Veronica IVANOV: Interviu cu profesorul Ştefan Căescu

Profesorul Universitar Dr. Ştefan Căescu de la Departamentul de Marketing din cadrul ASE Bucureşti a susţinut la Şcoala Generală Pernera din Nicosia, în data de 28 aprilie, o sesiune de informare privind proiectul DIASPORA START-UP.

*

Veronica IVANOV: În ce a constat prezentarea proiectului Diaspora Start-up?

 

Ștefan CĂESCU: Prezentarea din această perioadă a vizat familiarizarea potențialilor participanți cu modul de organizare, condițiile de eligibilitate, etapizarea și desfășurarea propriu-zisă a proiectului. Cel mai important aspect discutat s-a referit la condițiile de eligibilitate, ținând cont de faptul că, deși la prima vedere proiectul pare unul dificil de abordat, el este gândit astfel încât să aducă în economie firme sustenabile. O persoană interesată să facă parte din proiectul Diaspora Biz trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban
 • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia
 • își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul
 • au vârsta de minimum 18 ani
 • posedă cetățenia română
 • fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă
 • demonstrează experiență în domeniul în care se dorește deschiderea unei noi afaceri

Înscrierea în proiect se face până pe 15 iunie 2018, pe baza unui dosar ce conține următoarele:

 • Formular de înscriere în grup țintă (Anexa 1, doar secțiunea A)
 • Document descriere afacere (Anexa 2)
 • Declarație evitarea dublei finanțări (Anexa 3)
 • Acord de utilizare a datelor personale (Anexa 4)
 • Copie CI (copie conform cu originalul)
 • CV Europass (semnat și datat pe fiecare pagină)
 • Diplomă de studii absolvite (copie conform cu originalul)
 • Document ce face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă
 • Document ce atestă experința în domeniul în care se dorește deschiderea unei noi afaceri

Documentele candidaților se vor transmite doar în limba română. În situația existenței unor documente scrise în altă limbă decât română, acestea vor fi prezentate însoțite de traducerea efectuată de către un traducător autorizat.

Dosarul se trimite la sediul Asociației de Marketing a Studenților din România: Str. Pictor Ștefan Dumitrescu nr. 65, sector 4, București, România.

 

Veronica IVANOV: Au fost românii din Cipru interesaţi de acest proiect?

 

Ștefan CĂESCU: Da, s-a văzut un interes pentru acest timp de proiect, însă există şi o anumită reticență în ceea ce priveşte încrederea în şansele de reuşită ale planului de afaceri de a primi finanţarea nerambrusabilă. Discuţiile din această ultimă întâlnire au vizat exact această reticenţă, pentru a creşte nivelul de încredere al grupului ţintă şi, astfel, şi numărul celor ce aplică pentru obţinerea finanţării.

 

Veronica IVANOV: Care au fost întrebările pe care vi le-au adresat după sesiunea de informare?

 

Ștefan CĂESCU: Cele mai multe întrebări au vizat modul în care poate fi făcut un plan de afaceri cât mai bun, ţinând cont de faptul că acesta reprezintă elementul în funcţie de care vor fi evaluaţi toţi participanţii în proiect. În final, din cei 620 de înscrişi, vor primi finanţare 75, în ordinea punctajului obţinut pe planul de afaceri depus la finalul cursurilor de formare antreprenorială.

 

Veronica IVANOV: Până când se pot înscrie românii în acest proiect?

 

Ștefan CĂESCU: Perioada de înscriere poate merge maxim până în luna septembrie, însă asta înseamnă că se va sacrifica perioada de pregătire antreprenorială şi timpul alocat conceperii unui plan de afaceri cât mai bun. De aceea, noi propunem înscrierea până la jumătate lunii iunie, astfel încât să avem timpul necesar pentru a pregăti grupul ţintă în realizarea unui plan corect, ce arată o afacere sustenabilă.

 

Veronica IVANOV: Ce mesaj doriţi să transmiteţi românilor care din diverse motive nu au putut participa la acesta întâlnire?

 

Ștefan CĂESCU: Ştim că există mulţi alţi români interesaţi de acest proiect, de aceea avem posibilitatea de a interacţiona cu ei şi după prezentări. Aşteptăm întrebările lor oricând la adresa stefan.caescu@mk.ase.ro şi pe site-ul proiectului www.diasporabiz.ro

 

Veronica IVANOV: În ce ţări aţi mai ţinut sesiuni de informare despre proiectul DIASPORA START-UP?

 

Ștefan CĂESCU: Marea Britanie, Danemarca, Israel, Italia, Spania şi continuăm

 

Veronica IVANOV: Vă pot contacta şi românii care nu locuiesc în Cipru?

 

Ștefan CĂESCU: Cu siguranţă, proiectul este deschis românilor din toată Diaspora.

 

Veronica IVANOV: Vă mulțumim!

—————————–

A consemnat,

Veronica IVANOV

Cipru, aprilie 2018