Eleonora SCHIPOR: Întâlnirea cu noul Consul General al României la Cernăuți

Am avut la 9 octombrie 2018, o zi deosebită. Am venit un grup de intelectuali bucovineni la Consulatul General al României la Cernăuți, pentru a face cunoștință cu doamna Irina-Loredana Stănculescu, noul Consul General al României la Cernăuți. Ne-am simțit onorați de faptul că domnia sa a acceptat cu plăcere inițiativa noastră de a veni în vizită la Consulat.  Ne-am bucurat mult că la întâlnirea noastră a participat și domnul ministru consilier Ionel Ivan.

          Din grupul nostru au făcut parte: doamna Doina Bojescu-Staric, redactor șef la ziarul CONCORDIA, membră a Uniunii Scriitorilor și Ziariștilor din Ucraina, a Asociației creștine ASCIOR, poetă, publicistă, pictor; domnul Vladimir Acatrini, lucrător al Bibliotecii Universitare, Președintele Uniunii Bibliotecarilor Bucovineni, Președintele Filialei-Cernăuți a Asociației Civice ASCIOR; doamna Ivona Lughina, directoarea Sistemului Centralizat al Bibliotecilor raionului Storojineț; doamna Maria Ștefureac, șefa bibliotecii (filiala n. 17) din satul Pătrăuții de Jos, membră a Filialei ASCIOR și subsemnata. Vom menționa faptul că toți cei veniți în vizită la Consulat suntem și membri Uniunii Bibliotecarilor Bucovineni.

          Am fost primiți cu multă amabilitate, căldură sufletească și atenție. Am adus în dar pentru doamna Consul ziare, reviste, cărți. Personal i-am adus câteva cărți proprii pentru a lua cunoștință cu cele ce am tipărit și publicat de-a lungul anilor.

          Am avut un dialog constructiv abordând probleme ale literaturii, culturii, civilizației. Am vorbit despre activitățile Societăților susnumite, despre problemele limbii, despre organizarea diferitelor măsuri culturale, cum ar fi Saloanele de Carte, prezentări de carte, Simpozioane, Conferințe etc. Am vorbit și despre activitatea Societății regionale GOLGOTA, a cărei președinte este savantul bucovinean Ilie Popescu, originar din Pătrăuții de Jos. Ne-am exprimat părerea de rău în legătură cu faptul că nu apare deja de peste două luni dublajul românesc al ziarului raional Storojineț „Meleag Natal”. Ne-am adresat cu rugămintea de a ne ajuta și Consulatul la procurarea pentru bibliotecile noastre a mai multor cărți pentru copii, cât și trecerea mai simplificată a unor loturi de cărți la vamă, oferite de anumite Asociații, biblioteci etc. din România. Sperăm că va fi soluționată și această problemă în timpul apropiat. Am menționat faptul că prima rubrică a ziarului CONCORDIA intitulată „Veșnicia s-a născut la sat” a debutat tot cu satul Pătrăuții de Jos. I-am mulțumit încă odată vrednicei doamne Doina Bojescu pentru acest gest demn de toată lauda, menționând hărnicia și ingeniozitatea de care a dat dovadă. Am vorbit și despre celelalte ziare românești și ucrainene cu care colaborăm, despre pelerinajele și vizitarea unor muzee, expoziții ce le organizăm în permanență, mai ales noi, pătrăucenii.

Am invitat-o pe doamna Consul Irina-Loredana Stănculescu, să ne viziteze cu prima ocazie posibilă satul nostru, menționând totodată că am avut o colaborare fructuoasă cu precedenta doamnă Consul General Eleonora Moldovan, căreia de asemenea îi mulțumim pentru cea ce a făcut în acești ani pentru noi, bucovinenii.  Aceeași invitație a primit-o și din partea d. Ivona Lughina de a vizita biblioteca raională Storojineț. De asemenea credem că va fi prezentă atât domnia Sa cât și alți membri ai Corpului diplomatic de la Cernăuți la ședințele și manifestările Asociațiilor de care am vorbit mai sus, așa cum de fapt a fost și până acum.

          Am avut o discuție sinceră, binevenită, constructivă. Sperăm că și colaborarea va fi la fel.

       Deocamdată îi dorim succese mari în importanta misiune diplomatică recent începută la Cernăuți, doamnei Consul General Irina-Loredana Stănculescu, ajutată de domnul ministru consilier Ioinel Ivan, dar și de ceilalți consuli și lucrători ai Consulatului.

          Întru-n ceas bun și Doamne ajută!

               

———————————-

 Eleonora SCHIPOR,

profesoară superioară, membră a Uniunii Jurnaliștilr din Ucraina, a USLR din Moldova, vicepreședinta Societății regionale „Golgota”, a Filialei Asociației ASCIOR, membră a Uniunii Bibliotecarilor Bucovineni, Cetățeană de Onoare a satului Pătrăuții de Jos

9 octombrie, 2018