Adrian BOTEZ: Zboruri și chemări (stihuri)

ZBORURI ȘI CHEMĂRI

 

e toamnă – păsările zboară sus – pe ceruri :

cu glasuri depărtate – tot ne cheamă

în lumea lor – de dincolo de geruri

…dar cerul  – de atâta sânge – a-nceput să geamă…

 

chemări – chemări – o – mistice chemări

spre ce ne îmbiați – spre ce cărări ?

copacii-au ruginit de-atâta așteptare

a ruginit și sufletu-mi – de-atâta întrebare…

 

Păsări-Argonauți – oare-ați aflat

acolo sus – Lâna de Aur și Lumină ?

ori vreți s-aveți – în noi – tovarăși – doar – de drum și vină?

 

singure vă simțiți ?– sau vreți a ne da sfat ?

…s-a-ntunecat – în zare – zborul enigmatic :

mă lasă mai sărac – mai trist – mai fără de jăratic…

***

 

BĂTRÂNE PRĂPĂDITE ȘI UMILE – FRUNZE

 

bătrâne prăpădite și umile

frunze-și întorc pe dos paltonul cenușiu

se zgribulesc sub Vânt – călău sașiu :

da – știu că nu mai au nici nopți – nici zile…

 

toată filosofia lumii e-n cuvântul „toamnă” :

acum și doar acum – curva din ea e …“doamnă

și-i răstignită – viril – pe largi melancolii

e timpul smead – când morții s-amestecă-ntre vii…

 

cenuși se scurg din ace de ceasornic

iar peste noapte – peste moarte – treacă-se Copac Dornic :

leapădă-se de Foi-Raze – toate umile – dar de-AICI și-ACUM

 

pentru Visul Cărților-Văpăi – de peste Drum…

…cine te-a mințit – din cei cu Mantie ori cu Tiară

că va fi – iarăși – Nouă Primăvară ?…

 

…dacă-ntrebai Moșneag Celestul – ți-ar fi spus

că-acum e – către Bezne – ULTIMUL APUS…!

***

 

 

ÎNCEPUT DE ELEGIE

 

suspin – și eu – pe unde

m-apucă

suspinul

 

nu – nu : suspină la

Temelia Lumii – numai la

Temelia lumii

 

dar – unde-i

Temelia Lumii ?

 

…cad bucăți de

mortar – amestecate cu

păsări : mă uit în

jos – să văd cât de

jos – până unde

jos – cad : poate că acolo să fie

Temelia Lumii…

 

…o lacrimă îmi cade pe

mână – din

cer : probabil că

Temelia Lumii e-n

mâna mea – și e-n cer :

 

prea tac toate – uitându-și de

sine – după acest început de

elegie…

 

pun mâna – streașină – la

ochi : da – cu adevărat – din

sufletul meu – se vede

Temelia Lumii : ce-o să

fie – dacă Dumnezeu își va

plânge tot

Focul – adunat de-o

vecie – și încă de vreo trei sferturi de

moșie…?

***

 

SUB PLOAIA CUMPLITĂ – CAD NUCI DIN COPACI

 

sub ploaia cumplită – cad nuci din copaci

plesnind – cum grenade – pe nocturnal asfalt…

oar’ cine-o scăpa ? – ce război ne tot faci

Dumnezeule-ascuns sub aburu-nalt ?

 

e noapte – simt schije sub pleoape de vis

simt sânge curgând : orice viață-i mormânt…

mă strecor – pe sub slove – ce-o viață am scris :

nu găsesc mântuire : doar țevi fulgerânde – în orice Cuvânt…

 

sinistru sclipesc țevi de arme – spre mine :

execuția-n zori : din bine-n mai bine…

…norul de ceață n-are nituri – să țină :

 

mă răsfir – din tulpină de moarte în altă tulpină…

…degeaba amușină  – isteric și crâncen – Câinii Urgiei :

m-am pierdut în desișul de umbre : țin loc Temeliei…

***

 

OIȘTEA ȘI HULUBELE

 

oiștea și hulubele – trei lemne

de cosmica dialectică demne :

a uni și-a despărți – totdeodată :

sinteză-infernală – spre Formă sculptată-ndreptată !

 

de pe Pământ – se reflectă-n Carele de pe Cer

flirtând cu Arheii Divini :  o – Doamne – cât fler !

Carul Mic – Carul Mare și – Gospodarul :

…precum pe pământ – și în cer – trudește tot Harul !

 

…s-a făcut noapte – stelele filosofează

Țăranu-a-nchis Șoprul : doar geometrizează

scurte flăcări îi ies – foșnind – dintre palme – Lună și Soare

 

Cer și Pământ : învăpăiate și surâzătoare…

…de ce nu cărați – totul – în Șoprul Arheilor ?

ați mai sșăbi – pe Pământ și în Cer – Viscolul Derbedeilor !

***

 

S-A DUS ÎN PIAȚĂ

 

s-a dus în piață – după

gloanțe de

mitralieră

 

când se întoarce

acasă – pune mâna pe

satâr și pe

sateliții-rachete atomice – și-i

activează – preț de-o

macro-tocăniță – de-o

tocăniță

majoră – lipsind câteva

succesive constelații – de orișice

faună-floră

***

 

ȘANTAJ  SUPERFLUU

 

ei și ? – asta am vrut totdeauna – să mor !

de ce trebuia să-ndrăgesc o lume-asasină ?

de ce să mă nasc într-o lume-a torturii  – „divină” ?

de ce să apar pe un astru minor ?

 

doar  iarnă și toamnă – doar  toamnă și iarnă

trăit-am prea mult – între zări ce descarnă

mă răstignesc – un schelet – pe orice perete

vrut-am să mor : nu vedeam decât sânge – în pete…

 

doar pentru crimă aicea e locul :

când mă aplec să culeg câte-o floare

când mă-nalț către sfânta Privighetoare

 

îmi și cosiți mâini – gât – picioare – …norocul…

…mă șantajați – voi – cu moartea ? – voi ? – sfinți idioți ?

EU v-oi „sfințì” – în latrină – pe toți !

***

 

NU-I  LUME – NU-I VIS – EVADARE : -I NEANTUL

 

nu-i lume – nu-i vis – evadare : -i Neantul

e liniștea mea – în sfârșit dobândită

m-am jelit – perpelit – ca pe plită

acum știu : NIMIC nu există – nici eu și nici altul

 

abatoare de simțuri – iluzii pe dos

conștiința secată până la os

credinți cu cătușe – infern al credinței

peste tot și oriunde : TRIUMF UMILINȚEI !

 

minciuni și tortură – rupte balanțe și rânjet de crimă

nici Cântec în zare – în Duh nicio rimă…

atunci am urlat ca turbat – detonând constelații :

 

da – în sfârșit – am aflat – în gaura neagră din spații

Neantul – Sublima Putere de A NU FI !

…demenți dumnezei : FRIZURILE VOASTRE DOAR EU VOI TURTI !

***

 

PSIHOZĂ CU INEL DE AUR

 

nu ninge – nu plouă : tăcere completă

(…garnitura din suflet e vomă de rouă…)

la geamuri se strâmbă-un cuplet și-o cupletă

stabilite – de mult – – cu cățel și purcel – pe-o trotinetă…

ideea se rupe  – grăbită – drept și fățarnic – în două

cinism și-organismul – “la pachet” amândouă – întinse-s pe pâine prăjită

…spre mine se-ncruntă – -ofensată în burtă – -o maneà necăjită…

 

păstrați-vă cumpăt  – în orișice dùbii : nu-s Sanepidul !

Galaxia întreagă îmi piaptănă gândul și ridul…

e-o seară cu sânge de pește – livid și stricat :

m-aplec peste mine – să vezi că – “pe bune” – -am vomat

 

Delfinii și-Ondina fumează – pe-ntrecute – Rimelul

din cada smolită – în baie – fredoneaz’ Jagardelul…

…e-o seară ciudată – în rate  – -astronomic  livrată

 

iubirea-mi e criță : lălăiește –  -n infern  – un pic psihopată…

…în cer bombănește  – răgușit de-atâtea orgìi – Violoncelul :

îmi scot de pe creier – smerit – de aur Inelul…

***

 

BALADĂ PENTRU APOSTOLUL IUDA

 

Iudo – Iudo – frate Iuda

nu te osteni cu truda :

ne-ai trădat de ne-ai chircit

de-am căutat și ne-am găsit

binele de la Hristos

să ne fie cu folos !

 

pe Hristos L-ai răstignit

L-ai vândut – ieftin cumplit :

L-ai vândut și L-ai grăbit

de-a făcut spre cer pod zdravăn :

 

greață ni-i de pământ reavăn

de spânzurători pe greabăn… :

dulci îs Munții și proroci :

abia-n Ei – Îngerii-s Voci !

 

Iudo – Iudo – treci în Barcă :

Prigoniții află Arcă

și se bucură de Moarte :

Poarta Firii către Astre !

 

dacă tu nu ne-ai fi fost

Cruce Neagră-n Adăpost

am fi pribegit și azi

să căutăm Steaua din Brazi…

 

bun e răul într-o Casă :

nicio clipă nu te lasă

de cauți Coperiș-Lumină

tocmai unde Munți suspină…

 

Iudo – Iudo – vii cu noi :

aflăm Calea la Puroi

să-l scoatem din mădulare

s-aprindem în Suflet – Soare

 

s-arăți Hristosul din spuză

sângerând – dar Călăuză !

…să ne dai amar și crimă

de ne-nvrednicim la Rimă !

***

 

AUTOPORTRET  ȘI URARE

 

două urechi de Măgar

în Oglindă îmi apar :

mutra-i de Cetate Spartă

gura – Rânjet scris cu Artă

 

cam atâta-a mai rămas

dintr-un Înger-de -Pripas

dintr-un Lăutar Nebun

adormit sub Vrăji de-Alun…

 

Rege sunt peste Nărozi

scheaună-mi – la porți – Irozi

Duhul – jumulite pene

Lebede  – cântând alene…

 

Toamnă sunt – Toamnă mă cheamă

strânge-mă : va curge Zamă !

Zamă Neagră – Mătrăgună

agâmbându-se la Lună…

 

…nu mă îngropați în Munți :

spurcați Izvoare și Nunți !

azvârliți-mă-n Vulcani

să vă bântui…LA MULȚI ANI !

***

 

ORTOGRAFIA VIEȚII

 

a fost odată-ntr-o vâlcea vrăjită

o zână – păstorind lângă ispită

au fost și lacuri de lumină

pădurea toată – o grădină…

 

…dar – la un semn necunoscut

în scrum toate s-au prefăcut

iar cerul s-a-ncruntat spre mine

…plouă – și azi – sânge și vine…

 

…ce-oi fi greșit – ce crime-n beznă voi fi săvârșit ?

habar nu am – e un mister de bufniți :

mă-ntreb – de veacuri – singur – răvășit

 

cum am putut să scriu – în loc de „viață” – …”gropniți” ?

…da – orice-i rău se trage din Ortografie :

Slovele Vieții le pocim – grăbiți : așa… – …numai să fie…

***

 

 CUMPLITA VESTE

 

sub Cumplita Veste – galbeni sunt Copacii

ne-a trădat și Cerul – ne-au trădat Ortacii :

amuțiră păsări – amuțiră glasuri

Lumea și Pădurea – umbre fără pasuri

umbre-ncremenite – Valuri fără Maluri

incolorul Sânge – dispare-n Spitaluri…

 

a Nimic miroase – a Nimic și Jale

Forme-n zbor eretic – astăzi : ireale

…între noi și Ceilalți – s-a-nălțat o pâclă

între noi și Ceilalți : un Hotar de Sticlă

 

o-nchisoare-i Lumea – ne vomăm în poale…

chiar Singurătatea – e o Acceptare :

Veștile nu-s zvonuri – atârnă ocale

 

Inime Mahmure – cu Răni de Mirare…

…c-am greșit – toți – Drumul : asta este Vestea…

Orb – cauți altă Viață – deci alta-i Povestea…

*

…greșitori în toate – nu pricepem Scrisul :

s-a-nnoit Neantul – Rune și Ruine – labirintic Visul…

***

 

DANSUL SATANEI TRIUMFĂ

 

de-acolo – din afundul pământului

gâlgâie – către noi – șoaptele Șarpelui – Răului :

Lava Satanei explodează – prin porii Sfântului

lacom  – Prințul Cernit îl soarbe – dinspre cer – spre Hohotele Hăului…

 

de-acolo – din Afundul Pământului

până-n Țeava de Crini răzbește – smolatică – Oratoria Satanei

convingând și-adormind : noi – cei sfioși – din Brânca Vântului-Vranei

să nu ne temem de-Extaz Zărăfesc – de – proaspete – Icoanele Golului…

 

…nu-ațipi – Criste – tocmai acum – în Toiul Toiului :

Dansul Satanei triumfă-n lumi – El e Rege în Roi – și-al Noroiului :

…dă-ne – și nouă – un Strop de Dreptate – un Zid la Cetate :

 

nu numai să fim vinovați – umiliți – și-atât de departe…

…nu știu cu ce și pe unde se-ncurcă-aiuritul Hristos :

Vântul și Păsările pardosesc tot ce-i Jos…

*

…nădejdile noastre – pe ce-Altar mai încap ?

surcele-s Icoanele – ce-am luminat – răstignit – în dulap…

Lumânările-s stinse – Veghea-a fugit – lăsând Mâniile-aprinse…

…sunt atât de bătrân : Munți scufundați – Piscuri ninse și-nvinse…

 

…e-atâta urgie a Somnului Morții – în toate – Cerul e spân :

cine – decât Crist – să se întoarcă și să fie – din nou – Florilor Stăpân ?

***

 

STRĂJER PĂRĂSIT ÎN POST

 

e-atâta noapte-n dimineața asta :

copacii – -n umbră – scutur’ lacrimi negre

numai o casă-a mai rămas : Fereastra

sub care zac – hrănit doar cu tenebre

 

n-am întâlnit – în viața-mi – zboruri ‘nalte :

singur ‘mi-nchipuii – perechi –Aripi de Înger

din vârful lor – de la-nceput – eu sânger :

cu sânge scriu eu Slovele Vechi – Psalte…

 

…atâta noapte – și numai un Ceaslov :

m-am rânduit Străjer – iar nu viclean Milog…

…la ceasul hotărât în Constelații

 

prin neguri – Crist trezi-va-mi casele și frații…!

…așa nădăjduiesc – de-o viață fără rost

dar pân-acum – mă dovedii nebun și prost…

*

…o Stea tot cearcă să pogoare-n Mâzga Neagră

dar tot amână – lăsându-mi Sama-ntreagă…

***

 

CLOPOTE SECI

 

zdrăngăne un Clopot – fără rost și chip…

…o – câte-a-ndurat Crist – pentru Liniște…!

îmi vine-a picta Bufniți – și îmi vine să țip :

Hoardă-Ipocrită – întoarce-te-n Miriște

 

Hoardă Isterică – îngroapă-ți Genunchii…!

…dar în juru-mi roiesc Țânțarii și Unchii…

taci – Tinicheaua Satanei – că nu-L aud pe Crist-Adevărul !”

…negustorii de Crist își tot lăfăie – bălindu-și – fir cu fir – părul…

 

…lăsați-mă să scriu Piscul Munților

lăsați-mă să cânt Harfa Punților… :

acolo – Tălăncile – Diamante-Suspine

(…Păstorul al Treilea pleacă și vine…)

 

încearcă-un surâs – pentru mine – cum că totu-ar fi bine…

…uitați-mă-n Munți – în propria-mi Carte :

să fiu Prinț unor Slove-Cristal – iar nu unor sticle deșarte…

***

 

ARDEREA MEA

 

sărac și singur – și bătrân – bolnav :

am fost – cândva – și împărat – și sclav…

sunt hoit târziu : acum – uitarea m-a-ngropat

n-am cruce : o Pasăre s-a așezat

 

pe pieptul – cald încă – al țărânei vii :

știu că – din chin și moartea mea – vor crește mii

de Duhuri Vegetale – arzând cerul

vestind Corabia –  Corăbierul…

 

…teatru al Morții – Amiază Amânată

eu sunt Pribeagul lui…”a fost odată”… :

n-am Rost – ori Rădăcină – nicăieri

 

nu m-a-nvățat să sper – nici unul din Năieri…

…eu ard – cu fiecare Velă-Stea…

oricare zeu și-ncepe Povestea ; “…tot Universu-ardea…”

***

 

METEMPSIHOZĂ

 

dintr-o Salcie din Crâng – anevoie – m-am tras

de-am devenit Hoit  – puhav – buhăit și gras,,,

pogorât-am dintr-o ploaie de rai

și poticnitu-m-am într-un Butuc – printre Scai…

 

metempsihoză-iscusită – afurisită

cari te trage-n Toiul de Lumi – Nesfârșită Ispită :

mă găzduiește – cuviincios întâi – un Conac de Gospodar :

ciufut – mă azvârle – apoi – între Gunoi și Jar !

 

…călătoresc – viguros – pe la Frați – între Regnuri și Rai

și nu m-aleg decât cu Umilitul – Sfântul Nai :

de ciudă – -am început să cânt pe la Porți

 

de i-am stârnit – Oameni și Câini – pe toți…

…renasc – curios – de-așa Pribegie-Amurgită – cu Zarul :

pe întuneric – pe furiș – aprinsu-mi-am Harul și-Amnarul…

***

 

PLOI DE MUCI

 

plânge cu muci

muci la uluci

plânge cu pucioasă

cărturăreasă

suită pe casă

 

fără noimă plâns

de pântec învins

plâns sub lumânări

zoaie curg din zări

 

din zări și din mări

din pribegi cărări

candele de muci

cad din stele-cuci

 

cuiele din carte

sparg palate moarte

cuiele de muci

pătrund cărni de slugi

 

răstignesc papuci

hialine cruci

vulcani vălătuci

răstignesc și-un neg

pe catarg norveg…

 

răstigniri parșive

prin paturi de dive

răstigniri frivole

pe corzi de viole

 

…vino mai aproape

și plânge-mi pe pleoape

când mă voi trezi

să-ncleiez o zi

 

ziua după zi

pân-om mucezi

și sub ploi de zoaie

vom fi crai-gunoaie

 

crai bacterieni

toți – trecuți prin ierni

rai din orbitalul

scriind tot canalul

dizolvând spitalul…

 

crai analfabeți

scriind pe bureți

zgriind pe pereți

zgriind sorii creți

mâzgâlici-atleți…

 

epopei mucoase

mucoase-n terase

epopei lunare

golind buzunare

de idei barbare…

 

…plânsul de țestoasă

pe o mare grasă

scrie muci-altare

sânge de pahare

 

…maica lor : paloare

crimă și valoare

maica lor : putoare

nemțoaică din floare

și neamț de răcoare

prins între motoare

sub excavatoare…

 

stați – mucoși din coș

totul e pe dos :

potir răpănos

jilțul e râios :

un rigă vâscos

deloc arătos

și la obraz – gros…

…numai bun de crai

pe cărări de rai…

***

 

VÂNTUL NU BATE – IAR OAMENII-S MORȚI

 

vântul nu bate – iar oamenii-s morți

singur – vorbesc cu lumina din lampă

mi-am luat – la mânie – viața de torți

trântitu-o-am de pereți : acu-i stampă…

 

ce zicem că-i bine ori rău – Îi stârnește doar râs de prihană

deși – de la El venit-au poruncile – cică “de hrană”…

din gură – cu spume – blestemele-mi curg :

ce nesimțit ești – Tu – ce-Ți zici Demiurg…!

 

…odaia m-apasă – pedepsit mi-e cuvânt

dar – epileptic – dintre buze-n convulsii azvârl focul frânt

în zidu-nghețat – căruia-i crescură – iar – solzii :

 

din fund de pământ – mustrător – mormăiesc toți cobolzii…

…degeaba-L înjuri : Lui „musiu” nici că-i pasă :

își prefiră-ntre degete – vieți-morți – constelate ! – ca pe-un fir de mătasă…

 

——————————

Adrian BOTEZ

 

 

Lasă un răspuns