Olimpia MUREȘAN: Picuri de înțelepciune

Timpurile, anotimpurile și…binecuvântarea

 

  1. „Este o binecuvântare ca omul să-și verifice corect timpul, să găsească puțin timp să se odihnească în rugăciune, să-I consacre puțin timp lui Dumnezeu și să învețe să se roage. În cadrul vieții de zi cu zi întâlnim multe greutăți și dezamăgiri, mulți tineri se găsesc într-un impas, multe semne de întrebare și probleme există în sufletele oamenilor și mult stres. Mai există și acest întunerec ce intră în sufletul tânăr, făcându-l să nu știe el însuși cine este, ce face și încotro se îndreaptă, să nu știe ce vrea de la el și de la viață. TOATE ACESTEA SE VINDECĂ ATUNCI CÂND OMUL ÎNCEPE SĂ-ȘI VALORIFICE CORECT TIMPUL ȘI SĂ SE ROAGE”.

 

+ + +

 

  1. „Fiecare cuvânt pe care-l trimiteți în lume va zidi sau va dărâma. Va înălța piscuri de lumină sau vă va face să se deschidă prăpăstii în întuneric. Va stârni binecuvântări sau blesteme înfricoșătoare. CU CE VOM ÎMBOGĂȚI NOI CHIPUL DE LUMINĂ ȘI DE VIS AL LUMII? CU CE VOM SPORI NOI ARMONIA ȘI FRUMUSEȚEA VIEȚII? CU CE VOM ADÂNCI NOI TAINA CEA MARE DIN INIMA UNIVERSULUI?”

 

 

+ + +

 

  1. „Pe lângă anotimpuri noi avem timpurile și avem apoi zilele și nopțile. Fiecare cu frumusețea lor. Ne învârtim așa, ca într-o carte și deslușim numai bucurii. Exact așa cum un tată care îi reprezintă copilului diverse mijloace de a-l distra, de a-i face bucurii. Exact așa face Dumnezeu cu noi și-i păcat că nu suntem întotdeauna conștienți de acest lucru, cum de altfel nici copilul nu este conștient de bucuriile pe care i le face tatăl sau mama. El crede că așa trebuie să fie. Abia atunci când nu mai are cine să-i facă bucurii, abia atunci începe să plângă: Unde-i tata, unde-i mama?” Abia după ce tata și mama s-au înstrăinat puțin. Tot așa cu Dumnezeu: După ce L-am pierdut, și necazurile ne-au încolțit, ne dăm seama de marea pierdere suferită!”

Continue reading „Olimpia MUREȘAN: Picuri de înțelepciune”

Olimpia MUREȘAN: PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE – AN NOU 2020

1 IANUARIE  – „Întreită sărbătoare

 

  1. „Tăierea împrejur a Pruncului Iisus”: „Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele IISUS, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece” (Luca 2, 21). În evreieşte numele său este Iehoşua– prescurtat Ieşua– care se tâlcuieşte „Dumnezeu mântuieşte” sau „Dumnezeu este mântuirea„, ori simplu. „Mântuitorul„. În greceşte a fost redat sub forma „IISUS„. Dar acest nume apare de regulă alături de cel de „HRISTOS”, termen grecesc, care este traducerea ebraicului „Maşiah” adică „MESIA” sau „Unsul lui Dumnezeu„. Acest nume complet, de „Iisus Hristos„, apare chiar în primul verset al Noului Testament (Matei 1, 1), înţelegând prin el pe „Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Întemeietorul Bisericii şi propoveduitorul credinţei creştine„. De la numele grecesc Hristos, s-a dat pentru prima dată, ucenicilor sau adepţilor noii credinţe  din Antiohia Siriei, numele de „CREŞTIN” – din greceşte „hristianos” (Fapte 11,26). Acest nume de creştin îl purtăm şi noi toţi care am fost botezaţi în numele Sfintei Treimi.

 

  1. „Sfîntul VASILE CEL MARE „(330 -1ianuarie 379), a trăit pe vremea Sfântului şi marelui Împărat Constantin cel Mare. S-a născut în Pont şi a fost unul din marii învăţaţi ai Bisericii creştine din veacul al IV-lea. A fost arhiepiscop, considerat Doctor al Bisericii, şi unul din cei patru doctori răsăriteni, alături de Grigore de Nazians (Teologul) şi Sf. Ioan Gură de Aur. El s-a bucurat de mic de o educaţie aleasă de la mama sa Emilia şi bunica Macrina. A făcut studii strălucite de filosofie la Cezarea, Constantinopol şi Atena. Cu timpul s-a retras la mănăstire iar în anul 370, a fost ales arhiepiscop  până în anul 379 la moartea sa. Rămâne în istoria Bisericii prin opera teologică, el fiind autorul unei Sfinte Liturghii care se oficiază de 10 ori pe an. A scris lucrări memorabile ca : „Despre Duhul Sfânt”, „Hexaimeron”, „Omilii la Psalmi„, şi o vastă operă împotriva arianismului. Are o impresionantă operă de asistenţă socială, instituind azile pentru bătrâni, spitale, cantine pentru săraci, case pentru primirea străinilor- toate cunoscute sub numele de „VASILIADE”. Toate acestea şi multe altele, a făcut din el o personalitate puternică, încât şi azi după 2 milenii mulţi creştini, biserici, schituri şi mănăstiri îi poartă numele.
  1. RUGĂCIUNE PENTRU ANUL NOU 2020″ : Doamne Isuse Hristoase, Te rugăm pomeneşte în noul an 2020, poporul nostru românesc dreptcredincios, pe toţi aceia care aduc roade şi fac bine în Sfintele Tale Biserici şi îşi aduc aminte de cei săraci; Răsplăteşte-le lor cu bogatele şi cereştile Tale daruri; dăruieşte-le lor cele cereşti în locul celor pământeşti, cele veşnice în locul celor vremelnice… Cămările lor le umple de tot binele; căsniciile lor în pace şi întru iubire le păzeşte; pe prunci îi creşte, tinereţile le călăuzeşte, bătrâneţele le întăreşte, pe cei slabi de suflet îi îmbărbătează, pe cei risipiţ îi adună, pe cei rătăciţi îi întoarce şi-i împreună cu Sfânta Ta sobornicească şi apostolească Biserică. Pe cei bântuiţi de duhuri necurate îi slobozeşte; cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, călătoreşte; văduvelor le ajută, pe cei bolnavi îi tămăduieşte. Adu-ţi aminte Doamne, şi de cei ce sunt în judecăţi, în închisori, în prigoniri, în amară robie şi în orice fel de necaz, nevoi şi strâmtorare. Adu-ţi aminte Doamne de cei ce au trebuinţă şi de marea Ta milostivire, de cei ce ne iubesc şi de cei ce ne urăsc şi de cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii. Adu-ţi aminte Doamne Dumnezeul nostru şi de POPORUL NOSTRU ROMÂNESC, şi peste toţi varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire” AMIN!

LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!” tuturor ROMÂNILOR, indiferent de etnie sau religie; „LA MULŢI ANI FERICIŢI!” tuturor, care poartă numele marelui Sfântului Vasile, cu toate derivatele aferente. Un „adagio” pentru FRAŢII ARDELENI, de a fi cu „mare luare aminte la pământul sfânt”, de a nu fi batjocorit  şi… de a fi demni de cei care s-au jertfit pentru el şi pentru noi, şi  să nu uite predicţia „Sfântului Ardealului”… „CINE ARE MINTE, SĂ IA AMINTE!”

Cu dragoste creștinească,

PROF. OLIMPIA MUREȘAN , L.S.R.Maramureș

PĂRINTELE ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL, MUREȘ