Alexandru NEMOIANU: Intenții negative

Apropierea datei, la care Neamul Românesc va decide modul în care se definește Familia în Constituția României, a pus pe jar pe toți dușmanii, declarați și nedeclarați, ai bunului simț și ai spațiului românesc.
Este știut că în fond referendumul propune ca un pasaj relativ obscur din Constituție, referitor la Familie, respectiv formularea “familia este uniunea dintre soți” să fie lămurit că însemnând, “familia este unirea dintre un bărbat și o femeie”. Nu este nimic “revoluționar”, nimic “fanatic” în această formulare, este pur și simplu o precizare și clarificare de termeni conformă cu o istorie de câteva mii de ani. Dar iată că acest mic detaliu i-a pus, cum ziceam, pe jar pe toți ONG-iștii, abominația #rezist și tristul cortegiu al “imbecililor utili”. Au apărut și cu “explicații” una mai plină de stultitie ca alta.
Spre exemplu un scribălaș fără glorie spunea, ”câte bordeie, atâtea obicee”. Nerozia să nu priceapă că aici nu este vorba de “obiceiuri” este vorba de definirea celulei sociale de bază. O altă figura dubioasă, de dată asta “deputată” și autoare a doi copii din flori în grabă produși cu parteneri diferiți, se încrâncena să facă o diferențiere între “căsătorie” și “familie”. Două lucruri diferite și având legătură doar prin consecință. Dar deputată,  nu pricepea diferența și sincer, nici nu ar trebui să îi cerem să înțeleagă, nu poate. Asemenea un întreg partid, nou înființat și care nădăjduiesc că foarte repede va reintra în neființă, se zbătea a spune că de fapt nici nu este lipsă de acest referendum, zic acei tinerei năbădăioși, incorecți și încetișori la minte, că “totul este clar”. Ei bine “totul” nu este clar și cei care spun altminterea sunt de grasă rea credință.
În actuala formulare, cum aminteam, se spune că familia este unirea dintre soți. La timpul când a fost scrisă Constituția era unanim înțeles că asta înseamnă unirea între un bărbat și o femeie. Dar standardele morale au decăzut dramatic. La fel de dramatic a crescut agresivitatea grupurilor periferice și cu existența si obiceiuri dubioase și mai ales promovarea lor prin actuala putere, ”globalismul”, imperiul sodomit. În aceste condiții a devenit necesar, obligatoriu, ca formularea din Constituție să devină clară, fără echivoc. Iată motivele care fac aceasta clarificare imperios necesară.
Atleții răului folosesc toate tertipurile și practicile juridice murdare imaginabile, căci reaua lor credință este efectiv strigătoare la cer. Scenariul ar fi fost următorul.
Un cuplu sodomit, pus la cale și finanțat prin ONG-uri sorosiste, ar fi cerut în Curte de Judecată recunoșterea “căsătoriei” sale. Procesul ar fi fost judecat în prima instanța, a doua instanța, în “supraveghere” și finalmente ar fi ajuns la Curtea Constituțională și “Curtea Europeană”. Nu încape îndoială că, în actualul climat de putreziciune morală, una dintre “curți” ar fi soluționat că în adevăr, unirea dintre soți” nu definește că unire între un bărbat și o femeie este Familia și deci “căsătoria” și „familia” sodomită este validă. Sentința ar fi căpătat autoritate de lucru judecat și devenea noua ordine. Să fim bine înțeleși. Legea fundamentală a țării este Constituția, Parlamentul poate proclama legi dar numai în măsură în care ele sunt în spiritul și litera Constituției, iar acest lucru îl stabilesc curțile de judecată și Curtea Constituțională. Deci pe această cale caută sodomiții să se insinueze în Familie, prin folosirea în rea credință a detaliilor și, să ne aducem aminte, întotdeauna, necuratul sălășuiește în “detalii”.
Această posibilitate o va elimina referendumul pentru definirea Familiei. Din această cauză toți cei care cred în Neamul Românesc, în bunul lui simț și în viitorul lui,TREBUIE să meargă la vot și să aprobe zdrobitor un referendum care înseamnă începutul renașterii naționale. În același timp Românii ar trebui să țină minte pe cei care se opun referendumului și se așează în slujba “imperiului sodomit” și la următoarele alegeri să îi sancționeze drastic. Este un moment esențial, un moment de definire națională istorică și sunt convins că Românii vor trece această probă cu fruntea sus.

–––––––––––––

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

29 mai,  2018

Lasă un răspuns