Adrian BOTEZ: În genunchi să veniți

ÎN GENUNCHI SĂ VENIŢI

 

                                            la Mărăşeşti

 

orgìi – parfumuri de tei princiare

lărgesc arhitrave în templele lumii

dar câte-elixire de sânge – barbare

pământul eroic le dăruie Mumii…

 

pământul eroic filtrează-şi eroii

şi-i trece prin regnuri – şi-i trece prin magme

încât teii sacri să-nşire – sintagme

ce-au fost temelia şi oastea nevoii

 

în genunchi să veniţi – pe sub bolţi de miresme

sărutaţi roua florii Hristoşilor ţării

sărutaţi sacre răni – catapetesme…

 

…în genunchi! – de la Porţi – pân’ la negura Mării…

…da – e pământ de extaze şi sânge :

înger sfios – în cântare de vis – flautu-şi frânge…

***

 

MEMORIE DACO-VALAHĂ

   

                la Mărăşeşti

 

pământ de sfinţi şi de martiri

de voievozi cu patrafiri

spre ceruri  – toţi – sprijoană SCARA

…câmpul de luptă – câmp de miri:

i-a distilat  – blând – vara!

 

ei n-au murit cuminecaţi

dar fapta-i liturghie !

iar aştrii noştri – morţii fraţi

desculţi curaţi să fie!

 

au fost ţărani cu vatra-n sân

ţărani smulşi vara de la fân…

ţăranul – fulgerând brăzdarul de la plug

aprinde-n ceruri ruguri după Rug…

ţăranii de la corn de plug

de coasa Morţii ei nu fug :

zvârliţi în iad – l-au pârjolit

tot calendaru-au înnoit…!

 

pline de fulger – lungi tranşee

vin după noi – Tainică Cheie :

ei vin furtuni – vin ca să facă

o Patrie DACO-VALAHĂ!

cu rane de piron ei scriu

pe Hristul nostru – Cald şi Viu

toţi răstigniţii noşt’i s-au strâns :

rugaţi-vă – nu-i timp de plâns…

luptaţi cu draci – pe câmpu-ncins!

 

striviţi cu roată şi tăiaţi

sunt crăişorii – sfinţi puşcaţi:

din sânge de martiri zbucneşte

Soarele Nou – pe româneşte !

 

…dar de nu ţineţi minte harul

şi nu schimbaţi nici calendarul

blestem v-aşteaptă şi urgie

când JUDECATA  va să fie!

***

     

…ŞI NOI PE VOI  – SECAŢI PRIBEGI – VĂ VOM SCHIMBA LA FIRI

 

să nu veniţi la geamul meu – să nu-mi huhurezaţi

căci eu – prin geam – văd Neamul meu – de veşnic acuzaţi!

aduşi de vânt” şi criminali – toţi vor să mă convingă

în mine bezne să primesc – şi Iuda să învingă…!

 

nu-nu – satanici avocaţi – cu mine nu vă merge:

voievozii mei – ne-nduplecaţi – e drept – v-au luat la verge

dar asta când pe regii voştri (bandiţi tiptili – de-afară!)

îi tot prindeau cu gheara-n glii şi pliscul în cămară

 

da – suntem – măre! – vinovaţi – că n-am lăsat pământuri

şi nu uităm – şi nu bocim: ne vom sălta din strâmturi :

da – Basarabi şi Muşatini n-au miluit jigòdii

 

ci-au strâns pământul împrejur – au hotărât şi zodii…

…da – adunat-am  oşti  de zori – din sfinţi şi din martiri

şi noi pe voi  – secaţi pribegi – vă vom schimba la firi!

***

 

REŢETĂ PENTRU MÂNTUITORUL HRISTOS

 

întâi – oamenii să vrea – convinşi – a fi zei :

apoi abia separi os –  de carne – miezul – de coajă !

nu poţi – la toţi – să le pui  – în fund – roşu-ardei…

…unul tândăleşte-n tindă – altul se scarpină de vrajă…

 

va fi bine – dar nu acum – ci cândva – …cândva…

când omul va renunţa – definitiv – la cinemà

şi ochii lui – şi barba – i se vor aprinde şi vor scânteià…

va fi bine – dar nu aici şi acum – ci peste Drum…

 

ia-le oamenilor ciocanul şi dalta din mână

să sculpteze doar cu privirile-n lumină şi-n lună

ia-le ceas – ia-le umbrelă – ia-le jucării toate

 

să se simtă-ntre stele – eroi – din Ultima Cetate

…e mult de lucru – Criste – şi trebuie răbdare

cu-aşa o fiară tâmpă – uitucă şi oarbă din născare…

***

 

CUMPĂNĂ

 

s-a făcut verde-n fereşti şi pe măguri

mângâie vântu-orice rană din neguri

e verde şi-n stele – e verde şi-n lună…

…a venit şi-a plecat – din priviri – Vestea Bună…

 

un Neam ostenit de minciuni şi de rele

nu-şi mai priveşte nici semen – nici stele :

fiecare-şi adună şi-şi stivuie scârna  – hârciog

fiecare-ţi rânjeşte din guri de bârlog…

 

…cum să trezeşti un Neam – Hristoase – şi cum să-l învii?

a uitat să răsufle – a uitat că Tu vii…

…trimite strămoşii – cu foc şi blesteme

 

cu pajuri şi bouri – pe chipuri şi-n steme…

…trezeşte – Hristoase – pe sluga bolindă

şi mân-o să-şi vadă hidosu-n oglindă…

 

…să-i cânţi la ureche străvechea colindă…

***

      

VOM FACE LILIACUL SĂ-NFLOARE-A DOUA OARĂ!

 

cât preţ creştea în lumea – coroană de-ametist!…

acum – ori liliecii – ori brusturi… – …totu-i trist :

cenuşă de memorii şi colb de ametist…

chiuie plebe-ignară – în ochi umbrit şi mat…

banalul se răzgâie – de când toţi am uitat

cum Liliacul Lumii era Sfânt Împărat!

 

fiţi Cavalerii Tainei – şi conspiraţi de zor

ca LiliaculCRAIUL – s-armonizeze colbul –

din nou – în Sacru Cor

Voievozii de-i uitarăm – Voievozii Frumuseţii

renască – în tufişuri – Minunea Dimineţii!

 

parfumuri de cădelniţi să-nvie – iar – ciolane

din hoituri să se-aleagă – din nou – Aldebarane!

o – nu-adormiţi în mlaştini – nu geruiţi în moarte:

 

fiţi îngeri – nu mârţoage : treziţi o Nouă Carte!

…aşa râvnind la vrajă – aşa privind la Scară

vom face Liliacul să-nfloare-a doua oară!

***

 

LUMINIŞURI ÎNGEREŞTI – ÎN PĂDUREA HĂRŢĂGOASĂ

 

luminişuri îngereşti – în pădurea hărţăgoasă

resemnat de vânturi bune – îmi clădesc – din flori – o casă

frate cu gândacii ierbii – şopotesc ca dus în lună

azvârlita-mi haină-oferă furnicilor – o tribună

 

vorbesc singur – iar în ierbi mă-nalţ Prorocul

ce dezvăluie neştirii nu doar Piscul – ci Sorocul :

păsările mă ascultă şi disperă-n cânt vrăjit

îmi scurg trupul în pământ: toţi scaieţii s-au zbârlit!

 

…după-amiază milenară – făr’ hodină ori sfârşit

scapătă soare-ntre ramuri – dând semnul de bal coclit…

toţi ţânţarii dau năvală – gându-mi s-a înnămolit

 

în Bordeiul Nemuririi – eu am plâns şi am murit…

…florile mă-mbrăţişară – iar izvoare-mi cer iertare

hoitul meu învie iarăşi – şi râvneşte Munţi şi Mare

***

 

ÎNCERCARE DE CÂNTEC-DESCÂNTEC

ce să-ţi fac – popor  mahmur ?

să te blèstem – să te-njur ?

cum să te trezesc din moarte ?

să-mprumut de la Crist  – Carte ?

Refren:

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

popor  născător de Cer şi Pământ

popor – ctitor de Vis şi Mormânt

acum îţi scuipi sfinţii – har şi proroci

ţi-arunci şi martirii – în troacă la porci…

 

Refren :

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

da – răstignească-te Broaşte

da – Dihorii să te-mproaşte

da – să mori şi să-nvii

cu cap pe tipsii

da – mărunţească-te Şobolanii

până când – disperat – îţi vei striga toţi IOANII…!

 

Refren :

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

n-ai drept la cuminecătură

pănă nu faci oglindă-n bătătură

eşti oprit de la Casă şi Pâine

până nu strigi : „am făcut!” – iar nu  : „…mâine…”!

da – să te înjoseşti cât nici nu se poate gândi

abia atunci – înapoi spre Vatră-ăi porni…

 

Refren:

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

 

popor duhnind   – tu – popor ţigănit

de grataragii – dar într-una lihnit

dracii toţi să te – mereu – canonească

sângele să-ţi sleiască-sfârşească :

abia-atunci Crist la patul de moarte-a veni

cu miresme te va-mprejmui şi iubi

cu dragostea Lui Dumnezeiască

îţi va-arăta – Foc te-a isca

de cremene-amnar şi de iască…

 

Refren:

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat de ibovnică – Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

 

popor valah – turbat de necredinţă

ţi-ai alungat şi îngeri şi zei de priinţă

ai lepădat frăţia-minune – cu Crist

orb eşti acum – jumulit vultur trist

Zmeu ciung – Făt-Frumos duhnitor

nu te mai suferă niciun Izvor

 

Refren:

 

popor beteag

popor pribeag

popor ce ţi-ai uitat de Mumă

ţi-ai luat ibovnică –  Ciumă

Munţi ai vândut

Izvoare-ai spurcat

Voievozi ce-ai avut

Strămoşi – ai uitat…

***

————————

Adrian BOTEZ

12 iunie, 2018

Lasă un răspuns