Adrian BOTEZ: Sfârșitul poeziei (poeme)

SFÂRŞITUL POEZIEI

 

Poetul e-un lepros – lepră-are Cartea

azi – buze nu mai vezi în Rugăciune…

Patima Armoniei s-a făcut tăciune

gloata nu vrea-Nviere – Crist : doar Moartea…

 

e-o lume de gunoi şi-un hău de zarve :

jungla-o străbat ţipete fără noimă

când picură din stele Zâna-Doină…

…nu mai există inimi : numai larve…

 

se vând credinţi – păduchi cu şa de aur… :

n-a mai rămas – sub Rouă – vreun coclaur…

…Poetu-ncearcă Lira să-şi înstrune :

 

scuipaţii îl acoperă de spume…

…la ce să mai trăieşti – când eşti lepros ?

ţâşnească Sângele Visării – luminos!

***

 

…PARIEM PE CAI MORŢI…

 

…pariem pe cai morţi :

 

viaţa e frumoasă – viaţa e

hidoasă – copilăria-i paradisul

vieţii – coplărie – iad al

vieţii : cu mii de ace de seringă – cu

sângerări şi lovituri

absurde – vinete de

furie – când îmi zdrobesc inima numai

pe jumătate şi numai

mie…

 

nu mai e-n grădină – cu

copilul – decât – „babysitter

Moartea – în vechi abisuri să-l

împingă – vechi abisuri pe

chip să-l

lingă…

 

…aud coarnele nevăzute ale

urii – crescând – turbat – vărsând

flăcări – din

auriculele şi din

ventriculele inimii – schimonosind

înafară – un chip scorburos

putregăios

gelatinos şi

greţos…

 

…pariem pe cai morţi…

 

…femeia pe care-o iubesc e

îngerul care valsează  – desfrânat şi

profund democratic – cu toţi

diavolii… – …diavoli pe care mie mi-e frică să-i

ucid – căci mi-aş zări – lângă

mine – în

pat – noapte de noapte

propriu-mi cadavru…

 

…ca generoasă răsplată a

îndreptăţitei mele

frici  – oamenii

scuipă – metodic şi

conştiincios – în

fiecare buzunar al hainelor mele – în

fiecare cută a sufletului

meu…

 

dumnezeu e bun şi

îndurător” – „dumnezeu se

distrează – sadic – numai

privindu-ne zvârcolul” – mânând peste

mâinile – peste picioarele – peste

abdomenul şi toracele meu – munţi – valuri

imense – înspumate de puroi – înspumate – da – de cât

gunoi a tot zbătut – propagandistic – pe sub

nasurile noastre – sub nume de

iubire”…

 

iubire”… – tăvălugurile

compresoarele – monstruoasele roţi cu

mii de lame – pentru

bărbierit proştii pe

creier – din zori şi

până-n zori…

 

…pariem pe cai morţi…mereu

şi numai pe

cai morţi…

 

…dar voi scăpa în

somn (îmi fac eu

curaj – de unul singur) – voi scăpa în

somn şi voi

visa tot ce nu mi-a fost dat să

trăiesc – voi visa – da – avid voi

visa – peşteri cu

şerpi-curtezani – încolăcindu-mă şi

sufocându-mă – peste măsură de

graţios… – …voi visa

diverse sortimente de

monstruoşi păianjeni – de

caracatiţe – care-mi fumează sângele

tot (dar TOT!) – degustându-l

picătură cu

picătură – hidos de

duios – cu tentaculele-ntinse – strună – peste

ne-fiinţa mea  – gata preparată – de la

cap pân’ la buric…

 

…nu mai am sânge în creier – deci

am scăpat de

iluzii pierdute…

 

…dacă vrem să scăpăm – totuşi – de

monştri – putem să ne sinucidem – nu-i aşa? : uite

se roagă de noi toate

frânghiile – atârnând de toate crăcile

copacilor… – …dar frânghiile se

rup – numai când ne

apropiem de copaci – se

scurtcircuitează toate otrăvurile – numai când

punem buza pe

supa morţii” – iar cuţitele şi

frazele de

rămas-bun – se taie – se-ntretaie

unele pe altele – uitând de

orice filantropie… – …şi curge

curge sânge de

piftie…

 

…da – mereu – pariem numai pe

cai morţi…

 

v-am avertizat – şi voi tot

continuaţi să

pariaţi pe

cai morţi… – …iar eu

vestitorul – mă tot iau după

voi – până-n gaura dintre

soare şi

lună… – …aş fi vrut să vă zic – acum – una

bună – dar mi-am amintit că

n-am creier – nici

gură n-am – în general – nu mai am

nimic din ce aveam : penuria a ajuns

mareşal…

 

…se lărgeşte – harnic – gaura

scobită de soartă – între soare şi

lună – dintre

nervii mei şi

mine – până când – urlând de

bucurie – voi da  – în sfârşit! – faţă cu

Izbăvitorul Neant…!

***

                                         

BLESTEM

 

blestemat să fii : toată

viaţa s-o petreci

singur – neînţeles de

nimeni – indiferent

tuturora

 

umbră a

umbrei

 

nici văzduhul nu se

clinteşte – când treci

tu – apelor li-e silă să te

oglindească

 

iar când păşeşti – iarba nu se

pleacă – ci te

străpunge – până în

piscul cerurilor

 

blestemat – în veci – să fii – bocitor al

Soarelui – cioclu al

Lunii

 

…o crizantemă albă a tresărit din

neant : sunt buzele

mele – înflorite de atâta

tăcere

***

 

LOVIT DE DORUL DEPĂRTĂRII

 

lovit de dorul depărtării

lovit de visul de corăbii

duhul mi-a-adus leacul uitării

straşnic vegheat – stau între săbii

 

serafii-păsări – spuma mării

veşnic fior – febra căutării

mă duc – pe cale neştiută

la rădăcina lumii – mută

 

fulger de val – sfânt călăuză

rostogoleşte-mă-n lumină

să-aud cântarea de ondină

 

care preschimbă lumea-n spuză…

…foşnesc oceanele sub noapte

fiinţa mea e-un foc de şoapte…

***

 

EŞTI SINGUR – EŞTI MORT – ŞI NIMENI NU-ŢI BATE LA UŞĂ

 

eşti singur – eşti mort – şi nimeni nu-ţi bate la uşă

sterp este Malul : beznele latră – în Zid e-o ţepuşă…

vântu-a-ngheţat – gâlgâie Apa Uitării

sumbre surori – umbre scâncesc depărtării

 

chircite şi galbene mâini domolesc aşternutul

în piaţa Satanei – Călugărul face pe mutul

totu-i jilàv – văzduhul camerei pute

vin la ospăţ mii de cranii – scheletele slute

 

la praznicul Lunii tocmai eu voi lipsi

în pocalul cu smoală-orice boli voi topi

sunt Mortul şi Viul – speriind umilita Cărare

 

spini pocăiţi – la mine – de-acum – n-au intrare-iertare…

…pe hotar – aştept cioclii desăvârşirii

trei cruci şi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  o buhă – Cântar Hotărârii

***

 

VIAŢĂ-N VIS

 

viaţă-n vis

paradis

de gunoaie

cu dichis

 

viaţă-adevărată

masculină – transpirată

balerină – depravată

viaţă cu amici :

muşuroiul de furnici

 

viaţă-n vis

plozi am scris :

carte de bucate

bucăţi fără carte…

 

escaladăm pradă

munţi plus o şaradă

cavaleri de nea

fără vreme rea

 

…epopee

pe-o alee

cu copaci de-azur

îngeri rupţi în tur…

***

 

NEPUTINŢĂ PRINTANIERĂ

 

…de acum – ar părea că liliacul se

pregăteşte – se străduieşte – să arate a

liliac

 

deocamdată – însă – nu-i reuşeşte decât să

sugereze un

arac – în vârf cu o

coadă cufurită – de

drac…

***

 

CORRECTNESS POLITICAL

 

…şi cum îi vom zice – de acum încolo

ciorii ? – „pasăre de

culoare” ?

 

…nu – azi nu mai ai dreptul la opinii

personale : ai nevoie doar de un

copiator-xerox al

unei voci

impersonale – de imbecil

mondial…

 

totul e spus – totul e numit

acolo – cum se

cuvine (într-o lume de

hristoase

curviştine) : tu

numai să taci – sau să

fii papagal

***

 

DIN CEASLOVUL VIEŢII

 

supăra-m-aş – n-am pe cine

răul e înfipt în mine

ca măseaua-n alveolă

cântecelul în violă

 

litere descopăr alte

decât am visat în şoapte

mă descopăr şi pe mine

mort frumos – printre ruine…

 

scriu ceva – citesc pe dos

şi mă doare pân’ la os :

îi fur cina unui câine

să pot lătra pe oricine…

 

nu crâcni – că spargi o stea

nu-nverzi – laşi tufa grea

da – atâta-s de legate

toate – -n trista mea Cetate

 

nu dori – că se-mplineşte

când doritul drac rânjeşte

nu-i măsură – ci o pândă

să-mi dea cea mai grea osândă

 

dumnezeii-s plictisiţi

vor sânge şi răstigniţi :

doar spectacolu-i încântă

când te iei cu ei la trântă

 

nu te poţi lăsa de Carte

nici de tine – Dalba Moarte !

stihul e pe zidul meu :

suferă în capul tău…”

 

sau fii liric şi nebun

în al stelelor cătun :

vestea se va duce-n sat

că ai fost – dar ai uitat…

 

foaie verde şi-un tăciune

greu mi-a fost de urâciune

şi-acum şade lângă vatră

neagră – bătrână – uscată…

 

tare-i bine că-i frumos

tocmai de la brâu în jos…

lehamitea urlă-n vatră

şi-au dat duhul – vânt şi şatră…

 

…staulul s-a fost golit

ieslea-i doar frumosul mit

focul trage la măsea :

nu-i viaţă – ci-o iarnă grea…

***

 

CRIZĂ

 

vântu-acoperă

pământu’

luna-n extaze

şterge-orice fraze

 

iele-n jurământ

ape sub pământ

pun temei la cânt…

…vuietul de munţi

luminează frunţi

şi traduce punţi…

 

…doar un biet scripcar

n-are amânar :

când pogoară cofă

arde înc-o strofă

 

însuşi se pogoară

la zeii de sfoară

prin fântâni se scurge

şi izvoare mulge

în zorile murge…

 

…căpătate straie

se aprind văpaie…

***

 

PRESCURTARE DE EPOPEE

 

Cavalerul din

Piscul Muntelui – pe cal alb

pogoară – de la zei de

sfoară

 

pogoară domol – sol de

prinţi din

stol – ascultând

sfatul brazilor şi-al

molizilor – zeii

invalizilor

 

sfatu-i să coboare

pe drum de mioare

spre drumul câmpiei

Regat Ciocârliei…

 

…ajunge-n câmpie

fără bucurie : ceru-are

zăbrele – la fel : soare

stele…

 

pământul câmpiei

nu-i şi-al Păpădiei :

se-nalţă

se-ntunecă

de diavoli pe mânecă

oşti schimonosite

gânduri ponosite

mii – demoni şi neguri

mii – demoni şi friguri

mii – demoni-cârliguri…

 

Cavaler de Pisc – Albul Obelisc

Cavalerul-Munte  trage scut pe frunte

trage albă spadă

ca să fiarbă-n sfadă

cu demoni de pradă…

 

mii fărâme-i face

pe demoni de troace :

Sabia-Văpaie

demonii îi taie

la cozi şi la straie

cenuşă-i preschimbă

fără chip ori limbă…

 

hapsâne câmpii

cu demoni-copii –

îşi apără plozii

apără irozii :

 

demonii cenùşii

dracii vii ai uşii

îl vor tot sorbit

mlaştinii-i-nghiţit

pe Cavaler Alb

Cavaler de Pisc

Albul Obelisc…

 

…acum Prinţul ştie :

nu păşi câmpie !

…întoarnă-te-n Munte :

Cununa-ţi pe Frunte !

…în Munţi – unde-izvoarele

sfărâmă zăvoarele

…în Munţi – căci pâraiele

şi-au albit sfânt straiele :

flutură maramele

Zânele-Miresele…

…aşa-şi scriu dramele

zeii şi zeiesele :

luminează epopei

zeii grei şi rotofei

de pe fiecare stei…

***

 

CRIMINALI  CUCERNICI  AU VOMAT ALTARUL

 

criminali cucernici au vomat altarul

iar Tiranul veşnic nu mai e complice

s-a uscat agheasma – -icoane pitice

se chircesc cenùşii : stinsu-s-a tot jarul

 

e scrumit oceanul – nevăzut pământul

păsările orei nu mai au aripe

îmi tai beregata :  tot atâtea clipe

durează şi moartea – cât al vieţii-avântul

 

da – minciuna vieţii – spartele baloane

în cocoaşa morţii  – poltron s-a pitit

vântul sfânt – Neantul – îmi rupe creioane :

 

joaca – zăhărelul – toate s-au sfârşit…

…nu mai am aripe – mâna-mi se-nchirci :

niciodată – nimeni – din min’ n-a citi…

***

 

NIMENI  SĂ NU ŞTIE CĂ EŞTI RĂSTIGNIT

 

nimeni să nu ştie că eşti răstignit

în văzduh scufundă-ţi trupul – pân’ la gât

doar Cununa Rozei ardă-apoteoze

când se-adun mişeii ca să-ţi facă poze…

 

sângele piteşte-n stufăriş de stele

împleteşte cu-îngeri vânturile rele

când zâmbeşte Sfinxul – dezvelind ţestoase

pân’ şi Moartea-arată pedichiuri frumoase

 

nu vei afla – în lume – nici „jumătăţi”… – nici „sferturi”… :

limbrici se scămoşează în lăcomii şi certuri !

…fiinţa ta-i unìcă …şi singură… – …e stânca

 

lui Lorelei – bocinda – vrăjind unda – adânca…

…nu eşti din lumea asta – nu eşti din nicio lume :

eşti Dumnezeu-Neantul – a’ visurilor spume…

***

 

REFUZ CU ORICE DUMNEZEU SĂ SEAMĂN !

 

mecanică proprie – capriciu tiranic

acesta-i Cel în care laşul crede…

El victimele pregăteşte – nu le vede

nu-i dumnezeu-prieten – ci este monstru-uranic !

 

să ardă-n propriul foc Îi e menirea

demiurgeşte gratis – din plictìs

deci nu există iad ori paradis

ci slăbiciune criminală : omenirea…

 

Biserica devine Tronul lui Satan

nu-nalţă stihuri Seninei Armonii :

să nu urăşti demenţa de Titan

 

doar să surâzi luminilor târzii…

…nu da slăvire altui’ – căci Lucifer I-e Geamăn :

refuz cu orice dumnezeu să seamăn !

***

 

FRUMOSUL E MINUNEA SFINTELOR SMÂRDORI…!

 

când nu voi semăna cu dumnezeu ori dracul

extazul meu s-a risipi-ntre flori

cu păsările se va ridica-n ne-veacul :

Frumosul e minunea sfintelor smârdori…!

 

dar nu mă-ntreb cum s-a-ntocmit Frumosul

căci vor fi fost  – la temelie – crime…

bine-i că este – din întâmplări şi rime

un sprijin Duhului – nu tot ponosul…

 

cât s-au deschis fântâni în ceruri – om să scrie

veniţi degrab’ – şi adăpaţi icoane

căci cine ştie ce capricii – rane

 

curând vor nărui şi Apa Vie…

…agheasmă peste Munţi încă pluteşte :

e sufletul frumos : minunea asta-uimeşte…

***

 

RAIUL MEU           

                Motto :

 

                îngeri cu tromboane

                zei trec prin saloane :

                salonaşe mii

                şi zeii – făclii…

*

peste mări şi ţări – dincolo de zări

mă aşteaptă oameni buni – şi Naiul…

dincolo de jungle – tainice cărări

mă aduc în Braţe de Iubiri : e Raiul !

 

jivine-nţelepte – valuri făr’ prihană

luminează Luna : Sfintele Săruturi

îmi limpezesc ochii – îmi vindecă rane…

…acolo nu-s arme – acolo nu-s scuturi…

 

nu veniţi cu mine – nu veniţi cu vini

acolo e bine pentru-Aezii Mării

pentru Visătorii – Lumânări de Crini

 

nu pentru cei lacomi de folos – Lucrării…

…fericit – cu mine – Crist nu mai păşeşte :

e-n văpăi Povestea – ce nu se sfârşeşte…

***

 

DOINĂ

 

ce v-oi zice-i taină mare

numa-n strai de sărbătoare

veţi primi-n inimi săgeată

lumină nevinovată…

numa-o dată taină-asculţi :

când vin îngerii desculţi…

 

…n-am amarul cum cânta

decât în poală de stea :

mi-au furat scripca din mână

orb eram şi într-o rână…

 

dar când vrui şi blestemai

mi-amintii că Tu erai

de mult răstignit pe lume

nu de bine – nu de strune…

 

răstignit de-orbirea mea

plânsă în durerea Ta

vegheată de cucuvea…

…m-am întors şi Te-am căutat

în Munţi – la Izvoare-n sfat…

 

Ţi-am aflat sânge şi apă

Ţi-am văzut durerea stearpă :

mi-am lipit dorul de Tine

ca faţa de-un mărăcine…

 

…nici eu nu-s de-alin

cât eşti Tu de Crin

dar pe sfoara de Izvoare

tot va curge ce ne doare…

 

şi ne-om ‘brăţişa ca-orfanii

în vecìi de preste anii

ne-om ţine cântul de-un Lir

pân’ om da de Trandafir…

 

…Hristoase – pe mâna Ta

plânge-oi toată Doina mea :

răzimat de mâna Ta

ori de-oi vrea – ori de n-oi vrea

îmi va creşte stea în frunte :

plânge-voi şi-n Pisc de Munte…

 

…amândoi om bâjbâi

orb păcatul l-om târî

stelele ne-or arde  – şi

pas cu pas noi vom plăti

durerea ne-om înteţi :

vom muri şi vom trăi

la capătul dinspre Zi

când păcatul va lipsi…

…Cântec arde  –  Lir din Lir

pân’ la Valea de Safir :

Sânge-Aprins – Sfânt Trandafir…

***

 

DURERILE ŞI SÂNGELE SUNT DATINI

 

am ajuns – vâslind – la Capăt de Calvar

turmele de monştri le-am lăsat în urmă

dar piezişă Lance – mi-a străpuns Pieptar :

dincolo de moarte – rău-n mine scurmă…

 

clopote de seară – stoluri mari de îngeri

vor tămăduirea-mi – îmi presar lumină

dar tu – oame – -ai învăţat să sângeri

şi nimic nu te dezvaţă… – …flori suspină…

 

ce folos de raiul înstelat cu lacrimi ?

ce folos de-Albine… – …Crinul arzând ere… ? –

când durerile şi sângele sunt datini :

 

nu le schimbă nici Hristos – cu a Lui vrere…

…purtăm spre rai lumini şi înjunghiere

fulgeră Roua-ntr-una : o Rază – o Durere…

***

 

SĂ NU MĂ VIZITAŢI ÎN DELTA MEA DE RIMĂ !

 

odioase  – tăcerile crocodilului

diavolul găseşte nod în papură stilului

scandează vântu-n papura din mlaştini

cuvintele se spânzură de visul lor din baştini…

 

o – Amon Ra – amurgul mă răscoală

niciun fir de rază stele n-au în poală

sunt singur – un felah uitat de piramide

în jurul meu se-nalţă – în spirale – -aspide

 

din muzică – imagine şi murmur

se ţese Cartea Zeilor Schilozi

eu cu-Armonia n-am venit să tulbur

 

ci am adus – din Galaxii – Matrozi…

…voi – cataclisme – nenorociri şi crimă

să nu mă vizitaţi în Delta mea de Rimă !

***

 

PATRU-ARINII – PAZNICI DE ADÂNCURI

                                             

cântece de păsări nevăzute

îşi erup văpaia din tufişuri

rup paingii lucrături căzute

pipăie – ca orbii – raze-n ascunzişuri

 

e un teatru prost această primăvară

de aplaudă – -o fac numai păduchii

glasnicele pulberi de pe la hotară

văd o lume învrăjbită-n muchii

 

e-o salvare – totuşi : Soare smuls din smârcuri

guguştiucii scoate din Fântâna…!

Patru-Arinii – paznici de adâncuri

 

o durere mare – parc-o iau cu mâna…

…da – acestor Paznici le închin Poemul :

numai ei ştiu lumii dezveli Sfânt Semnul…

***

 

ADEVĂRATA POEZIE

 

priveşte – frate – către Munte :

învaţă cum să capeţi Frunte…

boltirea Cerului priveşte

vulcani rebeli – ocean cu creste

şi Candelabrul Stelelor – Altar

Luminii fără calendar…

 

…ascultă – hai – ascultă-n somn :

la Temelii paşii detună

Dintâiul Zeu şi Cel din Urmă

în propriu-i sânge suie zid

El – Răstignitul Crisalid

şi Zeu şi Om : MANOLE-DOMN

 

această Sfântă Frenezie

aceast’ Curată Ctitorie

nu-ngăduie-altă Poezie…

 

…vrei Poezie ? – taci din Rime

taci şi din Milă – şi din Crime !

tăcerea ta – îngeri în stoluri

la Temelie umple goluri !

tăcerea ta preschimbă Haos

în licurindul – mistic Naos :

Nava-mplinirii – falnic Scut

îl face – iarăşi – nevăzut

pe-Amăgitor – pe Cel Nevrut !

 

…te depărtează de mormânt :

pogoară-se – iar – LOGOS SFÂNT !

***

————————————————–

Prof. dr. Adrian Botez

Lasă un răspuns