Voichiţa VEREȘ: Au început înscrierile în Antologia Unirii (Antologia Centenarului)

Liga Scriitorilor Români și Editura Napoca Nova anunţă colaboratorii și cititorilor că a început redactarea Antologiei literar-artistice Napoca Nova Nr. 19-20, închinată Anului Centenar.

Volumul, de această dată în format A 4 („coală xeroxˮ), va apărea în condiții grafice deosebite.

LSR nu face niciun fel de partizanat artistic. Dorința noastră este aceea de a reuni în paginile antologiei literar-artistice atât autori consacraţi (afiliaţi sau nu la vreo organizaţie profesională), cât şi debutanţi, pe care dorim să îi încurajăm la început de drum. Spațiul tipografic este limitat, vor avea întâietate autorii vor fi incluși în antologiile noastre precedente și cei care vor trimite prioritar colaborare la volum.

Antologia Unirii va fi lansată în 27 septembrie 2018, în cadrul ședinței inaugurale de toamnă a Cenaclului „Artur Silvestriˮ al Filialei Cluj, în prezența președintelui LSR, Al. Florin Țene, și a numeroși oaspeți din țară și străinătate.

Creațiile literare și reproducerile după operele de artă ale autorilor incluși în volum vor fi însoțite de o fotografie tip portret (bust) recentă, color, 5×4 cm și un succint curriculum vitae, de maximum o jumătate de pagină (conținând: nume, locul și data nașterii, localitatea de domiciliu, principalele colaborări la presa scrisă, titlurile volumelor semnate ca autor unic sau colaborator, cu precizarea editurii, localității și a anului de apariție; scriitorii cu multe cărți în palmares, sunt rugați să selecteze 10 titluri).

Fiecare autor va expedia prin poşta electronică un singur document, cuprinzând toate textele sale (poezie, proză, eseu, epigramă), în format Word, font Times New Roman 12, maximum 10 pagini format A5 (5 pagini format A4), în care este inclus și CV-ul. Textele vor fi scrise cu diacritice și corectate cu atenție de către autori. Se va expedia o singură atașare (attachement) la e-mail, care va conține toate materialele autorului respectiv. Fişierul va conţine în titlu neapărat numele colaboratorului! La „Subiectˮ, în e-mail, se va preciza: „Colaborare Antologia Uniriiˮ. Vă rugăm să nu trimiteți mai multe e-mailuri ori e-mailuri cu mai multe atașamente, organizați-vă textele în fișier înainte de expediere!  Nu vor fi luate în considerare documentele din poşta electronică care nu îndeplinesc aceste cerinţe ale editurii și cele în care nu este inclusă precomanda volumelor. Autorii sunt rugați să își selecteze singuri materialele pentru publicare, să nu solicite redacției să aleagă în locul lor. Munca la redactarea și editarea volumului se realizează în regim de voluntariat, fără nici un profit pentru Editura Napoca Nova sau Liga Scriitorilor Români. Din lipsă de timp, nu vom confirma primirea materialelor şi includerea lor în antologie; li se va răspunde la e-mail doar celor ale căror texte nu corespund exigenţelor editurii.

Tematica este la alegerea fiecărui participant, ținându-se cont de faptul că este vorba despre un volum închinat anului centenar. Redacţia îşi rezervă dreptul de a refuza textele lipsite de valoare, cele cu caracter politic, pornografic, pe cele care aduc atingere demnităţii naţionale şi personale, pe acelea conţinând limbaj inadecvat sau în care nu se respectă normele gramaticale și ortografice.

În antologie publicăm şi reproduceri color după tablourile scriitorilor incluşi în volum, grafică sau reproduceri după obiecte de artizanat create de ei. Pentru fiecare pagină cu reproduceri color, autorul va comanda un exemplar în plus din volum (faţă de cele aferente participării cu textele literare).

Autorii selectați pentru includerea în volum sunt rugați să facă precomandă pentru 3 exemplare (format mare, aproximativ 120 lei).

Împreună cu textele de publicat, vă rugăm să ne comunicați adresa la care doriți să vă fie expediate volumele (adresa oficială pentru coletele trimise cu Poşta Română), numele din actele de identitate, e-mailul şi numărul de telefon. Vă rugăm să precizaţi dacă doriţi expedierea cărţilor prin curierat rapid.

LSR și Editura Napoca Nova nu percep nici un fel taxe în avans. Autorii vor achita exclusiv cheltuielile aferente tiparului și taxele poștale (acolo unde este cazul), căzând în sarcina editorului toate sumele aferente muncii de redactare, corectură și pregătire pentru tipar a lucrării. Cărțile vor fi expediate cu Poșta Română ori cu un curier rapid, în colete cu plata ramburs.

Așteptăm materialele Dvs. pe adresa redacției (editura@napocanova.ro; voichita.veres@napocanova.ro; voichita_veres@yahoo.com) până luni, 23 iulie 2018! În cazul expedierii contribuției la antologie pe adresa conducerii LSR, vă rugăm să precizați în mail că doriți retransmiterea acestuia către redacție și să faceți precomanda pentru volume. Mult succes tuturor!

 

Voichiţa Vereş,       

director Editura Napoca Nova

30 iunie, 2018

Voichiţa VEREȘ: A început redactarea Antologiei literar-artistice Napoca Nova Nr.18

Editura Napoca Nova anunță colaboratorii și cititorilor că a început redactarea Antologiei literar-artistice Napoca Nova Nr. 18, prima din acest an, închinată primăverii și bucuriei de a trăi.

Cele șaptesprezece volume de până acum (primul a văzut lumina tiparului în decembrie 2013), au caracter periodic, au depășit 8.000 de pagini format A5, în condiții grafice deosebite, semnate de aproape 400 de colaboratori din ţară şi din diaspora, astfel încât cărţile au ajuns şi au fost popularizate nu doar în interiorul granițelor, ci și pe toate meridianele lumii.

Editura Napoca Nova nu face niciun fel de partizanat artistic. Dorința noastră este aceea de a reuni în paginile antologiilor literar-artistice autori cunoscuți (afiliaţi sau nu la vreo organizație profesională), dar şi scriitori aflați la început de drum. Îi invităm pe toţi iubitorii de literatură care vor să participe la acest proiect ambiţios să ni se alăture!

Antologia NN Nr. 18 va apărea la sfârșitul lunii aprilie 2018.

Așteptăm materialele Dvs. pe adresa redacției (editura@napocanova.ro; voichita.veres@napocanova.ro; voichita_veres@yahoo.com) până luni, 26 martie 2018!

Secțiunile antologiei sunt: poezie, proză, critică/istorie literară, eseu, epigramă/divertisment.

Fiecare autor, indiferent dacă are creaţii ce vor fi incluse într-una sau în mai multe categorii, va expedia prin poşta electronică un singur document, cuprinzând toate textele sale, în format Word, font Times New Roman 12, maximum 10 pagini format A5 (5 pagini format A4 sau Letter), pe o singură coloană, scrise cu diacritice. Textele trebuie neapărat corectate de către autori. Se va expedia o singură atașare (attachement) la e-mail, care va conține toate materialele autorului respectiv. Fișierul va conține în titlu numele colaboratorului, nu cel al editurii sau al antologiei! La „Subiectˮ, în e-mail, se va preciza: „Cola­bo­rare Antologie NN 18ˮ. Nu vor fi luate în considerare documentele din poşta electronică care nu îndeplinesc aceste cerinţe ale editurii. Autorii sunt rugați să își selecteze singuri materialele (un fragment din roman sau din eseu, un număr limitat de poezii etc.), să nu expedieze volume întregi, din care să aleagă redacția ce anume să publice.

Dorim ca unicul criteriu de apreciere a textelor să fie valoarea literară, de aceea în volum nu vor fi incluse nici fotografiile, nici biografiile autorilor. Din lipsă de timp, nu vom confirma primirea materialelor şi includerea lor în antologie; li se va răspunde la e-mail doar celor ale căror texte nu corespund exigențelor editurii. Continue reading „Voichiţa VEREȘ: A început redactarea Antologiei literar-artistice Napoca Nova Nr.18”