin armata SUA ?
Puternic în toate aspectele tehnice acest imperiu cultivă abandonarea omului în sine, izolarea și divizarea lui. Un abandon la scară planetară unde rachetele iau locul Îngerilor și unde tunetul mâniei lui Dumnezeu se aude tot mai deslușit. Câteva aspecte concrete pot ilustra cele spuse mai sus.
Adminsitrația caută să asigure venituri cât mai mari celor mai bogați din SUA și asta în condițiile în care diferența dintre cei bogați și cei săraci este oricum obscenă. Aceiași administrație nu încetează să crească bugetul militar și de securitate și asta în condițiile în care bugetul militar al SUA este mai mare decât al restului omenirii la un loc ! Că aceste acțiuni vor sfârși prin a ruină SUA nu încape îndoială. Semnele se văd încă de acuma:  scăderea valorii dolarului, deficitul bugetar copleșitor,  reducerea importanței economiei SUA pe plan global, sărăcirea populației SUA, căderea dramatică a credibilității SUA în lume. USA nu mai influențează moral lumea, o bombardează și asuprește. Iar acest lucru poate fi perfect ilustrat prin conducătorii pe care îi are SUA. Aceștia sunt reprezentanții plutocrației celei mai agresive și adesea selectați din rândul câtorva penibile familii. Oameni care nu au nimica în comun cu poporul pe care îl conduc. Indivizi care instigă la război și vărsare de sânge și care adaugă la acestea o imoralitate fără măsură. Ei combină răutatea cu ridicolul. Dostoievski spunea că cea mai eficace cale de depistare a profanării și falsului este de a îi surprinde esența care, întotdeauna, este ridicolul. Dramatică este și împrejurarea că în momentul de față, din frică, din prostie, din lașitate, conștiința civică este inexistentă.
Această conștiință civică este la pământ. Nu din cauza oamenilor, care sunt buni, generoși și harnici peste măsură, ci datorită faptului că ei sunt manipulați, într-o manieră care trece peste închipuirea oricărui om născut în afară SUA, de către un sistem de informare în masă controlat total de către plutocrația care stă și în spatele administrației . În proporție de 90% mijloacele de informare în masă din SUA sunt controlate de patru mari corporații ale căror interese sunt una cu cele ale plutocrației amintite. Pentru oricine vizitează SUA este aproape de necrezut și cu siguranță halucinant faptul că nu există decât o singură opinie (despre problemele majore) și o unanimitate desăvârșită privind calitățile conducătorilor. Ceea ce nu au reușit serviciile secrete din țările comuniste, media din SUA a reușit. De fapt întrebările majore nici nu pot fi puse și atunci când sunt puse ele sunt prezentate ca venind din “afară” sau de la marginea insignifiantă a sistemului. În momentul de față această propagandă a devenit peste măsură de agresivă. Ea s-a identificat cu administrația iar mijloacele alternative de informare sunt atacate brutal, inclusiv fizic. (Un mare număr de jurnaliști au fost uciși, de către trupele americane, în luptele din Irak și Afganistan iar sediile lor au fost repetat bombardate de către aviația Americană. La fel cum a fost bombardată și televiziunea iugoslavă  în timpul agresiunii imperialiste din Kosovo). În asemenea condiții o bună parte dintre americani sunt “condiționați” și îndoctrinați într-o manieră pe care regimurile totalitare nici nu îndrăzneau să o viseze. Cu atâta mai demni de laudă sunt cei care se expun activ în mișcări pacifiste și anti-globaliste (care de fapt sunt pentru demnitate umană, libertăți civice și democrație). Acești adevărați eroi sunt confruntați într-o manieră admirabil descrisă de către Mahatma Gandhi : “La început vă vor ignora. Apoi vor căuta să vă ridiculizeze. Apoi vă vor prigoni. Iar după toate veți învinge. ”De fapt sistemul American este putred. Alegerile nu reprezintă nimica și nici nu este nimic de ales. Între partidele democrat și republican nu există diferențe, sunt două găști care se lupta pentru ciolan. Iar satanismul care mana acest sistem este evident.
Acest gigant dement alege să atace și să ucidă Ortodocși, a făcut-o în Iugoslavia și o face acuma în Siria. Caci în Siria nu “teroriștii”(care sunt finanțați de către USA) sunt atacați, atât câte sunt ultimele enclave creștine existente în Orientul Apropiat și sunt atacate în Săptămâna Învierii. Nu știm cum se va manifesta mânia lui Dumnezeu dar să nu avem îndoială, se va arăta. Cei care seamănă prăpăd și jale tot asta vor culege și mai repede decât credem.

–––––––––––––

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

14 aprilie,  2018

Lasă un răspuns