Adrian BOTEZ: Autobuzul întârziat (poeme)

AUTOBUZUL ÎNTÂRZIAT

 

aştept autobuzul – care

nu mai vine : ştiu că – odată şi

odată – tot va

veni – dar

când ? – a depăşit orice-ntârziere

decentă…

 

de-atâta-aşteptare şi

nervi – când – în sfârşit

va veni autobuzul (cu o atât de mare

întârziere !) – în semn de

protest – nu mă voi urca

eu

într-îmsul – ci-l voi sudui – îl voi

înjura birjăreşte : în locul meu

se va strecura – în

autobuz – o umbră

sperioasă – politicoasă – care

nici măcar

nu-şi va lua

bilet

dus-întors

***

 

VIAŢA DUBLĂ A SCRISORII

 

abia după ce

visez cum am trudit (ideal şi

inspirat-luminat) – să

scriu Scrisoarea – şi mai

visez şi că

deja am expediat-o ! – …mă

trezesc – foarte

ambiguu – ponciş – îmi

şterg – de zor

ochi-ochelarii – şi

arţăgos – încep să chibzuiesc – să mă

frământ – cum şi de unde să încep a

plămădi şi

rândui-orândui –  rudimentarul

realul chip al

Scrisorii

***

                                                                  

SĂ NU LIPSIŢI : AZI – ŞI HOTARELE-S FURATE!

 

hârşit – cu câte-un tigru pe ureche

vrea să ucidă-n mine firea veche…

degeaba strig că sunt un Tămăduitor :

El îmi decapitează Vorba  – c-un topor…

îmi pun pe cap căciula-mi prigonită :

Istoria acestui Neam – scuipat pe plită

n-a protestat – în faţa unui General :

i-a furnizat un tub cu Prostenal

 

…de când Călăul poate murdări latrina

Istoria-are răgaz să-şi mediteze vina :

a  fost prea demnă – în trecutu-uitat

 

iar pe „superiori” – cam rar i-a salutat…

Istorie şi Neam – îngemănate

să nu lipsiţi : azi – şi hotarele-s furate!

***

 

BAL CATASTROFAL

se sparg abajururi – lumina e chioară…

…dar e-apoteoză : palatu-a luat foc !

Maestrul rămâne şi frânge vioară

pe trepte de marmor’ : bătaia de joc !

 

şi flăcări flămânde îl ling pe Maestru

degrab’ fă-i sculptura – să fie ecvestru

perdele-n văpăi i se-aşează hlamidă

scripca-i tuşeşte – şi iese-o omidă !

 

Cabirii grăbesc – licitează cărbunii

şi sunet de sunet se leagă cu funii

se-azvârl în – oribil – de bezne oceanul

 

scăpăm  – cavaleri – de Maestru-Tiranul !

…când arde-un palat – se sting multe vise

ies – roşii de sânge – din cărţi – slove scrise…

***

 

…COPIII DE FUNINGINI VOMITĂ ŞERPI ŞI OASE

 

ridică-şi bravul papă tichia din noroi

suntem – la număr – oaste – dar nu mai suntem noi

îmbolnăviţi de lepre – cad pradă paladinii

iar vântul de uitare alungă duh grădinii

 

o – lume de crevase – nimeni nu calcă-n tine

ologi sunt clopotarii – oarbe-s gloate-n ruine

din cer s-azvârle zgură – pe hornul numit „soare

iar cartea ce n-am scris-o – cumplit – feroce doare

 

îngerii au furat-o – şi fiecare-i slovă

cu pupa înainte – asasinat-am provă

iar Dumnezeu – beteagul – a prins în pumn un flutur :

 

e ultima-I putere – apoi : Supremul Scùtur…

…copiii de funingini vomită şerpi şi oase

Muntele de-altădată – azi e-un morman de coase…

***

 

CRIMINALUL SORTEAZĂ DIAMANTELE NEGRE

 

criminalul sortează diamantele negre

e o lume bizară – a morţii integre

din ceruri ne cade în cap doar cenuşă

locuinţele n-au nici ferestre – nici uşă

 

ca melcii ne-nchidem în crima din noi

călăul şi victima bâzâie-n roi

zoaie de aer respiră popoare

în văzduh – dumnezeii-au intrat la răcoare

 

silfidele iernii şiruie sânge

Muma adâncă stârpeşte şi plânge

e ger şi e noapte pe Roata-Amintirii

 

morţi zac – pe câmpuri – Cavalerii-Cabirii…

…somnul să vină când trece un Rege :

nu-L merită lumea pe Crist – Stea şi Lege…

————————————————–

prof. dr. Adrian Botez

Lasă un răspuns