Al. Florin ŢENE: Viața interioară a celor ce scriu își găsește expresia supremă în armonia dintre materie și spirit*

Decalogul 21 pentru ziariști

1. Îți iubești meseria de jurnalist? Atunci nu-ți risipi nesăbuit talentul, căci din talentul tău îți câștigi viața.

2. Cine apreciază talentul unui ziarist vrednic, apreciază mai mult omul, dar cititorul care apreciază ziaristul care spune neadevăruri nu cinstește meseria de jurnalism.

3. Puțini analizăm raportul dintre creier și inteligență. Filosofi, moraliști, sociologi și, chiar, ziariști, cautăm să dezlegăm tainele vieții cu ajutorul rațiunii, făurim sisteme de gândire, analizăm ideile și sentimentele cu subtilitățile respective, urmărim curentele culturale și sociale prin oceanul furtunos al istoriei, scriem studii metafizice, concepții etice ce dispar în neant, precum Crucea de pe o Catedrală în explozia de lumină a soarelui.

4. Amintirea adevărului din scrierile noastre nu mai este adevăr, amintirea neadevărului din scrierile altora este încă minciună.

5. Ralph Walde Emerson scria: “Pentru fiecare lucru pe care l-ai ratat, ai câștigat altceva și pentru fiecare lucru pe care îl câștigi pierzi ceva.

6. Nu avem încă un mijloc sigur de a măsura inteligența.Comparând, cu mijloace obijnuite ale psihologilor, diferiți jurnaliști, se poate spune desigur că inteligența unui Einstein e superioară acelui gazetar iscusit, dar nu se poate indica o relație numerică.

7. Desăvârșirea ziaristului în meseria sa e posibilă nu numai pentru că o dorește el; ci, pentru că ea  corespunde  întradevăr și cu înclinațiile sale.

8. Dreptul la viață face parte din Drepturile Omului, mă revolt contra mizeriei artificiale, întreținută prin legislația arbitrară a privilegiaților îmbuibați prin furt din averea Țării și prin ingnoranța silnică a milioane de săraci ce muncesc pe nimic.

9. Orice jurnalist este liber să se sacrifice pentru idealurile sale proprii; a ucide pe alții pentru propriile sale idealuri, cum făcea Lenin și Stalin, inclusiv comuniștii români, aceasta este în orice caz crimă.

10. Viitorul, întradevăr, nu va avea altă realitate decât acea pe care i-o pregătește prezentul și cu contibuția jurnalismului. Altfel, fiecare nepot se va întreba: Pentru ce au mai trăit străbunicii și bunicii noștri?

 

 Al.Florin Țene, UZPR

 

                        *Din ciclul “Sens și Contrasens în înțelepciunile pentru ziariști“

Lasă un răspuns