PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE – ARDEALUL PĂMÂNT ROMÂNESC –

  1. „NOI n-am venit de nicăieri; ne-am plămădit, ne-am născut şi am crescut din PĂMÂNT ARDELEAN. De mii de ani, milioane şi milioane de români au asudat muncind, au sângerat luptând şi au murit amestecându-şi ţărâna pretutindeni în pământul străvechi, încât toate văile şi toţi munţii sunt îmbibaţi de sânge românesc, iar paşii trecătorului calcă numai pe pământ amestecat cu pulberea de trupuri româneşti.

Lucian Blaga (1895-1961),

filosof, poet, dramaturg, eseist, traducător.

 

 

+ + +

 

 

  1. „Cântați, EROI, imnul martirilor, care de zeci de veacuri au sângerat pentru libertatea de azi. Cântați lauda vitejilor, care în singurătate și uitare au apărat de veacuri PATRIA DACO-ROMANĂ de azi. Preamăriți, EROI reîntorși din moarte, pe EROII prieteni, care acolo departe, pentru gândul nostru, tot așa de puternic ca pentru gândul lor, au biruit prin moarte”.

Vasile Pârvan (1882-1927),

mare istoric și gânditor român

+ ++

 

  1. „UNDE SUNT ACUM ROMÂNII, / întrebați-vă și voi, / C-au ajuns aici străinii, / Să conducă peste noi. // Legi de rău, puțină pace, / pe pământul nostru sfânt, Iar ARDEALUL, TACE, TACE, / Într-un umilit înfrânt. // Europa ne-a dat nume, / Slăbiciuni ca să avem, / Nici nu se mai poate spune, / Cine suntem și ce vrem. // Stau biserici fără tineri, / Parastase peste tot, / Lunga noastră zi de vineri, Și-o Golgotă fără rost. // Unde e MIHAI VITEAZUL, / Să ne dea un mic avânt, / HORIA și cu AVRAM IANCUL, / Cu eroii din pământ?  // Ciau, Ok, vorbe străine, / Ne vorbim ca niște muți, / Nu mai sunt cuvinte line, / Abia poți să le asculți. // HAI, TREZIȚI-VĂ DIN MOARTE, ĂSTA ESTE TRAI DE SLUGI, / MAI CITIȚI DIN SFÂNTA CARTE, / PENTRU ARDEAL ȘI FACEȚI RUGI”.

Cătălin Dumitreanu,

preot, consilier cultural „Mitroplia Sibiului”, poet, conducătorul cenaclului „LUMINĂ  LINĂ”.

 

 

  1. „ARDEALUL este fântână de aur, / „ARDEALUL” este lacrimi de pâine, „ARDEALUL” este dulce ca mierea / ARDEALUL este ciobanul cu câine… Nemărginit îi este hotarul, / ARDEALULeste Iisus și Calvarul. ARDEALULE, ARDEALULE, ARDEALULE, / ARDEALULE, frumosule, mai frumos ești / Ca luceafărul din lumile cerești . / Al meu ești, al nostru ești, / Povestea cea mai frumoasă dintre povești. Din tine s-a născut / IUBIREA DE ȚARĂ, întâiul fior / Tu faci să-nflorească al vieții răzor…”.

Ioan M. Lazăr-

„Răsunet de clopot din Codrul în Chioar”.

 

 

P.S. De 30 de ani, ARDEALUL nostru străbun este asemenea unei mingi de tenis. Este lovit din toate părțile. Este umilit de nepăsarea cozilor de topor, care au pus deasupra datoriilor, propria familie sau afacere. Este umilit de cei care dintotdeauna l-au jinduit, crezând că este al lor, fără să-l întrebe pe Anonymus străbunul lor de acest mare adevăr traco-geto-dac. Ceea ce este mai dureros este faptul că dintre cei neaoși în răstimpul celor 30 de ani de la jertfa celor peste 1000 de tineri nevinovați, fie ei deputați, senatori, prefecți, mari consilieri și edili care și-au umplut pieptul și biroul de diplome și distincții patriotice, s-au desumflat. Adică, cum ar spune românul: au capitulat. În acest timp, dușmanii Ardealului Românesc, stau la pândă și o fac pe marii democrați; în timp ce ai noștri se ceartă de 30 de ani ca la ușa cortului, ei, stau la pândă și ne lovesc pe la spate cu orice ocazie nefavorabilă nouă, dar propice lor. Sigur, că acest caz nu poate fi generalizat. Au mai rămas încă „Pui de lei”, au mai rămas încă „Străjeri la hotarul Patriei”. Prin ei, EROII demnității românești, trăiesc în sufletele noastre, ne aduc aminte că ei sunt un „Far pe marea tulburată a Ardealului”.

Astfel de faruri le găsim la Tg. Mureș, Toplița, Luduș, Alba-Iulia, Câmpeni, Râciu, unde este un primar excepțional, în persoana domnului VASU IOAN. Dacă toți primarii ar avea viziunea domniei sale, alta ar fi fața și „STAREA NAȚIEI”. Vrednici de cinstire sunt și credincioșii ortodocși din satul Balda unde de aproape 29 de ani stă de veghe primul Prefect al Câmpiei Transilvaniei, ALEXANDRU BĂTRÂNEANU, spânzurat cu capul în jos de hoardele barbare de honvezi, la Someșeni Cluj. El este încadrat întru-un parc care-i poartă numele, de o troiță ortodoxă și de de Monumentul eroilor locali. Orașul Sărmașu, cu o populație de nici 7000 de locuitori are peste  27 de busturi ale marilor înaintași, vrednici de pomenire: BUREBISTA, DECEBAL, BRÎNCOVEANU, ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, MIHAI VITEAZUL, HORIA, INOCHENȚIE MICU KLAIN, PETRU MAIOR, EMINESCU, PĂUNESCU, MAREȘALUL ANTONESCU, VASILE SIMONIS, KOGĂLNICEANU, MIRON CRISTEA, ȘAGUNA, BĂLCESCU, TUDOR VLADIMIRESCU, IORGA, REGELE KAROL, CUZA, PAPIU ILARIAN, BRĂTIANU, care înconjoară Mănăstirea de pe Dealul Comoarei Sărmășene și stau de strajă…PATRIEI. Continue reading „PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE – ARDEALUL PĂMÂNT ROMÂNESC –”