Vitalie ZĂGREA: Încă o pagină de neuitat în istoria satului Cupca din Bucovina

Satul Cupca, regiunea Cernăuți, o frumoasă localitate de pe malul Siretului este cunoscut în țară și în lume prin personalitățile remarcabile care pe parcursul anilor s-au născut și au crescut  în această pitorească vatră românească, dar și prin istoria acestui sat atins de valul deportărilor și înstrăinării de neam.

Despre acești oameni minunați, despre acele locuri pline de istorie și amintiri s-a scris foarte mult. În anul 2003 a apărut prima parte a monografiei ”Cupca, un sat din Bucovina”, autori fiind Petru Ciobanu,  Raveica Prelipceanu și Vasile Slănină, originari din comuna Cupca.  În acea monografie se descrie cu lux de amănunte istoria satului, de la prima atestare documentară din anul 1429 și până în anul 1944.

Un alt fiu al satului Cupca, domnul Domețian-Modest Cucuruz, o personalitate cunoscută și stimată în sat și nu numai, a adunat pe parcursul anilor documente și informații necesare și  suficiente pentru a alcătui o nouă monografie a acestui sat românesc. Astfel, datorită parlamentarului Grigore Timiș, cupcean și român de origine, zilele trecute monografia ”Cupca, un sat din Bucovina” , partea a doua, care cuprinde anii 1944-2000, autor  Domețian-Modest Cucuruz, a văzut lumina tiparului la Editura ”Misto” din Cernăuți.  Un prilej de bucurie pentru locuitorii satului, întrucât între copertele acelei cărți se regăsesc fiii și fiicele satului, cei care au muncit din greu pentru bunăstarea oamenilor și prosperarea comunei, dar și acei oameni care și-au adus aportul la înstrăinarea de țară și neam a multor cupceni deportați în gulagurile siberiene. Oamenii, trebuie să-i cunoască și pe cei care au luptat împotriva comunității, doar istoria unui sat nu este scrisă numai în culori roz.

Autorul monografiei ”Cupca, un sat din Bucovina”, partea a doua, domnul Domețian-Modest Cucuruz  și-a invitat prietenii și colegii de cândva, oamenii satului la Complexul Instructiv-Educativ Cupca, pentru a prezenta și a lansa această carte foarte prețioasă. Evenimentul a decurs într-o  adevărată atmosferă de sărbătoare, fiind prezenți Grigore Timiș, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, primarul comunei Cupca Aurel Alerguș, directoarea școlii-gazdă Maria Lazurca, care l-au felicitat pe autor, mulțumindu-i pentru eforturile depuse la alcătuirea acestei monografii  – o muncă imensă de zile și nopți nedormite, de ani petrecuți asupra acestei lucrări.

Primarul satului i-a înmânat domnului Domețian-Modest Cucuruz  o diplomă de merit și un premiu bănesc, iar doamna Maria Lazurcă i-a oferit o diplomă autorului din partea colectivului pedagogic și al elevilor de la Complexul Instructiv-Educativ Cupca.

A venit din Moldova să împărtășească bucuria acestui vis împlinit al tatălui de a vedea adunate în copertele unei cărți munca de o viață, istoria unui sat, fiul domnului Domețian-Modest Cucuruz – Nicolae.

Modest din fire, cum este autorul monografiei, cuprins de emoții și fericire, luând cuvântul în fața oamenilor dragi ai satului, le-a mulțumit pentru prezență, dar și pentru susținere și încurajare. Nu ar fi fost posibilă apariția acestei monografii dacă nu ar fi răspuns cu amabilitate parlamentarul Grigore Timiș, care a plătit serviciile tipografice, profesoara Marilena Zâgrea și jurnalistul Marin Gherman, care au depus eforturi ca  monografia respectivă să apară în condiții poligrafice excelente.

Parlamentarul Grigore Timiș, care ține foarte mult la istoria satului său și la oamenii de prin părțile locului este convins de faptul și speră, totuși, că societatea de azi și generațiile viitoare vor aprecia pe deplin truda și eforturile depuse de domnul Domețian-Modest Cucuruz.

BucPress

  http://www.bucpress.eu/social/inca-o-pagina-de-neuitat-6886