Adrian BOTEZ: Crize de romantism nostalgic (poeme)

CRIZE  DE  ROMANTISM  NOSTALGIC

 

crize  – cu spume – de romantism nostalgic

nu are – unul dintre voi – antinevralgic ?

e-o seară presărată – prin păduri – cu inorogi

iar Catedrala-i Piramidă de Ologi…

 

…o  –  Valuri – înghiţiţi găluşca şi nisipul

să nu-i cruţaţi pe cei ce-şi uită slipul

în larg se-aprinde – vast – Congresul de Corăbii :

toţi Cavaleri-Matrozii poartă Săbii !

 

opriţi – în turnuri – ceasurile vieţii

culegeţi Ochii-nlăcrimaţi – din Mâlul Pieţii

…să nu vă prindă Sânziana dimineţii…

 

…Stele de Var se răstignesc Săgeţii

(…şi cad la pace cu boieri-bureţii…)

 

…de-a mai rămas vreun vreasc – Inima voastră

să-l ţină-aprins – la miezul nopţii – în fereastră…

***

 

VÂSLIŢI – VÂSLIŢI BOREALE-AURORE – FLĂCĂI

 

vâsliţi – vâsliţi boreale-aurore – flăcăi

aprige – apele-i îneacă pe răi

voi sunteţi Cavalerii Spânelor Valuri

voi sunteţi legătura-ntre Ieri  – Azi şi Mâinele : Maluri

 

voi – Cavalerii Nautici ai Apocalipsei

voi nicicând poposit-aţi în Scripturi de Profeţi

dar inima mea ştie unde cobolzii ascund Rana Lipsei

dar inima mea ştie : prin voi – spre Noi Dimineţi !

 

vâsliţi – vâsliţi cu temei – spulberând Finală Vâltoarea

vâsliţi :  înlănţuiţi de-orice ţărm – Asasin-Vânătoarea !

…va fi după Porunca voastră – şi-a Lui :

 

din lumea toată – rămâne-va un Grui…

…Crist îşi roteşte Crucea – o – Crucea Nimănui

căci dintr-o Mână Dreaptă – i-a fost ieşit un Cui…

***

 

 

 

ÎN  OGLINDA STRĂBUNĂ

 

doar păduchii – voma – îmi satură-azi privirea :

am şi uitat de când – în aştri – am fost citit Uimirea

…sinucideri şi crime au fost pe-aici  – sodom :

eu port cu mine – însă – înverşunat  – Chip de-Om

 

când voi vedea cum îngeri – cu limba scoasă – plouă

croi-voi  – pe ape înţelepte – senină Casă Nouă

când smoala isca-va – din paradis – cazane

mă voi pleca-ntru Cântec – deasupra-oricărei Rane…

 

pădurea fojgăieşte lumină de-Inorogi

pleacă genunchii-n plaiuri : Focului să te rogi

astfel Păstor-Hristosul va pogorî tot cerul

 

şi cei ce vor să moară simţi-vor numai gerul…

…nu pângări văpaia  – în toi de Vatră-Lună :

Chip de-Aur m-arăt  – iarăşi – în  Oglinda Străbună !

***

 

LUMII DOAR PĂRUIALA SE VEDE CĂ-I PRIEŞTE…

 

nu voi aştri prieteni – ci – doar – un strop de rouă

să vină zâne bune – făcând Fântână nouă…

nu strig – nu vă cutremur – sunt numai o petală

în Colierul Florii – deci – o Lumină-Egală

 

nu voi nici duşmănia să curgă în bulbuci :

Raze aştept să-mi plouă – curat – de la uluci…

e Sărbătoare-n mine – deci eu vă scriu o Carte

vă-mpărtăşesc şi Slova – de ea toţi s-aveţi parte

 

ce-i scriitorul – astăzi ? – un biet însingurat

şi vrea izbândă bună – pornindu-se pe-arat :

Crist mână – cu blândeţe – trei lebede – pe filă

 

Timpul îl îmblânzeşte în Cântecul de Milă…

…dar cine-ascultă Cântul? – cine se miruieşte ?

lumii doar păruiala se vede că-i prieşte…

***

 

CU TINE – VIAŢĂ – RECUNOSC – M-AM ARS

 

cu tine – Viaţă – recunosc – m-am ars :

m-ai tras în piept oricând şi cu orice…

…”să nu-ţi doreşti nimic – e idealul

dar n-am crezut să-mi cobori halul

 

piesă cu piesă – m-ai azvârlit în mlaştini :

din Şah Regal – iar am ajuns la baştini…

c-un ochi de sticlă mă priveşte soarta

la orice drum – îmi fură – senin – Harta…

 

noapte” îmi strigă – -n orice punct – fiinţa

faţă ascunsă-a Lunii” m-am cernit  :

nimic din mine nu-şi mai vrea priinţa

 

până şi aerul din nări mi-a-ncremenit…

…escroacă Viaţă – nu vreau răscumpărare

ci doar un colţ de linişti – fără zare…

***

 

LA TEIUL VECHI VISEZ – MEREU

 

la Teiul Vechi visez – mereu

şi-mi este silă – şi mi-e greu

că Teiul Vechi a fost ucis :

nu voi urca în paradis…

 

la Teiul Vechi mă-nchin – de-o viaţă

n-are nici Trup – n-are nici Faţă

dar numai Teiul m-a chemat :

la Dumnezeu des am urcat !

 

…stau – trist – lângă un trunchi tăiat

de oameni răi – de-un zeu blazat :

închipui şi-azi împărăţìi

grele parfumuri şi frăţìi

 

…nu te voi părăsi în iarnă

trup nu vei fi ce se descarnă

ci  – Milostiv – Teiul Divin

la care necăjiţii vin…

 

…sălaşul meu e-Nchipuirea

iar Viaţă : cea de Tei  – Dorirea

Credinţa-n Tei e Nemurirea…

…sunt Zeu de Trăsnet – nu bandit :

staţi – toţi – pe un’ v-am priponit !

***

 

 

 

LUNĂ LEHUZĂ – LUNĂ BUBUROASĂ

 

Lună lehuză – Lună buburoasă

se preling din tine viermi şi-o lepră grasă

pântecul de Lună s-a întors pe dos

ca să işte Claunul – şi un Sfânt mai gros…

 

e beznă deasă în Ştiinţa noastră

Regina Bolilor s-a fost iscat din glastră

cine-are Carte – e pierdut veciei :

închizi Ceaslovul – dedă-te Fanteziei !

 

totu-i umbros – nocturn şi-mbălsămat

din Glie pân’ la Lună te desfaci strat cu strat

acolo sus ajungi Schelet curat-uscat

 

acolo sus eşti – cel puţin! – un Secretar de Stat!

…nu tre’ să mori ca să le ştii pe toate

căci Fantezia Neagră hrăneşte vremi castrate…

***

 

LUNTRE TRISTĂ TRECE RÂURI

 

luntre tristă trece Râuri – Luntraşu-a pierit

al meu suflet – zbucium harnic – mult a hoinărit

cu o luntre părăsită – lumi am bântuit :

niciun ţărm nu-i cu priinţă – duhu-i ostenit…

 

păsări – neguri – şi senilii aştri de ţărână

se înghesuie deasupră-mi – tot mai nezăbavnici :

în curând – din preajma veche – nimic să rămână…

…nu mai sunt Învăţătorii – nu mai sunt nici Paznici…

 

unda Râului de Fiere nu are oglindă :

şi priviri – şi amintirea – degeaba colindă…

poticneşte gându-n bezne – ca un ciot în plauri

 

duhuri de cenuşi se sfarmă – izbescu-se tauri…

…printre lumi fără miresme – eu sunt Călătorul

care – oricât rătăceşte – nu-şi află Izvorul…

***

 

RENAŞTERE

 

cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea

dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea…

nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane

nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !

 

alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii

sânge-mi curge sub sprâncene – ochii-s albi cum crinii…

sunt vătaf de suferinţe – nu – însă – şi rege

pipăi după-un foc năprasnic : numa-aşa m-aş drege…

 

…cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină

am ieşit – cu preţ de sânge – din Cartea de Tină :

stele-mi ard coaja de trupuri – mă scap de zădufuri

 

printre gene – ca o ceaţă – -mi regăsesc nădufuri…

…iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme

i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – râuri de aghesme…

***

 

SĂ LĂSĂM MODESTIA DE-O PARTE !”

 

să lăsăm modestia

de-o parte !

 

…păi – sigur – complet de

Acord – cum de nu ! – …dar – mai întâi

pune (cât te văd!) jos

marafeţii – …da

cum ziceam – s-o

lăsăm – de-o parte şi de

cealaltă – a

vieţii

 

numai aşa vom auzi – cu precizie

astronomică (…unii zic şi

matematică”…: „Eh – vă daţi seama că-i un

biet pleonasm…!” – zise

doctoral – Viezurele – cu

sarcasm) – da – vom auzi

toţi – cum cresc – sub pământ

Bureţii…

 

…”da – dar şi

Frumoşi-Feţii !”– ne

completară – tumultuoşi – de prin

văzduh – de pe

ramuri de

zbor şi de

stele  – „băieţii” …

***

 

VIS TREAZ

 

Motto :

vis treaz

     vis breaz

     negru de năcaz :

     arde temelii

     sfredeleşte glii

     stele prorocìi…

 

clopote şi frunze-n dungă  – mărturìi

curând voi pleca la Stână – în tărìi…

mestecă – în ceruri – un ursuz Ursar

şi mi-arată Carul Mare : un hambar…

 

Regi Arthùr şi colonii de împăraţi

mă aşteaptă în altare – să fim fraţi :

simt Coroana că m-apasă pe sprâncene

piesa are mult prea multe scene…

 

mă voi preschimba în fiară de lumină

spada mi-o voi înmuia în unda lină :

astea-s semne de plecare amânate

 

voi domni peste popoare-nflăcărate…

…ce visezi coleà – străine – sus pe grui ?

tocmai ţi-a căzut – din palmă – frate – sângeratul cui…

***

 

SANCTA SIMPLICITAS

 

insecte medievale 

desfundă – azi – la haznale

un măgar a răguşit :

toată lumea a pierit !

 

…alt măgar a strănutat :

iată – lumea a-nviat !

***

 

 

 

 

RECLAMĂ ULTRAMODERNĂ

 

azi

vă  oferim

speranţă

 

mâine

vă vom oferi

disperare

 

iar poimâine

vă vom oferi – fiecăruia

câte un ştreang nou-nouţ şi

drăguţ – frumos

înnodat – şi complet

antiseptic

***

 

SCURTE ARIPI ARE OMUL : ARĂTAŢI-I MUNŢII

 

scurte aripi are omul : arătaţi-i munţii

şi lăsaţi-l să asculte Cântarea Pădurii…

s-or lungi aripi’-acelea ca-n Magia Nunţii

Armonia va fi vraja ce-l redă Făpturii !

 

…omule cu aripi scurte – Cristal fii  – senin :

când un înger bate-n uşă – nu-l primi meschin…

omu-adevărat s-aprinde când aude Cântec :

bestia – doar  – amuşìnă gunoi pentru pântec…

 

…Stihuri-Vulturi – vă-nălţarăţi – sus – la Dumnezeu

şi L-aţi pus – iarăşi – pe gânduri : Ziua-Ntâi de Greu

Viers-de-Cântec  – Zidul sparge – tulbură ţeapăna pace

 

Acvilei-Duh dă putere – şi Minuni Ea face…

azvârliţi-vă-n Oceanul care umple Cerul

Armonie-Mântuire : eh…s-a zis cu gerul…!

***

 

…PACE ŢIE – OM DE SPAIME – NU TE-OBLIG LA CALE

 

Apa n-are amintire” – ne spun înţelepţii

Cerul are – însă – stele” – şoptitu-mi-au drepţii…

…voi pleca între văzduhuri – nu mă vede Luna :

Foc cumplit de Armonie îmi va umple Struna !

 

nu ştiu de-oi clinti vreo fire – Dumnezeu o ştie

dar voi fi Păstor-de-Aştri – Hristos aşa scrie…

nu se pârjoleşte locul dacă-ating Arheii

cel mult îmi vor fraţi Zeii : Zeii – numai Zeii !

 

mă urmaţi  – ori blestemaţi : inimi cum vă lasă…

eu tot voi zbura cu-Atlanţii – m-oi întoarce-acasă…

pe poteca ce-oi deschide vă las sfinte semne

 

de-or veni înfriguraţii – în Cântări Solemne…

…pace ţie – om de spaime – nu te-oblig la Cale

dar nu sta numai prin Mlaştini – că te-i face Vale…!

***

 

APOGEUL ÎNJOSIRII

 

…pùrpura şi coroana-mi fulgerau cumplit

când mă suiam pe tron – diriguind popoare…

…a fost în veacuri ‘nalte – dar sunt – deja – un mit :

rana din frunte – tot mai des – mă doare…

 

…am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri

am îngropat în mine albe neamuri – continente…

…astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri

Poveştile Titanilor : pigmeii zic că-s doar…impertinente…

 

…să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic

să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic…

viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri

 

de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic

zguduitor de nu eşti  – între maţe –  Principe-Limbric –

….caută-ţi istoria prin munţi – pe la mitocuri…

***

 

 ZEU DE-ALDEBARAN

 

sunt mort de foame – c-oi crăpa de sete

fantomele din somn se tot strâng – cete-cete

şi burniţează cu strigoi în bătătură

încât m-apuc cu cleştele de gură

 

astâmpăraţi moroii de pe plită :

îmi joacă tontoroiu-n foc de-ursită

valuri de ştime-mi trec peste urechi

aud doar hohote şi hule vechi-străvechi

 

aş vrea de toate – şi nu pot nimic

gàleşei nebunii mă prinsei ucenic

sunt văr primar cu un Fierar din Luna

 

eu nu vă mint – ci doar repet minciuna

pe care veacurile-o modeleaz’ într-una…

 

…”staţi – toţi vecinii-urmăritori – cu ochii pe burlan

căci  va cădea pe-acolo Zeu de-Aldebaran[1]…”

 

…se uită – toţi – la mine – -n mod profan :

„…tu cine eşti ? – pe-unde-ai venit ?”„păi…pe burlan…!”

***

 

IEŞIT-AU PAŢACHINE LA PARADĂ

 

ieşit-au paţachine la paradă

şi nu le-ncape nici măcar o stradă

în frunte-s iude – zarafii şi călăii

laşii – amăgitorii şi toţi răii

 

…dar unde-s Mitralierele de Curăţenii

şi unde-s Gunoierii-Zeii – cu dârzenii ?

când se comandă „foc!” – pentru Miriapodul

Monstru ? – căci „vot” – „democraţie” –  -aduc exodul…

 

(…exodul Îngerilor Armoniei :

exod Luminii şi al Alb-Frăţiei…)

 

trăsneşte-i – Criste – pe „călduţii” lumii

grămezi-grămezi – Cenuşa Mătrăgunii

metodic să se-nşire – ca pe funii

 

explozii de schelete : Măscăricii Lunii !

…aştept o judecată-a Nebunilor Sublimi…

…aştept zadarnic : doar Păduchi şi Mimi !

***

 

MATROZI SUBLIMII

 

scăpaţi din naufragiul unei lumi

Matrozi Sublimi – cu rănile-n văpăi

ne luminează Calea către Noul Luni

şi ne şoptesc despre-alte – mii de Căi…

 

zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii

Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii

şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii

sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !

 

din Port în Port – ei îşi sporesc lumina

din Port în Port – topesc păcatul – vina :

da – Sfinţii noştri cresc din Naufragii

 

adaugă Cărţii – fulgere-pasagii…

n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova Înfruntării

s-o înălţaţi – cumpliţi : Mântuitorii Mării…

***

 

ADEVĂR  – ATLETUL PÂINII

 

caracatiţe hidoase ne-nvelesc cu-ai lor tentaculi

şi ne leagănă-ipocrite – ca s-uităm Nava sfărmată…

jos – în beznele de-oceane – ca în somn – plângem ridiculi :

primul diavol ce ne-ascultă ni-e o Mumă Nestemată…

 

sus – pe Punţi – eram Titanii – de ne-nvins şi bătăioşi

jos – în Pântecul Terorii – doar un cârd de viermi băloşi…

cum să urci – din Hăul Morţii – spre Lumina Cea Curată ?

Candela de Călăuză s-a fost stins – înnegurată…

 

…supunerea n-am în sânge – nu-s din sclavii răbdători :

un Cuţit – şi spintec Bezne – şi pe Monştrii Sfidători !

un Cuţit – şi Val e Cerul – dau năvală peste zei !

 

sunt Matroz – ce nu se teme de furtună – ori de stei…

…voi muri – dar nu în Cuşcă – precum – fără vlagă – Câinii

orbi ce-ar veşnici în lanţuri – numai să le promiţi…osul…

 

…răcnetu-mi spulber’ laşi Zeii : va rămâne doar Hristosul

Război întru Buna Pace : Adevăr  – Atletul Pâinii !

***

SADISMUL CREAŢIEI COSMICE

 

recapitulându-Ţi – pentru a nu ştiu câta

oară – Creaţia – ai văzut – deodată – undeva – cu

totul înafara şi împotriva

Voinţei Tale – un Rai : şi-ai

Implantat – în el

Iadul : Specia

Umană

***

 

CÂT ŞI CUM VIBREAZĂ-ARMONIA DIN NOI

 

…cât şi cum vibrează-Armonia din noi – vom coborî sau urca :

multe lumi – infinite-alte lumi – fiecare – în Centru – cu-o Stea…

vom coborî sau urca nu doar la plecarea „de-aici” :

şi-„acolo” – „dincolo” – vom fi Călători – Alpinişti – Invitaţi – Venetici…

 

făr’ de răgaz vom scrie – cu Sânge-de-Lumină – Slovele Zărilor :

Carte-afla-vom – despre – veşnice – Reptiloza – şi despre Proteus al Mărilor…

…povârneşte-ne-ntr-una – Criste – cel aflat în Mare Spital – Vizitator-de-Saloane :

Bolnavii-nghit – ori scot – pe gură – Astrale – Perfect Sferice Baloane…

 

…Crist sunt eu – Crist eşti tu – de-aceea cântăm – amândoi – pe O Singură Strună :

dacă te-ai întoarce „aici” – în papucii cretinilor – ai fi numit „arătare nebună”…

…e bine – e cald – Veşnic Maraton al Energiilor :

 

adică – Forme – Forţe – Infinit Modelate Artistic (…nevoilor…)

– Coafuri ale Florilor – Salamandrelor – Silfilor şi Ondinelor…

…povestea aceasta se tace – nu se spune copiilor…

***

 

15-VISUL MEU DE ARMONIE – CEL FRUMOS

 

pe ritmuri vechi – dansează Stele şi Corăbii

ţin pasul – după Stele – Bătrâne Nave-Săbii :

astfel – Poem se scrie – în cer şi pre pământ

filele Cărţii – scrise – se răsfoiesc în vânt…

 

capul cine înalţă – îşi va citi Ursita

neteamă-se de Moarte : e-o vrajă – prigonita…

seninul cer voieşte ce vreau – mereu – şi eu :

Corăbiile-Harfe Îl caut’ pe Dumnezeu…

 

triumful Pânzelor-de-Zbor e Luminosul Vânt

veghează îngereşte – în cer şi pre pământ…

e Visul meu de Armonie – Cel Frumos

 

sunt biruinţi de Crist – pe-Oceanul Neguros…

…Matrozii – toţi – aşteaptă dorinţe din pământ :

Ne-nduplecaţii – -s gata de Fulger-Jurământ!

***

 

PANORAMARE ŞI RUGĂ CIUNE

 

javre – jigodii şi jigănii : aceasta-i lepra pământească…

cine-a creat-o – răzgâiat-o : slăvit să fie şi…trăiască !

…cumplit deşertu-i Rai – de Armonii Serene

faţă de-această Faună Divină – doar de şacali şi hiene…

 

din liniştit Neant – am poposit în toi de bestii şi mârâituri

(…cei ce-au păţit ca mine – să se adăpostească în…sculpturi !)

…cum mişc din Deget ori din Minte  – pe mine Haita sare :

să nu cumva s-ajung în Soare – s-ating – măcar – vreo Zare…

 

…ură – venin – invidie şi ură – perfect aristocratic

pândesc intruşii : „nu molipsim o lume-ntreagă de morbul cel socratic !

…ploaie de vomă dăruiesc călăilor samariteni

 

fertilizez – astfel – pământul – cu spumi de-alţi pământeni !

…voi – Aştri – Stele – ce ne-atrageţi Oceanul către Lună

la Crist – şi pentru mine puneţi – măcar o vorbă bună…!

***

 

[1][1] –ALDEBARAN (α Tau, α Tauri, Alfa Tauri, potrivit Denumirii Bayer) este cea mai luminoasă stea din constelaţia Taurus. Situată la circa 65 de ani lumină de Soare, ea este cea de-a 14-a cea mai strălucitoare stea de pe Cerul Nocturn.

Datorită localizării sale la capul constelaţiei Taurus a fost denumită „Ochiul Taurului”. Aldebaran pare să fie cea mai strălucitoare membră a roiului de stele Hiade, care este cel mai apropiat de Pământ; în realitate, însă, Aldebaran se află la o distanţă de două ori mai mică, situându-se între roiul de stele al Hiadelor şi Pământ; prin urmare, Aldebaran este independent de roiul Hiadele.

Numele stelei provine din arabă الدبران, al dabarān, care semnifică „urmăritorul”, cu referire la steaua care urmăreşte roiul Pleiadele, în cursa lor pe bolta cerească nocturnă.

————————————————–

Dr. Adrian BOTEZ

29 iunie 2019

Lasă un răspuns