Veronica BALAJ: Ștefan Popa Popa’S un fenomen artistic

Dacă pronunți numele Ștefan Popa Popa’S, ai pășit déjà în arealul artei fenomen. Al artei fără limite din  perspectiva inspirației. Popas, – cum le îngăduie prietenilor să-l apeleze} – are  idei creatoare gen blitz. Nu se știe cum, de unde își fac apariția scurt, asemeni unui fulger. Lungul șir al acestor  indefinibile, repetabile semne a conturat imaginea celui mai mare și mai recunoscut dar și mai admirat reprezentant al artei caricaturii în lume. Presa franceză l-a decretat încă din anii ‘80, în urma prezenței sale în mai multe festivaluri de gen, unicul campion al lumii în caricatură. De fapt, palierele artistice în care s-a remarcat sunt mult mai multe, arta portretistică sau peisagistă susțin aceeași idee: talentul are esență divină, geniul nu se poate diseca  în capitole teoretice, explicite.

De aceea, în cele ce urmează voi face referire succintă, doar la recentul album apărut la Timișoara, Mai, 2020, intitulat: „Poapa’S în țară și în lume”, cu subtitlul: „Brandul României din Banat”. De remarcat condiția grafică de excepție a acestuia iar ca  prim fapt referențial, chiar pe copertă este fotografia autorului împreună cu Thiery Montbrial, cel care la doar 51 de ani era Președintele Academiei Franceze, iar acum, deține funcția de Director General al Institutului de Relații Externe Francez. Din aprecierile sale referitoare la personalitatea lui Popa’S, cităm un fragment ilustrativ: „POPA’S este un foarte mare artist… Pe care-l putem considera cel mai bun portretist caricaturist contemporan…”

Noul album are 298 de pagini, în  care sunt prezentate selectiv, imagini color ale celor mai renumite manifestări, în speță de renume internațional unde a participat autorul. Cronologic, de-ar fi să fie descrise  în detaliu s-ar ajunge la câteva volume.

Este un parcurs impresionant, de la nivel NATO, la invitații  primite de la Casele Regale,   prezența la expoziții în renumitele muzee ale lumii, frânturi din sutele, poate miile de  articole publicate în  presă de-a lungul anilor în diferite  locații ale globului. Primul capitol din album:: „Brandul Popa’S” reprezintă România în lume, ne aduce aminte că este de-al nostru deși, ca valoare, aparține lumii întregi. Cu toate acestea, au fost și unii care l-au  subapreciat nevenindu-le să creadă că avem în cotidianul, în spațiul nostru, un talent de esență genială. Cu timpul, s-au văzut nevoiți să accepte.

Lui Ștefan Popa Popa’S  i-a fost hărăzit din plin acest dat artisic și ca urmare, nu putea aștepta nici măcar să intre în clasele primare. Desena de la vârsta de 5 ani, la 7 ani era deja publicat în paginile ziarului din orașul natal, Caransebeș. La 14 ani, apare cu lucrare în revista Urzica, din capitală. Încă din 1972, când nu terminase studiile, primește în Franța Marele Premiu Unesco pentru caricatură dar, el va afla abia după 10 ani. Nimeni nu-l anunțase și nimeni nu-i înmânase diploma respecticvă într-o Românie comunistă. Treapta spre internațional era deja cucerită. Și totuși, va studia Politehnica la Timișoara și nu artele plastice. Poate nu greșim dacă  ni-l imaginăm rezolvând probleme de algebră care aveau în coadă vreun desen ironic.

Revenind la albumul în discuție, avem prilejul să fim impresionați de numărul foarte mare de imagini  artistice care  punctează momente calendaristice importante  desfășurate pe mapamond.  Drumurile i-au fost o chemare și un succes în permanență. Valoarea sa a fost descoperită și susținută încă din anii ’70 de către Henry Coursaget, Președintele renumitului festival  Folcloric, de la Confolens, Franța al cărui caricaturist  oficial  este numit Stefan Popa Popa’S, în scurtă vreme  adăugând la numele său multe alte asemenea evenimente așa încât, în 1990, are deja un album de grafică satirică  finanțat de UNESCO. La acea dată, avea deja un palmares impresionant. Lumea avea porțile deschise pentru a semnala și a primi lucrările sale. Are prilejul să  lucreze cu mari artiști și desenatori ai lumii: Salvador Dali, portretul acestuia, realizat de Popa’S este în Muzeul Dali, intră în atenție și este apreciat de  renumitul Plantu, redactorul șef adjunct  de la ziarul Le Monde/, Emerson, Anglia/, Kruger, Austria/, Vasquez De Sola, Spania/ etc.

Traseul artistic parcurs de Popa’S cunoaște doar urcușul. Invitațiile se adună în număr impresionant. Ne oprim la unul din punctele de vărf ale carierei sale. Cum am precizat, este imposibil de făcut referiri exhaustive, din pricina numărului prea mare de evenimente. Momentul consacrării sale internaționale, era dinainte de 1989, încă din anii 70, când presa franceză îi conferise primul loc pe podiumul mondial, însă  vine la rând, momentul în care este desemnat cel mai rapid realizator de portrete satirice,  desenează mai repede decât calculatorul scrie presa franceză, cu patru secunde mai repede decât calculatorul. În 17 octombrie, 1995, cu prilejul Festivalului  Internațional de Caricatură de la Saint-Esteve, Franța l-a depășit pe belgianul Emile Robin la recordul mondial privind viteza desenelor într-o oră. Popa’S realizînd 131/oră, Emile Robin, 106.  Popa’S l-a depășit pe acesta și la rezistența în timp a desenării. A realizat pe durata a 10 zile și 10 nopți 1.527 de portrete color. Așa a fost semnată intrarea sa în Cartea Recordurilor. Nu mult după, la același festival, artistul român își depășește propriul record ,realizând, 2.772 de caricaturi color în 10 zile și 10 nopți. Publicul francez fiind impresionat, îl va numi, cel mai bun portretist-caricaturist privind asemănarea dintre model și portret.

Am ținut să precizez acest succes, pentru cei care nu-i cunosc îndeajuns excursul, și să nu fie de mirare că, în 2012,  Ștefan Popa Popa’ S  a fost invitat  să realizeze  portretele tuturor Papilor de la Vatican. Expoziția s-a numit, Papi și Sfinți, artistul primind, înainte  de vernisaj, binecuvântarea scrisă a Papei Benedict al XVI-lea. Nu se pot trece cu vederea  considerațiile  reproduse în paginile albumului-document și semnate de către,  Prof. Paolo Merenda, Profesor de Teologie și Bioetică, Serviciul de onoare și protocol al PAPEI: „… am prezentat conducătorului nostru, Ducele Leopold, propunerea de-a avea portretul  Papei la San Pietro, în sala Papilor… Personal sunt convins că o lucrare a maestrului Popa’S, va îmbogăți sala și ar adăuga mai mult prestigiu, alături de celelate lucrări de artă prezente în sala Papilor  din Basilica San Pietro.”

Înalte titluri îi sunt înmânate de-a lungul anilor de la cele mai imporatnte personalități ale lumii. De la miniștri sau actori renumiți, la regi și șefi de state. Apropos de regalitate, americanii îl numesc, regele caricaturii, iar în Maroc, Sultanul caricaturii, după vizita făcută la invitația Regelui Hassan al II-lea.

Între capitolele albumului la care facem referire, un loc important îl ocupă secțiunea diplome scrisori de mulțumire, extrase din presă. Mă opresc la Scrisorile de mulțumire de la Casele Regale, Ducate și Principate… Exemplu: Lordul Șambelan, al Casei Regale din Norvegia, Rolf Trolee Anderson, Oslo, 2006/, Casa Regală a Bulgariei, Simeon of Saxe-Coburg and Gotha, Prin Ministru al Bulgariei, 2001-2005/, Scrisoare de mulțumire a Casei Regale a Țărilor de Jos 1 Iulie, 2014/, Scrisoare de mulțumire de la Ducatul Luxemburg, Henri, Grand-Duc de Luxemburg, Iunie, 2017/, Marele Duce al Rusiei, Romanov Georges, care-i spune: „Mulțumesc, mulțumesc, este magnific!”. Casa Regală a Spaniei, Arturo Luis Coello Villanueva, 28 Decembrie 2015, Palacio de la Zarzuela/, Principatul de Monaco, 24 Septembrie ,2013/ Casa Regală a Românieri, Regele Mihai al  României, 1994 etc.

La capitolul Premii și Distincții Internaționale,delectarea iubitorului de artă  este maximă. Aproape nu poți crede că, un om, într-o singură viață poate străbate mapamondul de la un capăt la altul fie prezent la propriile vernisaje, fie invitat la diverse mari festivaluri sau competiții. De șah, scrimă sau fotbal. Se pot număra între 300 și 500 de distincții  dintre cele mai importante: Marele premiu UNESCO, 1979, Premiul I -, Tokio, Japonia, Premiul pentru cea  mai bună caricatură-portret, China, Trofeul festivalului Argilei pe tema caricaturii, configurația palmei artistului român fiind turnată în argilă și expusă în Muzeul Argilei. La loc de înaltă considerație se poate aminti și Premiul ROMANA CIVITAS, VATICAN, Premiul pentru Portertul Papei Ioan Paul al-II-LEA, Palmo D’Oro-Asissi, Per la  Cultura  di pace, 2014, Italia, Medalia de Aur a Academiei de Arte Frumoase, Moscova ,la care se adugă nenumărate altele, din  Cuba, până la Istambul, sau Chișinău, Odessa, ori Serbia, Italia, Polonia, Ungaria, Belgia, și Franța, da, în special Franța care l-a consacrat și care i-a acordat numeroase diplome și titluri onorifice.

La toate acestea se pot adăuga cele peste 100 de premii și distincții importante obținute în țară mai ales că, Popa’S este inițiatorul unor importante festivaluiri naționale de profil, pe care le-a internaționalizat. Amintim  în special, Festivalul de Umor, Mărul de Aur, Bistrița, Festivalul „Constantin Tănase”, Vaslui, Festivalul de umor, de la Gura Humorului, Festivalul de umor, Brăila, „Cobilița de aur”, de la Băilești, președinte, actorul de renume, Amza Pelea, „Oltenii și restul lumii” de la Slatina, „Ceapa de aur” de la Făgăraș.

Pentru a dărui ceva din arta sa, a înființat Popa’S Academy, Școala de Caricatură Românească unde generații de tineri talentați au avut șansa de-a învăța cu Maestrul artei caricaturii și desenului satiric. Expozițiile sale personale, greu de contabilizat,  alcătuiesc o nouă geografie artistică. Imposibil să le enumerăm. Dacă  ar fi să li se facă o descriere, pentru că fiecare eveniment își are mica sa istorie, volumele s-ar adăuga unul câte unul. Muzeele din toate colțurile lumii îl cunosc pe artistul din România. Din Japonia în Grecia sau Germania, Franța, Republica  Moldova, Danemarca, Cehia, Polonia, Belgia, sau Muzeul de Artă din Constanța, Muzeul de Artă Timișoara, Centrul Național Militar București, lucrările atestă valoarea unui fenomen numit, Ștefan Popa Popa’S. Adăugăm ca un corolar, Muzeul Banatului, Timișoara, unde se află expoziția permanentă, Muzeul Popa’S.

Este de notorietate prezența în lucrările lui Ștefan Popa Popa’S  a unor   persoane -legendă  în vreun domeniu sau altul, începând cu președinți de state, primi miniștri, participanți la Alianța Nord Atlantică, miniștri, sportivi de talie internațională. De la Barack Obama, la Francois Mitterand, sau Dalai Lama, Jacques Chirac, Kofi Annan, Mihail Gorbaciov, Madeleine Albright. Participarea sa la Sumit-urile NATO, unde mari nume ale lumii și istoriei contemporane au stat la rând să li se facă portretul, este  un argument în plus, dacă mai era cazul, că avem de-a face cu un talent ieșit din comun. În bună vecinătate cu genialitatea. Să fii în fața Președintelui unei mari puteri cum este Rusia, să-i faci portretul domnului Putin, să-i obții un zâmbet, e o victorie. Artistică.

În presa franceză, una dintre cele mai expresive, sugestiv-metaforice, găsim notat printre altele: „Popa’S DESENEAZĂ MAI REPEDE DECÂT UMBRA SA”, traducând semnificația, am spune că, umbra umană desenează oarecum instantaneu forma trupului, și, iată, artistul român o concurează și o depășește. Pentru   rotunjirea  acestei prezentări, sumare de altfel, nimic mai potrivit decât una din declarațiile lui Henry Coursaget, Președintele CIOFF-UNESCO, cel care l-a descoperit pe Ștefan Popa Popa’S   și l-a susținut. „Am investit în Ștefan Popa Popa’S  pentru că am fost convins de acum 40 de ani că va deveni un nume de referință în peisajul artei mondiale. După cum vedeți, nu m-am înșelat”.

–––––––-

Veronica BALAJ

Timișoara, 14 iulie 2020

 

Lasă un răspuns