Adrian BOTEZ: „Moartea-i o chestie de bucătărie”

MOARTEA-I O CHESTIE DE BUCĂTĂRIE

 

moartea-i o chestie de bucătărie

unii petrec – alţii – cumva – învie :

e doar intimitatea noastră nepătată

când strigă – pune-ţi – peste răni uscate – vată

 

moartea-i o chestie de bucătărie

o primadonă întrebare cu chelie :

hai – scoate luna din fântână

scoate – din zodiac – o săptămână

 

…o lume tristă – vinovată şi zurlie

flămândă – însetată – cafenie

dulăi astrali o muşcă de…fundiţă

 

talciocul blestemat – cu mama – criţă…

…dar fondul e discret şi e steril

ne descurcăm în toate : avem stil…!

***

 

ARĂTAREA

 

nu se-nchină – nu boceşte

cu stelele nu vorbeşte

a venit de prin vecini :

cinci copaci la zece câini

vârcolaci de cei mai grei

şi un cer întreg de zei…

 

arătare – arătare

luna – câte raze are ?

câţi spini şi nenorocire

trebuie la răstignire ?

 

…arătarea a tăcut

chipurile m-au durut

parcă le-aş fi fost cusut

ochii toţi i-aş fi pierdut

 

…sub brădet – la mânăstire

ucis-am prima-amintire…

 

…din icoană – arătarea

cheamă Voievozi şi Marea :

nu se-nchină – nu boceşte :

sângerează româneşte…

***

 

M-AM RĂSPÂNDIT ŞI NU POT SĂ M-ADUN

 

m-am răspândit şi nu pot să m-adun

bufniţe şi dureri mă tot rostogolesc

e un maidan de zile fără-ajun

goale sunt toate-n jur – pe mine mă golesc

 

câinii nu latră – soare nu răsare

nu iese nicio stea de călăuză

e infernală – dar degeaba – vreo mişcare

deşert : continuă stare de lăuză

 

nu mai sunt oameni – un năboi de umbre

târăsc spre râpă ultimele forme

porunci de undeva au răguşit mai sumbre :

 

demoni să se fardeze-n păsări uniforme…

…acoperit de-un mal fără de groapă

nu mai aştept nici glas – nici foc – nici apă…

***

 

TOT NĂPÂRLESC DE ROST ŞI SĂRBĂTOARE

 

tot năpârlesc de rost şi sărbătoare

potriva mea-i o cioară cârtitoare

nu-mi mai vorbiţi : sunt râu – de toţi uitat

m-am zdrenţuit – fiind de toţi purtat

 

nu mă îngădui pe lângă vreo casă

strigoi de zi – cu zilele în plasă

oriunde – pentru mine-i închisoare

osânda-i – pretutindeni – tot mai mare

 

licheaua-amiezii-nţepenite m-a pârlit

drept prânz – tot şerpi am înghiţit

strigă – pe deal – un cal tăiat în două

 

să-i dau tainul cel din urmă : rouă…

…e greu să nu fii – când corbi te recunosc

mai greu : să-ţi fii călău – puţind a mosc…

***

 

DESCÂNTEC PENTRU PRIMIREA MORŢII

 

liră fără lir

carne în potir

sânge amurgit

cal nepotcovit

 

spurcat – siluit

la drum am pornit

cu vinile vechi

atârnând urechi…

 

mi-au sărit în cale

numai plâns şi jale

iar albine – roi

fac semn înapoi…

 

…drum nepotrivit

zeu-i otrăvit

cioare s-au prăsit

pe dealul sfinţit

 

inorog ucis

înecat în scris :

slovele vuiesc

rostu-l ascuţesc

 

dar nu-l primenesc…

slove blestemate

tăceri nestemate

zugrăveli tărcate…

 

carte-nsângerată

mamă fără fată

carte osândită :

nici rouă  – nici pită…

 

un dărab de rău

s-a făcut dulău

şi latră la mal

nu vrea om ori cal

 

scoate – om – din sân

florile de Crin

colţii să-i tocească

moartea s-o primească…

 

iar calul pornească :

murg împărătesc !

lebede plutesc pe undă

oamenii să nu se-ascundă

 

şi Carte citească

o Carte Domnească

nu se mai pricească

şi să se trezească

 

pe celălalt mal :

cântă val de val…

lumini şi făclii

slove arzurìi…

***

 

S-A CAM GOLIT LUMEA DE DINCOLO

 

…s-a cam golit lumea de

dincolo – că au venit mulţi – de-acolo – în

lumea de-aici – să-mi ţină mie – de

urât

 

îi simt – pe unii – atingându-mi – sfioşi

pieptul – alţii  – mai

curajoşi – îmi pipăie mâinile şi

picioarele – ba câteodată

se vorbesc – ei înde ei – şi-mi

suflă – drept în obraz : miroase

a mâncare de praz…

 

sunt  – toţi – nevăzuţi – încă – dar tare

prietenoşi – ba chiar mulţi dintre ei

promit că-mi vor fi

gazde bune – atunci când

mă voi hotărî – în sfârşit – să

vin cu

ei – acolo…

 

…unu-mi zice una – altul

îşi uită câte două-trei sute de

umbre – la picioarele mele

numai şi numai să

mă-nduplec – şi să plec de pe

coclaurele astea (zic ei) –  “uricioase şi

rele” – pline de noroi şi de zbânţuite

iele…

 

atâta că nu-mi precizează – nici unul dintre

fârtaţi – cât ar avea lumea ailaltă – în

metri pătraţi – şi nici nu-mi furnizează – cu cale

amănuntele esenţiale – ale

geografiei de

dincolo… – …iar mie  încă mi-e

milă de

munţii – curaţi şi

făloşi  – de-aici – şi

dor îmi este – încă de pe-acuma – de

izvoare şi mândre

pâraie – ce-mi curg – în lumea asta

vijelios şi

vânjos – pe sub

împărăteştile-mi

straie…

 

…că – atunci când cineva

moare – nu poate – pe cele

slăvit de

frumoase – de-aici – în cârcă – să le

care – nici măcar

în rate – încotrova

şi mai la spate…

***

 

PROPUNERE                 

 

dă-mi ce mi-i da

ia-mi ce mi-i lua :

nu m-oi supăra…

 

doar că Ţi-oi şopti

până voi muri :

ia-mi durerile

dă-mi puterile…

 

 

…de mi-i asculta

şi m-ăi vindeca

munţii s-or clăti

munţii mă vor şti

şi s-or înfrăţi

cu unul ca mine

cântăreţ de rime…

 

păsările – crinii

Ţi-or săruta spinii

şi Te vor slăvi

rugi vor învăli

cu parfum şi zbor

dincolo de nor…

 

…printre ei voi sta

când m-ăi vindeca

de răni m-ăi spăla…

cu ei şi cu Tine

vom pleca la-albine

cu făclii puţine :

peşteri şi lumine

zugrăvite-icoane

pe suflet şi rane

pe Duhu-ţi – Ioane…

***

 

CĂTRE ÎNGERUL MEU

 

nu ştiu – îngere – ce misiune-ai avut

pe lângă mine – deasupra mea – oricând…

ai fost doar observator – discret şi mut

sau ai clocit chiar aştri – la mine-n gând ?

 

nu te-am văzut : bănuìi că nu eşti departe

de seninul ori mişelia mea – deşarte…

nu ştiu : m-ai însoţit în fiece carte ori stea ?

cântat-ai inutile – mistice semnale – din nea ?

 

…ne-apropiem de capăt : vei intra în şomaj ?

ori Crist te-a trimite la altul – cu alt mesaj ?

iei cu tine vreo floare – din sufletul meu

 

sau te-ntorci – c-o tâmpă mutră – la Dumnezeu ?

…scrie şi scrie – despre toţi protejaţii tăi :

numa-aşa-avea-vei temei şi rost – nu zurgălăi…

***                                                                             

 

PAŞTE

 

trandafiri

musafiri

la Cei Miri

 

nunţi zurlii

cu făclii

din tării

 

s-azvârl munţi

nori cărunţi

îngeri muţi

 

pajuri zbor

la sobor

e-un omor

 

omor nu-i

sus pe grui

flăcărui

 

voievozi

vii matrozi

flori zăvozi

 

s-a sculat

neam de sfat

la arat

 

a crescut

smuls din lut

ceas cărunt

 

iele-n joc

la mijloc

slăvesc soc

 

duhul viu

stareţi scriu

coliliu

 

cerşetori

vin din nori

fii de sori

 

Domnul Crist

e-un Artist

Ametist

 

astrucat

a-nviat

Cerul-Sat

 

cânt curat

făr’ de hat

a lăsat

 

Făt Frumos

scris pe dos

firoscos

 

chinul lin

spin cu spin :

cărţi de crin…

***

 

CĂTRE ZEII WALHALLEI

 

te-ai dus la vikingi – străpungi Nordul

Walhàlla te aşteaptă – -n raze

ascuns e Odin – printre fraze

saga-i Pecetea şi Acordul

 

te-ai dus la vikingi – duh furtunii

pe drum se pierd şi alţii – unii

dar spuma otrăvită-a mării

e – pentru tine – Stea Cărării !

 

cutezător – te-aşteaptă zeii

cu bărbi şi plete fluturânde

sălbatici zei – priviri flămânde

 

iar Yggdrasil : zdraveni fuştèii !

…e Noaptea Marii Biruinţe

când elixiruri – trebuinţe

 

i-au scos – din peşteri – pe toţi skalzii…

…Sfânt Logos – pogorau Heralzii…

***

                                                 

SĂ NU MORI ÎNAINTE DE-A MURI

 

să nu mori înainte de-a muri

să ai ce scrie-n cartea lui „a fi” :

un ochi la Mlaştină – cel’lalt la Floare !

…până şi tu să uiţi de sărbătoare…

 

trudeşte – slovă după slovă – Cartea

Ea mărturie dă : de viaţă-ai avut parte…

ai evitat Capcanele Luminii :

n-au sperat de la tine spinii – nici ciulinii…

 

nu mângâia prea mult – loveşte îndestul

răsfăţul miorlăit – prostul credul

nu preţuiesc Trezirea – Scriptura Răstignirii

 

în care Strigătul e Inima Iubirii…

…trăieşte – omule – cu Moartea pe genunchi

şi creşte-ţi-o – pân’ te respectă din rărunchi…

***

 

A ÎNCHIDE-A DESCHIDE

 

eu l-am închis în stradă pe-un sclifosit din bal

şi am deschis pereţii spre cerul macro-astral

balul a continuat – fireşte – în măcăit de raţe

(…puşcăriaşii sălii erau îngeri de aţe…)

 

…ce clătinări de stele şi-nvâlvorări lunare

în timp ce slifositul – în stradă – lingea bare :

„…spaţiului linge-i gratii – noi te privim de sus

şi-ţi vom vesti – la vreme –  oricare nou apus…!

 

…”voi – cavaleri – domniţe – închideţi-vă-n  voaluri :

pe-aici vor trece sorii şi mii de mii de valuri…

castelul ăsta-nchide singurătăţi de-ocean

 

iar visele din vise sunt trepte de mărgean

spre Sfera-Empireu…iluzii nu vă faceţi :

EU vă sunt Călăuza ! (…vă placeţi…nu vă placeţi…)!

/***

 

DOAR ARMONIA-I MAI PRESUS DE CIRC

 

şi-a asumat Bâlciul din Bâlci – senină

simţea cum Os – preschimbă-se-n Vermină

scheletul îi ieşea – livid – prin piele

ciolane – pentru hoit – deveneau Vele…

 

şi-aşa s-a tot plimbat prin Mânăstire

iernatică – schimbând – cu vântul – fire :

Haotice Solfegii – fiinţarea ei

Solfegii Destrămate – chiftind într-un Bordei…

 

…iar Răstignirea-i program de circ – de vrei…

 

…ce ai ajuns ? – fire pe dos – lătrată

cu ciupercimea – -n haită – căţărată…

iar liniştea-i un bâzâit de-explozii

 

până Plămada se dizolvă-n Bozii…

…ţine-te – tu în tine – ca Icoană

oricât te-o fi durând – oricâtă zvoană…

 

…doar Armonia-i mai presus de Circ

şi te păstrează – -aşa – măcar şi-un sfârc…

***

————————————————–

Prof. dr. Adrian BOTEZ

 


Lasă un răspuns